Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Erik Stenström

Sök kontaktuppgifter till Erik Stenström på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Erik Stenström

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Erik Stenström medverkat i ( 9 st. ):

Migrationsspråkutredningen (Ju 2012:02) [ Avslutad 2013 ] [ Expert ]
Migrationsspråkutredningen (Ju 2012:02)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2013
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2012-03-15
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:17 och dir. 2013:13
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2013:37 Begripliga beslut på migrationsområdet
Medverkande :
Särskild utredare : Sigurd Heuman, f.d. lagman, fr.o.m. 2012-03-15 t.o.m. 2013-05-31
Expert : Fredrik Bohlin, rådman, fr.o.m. 2012-05-14 t.o.m. 2013-05-31
Expert : Eva Jagander, kammarrättsråd tillika vice ordförande, fr.o.m. 2012-05-14 t.o.m. 2013-05-31
Expert : Erik Mellstrand, rättssakkunnig, fr.o.m. 2012-05-14 t.o.m. 2013-05-31
Expert : Anne Ramberg, generalsekreterare, fr.o.m. 2012-05-14 t.o.m. 2013-05-31
Expert : Dag Stegeland, lagman, fr.o.m. 2012-05-14 t.o.m. 2013-05-31
Expert : Erik Stenström, verksjurist, fr.o.m. 2012-05-14 t.o.m. 2013-05-31
Expert : Maria Sundin, språkexpert, fr.o.m. 2012-05-14 t.o.m. 2013-05-31
Expert : Anna Wenddel, teamledare, fr.o.m. 2012-05-14 t.o.m. 2012-03-13
Sekreterare : Anna Dieden, hovrättsassessor, fr.o.m. 2012-04-01 t.o.m. 2013-05-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2013:37 Begripliga beslut på migrationsområdet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om informationsutbyte vid brottsbekämpning m.m. (Ju 2010:02) [ Avslutad 2011 ] [ Expert ]
Utredningen om informationsutbyte vid brottsbekämpning m.m. (Ju 2010:02)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2011
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2010-02-25
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:17 och 2010:112
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 11014, 404 21 Göteborg,tel. 031-701 53 63 (sekr.)
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2011:20 Dataskydd vid europeiskt polisiärt och straffrättsligt samarbete. Dataskyddsrambeslutet, Europolanställdas befattning med hemliga uppgifter
SOU 2011:80 Informationsutbyte vid samarbete mot grov organiserad brottslighet
Medverkande :
Särskild utredare : Sten Wahlqvist, kammarrättslagman, fr.o.m. 2010-02-25 t.o.m. 2011-12-31
Expert : Ann-Marie Ahlqvist, verksjurist, fr.o.m. 2011-01-12 t.o.m. 2011-12-07
Expert : Helena Bontin, rättslig expert, fr.o.m. 2010-03-22 t.o.m. 2011-03-15
Expert : Lars Dahlström, rådman, fr.o.m. 2010-03-22 t.o.m. 2011-12-07
Expert : Jenny Ferm, kansliråd, fr.o.m. 2011-01-12 t.o.m. 2011-12-07
Expert : Yvette Glantz, verksjurist, fr.o.m. 2011-01-12 t.o.m. 2011-12-07
Expert : Lars Haglund, rättslig expert, fr.o.m. 2011-01-12 t.o.m. 2011-12-07
Expert : Nicklas Hjertonsson, jurist, fr.o.m. 2010-03-22 t.o.m. 2011-03-15
Expert : Ulf Jonare, verksjurist, fr.o.m. 2010-03-22 t.o.m. 2011-12-07
Expert : Drazenko Jozic, verksjurist, fr.o.m. 2011-01-12 t.o.m. 2011-12-07
Expert : Tommy Kangasvieri, bitr. enhetschef, fr.o.m. 2010-03-22 t.o.m. 2011-03-15
Expert : Peder Liljeqvist, rådman, fr.o.m. 2010-03-22 t.o.m. 2011-12-07
Expert : Hans-Olof Lindblom, chefsjurist, fr.o.m. 2011-01-25 t.o.m. 2011-12-07
Expert : Johan Lindmark, byråchef, fr.o.m. 2010-03-22 t.o.m. 2011-12-07
Expert : Malin Lundberg, jurist, fr.o.m. 2010-03-22 t.o.m. 2011-12-07
Expert : Marija Momcilovic, biträdande chefsjurist, fr.o.m. 2011-01-12 t.o.m. 2011-12-07
Expert : Leena Reinikainen, rättssakkunnig, fr.o.m. 2010-03-22 t.o.m. 2011-12-07
Expert : Erik Stenström, verksjurist, fr.o.m. 2011-01-12 t.o.m. 2011-12-07
Expert : Sara Thörngren, chefsjurist, fr.o.m. 2010-03-22 t.o.m. 2011-12-07
Expert : Annika Waller, ämnesråd, fr.o.m. 2010-03-22 t.o.m. 2011-03-15
Expert : Solveig Wollstad, chefsåklagare, fr.o.m. 2010-03-22 t.o.m. 2011-12-07
Sekreterare : Hans Wikner, rådman, fr.o.m. 2010-04-01 t.o.m. 2011-11-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om identitetskort för personer som inte har svenskt medborgarskap (IJ 2007:03) [ Avslutad 2007 ] [ Expert ]
Utredningen om identitetskort för personer som inte har svenskt medborgarskap (IJ 2007:03)
Departement : Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-04-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:56
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2007:100 Id-kort för folkbokförda i Sverige
Medverkande :
Särskild utredare : Per Virdesten, justitieråd, fr.o.m. 2007-04-19 t.o.m. 2007-12-31
Expert : Marie Ahlqvist Bresle, folkbokföringsjurist, fr.o.m. 2007-05-08 t.o.m. 2007-12-14
Expert : Eva Lotta Johansson, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-05-08 t.o.m. 2007-12-14
Expert : Roy Melchert, utredare, fr.o.m. 2007-05-08 t.o.m. 2007-12-14
Expert : Mira Naumanen, t.f. enhetschef, fr.o.m. 2007-05-08 t.o.m. 2007-12-14
Expert : Erik Stenström, verksjurist, fr.o.m. 2007-05-08 t.o.m. 2007-12-14
Expert : Staffan Tilling, polisintendent, fr.o.m. 2007-05-08 t.o.m. 2007-12-14
Sekreterare : Henrik Andersson, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2007-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:100 Id-kort för folkbokförda i Sverige [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om uppehållstillstånd på grund av anknytning (UD 2004:04) [ Avslutad 2005 ] [ Expert ]
Utredningen om uppehållstillstånd på grund av anknytning (UD 2004:04)
Departement : Utrikesdepartementet
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2004-08-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:112
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2005:14 Effektivare handläggning av anknytningsärenden
Medverkande :
Särskild utredare : Per Lilja, enhetschef, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-03-15
Expert : Karin Erlandsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-03-15
Expert : Eva-Lotta Johansson, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-03-15
Expert : Hanna Lantz, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-03-15
Expert : Richard Ljungqvist, ordförande, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-03-15
Expert : Fredrik Martinsson, expert, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-03-15
Expert : Leila Quaree, samordnare, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-03-15
Expert : Erik Stenström, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-03-15
Sekreterare : Christina Peterzén Kopparberg, hovrättsassessor, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-03-16
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2005:14 Effektivare handläggning av anknytningsärenden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om familjeåterförening och om uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare (UD 2004:01) [ Avslutad 2005 ] [ Expert ]
Utredningen om familjeåterförening och om uppehållstillstånd förvaraktigt bosatta tredjelandsmedborgare (UD 2004:01)
Departement : Utrikesdepartementet
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2003-12-11
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:181, dir. 2004:9, dir. 2004:171 och dir. 2005:81
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2005:15 Familjeåterförening och fri rörlighet för tredjelandsmedborgare
SOU 2005:103 Anhörigåterförening
Medverkande :
Utredare : Bertil Ahnborg, hovrättsråd, fr.o.m. 2004-01-26 t.o.m. 2005-12-31
Expert : Mats Baurmann, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2004-03-31 t.o.m. 2005-12-31
Expert : Ewa Bökwall, rättssakkunnig, fr.o.m. 2004-03-31 t.o.m. 2005-02-28
Expert : Ingrid Ekelund, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2004-03-31 t.o.m. 2004-06-13
Expert : Alexander Engvers, föredraganden, fr.o.m. 2004-06-14 t.o.m. 2005-12-31
Expert : Karin Frank, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2005-12-31
Expert : Anna Gralberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-03-31 t.o.m. 2005-02-28
Expert : Johan Malkan, föredragare, fr.o.m. 2004-03-31 t.o.m. 2004-06-13
Expert : Johanna Peyron, departementssekreterare, fr.o.m. 2005-03-01 t.o.m. 2005-12-31
Expert : Gunnar Sallstedt, departementssekreterare, fr.o.m. 2005-07-01 t.o.m. 2005-12-31
Expert : Anna Santesson, kansliråd, fr.o.m. 2005-07-01 t.o.m. 2005-12-31
Expert : Malin Skäringer, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-03-31 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Erik Stenström, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-03-31 t.o.m. 2005-02-28
Expert : Karin Stillerud, departementssekretarare, fr.o.m. 2005-03-01 t.o.m. 2005-12-31
Expert : Cafer Uzunel, kansliråd, fr.o.m. 2004-03-31 t.o.m. 2005-06-30
Expert : Alexandra Wilton Wahren, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-12-31
Sekreterare : Ann-Louise Roos, hovrättsassessor, fr.o.m. 2004-03-01 t.o.m. 2005-12-31
Sekreterare : Madeleine Westberg, hovrättsassessor, fr.o.m. 2004-02-01 t.o.m. 2005-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2005:15 Familjeåterförening och fri rörlighet för tredjelandsmedborgare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2005:103 Anhörigåterförening [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om kunskaper om sexuell exploatering av barn i Sverige (S 2003:05) [ Avslutad 2004 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen om kunskaper om sexuell exploatering av barn i Sverige (S 2003:05)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2003-04-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:54
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2004:71 Sexuell exploatering av barn i Sverige
Medverkande :
Särskild utredare : Margareta Israelsson, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 2003-04-16
Sakkunnig : Tarja Birkoff, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-06-19
Sakkunnig : Agneta Björklund, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-06-19
Sakkunnig : Kent Eriksson, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-06-19
Sakkunnig : Stefan Eurenius, ämnessakkunig, fr.o.m. 2003-06-19
Sakkunnig : Christina Heilborn, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2003-06-19 t.o.m. 2004-02-05
Sakkunnig : Pia Kjellander, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-06-19 t.o.m. 2004-02-09
Sakkunnig : Erik Stenström, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-03-15
Expert : Lisa Eriksson, kammaråklagare, fr.o.m. 2003-12-15
Expert : Gunvor Martinsson, åklagare, fr.o.m. 2003-06-19
Expert : Carl-Göran Svedin, professor, fr.o.m. 2003-06-19
Sekreterare : Öystein Keiseraas, fr.o.m. 2003-04-16 t.o.m. 2004-01-31
Sekreterare : Ingrid Åkerman, fr.o.m. 2003-04-16 t.o.m. 2004-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2004:71 Sexuell exploatering av barn i Sverige [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (UD 2002:05) Mottagandevillkor för asylsökande [ Avslutad 2003 ] [ Sekreterare ]
Utredningen (UD 2002:05) Mottagandevillkor för asylsökande
Departement : Utrikesdepartementet
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2003-01-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:11
Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Utredare : Mats Melin, regeringsråd, fr.o.m. 2003-02-01
Expert : Anders Ahlqvist, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-02-14
Expert : Åsa Carlander, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-02-14
Expert : Sebastian Hetesi, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-02-14 t.o.m. 2003-08-31
Expert : Bo Jordin, primärvårdsråd, fr.o.m. 2003-02-14
Expert : Ewa Lidström, expert, fr.o.m. 2003-02-14
Expert : Clas Lind, expert, fr.o.m. 2003-02-14
Expert : Eva Lithander, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2003-02-14
Expert : Johanna Lithman Sola, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-09-01
Expert : Gunnar Sallstedt, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-02-14
Expert : Marianne Wikman Ahlberg, kansliråd, fr.o.m. 2003-02-14
Expert : Stig Wintzer, utredare, fr.o.m. 2003-02-14
Sekreterare : Erik Stenström, verksjurist, fr.o.m. 2003-02-01 t.o.m. 2003-10-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2003:11 Mottagandevillkor för asylsökande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2003:89 EG-rätten och mottagandet av asylsökande [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen (Ku 1999:02) om medborgarskapskrav i lagstiftningen [ Avslutad 2000 ] [ Expert ]
Utredningen (Ku 1999:02) om medborgarskapskrav i lagstiftningen
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1999-01-28
Direktiv för utredningen, se dir. 1999:4 och dir. 2000:3.
Utredningen har fr.o.m. den 1 februari 2000 utfört sitt arbete som enparlamentarisk kommitté (Kommittén om medborgarskapskrav)Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2000:106 Medborgarskapskrav i svensk lagstiftning - slutbetänkande
Medverkande :
Särskild utredare : Ingemar Josefsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1999-03-08 t.o.m. 2000-02-29
Ordförande : Ingemar Josefsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Karin Ahrland, f.d. statsråd och ambassadör, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Sigvard Beck-Friis, direktör, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Agneta Brendt, led. av riksdagen, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Bodil Ceballos, gruppledare, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Anne-Katrine Dunker, led. av riksdagen, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Kenneth Johansson, led, av riksdagen, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Kenneth Kvist, led. av riksdagen, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Pär Axel Sahlberg, led. av riksdagen, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-05
Sakkunnig : Göran Schäder, regeringsråd, fr.o.m. 2000-02-16 t.o.m. 2000-12-05
Sakkunnig : Wiweka Warnling-Nerep, professor, fr.o.m. 2000-02-16 t.o.m. 2000-12-05
Expert : Michaela Dràb, rättssakkunnig, fr.o.m. 1999-03-08 t.o.m. 2000-02-15
Expert : Maria Eka, rättssakkunnig, fr.o.m. 1999-03-08 t.o.m. 2000-12-05
Expert : Torbjörn Eklund, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-03-08 t.o.m. 2000-02-15
Expert : Henrik Jermsten, departementsråd, fr.o.m. 2000-02-16 t.o.m. 2000-12-05
Expert : Anna Theodóra Gunnarsdóttir, handläggare, fr.o.m. 1999-10-29 t.o.m. 2000-12-05
Expert : Cecilia Hegethorn, rättssakkunnig, fr.o.m. 1999-03-08 t.o.m. 2000-12-05
Expert : Pontus Ringborg, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-03-08 t.o.m. 1999-10-28
Expert : Erik Stenström, verksjurist, fr.o.m. 1999-03-08 t.o.m. 2000-12-05
Expert : , Uzunel, Cafer handläggare, departementssekreterare fr.o.m. 1999-10-29, fr.o.m. 1999-03-08 t.o.m. 1999-10-28
Expert : Niklas Wågnert, rättssakkunnig, fr.o.m. 2000-02-16 t.o.m. 2000-12-05
Huvudsekreterare : Katarina Person, hovrättsassessor, fr.o.m. 2000-03-15 t.o.m. 2000-12-17
Sekreterare : Ulf Ljungdahl, hovrättsassessor, fr.o.m. 2000-03-15 t.o.m. 2000-12-17
Sekreterare : Cecilia Persson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1999-11-01 t.o.m. 1999-12-31
Sekreterare : Katarina Persson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1999-05-01 t.o.m. 2000-05-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2000:106 Medborgarskap i svensk lagstiftning [ pdf |Paragraftecken ]
Arbetsgrupp med uppgift att se över användningen av begreppet invandrare (In 1998:F) [ Avslutad 2000 ] [ Ledamot ]
Arbetsgrupp med uppgift att se över användningen av begreppetinvandrare (In 1998:F)
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1998-11-19
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187, 201 21 MALMÖ, tel. 040-35 58 10 (A. Friberg)
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Ds 1999:48 Begreppet invandrare - användningen i lagar och förordningar
Ds 2000:43 Begreppet invandrare - användningen i myndigheters verksamhet, slutrapport.
Medverkande :
Ordförande : Gunnar Hermanson, departementsråd, fr.o.m. 1999-01-12 t.o.m. 2000-06-30
Ledamot : Charlotte Abrahamsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1999-01-12 t.o.m. 2000-06-30
Ledamot : José Alberto Diaz, strategiansvarig, fr.o.m. 1999-01-12 t.o.m. 2000-04-25
Ledamot : Johan Alvner, hovrättsassessor, fr.o.m. 1999-01-12 t.o.m. 2000-06-30
Ledamot : Klas Falk, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-01-12 t.o.m. 1999-09-06
Ledamot : Anne-Marie Hasselrot, språkexpert, fr.o.m. 1999-01-12 t.o.m. 2000-06-30
Ledamot : Eva Lotta Johansson, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2000-06-30
Ledamot : Åke Nilsson, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1999-01-12 t.o.m. 2000-06-30
Ledamot : Pontus Ringborg, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-01-12 t.o.m. 2000-06-30
Ledamot : Erik Stenström, verksjurist, fr.o.m. 2000-04-26 t.o.m. 2000-06-30
Sekreterare : Annika Friberg, rättssakkunnig, fr.o.m. 1999-01-18 t.o.m. 2000-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman