Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om begränsning av alkoholbranschens sponsring inom idrotten, m.m. (S 2001:03)

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om begränsning av alkoholbranschens sponsring inom idrotten, m.m. (S 2001:03) [ Avslutad 2003 ]

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 20 st. ♀ 10 ♂ 10 ) :

Gun Neuman  []  ( Särskild utredare )
Hans Agnéus  []  ( Sakkunnig )
Knut Dreyer  []  ( Sakkunnig )
Maria Ellior  []  ( Sakkunnig )
Bo Hesselgren  []  ( Sakkunnig )
Karin Renman Hagelroth  []  ( Sakkunnig )
Maria Renström Törnblom  []  ( Sakkunnig )
Yvonne Stein  []  ( Sakkunnig )
Karin Wistrand  []  ( Sakkunnig )
Marianne Åbyhammar  []  ( Sakkunnig )
Angela Öst  []  ( Sakkunnig )
Cathrine Andersson  []  ( Expert )
Sara Deltér  []  ( Expert )
Michael Englund  []  ( Expert )
Rolf Jönsson  []  ( Expert )
Allan Nyrén  []  ( Expert )
Mikael Salzer  []  ( Expert )
Mårten Törnqvist  []  ( Expert )
Mikael Bentzer  []  ( Sekreterare )
Keneth Wising  []  ( Sakkunnig )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om begränsning av alkoholbranschens sponsring inom idrotten, m.m. (S 2001:03)


Beteckning : S 2001:03
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2004-03-04
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2001-05-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2001:44
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Neuman, Gun, fr.o.m. 2001-07-01
Sakkunnig : Agnéus, Hans, fr.o.m. 2001-09-13
Sakkunnig : Dreyer, Knut, fr.o.m. 2001-09-13 t.o.m. 2002-04-14
Sakkunnig : Ellior, Maria, fr.o.m. 2002-09-05
Sakkunnig : Hesselgren, Bo, fr.o.m. 2001-09-13 t.o.m. 2002-03-07
Sakkunnig : Renman Hagelroth, Karin, fr.o.m. 2001-12-01 t.o.m. 2002-09-01
Sakkunnig : Renström Törnblom, Maria, fr.o.m. 2001-09-13
Sakkunnig : Stein, Yvonne, fr.o.m. 2001-09-13
Sakkunnig : Wising, Kenneth, fr.o.m. 2001-09-13
Sakkunnig : Wistrand, Karin, fr.o.m. 2002-09-01
Sakkunnig : Åbyhammar, Marianne, fr.o.m. 2002-03-08 t.o.m. 2002-09-03
Sakkunnig : Öst, Angela, fr.o.m. 2001-09-13
Expert : Andersson, Cathrine, fr.o.m. 2001-09-13
Expert : Deltér, Sara, fr.o.m. 2001-09-13 t.o.m. 2002-12-14
Expert : Englund, Michael, fr.o.m. 2001-09-13
Expert : Jönsson, Rolf, fr.o.m. 2001-09-13
Expert : Nyrén, Allan, fr.o.m. 2001-09-13
Expert : Salzer, Mikael, fr.o.m. 2001-09-13
Expert : Törnqvist, Mårten, fr.o.m. 2002-12-15
Sekreterare : Bentzer, Mikael, fr.o.m. 2001-08-20 t.o.m. 2003-08-17

Rapporter

SOU 2003:65Alkoholbranschens idrottssponsring och alkohol vid ungdomsevenemang m.m.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman