Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen angående socialförsäkringsadministrationen (ANSA) (S 2002:14)

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen angående socialförsäkringsadministrationen (ANSA) (S 2002:14) [ Avslutad 2003 ]

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 23 st. ♀ 11 ♂ 12 ) :

Hans-Eric Holmqvist  []  ( Särskild utredare )
Maud Björnemalm  []  ( Sakkunnig )
Håkan Färm  []  ( Sakkunnig )
Margareta Hammarberg  []  ( Sakkunnig )
Gun-Britt Holmberg  []  ( Sakkunnig )
Adriana Lender  []  ( Sakkunnig )
Sverker Lönnerholm  []  ( Sakkunnig )
Anna Santesson  []  ( Sakkunnig )
Sture Wallmon  []  ( Sakkunnig )
Jan Andersson  []  ( Expert )
Benny Carlsson  []  ( Expert )
Elisabeth Hamilton  []  ( Expert )
Per Henriksson  []  ( Expert )
Hans Jacobson  []  ( Expert )
Börje Johansson  []  ( Expert )
Jan Lidhard  []  ( Expert )
Marianne Lindman  []  ( Expert )
Göran Lundahl  []  ( Expert )
Liso Sergo  []  ( Expert )
Mona Stål  []  ( Expert )
Mocki Hägg  []  ( Sekreterare )
Niclas Jonson  []  ( Sekreterare )
Eva Stina Lönngren  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen angående socialförsäkringsadministrationen (ANSA)(S 2002:14)


Beteckning : S 2002:14
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2004-03-04
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-12-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:166 och dir. 2003:62
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Holmqvist, Hans-Eric, fr.o.m. 2003-01-13
Sakkunnig : Björnemalm, Maud, fr.o.m. 2003-02-11
Sakkunnig : Färm, Håkan, fr.o.m. 2003-02-11
Sakkunnig : Hammarberg, Margareta, fr.o.m. 2003-02-11
Sakkunnig : Holmberg, Gun-Britt, fr.o.m. 2003-02-11
Sakkunnig : Lender, Adriana, fr.o.m. 2003-02-11
Sakkunnig : Lönnerholm, Sverker, fr.o.m. 2003-02-11
Sakkunnig : Santesson, Anna, fr.o.m. 2003-02-11
Sakkunnig : Wallmon, Sture, fr.o.m. 2003-02-11
Expert : Andersson, Jan, fr.o.m. 2003-02-11
Expert : Carlsson, Benny, fr.o.m. 2003-02-11
Expert : Hamilton, Elisabeth, fr.o.m. 2003-02-11
Expert : Henriksson, Per, fr.o.m. 2003-02-11
Expert : Jacobson, Hans, fr.o.m. 2003-02-11
Expert : Johansson, Börje, fr.o.m. 2003-02-11
Expert : Lidhard, Jan, fr.o.m. 2003-02-11
Expert : Lindman, Marianne, fr.o.m. 2003-02-11
Expert : Lundahl, Göran, fr.o.m. 2003-02-11
Expert : Sergo, Liso, fr.o.m. 2003-02-11
Expert : Stål, Mona, fr.o.m. 2003-02-11
Sekreterare : Hägg, Mocki, fr.o.m. 2003-02-17 t.o.m. 2003-12-31
Sekreterare : Jonson, Niclas, fr.o.m. 2003-02-10 t.o.m. 2003-12-31
Sekreterare : Lönngren, Eva Stina, fr.o.m. 2003-02-01 t.o.m. 2003-12-31

Rapporter

SOU 2003:6321+1-1, En sammanhållen administration av socialförsäkringen
SOU 2003:106Försäkringskassan – Den nya myndigheten

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman