Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Roland Nilsson På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Roland Nilsson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Roland Nilsson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Roland Nilsson medverkat i ( 6 st. ):

Utredningen (Fö 2008:04) Uppdrag att avveckla Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]
Utredningen (Fö 2008:04) Uppdrag att avveckla Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2008-05-15
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:58
Utredningens arbete är slutfört den 31 december 2008 dåAvvecklingsmyndigheten för Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndighetenoch Styrelsen för psykologiskt försvar inrättas.Uppdrag är därmed slutfört.
Medverkande :
Särskild utredare : Eva Hjortendal-Hellman, departementsråd, fr.o.m. 2008-05-15 t.o.m. 2008-12-31
Expert : Mats Hallsund, administrativ chef, Räddningsverkets skola i Skövde, fr.o.m. 2008-11-24 t.o.m. 2008-12-31
Expert : Jörgen Nilsson, chef för personalfunktionen, Räddningsskolan i Rosersberg, fr.o.m. 2008-11-24 t.o.m. 2008-12-31
Expert : Roland Nilsson, chefsutredare, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2008-12-31
Sekreterare : Stefan Dellså, försvarsdirektör, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2008-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Organisationskommittén med uppdrag att förbereda inrättandet av försäkringsmedicinska center (S 1999:03) [ Avslutad 2000 ] [ Särskild utredare ]
Organisationskommittén med uppdrag att förberedainrättandet av försäkringsmedicinska center (S 1999:03)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1999-04-15
Direktiv för kommittén, se dir. 1999:30.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2000:5 Försäkringsmedicinskt Centrum - utredningar i socialförsäkringens tjänst
Medverkande :
Särskild utredare : Roland Nilsson, direktör, fr.o.m. 1999-04-08
Sakkunnig : Åke Eriksson, direktör, fr.o.m. 1999-04-08
Sakkunnig : Lisbeth Fagerkvist, utvecklingschef, fr.o.m. 1999-04-08
Sakkunnig : Göran Geiryd, utredningschef, fr.o.m. 1999-04-08
Sakkunnig : Per-Anders Johansson, försäkringsöverläkare, fr.o.m. 1999-04-08
Sakkunnig : Eva Maria Magnusson, enhetschef, fr.o.m. 1999-04-08
Sakkunnig : Mikaela Tollin, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1999-04-08
Sekreterare : Rolf Bergman, fr.o.m. 1999-05-01 t.o.m. 2000-01-31
Sekreterare : Yvonne Hilner, fr.o.m. 1999-05-01 t.o.m. 2000-01-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (Fö 1997:04) om totalförsvarsstöd till Central- och Östeuropa (TOTBALT) [ Avslutad 1999 ] [ Expert ]
Utredningen (Fö 1997:04) om totalförsvarsstöd till Central- och Östeuropa (TOTBALT)
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1997-04-03
Direktiv för utredningen, se dir. 1997:52.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
1999:6 Effektivare totalförsvarsstöd i Östersjöområdet
Medverkande :
Särskild utredare : Nils Gyldén, generaldirektör, fr.o.m. 1997-04-10
Sakkunnig : Eva Emnéus, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-11-14 t.o.m. 1998-10-26
Sakkunnig : Fredrike Hermelin, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-10-27
Sakkunnig : Ingrid Tersman, ämnessakkunig, fr.o.m. 1998-10-27
Sakkunnig : Catharina Wale Grunditz, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-11-14 t.o.m. 1998-10-26
Expert : Bengt Andersson, överingenjör, fr.o.m. 1997-11-14
Expert : Peter Grunditz, överste, fr.o.m. 1997-11-14
Expert : Sven-Åke Jansson, generallöjtnant, fr.o.m. 1998-08-01
Expert : Staffan Kvarnström, operativ chef, fr.o.m. 1997-11-14
Expert : Björn Körlof, generaldirektör, fr.o.m. 1997-11-14
Expert : Maria Lagus, senior task manager, fr.o.m. 1997-11-14
Expert : Bo Richard Lundgren, utredningschef, fr.o.m. 1997-11-14
Expert : Roland Nilsson, avdelningschef, fr.o.m. 1997-11-14
Expert : Lars G. Persson, generallöjtnant, fr.o.m. 1998-08-01
Expert : , Reinholdsson, Bo överste av 1. gr, fr.o.m. 1997-11-14
Expert : Mats Westin, överste, fr.o.m. 1997-11-14
Sekreterare : Tommy Larsson, utbildningsdirektör, fr.o.m. 1997-05-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1999:6 Effektivare totalförsvarsstöd i Östersjöområdet [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Utredning (Fö 1996:01) om uppgifterna på central nivå inom det civila försvaret och fredsräddningstjänsten (CICU-utredningen) [ Avslutad 1996 ] [ Expert ]
Utredning (Fö 1996:01) om uppgifterna på central nivå inom det civila försvaret och fredsräddnings- tjänsten (CICU-utredningen)
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 1996
Direktiv för se dir. 1995:153.
Utredningen har avgett :
SOU 1996:86 Utvecklad samordning inom det civila försvaret och fredsräddningstjänsten, kartäggning, överväganden och förslag. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Lars Ivar Hising, f.d. landshövding, fr.o.m. 1996-01-11
Sakkunnig : Ulf Bjurman, kansliråd, fr.o.m. 1996-01-22
Sakkunnig : Åke Sundin, kansliråd, fr.o.m. 1996-01-22
Sakkunnig : Per Östensson, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Sture Ericson, generaldirektör, fr.o.m. 1996-01-11
Expert : Roland Nilsson, avdelningschef, fr.o.m. 1996-01-11
Expert : Roland Nordlund, forskningschef, fr.o.m. 1996-01-11
Expert : Bo Riddarström, överdirektör, fr.o.m. 1996-01-11
Sekreterare : Sven Rune Frid, avdelningschef, fr.o.m. 1996-01-11
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (Fö 1995:02) om civila insatser för internationell katastrof- och flyktinghjälp [ Avslutad 1995 ] [ Expert ]
Utredningen (Fö 1995:02) om civila insatser för internationell katastrof- och flyktinghjälp
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se Dir. 1995:3.
Utredningen har avgett :
SOU 1995:72 Svenska insatser för internationell katastrof- och flyktinghjälp, Kartläggning, analys och förslag. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Michael Sahlin, ambassadör, fr.o.m. 1995-01-26
Expert : Eva Asplund, byråchef, fr.o.m. 1995-03-03
Expert : Anders Bergwall, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-03-03
Expert : Carl Olof Cederblad, ambassadör, fr.o.m. 1995-03-03
Expert : Klas Gierow, ambassadråd, fr.o.m. 1995-03-03
Expert : Roland Nilsson, avdelningschef, fr.o.m. 1995-02-01
Expert : , Rosén, Björn överste 1., fr.o.m. 1995-03-03
Sekreterare : Sven Rune Frid, avdelningschef, fr.o.m. 1995-02-01
Elisabeth Hellström, byråassistent, fr.o.m. 1995-03-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredning (Fö 1991:04) om lednings- och myndighetsorganisationen för försvaret (LEMO) [ Avslutad 1993 ] [ Expert ]
Utredning (Fö 1991:04) om lednings- och myndighets- organisationen för försvaret (LEMO)
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 1993
Direktiv för se dir. 1991:44.
Utredningen har avgett :
SOU 1991:112 Försvarsmaktens ledning
SOU 1992:85 Förvaltning av försvarsfastigheter
SOU 1992:101 Försvarsmaktens hälso- och sjukvård
SOU 1992:105 Administrativt stöd till Försvarsmakten
SOU 1992:106 Civilbefälhavarna
SOU 1993:42 Försvarets högskolor
SOU 1993:95 Ansvars- och uppgiftsfördelningen inom det civila försvaret Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Gunnar Nordbeck, generaldirektör
Expert : Ulf Broström, byråchef, fr.o.m. 1992-02-17 t.o.m. 1993-01-31
Expert : Ann-Louise Eksborg, rättschef, fr.o.m. 1992-05-04
Expert : Göran Forssén, avdelningschef, fr.o.m. 1992-02-17
Expert : Bernt Hagberg, kommendörkapten, fr.o.m. 1992-11-11
Expert : Karl-Erik Hagström, huvudavdelningschef, fr.o.m. 1992-02-17 t.o.m. 1992-11-10
Expert : , Hall, Rune överste av 1. gr, fr.o.m. 1992-11-11
Expert : Rolf Holmquist, expeditionschef och rättschef, t.o.m. 1992-05-03
Expert : Lars-Olof Jansson, direktör, fr.o.m. 1992-02-17 t.o.m. 1992-11-10
Expert : Johan Kihl, överste, fr.o.m. 1992-02-17 t.o.m. 1992-11-10
Expert : Jan Landahl, departementsråd, fr.o.m. 1993-03-15
Expert : Krister Larsson, generalmajor, fr.o.m. 1993-02-15
Expert : Roland Nilsson, avdelningschef, fr.o.m. 1992-02-17
Expert : Peter Nordbeck, konteramiral, fr.o.m. 1992-02-17 t.o.m. 1992-11-10
Expert : Dan Ohlsson, departementsråd
Expert : Bo Riddarström, departementsråd, t.o.m. 1993-03-14
Expert : Marianne Robinson, krigsråd, fr.o.m. 1992-02-17 t.o.m. 1992-11-10
Expert : , Rosén, Björn överste 1. gr, fr.o.m. 1992-02-17
Expert : Frank Rosenius, kommendör, fr.o.m. 1992-02-17 t.o.m. 1992-11-10
Expert : Göran Stütz, förste forskare, fr.o.m. 1993-02-01
Expert : , Warren, Jan överste av 1. graden, fr.o.m. 1992-11-11
Expert : Christina ADB-direktör Winblad, fr.o.m. 1992-02-17 t.o.m. 1992-11-10
Expert : Björn Zetterström, generalläkare, fr.o.m. 1992-02-17 t.o.m. 1992-11-10
Sekreterare : Åke Hjalmarsson, rationaliseringschef
Håkan Borgström, avdelningsdirektör, t.o.m. 1992-11-10
Ulf Broström, byråchef, fr.o.m. 1993-02-01
Jan Hyllander, departementssekreterare, t.o.m. 1992-11-10
Maria Wennerberg, departementssekreterare, t.o.m. 1992-11-10
Åke Carnerö, led. av riksdagen/kds, fr.o.m. 1992-04-15
Kerstin Ekman, f.d. led. av riksdagen/fp
Robert Jousma, led. av riksdagen/nyd
Sven Lundberg, led. av riksdagen/s
Stig Nyman, landstingsråd/kds, t.o.m. 1992-04-14
Sven-Olof Petersson, led. av riksdagen/c
Björn Samuelson, led. av riksdagen/v
Lars Tobisson, led. av riksdagen/m
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman