Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredning (Fö 1996:01) om uppgifterna på central nivå inom det civila försvaret och fredsräddningstjänsten (CICU-utredningen)

Offentlig utredning under Försvarsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredning (Fö 1996:01) om uppgifterna på central nivå inom det civila försvaret och fredsräddningstjänsten (CICU-utredningen) [ Avslutad 1996 ]

Offentlig utredning under Försvarsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 9 st. ♀ 0 ♂ 9 ) :

Ulf Bjurman  []  ( Sakkunnig )
Åke Sundin  []  ( Sakkunnig )
Per Östensson  []  ( Sakkunnig )
Sture Ericson  []  ( Expert )
Roland Nilsson  []  ( Expert )
Roland Nordlund  []  ( Expert )
Bo Riddarström  []  ( Expert )
Sven Rune Frid  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredning (Fö 1996:01) om uppgifterna på central nivå inom det civila försvaret och fredsräddnings- tjänsten (CICU-utredningen)


Beteckning : Fö 1996:01
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-11
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:153.
Lokal :
0

Sammansättning


Hising, Lars Ivar, fr.o.m. 1996-01-11
Sakkunnig : Bjurman, Ulf, fr.o.m. 1996-01-22
Sakkunnig : Sundin, Åke, fr.o.m. 1996-01-22
Sakkunnig : Östensson, Per, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Ericson, Sture, fr.o.m. 1996-01-11
Expert : Nilsson, Roland, fr.o.m. 1996-01-11
Expert : Nordlund, Roland, fr.o.m. 1996-01-11
Expert : Riddarström, Bo, fr.o.m. 1996-01-11
Sekreterare : Frid, Sven Rune, fr.o.m. 1996-01-11

Rapporter

SOU 1996:86Utvecklad samordning inom det
civila försvaret och fredsräddningstjänsten,
kartäggning, överväganden och förslag.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman