Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Anita Linder

Sök kontaktuppgifter till Anita Linder på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Anita Linder

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Anita Linder medverkat i ( 5 st. ):

Utredningen om arbetskraftsinvandringen (Ju 2020:05) [ Pågående ] [ Särskild utredare ]
Utredningen om arbetskraftsinvandringen (Ju 2020:05)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2020-02-06
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:8 och dir. 2020:69
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen ska den 2 februari 2021 lämna ett delbetänkande och beräknas vara klara med slutbetänkandet den 1 november 2021.
Medverkande :
Särskild utredare : Anita Linder, lagman, fr.o.m. 2020-02-06
Expert : Erik Ageberg, expert, fr.o.m. 2020-08-20
Expert : Ana Andric, utredare, fr.o.m. 2020-04-23 t.o.m. 2021-04-06
Expert : Anna Bartosiewicz, expert, fr.o.m. 2021-03-18
Expert : Amelie Berg, jurist, fr.o.m. 2020-04-23
Expert : Charlotta Carlberg, ämnesråd, fr.o.m. 2020-04-23 t.o.m. 2021-05-27
Expert : Tawar Dabaghi, departementssekreterare, fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2020-12-10
Expert : Mikael Gahn, departementssekreterare, fr.o.m. 2020-04-23
Expert : Daniel Grynfarb, enhetschef, fr.o.m. 2020-04-23 t.o.m. 2021-03-17
Expert : Sigrid Hasselberg, handläggare, fr.o.m. 2020-04-23
Expert : Elin Jansson, kansliråd, fr.o.m. 2020-04-23
Expert : Marcus Johansson, departementssekreterare, fr.o.m. 2020-12-11
Expert : Anders Johannesson, projektledare, fr.o.m. 2020-04-23
Expert : Patrick Joyce, chefsekonom, fr.o.m. 2020-04-23
Expert : Helena Lund, departementssekreterare, fr.o.m. 2020-04-23 t.o.m. 2020-08-31
Expert : Magnus Lundberg, jurist, fr.o.m. 2020-04-23 t.o.m. 2020-08-19
Expert : Tove Nandorf, utredare, fr.o.m. 2020-04-23
Expert : Joel Phalén, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2021-03-05
Expert : Karl Rahm, rättssakkunnig, fr.o.m. 2020-04-23
Expert : Maria Rasmussen, departementssekreterare, fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2021-03-04
Expert : Sofia Råsmar, jurist, fr.o.m. 2020-08-20
Expert : Magnus Skagerfält, utredare, fr.o.m. 2021-04-07
Expert : Olof Widgren, kansliråd, fr.o.m. 2020-04-23 t.o.m. 2020-08-31
Sekreterare : Ulrika Melander, rådman, fr.o.m. 2020-04-01 t.o.m. 2021-02-14
Sekreterare : Ulrika Melander, rådman, fr.o.m. 2021-02-15
Sekreterare : Karin Nordqvist, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2020-04-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2021:5 Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring [ pdf |Paragraftecken ]
Kartläggning av hur undantagsbestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter (5 kap. 6 § utlänningslagen) tillämpats (Ju 2010:F) [ Avslutad 2011 ] [ Ledamot ]
Kartläggning av hur undantagsbestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter (5 kap. 6 § utlänningslagen) tillämpats (Ju 2010:F)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Bokstavskommitté
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2010-04-20
Direktiv för PM, dnr Ju2010/3432/P
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 347, 401 25 Göteborg
Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2011.
Medverkande :
Utredare : Eva Lönqvist, hovrättsråd, fr.o.m. 2010-04-20 t.o.m. 2011-04-30
Ledamot : Petter Aasheim, advokat, fr.o.m. 2010-06-22 t.o.m. 2011-04-30
Ledamot : Carl Bexelius, planeringssekreterare, fr.o.m. 2010-12-09 t.o.m. 2011-04-30
Ledamot : Peter Enander, chefsrådman, fr.o.m. 2010-06-22 t.o.m. 2011-04-30
Ledamot : Björn Hammarberg, departementsråd, fr.o.m. 2010-06-22 t.o.m. 2011-04-30
Ledamot : Joakim Hugoson, planeringssekreterare, fr.o.m. 2010-06-22 t.o.m. 2010-12-08
Ledamot : Anita Linder, kammarrättsråd, tillika vice ordförande, fr.o.m. 2010-06-22 t.o.m. 2011-04-30
Ledamot : Ewa Rimsten, processförare/flyktingkonsult, fr.o.m. 2010-06-22 t.o.m. 2011-04-30
Ledamot : Jessica Storm, handläggare, fr.o.m. 2010-06-22 t.o.m. 2011-01-09
Ledamot : Kristina Swiech, handläggare, fr.o.m. 2011-01-10 t.o.m. 2011-04-30
Ledamot : Alexandra Wilton Wahren, kansliråd, fr.o.m. 2010-06-22 t.o.m. 2011-04-30
Sekreterare : Hanna Borén, hovrättsassessor, fr.o.m. 2010-04-26 t.o.m. 2011-05-16
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredning (A 1997:02) förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning [ Avslutad 1997 ] [ Expert ]
Utredning (A 1997:02) förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir. 1997:7.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:175 Förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Berit Andnor, led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-03-07 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Cathrine Lilja, hovrättsassessor, fr.o.m. 1997-04-01 t.o.m. 1997-11-30
Expert : Anita Linder, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1997-04-01 t.o.m. 1997-11-30
Håkan Andersson, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1997-11-30
Karl Danielsson, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1997-11-30
Lena Emanuelsson, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1997-11-30
Lars Gellner, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1997-11-30
Ingemar Hamskär, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1997-11-30
Lennart Karlix, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1997-11-30
Lars-Håkan Lindkvist, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1997-11-30
Eva Ogenborg, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1997-11-30
Heinz Spira, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1997-11-30
Sam Uhlin, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1997-11-30
Sekreterare : Örjan Härneskog, fr.o.m. 1997-05-05 t.o.m. 1997-12-12
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:175 Förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (S 1997:11) om arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering och försäkring mot kostnader för sjuklön, AGRA-utredningen [ Avslutad 1998 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen (S 1997:11) om arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering och försäkring mot kostnader för sjuklön, AGRA-utredningen
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1998
Direktiv för se dir. 1997:90.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:142 Högkostnadsskydd mot sjuk- lönekostnader. Utredningen har avgett
SOU 1998:104 Arbetsgivarens rehabiliterings- ansvar Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Lars Grönwall, direktör, fr.o.m. 1998-02-12
Ingvar Söderström, kanslichef, fr.o.m. 1997-06-26 t.o.m. 1998-02-04
Sakkunnig : Dina Brdarski, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Alf Eckerhall, jur.kand., fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Anna-Stina Elfving, ombudsman, fr.o.m. 1997-08-15 t.o.m. 1998-04-14
Sakkunnig : Anders Englund, avdelningschef, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Mats Fagerlund, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-01-23
Sakkunnig : Hans Granqvist, förhandlingssekreterare, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Karin Hovlin, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-08-15 t.o.m. 1998-02-22
Sakkunnig : Anders Jeppson, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Jens Karlsson, jur.kand., fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Rolf Lindberg, direktör, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Anita Linder, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1997-08-15 t.o.m. 1998-02-20
Sakkunnig : Carina Nilsson, utredare, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Ove Nilsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1998-03-16
Sakkunnig : Eva-Maria Magnusson, enhetschef, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Lars-Åke Sandqvist, ombudsman, fr.o.m. 1998-04-15
Sakkunnig : Margareeta Sjöberg, förhandlingsdirektör, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Marie-Louise Strömgren, ombudsman, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Jan Svensson, förhandlare, fr.o.m. 1997-08-15
Expert : Lisbeth Schagerlöv, controller, fr.o.m. 1997-08-15
Expert : Lars Wext, E direktör, fr.o.m. 1997-08-15
Sekreterare : Gun-Britt Holmberg, förhandlingsdirektör, fr.o.m. 1997-08-04 t.o.m. 1998-08-17
Sekreterare : Carin Hultin, planeringssekreterare, fr.o.m. 1997-08-25 t.o.m. 1998-08-17
Sekreterare : Maria Norberg, försäkringsjurist, fr.o.m. 1998-03-16 t.o.m. 1998-04-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:142 Högkostnadsskydd mot sjuklönekostnader [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:104 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (Fi 1995:11) om vissa folkbokföringsfrågor [ Avslutad 1996 ] [ Expert ]
Utredningen (Fi 1995:11) om vissa folkbokföringsfrågor
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 1996
Direktiv för se dir. 1995:101.
Utredningen har avgett :
SOU 1996:68 Några folkbokföringsfrågor. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Björn Karlsson, hovrättsråd, fr.o.m. 1995-08-16
Expert : Marie Ahlqvist, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1995-09-01
Expert : Aimée Jillger, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1995-09-01
Expert : Anita Linder, kammarrrättsassessor, fr.o.m. 1995-09-01
Expert : Birgitta Pettersson, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1995-09-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:101 Vissa folkbokföringsfrågor

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:68 Några folkbokföringsfrågor [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman