: : :

Medverkande i utredning : Siw Persson På Wikipedia

Sök kontaktuppgifter till Siw Persson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Siw Persson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Siw Persson medverkat i ( 6 st. ):

Kommittén om straffansvar för organiserad brottslighet m.m. (Ju 1998:04) [ Avslutad 2000 ] [ Ledamot ]

Kommittén om straffansvar för organiserad brottslighet m.m. (Ju 1998:04)


Beteckning : Ju 1998:04
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2001-02-26
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-08-20
Direktiv för kommittén, se dir. 1998:66.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Borgeke, Martin, fr.o.m. 1998-09-01 t.o.m. 2000-10-31
Ledamot : Anefur, Michael, fr.o.m. 1998-11-02 t.o.m. 2000-10-31
Ledamot : Björnlod, Leif, fr.o.m. 1998-11-02 t.o.m. 2000-10-31
Ledamot : Magnusson, Göran, fr.o.m. 1998-11-02 t.o.m. 2000-10-31
Ledamot : Martinger, Jerry, fr.o.m. 1998-11-02 t.o.m. 1999-11-30
Ledamot : Nisser, Per-Samuel, fr.o.m. 1999-12-01 t.o.m. 2000-10-31
Ledamot : Persson, Siw, fr.o.m. 1998-11-02 t.o.m. 2000-10-31
Ledamot : Sandgren, Margareta, fr.o.m. 1998-11-02 t.o.m. 2000-10-31
Ledamot : Wallin, Gunnel, fr.o.m. 1998-11-02 t.o.m. 2000-10-31
Ledamot : Åström, Alice, fr.o.m. 1998-11-02 t.o.m. 2000-10-31
Expert : Axberger, Hans-Gunnar, fr.o.m. 1998-10-01 t.o.m. 2000-10-31
Expert : Jareborg, Nils, fr.o.m. 1998-10-01 t.o.m. 2000-10-31
Expert : Jönsson, Barbro, fr.o.m. 1998-10-01 t.o.m. 2000-10-31
Expert : Lindelöf, Agneta, fr.o.m. 1998-10-01 t.o.m. 2000-10-31
Expert : Törner, Magnus, fr.o.m. 1998-10-01 t.o.m. 2000-10-31
Sekreterare : Ekdahl, Nils Petter, fr.o.m. 1998-10-01 t.o.m. 2000-11-12
Sekreterare : Loberg, Mats, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2000-10-31

Rapporter

SOU 2000:88Organiserad brottslighet, hets mot folkgrupp, hets mot homosexuella, m.m.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1998:66
SÄPO/Rikskrimkommittén (Ju 1998:06) [ Avslutad 2000 ] [ Ledamot ]

SÄPO/Rikskrimkommittén (Ju 1998:06)


Beteckning : Ju 1998:06
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2001-02-26
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-11-19
Direktiv för utredningen, se dir. 1998:101.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Gunnarsson, Gösta, fr.o.m. 1998-11-23 t.o.m. 2000-04-30
Ledamot : Falk, Lillwy, fr.o.m. 1998-12-21 t.o.m. 2000-04-30
Ledamot : Frick, Carl, fr.o.m. 1998-12-21 t.o.m. 2000-04-30
Ledamot : Johansson, Märta, fr.o.m. 1999-05-06 t.o.m. 2000-04-30
Ledamot : Johnsson, Jeppe, fr.o.m. 1998-12-21 t.o.m. 2000-04-30
Ledamot : Larsson, Roland, fr.o.m. 1998-12-21 t.o.m. 1999-03-16
Ledamot : Oscarsson, Yvonne, fr.o.m. 1998-12-21 t.o.m. 2000-04-30
Ledamot : Persson, Siw, fr.o.m. 1998-12-21 t.o.m. 2000-04-30
Ledamot : Wester, Ulla, fr.o.m. 1998-12-21 t.o.m. 2000-04-30
Ledamot : Åbjörnson, Rolf, fr.o.m. 1998-12-21 t.o.m. 2000-04-30
Sakkunnig : Eriksson, Anders, fr.o.m. 1998-12-22 t.o.m. 2000-04-30
Sakkunnig : Nylén, Lars, fr.o.m. 1998-12-22 t.o.m. 2000-04-30
Expert : Blidberg, Agneta, fr.o.m. 1998-12-22 t.o.m. 2000-04-30
Expert : Brickman, Annika, fr.o.m. 1998-12-22 t.o.m. 2000-04-30
Expert : Johansson, Roy, fr.o.m. 1999-03-22 t.o.m. 2000-04-30
Expert : Linderoth, Margareta, fr.o.m. 1998-12-22 t.o.m. 2000-04-30
Expert : Sundström, Erik, fr.o.m. 1998-12-22 t.o.m. 2000-04-30
Sekreterare : Ahlquist, Eva, fr.o.m. 1998-11-23 t.o.m. 2000-04-30

Rapporter

SOU 2000:25Den centrala polisen
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1998:101
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2000:25 Den centrala polisen [ pdf |Paragraftecken ]
Kommittén om översyn av polisväsendets ledningsorganisation (Ju 1997:12) [ Avslutad 1998 ] [ Ledamot ]

Kommittén om översyn av polisväsendets ledningsorganisation (Ju 1997:12)


Beteckning : Ju 1997:12
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1997:121.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Lövdén, Lars-Erik, fr.o.m. 1997-11-10 t.o.m. 1998-06-07
Ledamot : Bergman, Ann-Catrin, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Ledamot : Edwinson, Vanja, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Ledamot : Erlandsson, Eskil, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Ledamot : Holmlund, Lennart, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Ledamot : Johansson, Märta, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Ledamot : Magnusson, Göran, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Ledamot : Magnusson, Johnny, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Ledamot : Persson, Siw, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Ledamot : Streiffert, Helena, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Ledamot : Åström, Alice, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Sakkunnig : Egerstedt, Olof, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Sakkunnig : Henricsson, Ulf, fr.o.m. 1998-01-12 t.o.m. 1998-06-07
Expert : Bredberg, Maria, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Expert : Brickman, Annika, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Expert : Dixelius, Johan, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Expert : Färm, Håkan, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Expert : Johansson, Maj, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Expert : Kläppe, Rolf, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Expert : Lindström, Gunhild, fr.o.m. 1997-12-08 t.o.m. 1998-06-07
Sekreterare : Ahlquist, Eva, fr.o.m. 1997-11-17 t.o.m. 1998-06-07

Rapporter

SOU 1998:74Styrningen av polisen
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:121
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:74 Styrningen av polisen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Barnkommittén (S 1996:01) [ Avslutad 1997 ] [ Ordförande ]

Barnkommittén (S 1996:01)


Beteckning : S 1996:01
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-03
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1996:15.
Lokal :
0123456789

Sammansättning


Ordförande : Romanus, Gabriel, fr.o.m. 1996-03-18
Ordförande : De, Sten, fr.o.m. 1996-03-18 t.o.m. 1996-08-13
Ordförande : Ek, Lena, fr.o.m. 1996-03-18
Ordförande : Iskra, Aldo, fr.o.m. 1996-03-18
Ordförande : Jönsson, Marianne, fr.o.m. 1996-03-18
Ordförande : Måbrink, Bertil, fr.o.m. 1996-08-23
Ordförande : Olander, Ronny, fr.o.m. 1996-03-18
Ordförande : Persson, Siw, fr.o.m. 1996-03-18
Ordförande : Pohanka, Ragnhild, fr.o.m. 1996-03-18
Ordförande : von, Gustaf, fr.o.m. 1996-03-18 t.o.m. 1996-08-08
Ordförande : Wågö, Liselotte, fr.o.m. 1996-08-23
Sakkunnig : Borg, Lars, fr.o.m. 1996-10-21
Sakkunnig : Hammarberg, Thomas, fr.o.m. 1996-03-18
Sakkunnig : Håkansson, Göran, fr.o.m. 1996-03-18
Sakkunnig : Sandqvist, Christina, fr.o.m. 1996-03-18
Sakkunnig : Stenius, Yrsa, fr.o.m. 1996-03-18
Sakkunnig : Sverne, Tor, fr.o.m. 1996-03-18 t.o.m. 1996-12-16
Sakkunnig : Sylwander, Louise, fr.o.m. 1996-03-18
Sakkunnig : Wickman, Charlotta, fr.o.m. 1996-03-18
Sakkunnig : Wickström, Anita
Carlsson, Elisabeth B, fr.o.m. 1996-04-26
Graneli, Ulla, fr.o.m. 1996-04-26
Greenhill, Malin, fr.o.m. 1996-10-07
Krogius, Ingrid, fr.o.m. 1996-04-26 t.o.m. 1996-10-06
Lindgren, Lennart, fr.o.m. 1996-04-26
Långberg, Bodil, fr.o.m. 1996-04-26
Palme, Lisbeth, fr.o.m. 1996-04-26
Stenfeldt, Sofia, fr.o.m. 1996-04-26
Sekreterare : Holmberg, Barbro, fr.o.m. 1996-03-25 t.o.m. 1997-08-31
Sekreterare : Jahn, Carin, fr.o.m. 1996-03-28 t.o.m. 1997-10-05
Sekreterare : Östblom, Lennart, fr.o.m. 1997-01-13 t.o.m. 1997-08-31
Bernstein, Louise, fr.o.m. 1997-04-12 t.o.m. 1997-08-31

Rapporter

SOU 1996:115Barnkonventionen och utlännings-
lagen
SOU 1997:116Barnets bästa i främsta rummet.
FN:s konvention om barnets rättigheter för-
verkligas i Sverige
SOU 1997:116Barnets bästa – en antologi.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1996:15
Trygghetsutredningen (Ju 1993:05) [ Avslutad 1996 ] [ Ledamot ]

Trygghetsutredningen (Ju 1993:05)


Beteckning : Ju 1993:05
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1997-03-10
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:37.
Lokal : Rosenbad 4. Postadress: Justitiedepar- tementet, 103 33 Stockholm, tel. växel 08-405 1000 direktval 08-405 4800.
01

Sammansättning


Ordförande : Martinger, Jerry t.o.m. 1995-01-11
Ordförande : Munck, Johan, fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m. 1996-02-15
Ledamot : Eldensjö, Kjell t.o.m. 1996-01-31
Ledamot : Eriksson, Alf t.o.m. 1996-01-31
Ledamot : Irhammar, Ingbritt t.o.m. 1996-01-31
Ledamot : Karlsson, Ingegerd t.o.m. 1996-01-31
Ledamot : Martinger, Jerry, fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m. 1996-02-15
Ledamot : Nilsson, Gunnar t.o.m. 1996-01-31
Ledamot : Persson, Siw t.o.m. 1996-01-31
Sakkunnig : Frih, Bengt t.o.m. 1996-01-31
Expert : Bjergestam, Lars t.o.m. 1996-01-31
Expert : Engström, Lars t.o.m. 1996-01-31
Expert : Håkansson, Marianne t.o.m. 1996-01-31
Expert : Kring, Claes t.o.m. 1996-01-31
Expert : Lindberg, Göran t.o.m. 1996-01-31
Expert : Nordling, Lotty t.o.m. 1995-03-21
Expert : Rosenwärd, Barbro, fr.o.m. 1995-03-22 t.o.m. 1996-01-31
Expert : Sundin, Anita t.o.m. 1994-08-18
Expert : Söderström, Jan, fr.o.m. 1994-08-19 t.o.m. 1996-01-31
Expert : Wermdalen, Hans t.o.m. 1996-01-31
Expert : Åberg, Kazimir t.o.m. 1996-01-31
Expert : Öhrström, Mats t.o.m. 1995-08-06
Sekreterare : Alpsten, Börje t.o.m. 1996-06-30

Rapporter

SOU 1994:122Trygghet mot brott i lokalsamhället.
Kartläggning, principiella synpunkter och förslag
(delbetänkande)
SOU 1995:146Trygghet mot brott – Rollfördelning
och samverkan.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1993:37
FoB 90-kommissionen (C 1990:01) [ Avslutad 1993 ] [ Ledamot ]

FoB 90-kommissionen (C_1990:01)


Beteckning : C 1990:01
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 1994-05-05
Status : Avslutad 1993
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1989:57.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Elmstedt, Claes
Ledamot : Andersson, Elving
Ledamot : Bertilsson, Stig
Ledamot : Edvardsson, Bo
Ledamot : Hohner, Mats
Ledamot : Håkansson, Per Olof
Ledamot : Persson, Siw
Ledamot : Ulander, Lars
Sakkunnig : Etzler, Cecilia
Sakkunnig : Guteland, Gösta
Sakkunnig : Helander, Monica
Sakkunnig : Vågerö, Denny
Sekreterare : Jensen, Birger

Rapporter

SOU 1993:41Folk- och bostadsräkning år 1990
och framtiden.
Uppdraget är därmed slutfört
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1989:57
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1993:41 Folk- och bostadsräkning år 1990 och i framtiden [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2019-06-21 av Sören Öman