Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Hans Jacobson På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Hans Jacobson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Hans Jacobson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Hans Jacobson medverkat i ( 5 st. ):

Utredningen angående socialförsäkringsadministrationen (ANSA) (S 2002:14) [ Avslutad 2003 ] [ Expert ]

Utredningen angående socialförsäkringsadministrationen (ANSA)(S 2002:14)


Beteckning : S 2002:14
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2004-03-04
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-12-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:166 och dir. 2003:62
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Holmqvist, Hans-Eric, fr.o.m. 2003-01-13
Sakkunnig : Björnemalm, Maud, fr.o.m. 2003-02-11
Sakkunnig : Färm, Håkan, fr.o.m. 2003-02-11
Sakkunnig : Hammarberg, Margareta, fr.o.m. 2003-02-11
Sakkunnig : Holmberg, Gun-Britt, fr.o.m. 2003-02-11
Sakkunnig : Lender, Adriana, fr.o.m. 2003-02-11
Sakkunnig : Lönnerholm, Sverker, fr.o.m. 2003-02-11
Sakkunnig : Santesson, Anna, fr.o.m. 2003-02-11
Sakkunnig : Wallmon, Sture, fr.o.m. 2003-02-11
Expert : Andersson, Jan, fr.o.m. 2003-02-11
Expert : Carlsson, Benny, fr.o.m. 2003-02-11
Expert : Hamilton, Elisabeth, fr.o.m. 2003-02-11
Expert : Henriksson, Per, fr.o.m. 2003-02-11
Expert : Jacobson, Hans, fr.o.m. 2003-02-11
Expert : Johansson, Börje, fr.o.m. 2003-02-11
Expert : Lidhard, Jan, fr.o.m. 2003-02-11
Expert : Lindman, Marianne, fr.o.m. 2003-02-11
Expert : Lundahl, Göran, fr.o.m. 2003-02-11
Expert : Sergo, Liso, fr.o.m. 2003-02-11
Expert : Stål, Mona, fr.o.m. 2003-02-11
Sekreterare : Hägg, Mocki, fr.o.m. 2003-02-17 t.o.m. 2003-12-31
Sekreterare : Jonson, Niclas, fr.o.m. 2003-02-10 t.o.m. 2003-12-31
Sekreterare : Lönngren, Eva Stina, fr.o.m. 2003-02-01 t.o.m. 2003-12-31

Rapporter

SOU 2003:6321+1-1, En sammanhållen administration av socialförsäkringen
SOU 2003:106Försäkringskassan – Den nya myndigheten
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (Fi 1998:03) om bildandet av premiepensionsmyndigheten [ Avslutad 1998 ]

Utredningen (Fi 1998:03) om bildandet av premiepensionsmyndigheten


Beteckning : Fi 1998:03
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1998:24.
Lokal :
0

Sammansättning


Jacobson, Hans, fr.o.m. 1998-03-12
Expert : Brorsson, Jan Åke, fr.o.m. 1998-04-01
Expert : Grahn, Ylva, fr.o.m. 1998-04-01
Expert : Lundqvist, Kristina, fr.o.m. 1998-04-01
Expert : Holmberg, Katarina, fr.o.m. 1998-04-01
Expert : Nensén, Astrid, fr.o.m. 1998-04-01
Expert : Pettersson, Ingrid, fr.o.m. 1998-04-01
Expert : Wallmon, Sture, fr.o.m. 1998-04-01
Sekreterare : von, Bengt, fr.o.m. 1998-03-23 t.o.m. 1998-06-29
Sekreterare : Berglund, Lars-Göran, fr.o.m. 1998-05-15 t.o.m. 1998-06-29
Sekreterare : Hellman, Johan, fr.o.m. 1998-03-23 t.o.m. 1998-06-29
Sekreterare : Nyman, Hans, fr.o.m. 1998-03-24 t.o.m. 1998-06-29
Sekreterare : Strömberg, Ingrid, fr.o.m. 1998-03-30 t.o.m. 1998-06-29
Jonson, Marianne, fr.o.m. 1998-04-14 t.o.m. 1998-06-29

Rapporter

SOU 1998:87Premiepensionsmyndigheten
Utredningen avslutade sitt arbete 1 juli 1998
då Premiepensionsmyndigheten bildades.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1998:24 Bildandet av Premiepensionsmyndigheten

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:87 Premiepensionsmyndigheten [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om elektroniska pengar (Fi 1997:01) [ Avslutad 1998 ] [ Expert ]

Utredningen om elektroniska pengar (Fi 1997:01)


Beteckning : Fi 1997:01
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1997:1.
Lokal :
0

Sammansättning


Jacobsson, Hans, fr.o.m. 1997-01-09 t.o.m. 1997-03-12
Nordström, Anders, fr.o.m. 1997-04-16
Expert : Bäckström, Hans, fr.o.m. 1997-02-17
Expert : Corell, Simon, fr.o.m. 1997-02-17
Expert : Grahn, Thomas, fr.o.m. 1997-02-17
Expert : Hall, Per, fr.o.m. 1997-02-17
Expert : Jacobsson, Hans, fr.o.m. 1997-03-13
Expert : Lindgren, Lars, fr.o.m. 1997-02-17
Expert : Lindman, Tomas, fr.o.m. 1997-02-17
Expert : Rodrigo, Monica, fr.o.m. 1997-02-17
Sekreterare : Furberg, Per, fr.o.m. 1997-01-09 t.o.m. 1998-10-31

Rapporter

SOU 1998:14E-pengar-näringsrättsliga frågor
SOU 1998:122E-pengar-civilrättsliga frågor m.m.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:1 Elektroniska pengar

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:14 E-pengar – näringsrättsliga frågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:122 E-pengar – civilrättsliga frågor m.m. [ pdf |Paragraftecken ]
IT-utredningen (Ju 1994:05) [ Avslutad 1996 ]

IT-utredningen (Ju 1994:05)


Beteckning : Ju 1994:05
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1997-03-10
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för
Lokal : PL 9205, 444 97 Svenshögen, tel. 0303-775554. Direktiv för utredningen, se dir. 1994:42. Utredningen har avgett (SOU 1996:40) Elektronisk dokumenthantering. Uppdraget är därmed slutfört.
0

Sammansättning


Jacobson, Hans, fr.o.m. 1994-06-17 t.o.m. 1996-03-31
Expert : Axelsson, Göran, fr.o.m. 1995-04-20 t.o.m. 1996-03-31
Expert : Corell, Simon, fr.o.m. 1995-04-20 t.o.m. 1996-03-31
Expert : Evers, Jan, fr.o.m. 1995-04-20 t.o.m. 1996-03-31
Expert : Fåk, Viiveke, fr.o.m. 1995-04-20 t.o.m. 1996-03-31
Expert : Göransson, Karin, fr.o.m. 1995-05-17 t.o.m. 1996-03-31
Expert : Halvorsen, Ingela, fr.o.m. 1995-04-20 t.o.m. 1996-03-31
Expert : Holmgren, Martin, fr.o.m. 1995-04-20 t.o.m. 1996-03-31
Expert : Rosén, Björn, fr.o.m. 1995-04-20 t.o.m. 1996-03-31
Expert : Staaf, Catharina, fr.o.m. 1995-04-21 t.o.m. 1996-03-31
Expert : Ström, Christer, fr.o.m. 1995-04-20 t.o.m. 1996-03-31
Expert : Wigart, Anne, fr.o.m. 1995-04-20 t.o.m. 1996-03-31
Expert : Östholm, Britt-Marie, fr.o.m. 1995-04-20 t.o.m. 1996-03-31
Sekreterare : Furberg, Per, fr.o.m. 1994-09-01 t.o.m. 1996-05-15

Rapporter

SOU 1996:40Elektronisk dokumenthantering.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:40 Elektronisk dokumenthantering [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om makars pensionsrättigheter vid bodelning (Ju 1994:07) [ Avslutad 1995 ]

Utredningen om makars pensionsrättigheter vid bodelning (Ju 1994:07)


Beteckning : Ju 1994:07
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1996-03-13
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187, 201 21 Malmö, tel. växel 040-35 58 55, direktval 040-35 58 78 (sekreteraren). Direktiv för utredningen, se dir. 1994:56. Utredningen har avgett (SOU 1995:8) Pensionsrättigheter och bodelning Uppdraget är därmed slutfört.
01

Sammansättning


Jacobson, Hans, fr.o.m. 1994-08-01 t.o.m. 1995-01-31
Sakkunnig : Dahl, Mats, fr.o.m. 1994-11-14 t.o.m. 1995-01-31
Sakkunnig : Stridsberg, Kerstin, fr.o.m. 1994-11-14 t.o.m. 1994-12-18
Sakkunnig : Wildig, Mona t.o.m. 1995-01-31
Expert : Nehrman, Anders, fr.o.m. 1994-11-14 t.o.m. 1995-01-31
Expert : von, Bengt, fr.o.m. 1994-11-14 t.o.m. 1995-01-31
Expert : Sekreterare :
Norling, Ylva, fr.o.m. 1994-09-01 t.o.m. 1995-01-31

Rapporter

SOU 1995:8Pensionsrättigheter och bodelning
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:8 Pensionsrättigheter och bodelning [ pdf ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman