: : :

Medverkande i utredning : Kenneth Kvist På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Kenneth Kvist

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Kenneth Kvist medverkat i ( 8 st. ):

Yttrandefrihetskommittén (Ju 2003:04) [ Avslutad 2012 ]

Yttrandefrihetskommittén (Ju 2003:04)


Beteckning : Ju 2003:04
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2013-03-01
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2003-04-30
Direktiv för kommittén, se dir. 2003:58, dir. 2007:76, dir. 2008:42, dir. 2011:69 och dir. 2011:105
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Lambertz, Göran, fr.o.m. 2008-04-17 t.o.m. 2012-08-31
Ordförande : Regner, Göran, fr.o.m. 2003-04-30
Ledamot : Andersson, Phia, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Blixt, Lena, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Burman, Ingrid, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Fredriksson, Inger, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Karlsson, Alf, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Karlsson, Ulrika, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Kerimo, Yilmaz, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2008-10-14
Ledamot : Kjellberg, Bertil, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2011-01-24
Ledamot : Magnusson, Cecilia, fr.o.m. 2011-01-25 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Norlén, Andreas, fr.o.m. 2011-01-25 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Petersson, Helene, fr.o.m. 2008-10-15 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Svensson, Ingvar, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Tornberg, Stefan, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Wassén, Erik, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Wegendal, Lars, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Åkerlund, Jonas, fr.o.m. 2011-01-26 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Axberger, Hans Gunnar, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2008-05-15
Expert : Bergman, Cecilia, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2004-03-03
Expert : Berglund Siegbahn, Katarina, fr.o.m. 2011-09-05 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Brinnen, Martin, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2010-09-30
Expert : Bröms Lumpus, Kerstin, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Bull, Thomas, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Gullesjö, Anna, fr.o.m. 2009-05-15 t.o.m. 2011-09-12
Expert : Jansson Håvik, Rosemarie, fr.o.m. 2011-09-13 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Jonson, Catharina, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2009-11-30
Expert : Karlsson, Jens, fr.o.m. 2009-08-14 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Lidehorn, Kristina, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Lång, Viveca, fr.o.m. 2011-11-15 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Morast, Kerstin, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Carlsson, Lena, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2004-12-31
Expert : Dermark, Anna Maria, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2005-04-04
Expert : Forsaeus, Helena, fr.o.m. 2004-05-03 t.o.m. 2005-02-24
Expert : Frylén, Gunhild, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2007-08-31
Expert : Glansberg, Kirsten, fr.o.m. 2009-03-01 t.o.m. 2009-05-14
Expert : Hultengård, Per, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Jonsson, Catharina t.o.m. 2009-11-30
Expert : Kjellander, Pia, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2005-10-16
Expert : Larsson, Magnus, fr.o.m. 2005-02-25 t.o.m. 2009-02-28
Expert : Liby, Karin, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2008-05-15
Expert : Löfgren Cederberg, Gun, fr.o.m. 2005-02-14 t.o.m. 2008-05-15
Expert : Mentes, Feryal, fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Moore, Lena, fr.o.m. 2004-07-15 t.o.m. 2005-04-04
Expert : Nauclér, Anders, fr.o.m. 2006-03-15 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Rikte, Katarina, fr.o.m. 2009-03-01 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Rustand, Håkan, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Strömbäck, Helena, fr.o.m. 2009-12-01 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Stålhandske, Jan, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2006-03-14
Expert : Svensson, Helen, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2004-09-30
Expert : Wennberg, Bertil, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2008-05-15
Expert : Wersäll, Fredrik, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2004-07-14
Expert : Westman, Daniel, fr.o.m. 2011-02-14 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Wilöf, Olle, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Öjemark, Hans, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2007-08-31
Aurelius, Nils Fredrik, fr.o.m. 2003-10-06 t.o.m. 2008-05-15
Bengtsson, Anders, fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2008-05-15
Fridolin, Gustav, fr.o.m. 2003-10-06 t.o.m. 2006-10-22
Högström, Kenth, fr.o.m. 2003-10-06
Karlsson, Alf, fr.o.m. 2006-10-23 t.o.m. 2008-05-15
Kvist, Kenneth, fr.o.m. 2003-10-06 t.o.m. 2008-05-15
Lundgren, Kerstin, fr.o.m. 2003-10-06 t.o.m. 2008-05-15
Svensson, Ingvar, fr.o.m. 2003-10-06 t.o.m. 2008-05-15
Ullenhag, Jörgen, fr.o.m. 2003-10-06 t.o.m. 2008-05-15
Sekreterare : Brinnen, Martin, fr.o.m. 2010-10-01 t.o.m. 2012-08-31
Sekreterare : Funcke, Nils, fr.o.m. 2009-08-01 t.o.m. 2012-09-30
Sekreterare : Gustavsson, Daniel, fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2012-08-26
Sekreterare : Nyman, Stefan, fr.o.m. 2011-12-15 t.o.m. 2012-08-31
Sekreterare : Rikte, Katarina, fr.o.m. 2003-05-01 t.o.m. 2009-02-28

Rapporter

SOU 2004:114Vissa tryck- och yttrandefrihetsrättsliga frågor. Internationellt rättsligt bistånd, brottskatalogen, målhandläggningsfrågor m.m.
SOU 2006:96Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till debatt. Del 1 och 2
SOU 2009:14Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor
SOU 2010:68Ny yttrandefrihetsgrundlag? – Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller
SOU 2012:55En översyn av tryck- och yttrandefriheten Del 1. En översyn av tryck- och yttrandefriheten. Bilagor. Del 2
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Stockholmsberedningen (N 2001:02) [ Avslutad 2003 ] [ Ordförande ]

Stockholmsberedningen (N 2001:02)


Beteckning : N 2001:02
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2004-03-10
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2000-12-14
Direktiv för beredningen, se dir. 2000:96, dir. 2001:17, dir. 2002:3 och dir. 2003:5
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Kvist, Kenneth, fr.o.m. 2002-12-13 t.o.m. 2003-12-31
Ordförande : Sundling, Bo, fr.o.m. 2001-03-05 t.o.m. 2002-11-26
Ledamot : Billström, Annika, fr.o.m. 2001-03-05 t.o.m. 2003-12-31
Ledamot : Cedrenius, Bengt, fr.o.m. 2001-03-05 t.o.m. 2003-12-31
Ledamot : Elmsäter-Svärd, Catharina, fr.o.m. 2001-03-05 t.o.m. 2003-12-31
Ledamot : Johansson, Per Egon, fr.o.m. 2001-09-11 t.o.m. 2003-12-31
Ledamot : Käärik, Andres, fr.o.m. 2001-03-05 t.o.m. 2003-12-31
Ledamot : Nilsson, Elwe, fr.o.m. 2001-03-05 t.o.m. 2003-12-31
Ledamot : Odell, Mats, fr.o.m. 2001-03-05 t.o.m. 2001-09-10
Ledamot : Olofsson, Margareta, fr.o.m. 2001-03-05 t.o.m. 2003-12-31
Ledamot : Waidelich, Tommy, fr.o.m. 2001-03-05 t.o.m. 2003-12-31
Ledamot : Öhman, Monica, fr.o.m. 2001-03-05 t.o.m. 2003-12-31
Ledamot : Önfelt, Cecilia, fr.o.m. 2001-03-05 t.o.m. 2003-12-31
Sakkunnig : Lindgren, Per Anders, fr.o.m. 2003-03-04 t.o.m. 2003-06-30
Sakkunnig : Malmsten, Bo, fr.o.m. 2001-04-01 t.o.m. 2002-12-31
Expert : Aurén, Ann, fr.o.m. 2003-01-13 t.o.m. 2003-12-31
Expert : Brolin, Tomas, fr.o.m. 2001-03-05 t.o.m. 2003-12-31
Expert : Björklund, Per, fr.o.m. 2003-03-17 t.o.m. 2003-06-30
Expert : Eriksson, Gunnar, fr.o.m. 2003-03-17 t.o.m. 2003-06-17
Expert : Fällman, Fredrik, fr.o.m. 2002-12-02 t.o.m. 2003-12-31
Expert : Friberg, Tove, fr.o.m. 2002-02-06 t.o.m. 2003-12-31
Expert : Henriksson, Jens, fr.o.m. 2001-03-05 t.o.m. 2002-01-01
Expert : Loman, Babriella, fr.o.m. 2003-03-17 t.o.m. 2003-06-30
Expert : Lövström, Monica, fr.o.m. 2001-03-05 t.o.m. 2002-10-15
Expert : Nilsson, Per-Magnus, fr.o.m. 2001-03-05 t.o.m. 2003-07-31
Expert : Nordlander, Åke, fr.o.m. 2001-05-07 t.o.m. 2002-02-05
Expert : Pettersson, Christer, fr.o.m. 2003-02-10 t.o.m. 2003-12-31
Expert : Pettersson, Roger, fr.o.m. 2003-03-17 t.o.m. 2003-06-30
Expert : Pile, Claes, fr.o.m. 2003-01-13 t.o.m. 2003-12-31
Expert : Taillefer, Lena, fr.o.m. 2001-03-05 t.o.m. 2003-01-12
Huvudsekreterare : Paulsson, Ragnvald, fr.o.m. 2001-04-23 t.o.m. 2003-12-31
Sekreterare : Möller, Marianne, fr.o.m. 2001-05-14 t.o.m. 2003-12-31
Sekreterare : Ringvall, Maria, fr.o.m. 2003-03-06 t.o.m. 2003-06-30

Rapporter

SOU 2003:33Tillräcklig flygplanskapacitet i Stockholm – Mälardalsregionen – delbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 4 st. ) :

1999 års författningsutredning (Ju 1999:13) [ Avslutad 2002 ] [ Ledamot ]

1999 års författningsutredning (Ju 1999:13)


Beteckning : Ju 1999:13
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2003-02-21
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-09-02
Direktiv för kommittén, se dir. 1999:71, dir. 2000:21 och dir. 2000:61.
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning i Malmö, Box 187, 201 21MALMÖ, tel. växel 040-35 58 55, direktval 040-35 57 95 (Cohen),040-35 58 91 (Seger)
Kommittén skall redovisa ett delbetänkande senast den 31 december 2000.Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 april 2002.

Sammansättning


Ordförande : Lönnqvist, Ulf, fr.o.m. 1999-09-13 t.o.m. 2002-05-31
Ledamot : Bargholtz, Helena, fr.o.m. 1999-11-12 t.o.m. 2002-05-31
Ledamot : Berglund, Rune, fr.o.m. 1999-11-12 t.o.m. 2002-05-31
Ledamot : Björck, Anders, fr.o.m. 1999-11-12 t.o.m. 2002-05-31
Ledamot : Hietala Nordlund, Barbro, fr.o.m. 1999-11-12 t.o.m. 2002-05-31
Ledamot : Magnusson, Göran, fr.o.m. 1999-11-12 t.o.m. 2002-05-31
Ledamot : Nilsson Hedström, Lotta, fr.o.m. 1999-11-12 t.o.m. 2002-05-31
Ledamot : Johansson, Kenneth, fr.o.m. 1999-11-12 t.o.m. 2002-05-31
Ledamot : Kvist, Kenneth, fr.o.m. 1999-11-12 t.o.m. 2002-05-31
Ledamot : Laurén, Reidunn, fr.o.m. 1999-11-12 t.o.m. 2002-05-31
Ledamot : Regner, Hans, fr.o.m. 1999-09-13 t.o.m. 2001-02-13
Expert : Christoffersson, Ulf, fr.o.m. 1999-11-24 t.o.m. 2002-05-31
Expert : Johansson, Svante, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2002-05-31
Expert : Rubenson, Stefan, fr.o.m. 1999-11-24 t.o.m. 2001-02-13
Expert : Seger, Lars, fr.o.m. 2002-01-15 t.o.m. 2002-05-31
Expert : Stenwall, Lena, fr.o.m. 1999-11-24 t.o.m. 2001-03-06
Expert : Svahn Starrsjö, Kristina, fr.o.m. 1999-11-24 t.o.m. 2002-05-31
Sekreterare : Cohen, Dag, fr.o.m. 1999-12-01 t.o.m. 2002-05-31
Sekreterare : Seger, Lars, fr.o.m. 1999-12-01 t.o.m. 2002-01-14

Rapporter

SOU 2001:19Vissa grundlagsfrågor
SOU 2001:65(Forskarantologin) Skilda valdagar och vårval?
SOU 2001:99Offentliga valförberedelser – anmälan av partier och kandidater
SOU 2002:42Den gemensamma valdagen och andra valfrågor
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 3 st. ) :

Dir. 1999:71
Dir. 2000:21
Dir. 2000:61
Utredningen (Ku 1999:02) om medborgarskapskrav i lagstiftningen [ Avslutad 2000 ] [ Ledamot ]

Utredningen (Ku 1999:02) om medborgarskapskrav i lagstiftningen


Beteckning : Ku 1999:02
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 2001-03-06
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-01-28
Direktiv för utredningen, se dir. 1999:4 och dir. 2000:3.
Lokal :
Utredningen har fr.o.m. den 1 februari 2000 utfört sitt arbete som enparlamentarisk kommitté (Kommittén om medborgarskapskrav)Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Josefsson, Ingemar, fr.o.m. 1999-03-08 t.o.m. 2000-02-29
Ordförande : Josefsson, Ingemar, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Ahrland, Karin, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Beck-Friis, Sigvard, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Brendt, Agneta, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Ceballos, Bodil, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Dunker, Anne-Katrine, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Johansson, Kenneth, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Kvist, Kenneth, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-05
Ledamot : Sahlberg, Pär Axel, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-12-05
Sakkunnig : Schäder, Göran, fr.o.m. 2000-02-16 t.o.m. 2000-12-05
Sakkunnig : Warnling-Nerep, Wiweka, fr.o.m. 2000-02-16 t.o.m. 2000-12-05
Expert : Dràb, Michaela, fr.o.m. 1999-03-08 t.o.m. 2000-02-15
Expert : Eka, Maria, fr.o.m. 1999-03-08 t.o.m. 2000-12-05
Expert : Eklund, Torbjörn, fr.o.m. 1999-03-08 t.o.m. 2000-02-15
Expert : Jermsten, Henrik, fr.o.m. 2000-02-16 t.o.m. 2000-12-05
Expert : Gunnarsdóttir, Anna Theodóra, fr.o.m. 1999-10-29 t.o.m. 2000-12-05
Expert : Hegethorn, Cecilia, fr.o.m. 1999-03-08 t.o.m. 2000-12-05
Expert : Ringborg, Pontus, fr.o.m. 1999-03-08 t.o.m. 1999-10-28
Expert : Stenström, Erik, fr.o.m. 1999-03-08 t.o.m. 2000-12-05
Expert : Uzunel, Cafer, fr.o.m. 1999-03-08 t.o.m. 1999-10-28
Expert : Wågnert, Niklas, fr.o.m. 2000-02-16 t.o.m. 2000-12-05
Huvudsekreterare : Person, Katarina, fr.o.m. 2000-03-15 t.o.m. 2000-12-17
Sekreterare : Ljungdahl, Ulf, fr.o.m. 2000-03-15 t.o.m. 2000-12-17
Sekreterare : Persson, Cecilia, fr.o.m. 1999-11-01 t.o.m. 1999-12-31
Sekreterare : Persson, Katarina, fr.o.m. 1999-05-01 t.o.m. 2000-05-15

Rapporter

Skrivelse till regeringen den 30 november 1999.
SOU 2000:106Medborgarskapskrav i svensk lagstiftning – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 1999:4
Dir. 2000:3
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2000:106 Medborgarskap i svensk lagstiftning [ pdf |Paragraftecken ]
1997 års medborgarskapskommitté (In 1997:04) [ Avslutad 1999 ] [ Ledamot ]

1997 års medborgarskapskommitté (In 1997:04)


Beteckning : In 1997:04
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 2000-03-13
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-01-16
Direktiv för kommittén, se dir. 1997:5 och dir. 1998:50.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Olauson, Britt, fr.o.m. 1997-02-14 t.o.m. 1999-03-11
Ledamot : Andersson, Axel, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Ledamot : Alexandersson, Stig, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Ledamot : Ahrland, Karin, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 1999-03-11
Ledamot : Baksi, Nalin, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Ledamot : Brendt, Agneta, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Ledamot : Ceballos, Bodil, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 1999-03-11
Ledamot : Gylling, Johnny, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Ledamot : Holmberg, Håkan, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1997-11-30
Ledamot : Johansson, Kenneth, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Ledamot : Jönsson, Anita, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Ledamot : Karlsson, Sonia, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Ledamot : Kvist, Kenneth, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Ledamot : Olsson, Lena, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1997-11-30
Ledamot : Sigurdsdóttir, Ingibjörg, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Sakkunnig : Grundell, Ursula, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Sakkunnig : Hermanson, Gunnar, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Expert : Björk, Kurt, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Expert : Jermsten, Henrik, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-03-11
Expert : Lundberg, Bo, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-08-11
Expert : Norin, Anders, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-11-15
Expert : Ornbrant, Birgitta, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-08-11
Sekreterare : Persson, Katarina, fr.o.m. 1998-11-23 t.o.m. 1998-12-31
Sekreterare : Strinäs, Lennart, fr.o.m. 1997-03-10 t.o.m. 1999-03-31

Rapporter

SOU 1997:162Medborgarskap och identitet – delbetänkande
SOU 1999:34Svenskt medborgarskap – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 1997:5
Dir. 1998:50
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:162 Medborgarskap och identitet [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:34 Svenskt medborgarskap [ pdf |Paragraftecken ]
Kommittén (Ku 1995:04) om lokal- och närradio [ Avslutad 1996 ] [ Ledamot ]

Kommittén (Ku 1995:04) om lokal- och närradio


Beteckning : Ku 1995:04
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-13
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:123.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Johansson, Kurt Ove, fr.o.m. 1995-10-31
Ledamot : Eriksson, Peter, fr.o.m. 1995-10-31
Ledamot : Friggebo, Birgit, fr.o.m. 1996-05-13
Ledamot : Höij, Helena, fr.o.m. 1995-10-31
Ledamot : Johnsson, Philip, fr.o.m. 1995-10-31
Ledamot : Karlsson, Ola, fr.o.m. 1995-10-31
Ledamot : Kvist, Kenneth, fr.o.m. 1995-10-31
Ledamot : Pettersson, Ingrid, fr.o.m. 1995-10-31
Ledamot : Ringman, Agneta, fr.o.m. 1995-10-31
Expert : Hjelmtorp, Lena, fr.o.m. 1995-10-31
Expert : Lindhé, Eva, fr.o.m. 1996-04-19
Expert : Schierbeck, Peter, fr.o.m. 1995-10-31
Expert : Tetzell, Eva, fr.o.m. 1995-10-31
Sekreterare : Törnblom, Ulf, fr.o.m. 1996-01-15 t.o.m. 1996-12-31

Rapporter

SOU 1996:176Den lokala radion – slutbetänkande.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:123
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:176 Den lokala radion [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Nomineringsrätts- och valkretskommittén (Ju 1994:06) [ Avslutad 1996 ] [ Ledamot ]

Nomineringsrätts- och valkretskommittén (Ju 1994:06)


Beteckning : Ju 1994:06
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1997-03-10
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1994:49, 1995:7, 1995:115.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Lilla Kungsgatan 3, Box 347, 401 25 Göteborg, tel. växel 031-10 50 00, direktval 031-10 51 36 (sekreteraren)
012

Sammansättning


Ordförande : Åstrand, Göran, fr.o.m. 1994-07-01 t.o.m. 1996-05-31
Ledamot : Holmqvist, Nils-Göran, fr.o.m. 1995-02-15 t.o.m. 1996-05-31
Ledamot : Högström, Ingvar, fr.o.m. 1995-02-15 t.o.m. 1996-05-31
Ledamot : Kvist, Kenneth, fr.o.m. 1994-09-01 t.o.m. 1996-05-31
Ledamot : Linderholm, Christina t.o.m. 1996-05-31
Ledamot : Mäler, Inger, fr.o.m. 1995-02-15 t.o.m. 1996-05-31
Ledamot : Olsson, Sten, fr.o.m. 1994-09-01 t.o.m. 1996-05-31
Ledamot : Schmidt, Olle, fr.o.m. 1994-09-01 t.o.m. 1996-05-31
Ledamot : Staaf, Harry, fr.o.m. 1994-09-01 t.o.m. 1996-05-31
Ledamot : Wikström, Margot, fr.o.m. 1994-09-01 t.o.m. 1996-05-31
Expert : Carlström, Jan, fr.o.m. 1995-02-15 t.o.m. 1996-05-31
Expert : Holmberg, Ingvar, fr.o.m. 1995-02-15 t.o.m. 1996-05-31
Expert : Holmgren, Martin, fr.o.m. 1995-02-15 t.o.m. 1996-05-31
Expert : Johansson, Folke, fr.o.m. 1995-02-15 t.o.m. 1996-05-31
Expert : Nilsson, Vivan, fr.o.m. 1995-02-15 t.o.m. 1996-05-31
Sekreterare : Johansson, Svante, fr.o.m. 1994-10-01 t.o.m. 1996-06-30

Rapporter

SOU 1995:143Vissa valfrågor. Den fria
nomineringsrätten
Partisymboler på valsedlar – Valkretsindelning
vid riksdagsval
SOU 1996:66Utvärderat personalval.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1994:49
Grundlagsutredningen inför EG (Ju 1991:03) [ Avslutad 1993 ] [ Ledamot ]

Grundlagsutredningen inför EG (Ju 1991:03)


Beteckning : Ju 1991:03
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1994-05-05
Status : Avslutad 1993
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1991:24
Lokal : Rosenbad 4. Postadress: Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm, tel. växel 763 10 00, direktval 763 47 78 (Melin)
0123456789101112131415161718

Sammansättning


Ordförande : Ruin, Olof t.o.m. 1993-03-14
Ledamot : Colliander, Harriet t.o.m. 1993-03-14
Ledamot : Ekström, Allan t.o.m. 1993-03-14
Ledamot : Fiskesjö, Bertil t.o.m. 1993-03-14
Ledamot : Holmberg, Håkan t.o.m. 1993-03-14
Ledamot : Kvist, Kenneth t.o.m. 1993-03-14
Ledamot : Lekberg, Sören t.o.m. 1993-03-14
Ledamot : Löfstedt, Berit t.o.m. 1993-03-14
Ledamot : Svensson, Ingvar t.o.m. 1993-03-14
Ledamot : Svensson, Nils T. t.o.m. 1993-03-14
Expert : Grenfors, Gunnar t.o.m. 1993-03-14
Expert : Larén-Marklund, Ingrid t.o.m. 1993-03-14
Expert : Larsson, Torbjörn t.o.m. 1993-03-14
Expert : Regner, Göran t.o.m. 1993-03-14
Expert : Schäder, Göran t.o.m. 1993-03-14
Expert : Schörling, Inger t.o.m. 1993-03-14
Sekreterare : Melin, Mats t.o.m. 1993-04-30

Rapporter

SOU 1993:14EG och våra grundlagar.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1991:24
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1993:14 EG och våra grundlagar [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman