Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (S 1997:11) om arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering och försäkring mot kostnader för sjuklön, AGRA-utredningen

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (S 1997:11) om arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering och försäkring mot kostnader för sjuklön, AGRA-utredningen [ Avslutad 1998 ]

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:142 Högkostnadsskydd mot sjuklönekostnader [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:104 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 25 st. ♀ 12 ♂ 13 ) :

Dina Brdarski  []  ( Sakkunnig )
Alf Eckerhall  []  ( Sakkunnig )
Anna-Stina Elfving  []  ( Sakkunnig )
Anders Englund  []  ( Sakkunnig )
Mats Fagerlund  []  ( Sakkunnig )
Hans Granqvist  []  ( Sakkunnig )
Karin Hovlin  []  ( Sakkunnig )
Anders Jeppson  []  ( Sakkunnig )
Jens Karlsson  []  ( Sakkunnig )
Rolf Lindberg  []  ( Sakkunnig )
Anita Linder  []  ( Sakkunnig )
Carina Nilsson  []  ( Sakkunnig )
Ove Nilsson  []  ( Sakkunnig )
Eva-Maria Magnusson  []  ( Sakkunnig )
Lars-Åke Sandqvist  []  ( Sakkunnig )
Marie-Louise Strömgren  []  ( Sakkunnig )
Jan Svensson  []  ( Sakkunnig )
Lisbeth Schagerlöv  []  ( Expert )
Lars E. Wext  []  ( Expert )
Gun-Britt Holmberg  []  ( Sekreterare )
Carin Hultin  []  ( Sekreterare )
Maria Norberg  []  ( Sekreterare )
Margareta Sjöberg  []  ( Sakkunnig )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (S 1997:11) om arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering och försäkring mot kostnader för sjuklön, AGRA-utredningen


Beteckning : S 1997:11
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1997:90.
Lokal :
0

Sammansättning


Grönwall, Lars, fr.o.m. 1998-02-12
Söderström, Ingvar, fr.o.m. 1997-06-26 t.o.m. 1998-02-04
Sakkunnig : Brdarski, Dina, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Eckerhall, Alf, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Elfving, Anna-Stina, fr.o.m. 1997-08-15 t.o.m. 1998-04-14
Sakkunnig : Englund, Anders, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Fagerlund, Mats, fr.o.m. 1998-01-23
Sakkunnig : Granqvist, Hans, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Hovlin, Karin, fr.o.m. 1997-08-15 t.o.m. 1998-02-22
Sakkunnig : Jeppson, Anders, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Karlsson, Jens, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Lindberg, Rolf, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Linder, Anita, fr.o.m. 1997-08-15 t.o.m. 1998-02-20
Sakkunnig : Nilsson, Carina, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Nilsson, Ove, fr.o.m. 1998-03-16
Sakkunnig : Magnusson, Eva-Maria, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Sandqvist, Lars-Åke, fr.o.m. 1998-04-15
Sakkunnig : Sjöberg, Margareeta, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Strömgren, Marie-Louise, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Svensson, Jan, fr.o.m. 1997-08-15
Expert : Schagerlöv, Lisbeth, fr.o.m. 1997-08-15
Expert : Wext, Lars E, fr.o.m. 1997-08-15
Sekreterare : Holmberg, Gun-Britt, fr.o.m. 1997-08-04 t.o.m. 1998-08-17
Sekreterare : Hultin, Carin, fr.o.m. 1997-08-25 t.o.m. 1998-08-17
Sekreterare : Norberg, Maria, fr.o.m. 1998-03-16 t.o.m. 1998-04-30

Rapporter

SOU 1997:142Högkostnadsskydd mot sjuk-
lönekostnader.
Utredningen har avgett
SOU 1998:104Arbetsgivarens rehabiliterings-
ansvar
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman