Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen angående socialförsäkringsadministrationen (ANSA) (S 2002:14)

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen angående socialförsäkringsadministrationen (ANSA) (S 2002:14) [ Avslutad 2003 ]

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 23 st. ♀ 11 ♂ 12 ) :

Hans-Eric Holmqvist  []  ( Särskild utredare )
Maud Björnemalm  []  ( Sakkunnig )
Håkan Färm  []  ( Sakkunnig )
Margareta Hammarberg  []  ( Sakkunnig )
Gun-Britt Holmberg  []  ( Sakkunnig )
Adriana Lender  []  ( Sakkunnig )
Sverker Lönnerholm  []  ( Sakkunnig )
Anna Santesson  []  ( Sakkunnig )
Sture Wallmon  []  ( Sakkunnig )
Jan Andersson  []  ( Expert )
Benny Carlsson  []  ( Expert )
Elisabeth Hamilton  []  ( Expert )
Per Henriksson  []  ( Expert )
Hans Jacobson  []  ( Expert )
Börje Johansson  []  ( Expert )
Jan Lidhard  []  ( Expert )
Marianne Lindman  []  ( Expert )
Göran Lundahl  []  ( Expert )
Liso Sergo  []  ( Expert )
Mona Stål  []  ( Expert )
Mocki Hägg  []  ( Sekreterare )
Niclas Jonson  []  ( Sekreterare )
Eva Stina Lönngren  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen angående socialförsäkringsadministrationen (ANSA)(S 2002:14)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2002-12-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:166 och dir. 2003:62
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2003:63 21+1-1, En sammanhållen administration av socialförsäkringen
SOU 2003:106 Försäkringskassan - Den nya myndigheten
Medverkande :
Särskild utredare : Hans-Eric Holmqvist, f.d. statssekreterare, fr.o.m. 2003-01-13
Sakkunnig : Maud Björnemalm, f.d. led. av riksdagen /s, fr.o.m. 2003-02-11
Sakkunnig : Håkan Färm, departementsråd, fr.o.m. 2003-02-11
Sakkunnig : Margareta Hammarberg, departementsråd, fr.o.m. 2003-02-11
Sakkunnig : Gun-Britt Holmberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-02-11
Sakkunnig : Adriana Lender, överdirektör, fr.o.m. 2003-02-11
Sakkunnig : Sverker Lönnerholm, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-02-11
Sakkunnig : Anna Santesson, kansliråd, fr.o.m. 2003-02-11
Sakkunnig : Sture Wallmon, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2003-02-11
Expert : Jan Andersson, byråchef, fr.o.m. 2003-02-11
Expert : Benny Carlsson, direktör, fr.o.m. 2003-02-11
Expert : Elisabeth Hamilton, direktör, fr.o.m. 2003-02-11
Expert : Per Henriksson, utvecklingschef, fr.o.m. 2003-02-11
Expert : Hans Jacobson, generaldirektör, fr.o.m. 2003-02-11
Expert : Börje Johansson, verksamhetskoordinator, fr.o.m. 2003-02-11
Expert : Jan Lidhard, sakkunnig, fr.o.m. 2003-02-11
Expert : Marianne Lindman, enhetschef, fr.o.m. 2003-02-11
Expert : Göran Lundahl, rådman, fr.o.m. 2003-02-11
Expert : Liso Sergo, kansliråd, fr.o.m. 2003-02-11
Expert : Mona Stål, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-02-11
Sekreterare : Mocki Hägg, fr.o.m. 2003-02-17 t.o.m. 2003-12-31
Sekreterare : Niclas Jonson, fr.o.m. 2003-02-10 t.o.m. 2003-12-31
Sekreterare : Eva Stina Lönngren, fr.o.m. 2003-02-01 t.o.m. 2003-12-31

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman