: : :

SÄPO/Rikskrimkommittén (Ju 1998:06)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

SÄPO/Rikskrimkommittén (Ju 1998:06) [ Avslutad 2000 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Dir. 1998:101
Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2000:25 Den centrala polisen [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 18 st. ♀ 9 ♂ 9 ) :

Gösta Gunnarsson  []  ( Ordförande )
Lillwy Falk  []  ( Ledamot )
Carl Frick  []  ( Ledamot )
Märta Johansson  []  ( Ledamot )
Jeppe Johnsson  []  ( Ledamot )
Roland Larsson  []  ( Ledamot )
Yvonne Oscarsson  []  ( Ledamot )
Siw Persson  []  ( Ledamot )
Ulla Wester  []  ( Ledamot )
Anders Eriksson  []  ( Sakkunnig )
Lars Nylén  []  ( Sakkunnig )
Agneta Blidberg  []  ( Expert )
Annika Brickman  []  ( Expert )
Roy Johansson  []  ( Expert )
Margareta Linderoth  []  ( Expert )
Erik Sundström  []  ( Expert )
Eva Ahlquist  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

SÄPO/Rikskrimkommittén (Ju 1998:06)


Beteckning : Ju 1998:06
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2001-02-26
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-11-19
Direktiv för utredningen, se dir. 1998:101.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Gunnarsson, Gösta, fr.o.m. 1998-11-23 t.o.m. 2000-04-30
Ledamot : Falk, Lillwy, fr.o.m. 1998-12-21 t.o.m. 2000-04-30
Ledamot : Frick, Carl, fr.o.m. 1998-12-21 t.o.m. 2000-04-30
Ledamot : Johansson, Märta, fr.o.m. 1999-05-06 t.o.m. 2000-04-30
Ledamot : Johnsson, Jeppe, fr.o.m. 1998-12-21 t.o.m. 2000-04-30
Ledamot : Larsson, Roland, fr.o.m. 1998-12-21 t.o.m. 1999-03-16
Ledamot : Oscarsson, Yvonne, fr.o.m. 1998-12-21 t.o.m. 2000-04-30
Ledamot : Persson, Siw, fr.o.m. 1998-12-21 t.o.m. 2000-04-30
Ledamot : Wester, Ulla, fr.o.m. 1998-12-21 t.o.m. 2000-04-30
Ledamot : Åbjörnson, Rolf, fr.o.m. 1998-12-21 t.o.m. 2000-04-30
Sakkunnig : Eriksson, Anders, fr.o.m. 1998-12-22 t.o.m. 2000-04-30
Sakkunnig : Nylén, Lars, fr.o.m. 1998-12-22 t.o.m. 2000-04-30
Expert : Blidberg, Agneta, fr.o.m. 1998-12-22 t.o.m. 2000-04-30
Expert : Brickman, Annika, fr.o.m. 1998-12-22 t.o.m. 2000-04-30
Expert : Johansson, Roy, fr.o.m. 1999-03-22 t.o.m. 2000-04-30
Expert : Linderoth, Margareta, fr.o.m. 1998-12-22 t.o.m. 2000-04-30
Expert : Sundström, Erik, fr.o.m. 1998-12-22 t.o.m. 2000-04-30
Sekreterare : Ahlquist, Eva, fr.o.m. 1998-11-23 t.o.m. 2000-04-30

Rapporter

SOU 2000:25Den centrala polisen
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-07-24 av Sören Öman