Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Roland Nordlund

Sök kontaktuppgifter till Roland Nordlund på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Roland Nordlund

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Roland Nordlund medverkat i ( 4 st. ):

Samverkansgrupp om forskning kring nya hot och risker (Fö 1997:D) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 2007 ] [ Ledamot ]
Samverkansgrupp om forskning kring nya hot och risker (Fö 1997:D) Organ inom Regeringskansliet
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1996-12-19
Direktiv för samverkansgruppen, se regeringsbeslut den 19 december 1996.
Samverkansgruppens arbete skall anses som avslutat.
Medverkande :
Ordförande : Katarina Engberg, departementsråd, fr.o.m. 2000-09-06
Ordförande : Lena Jönsson, statssekreterare, fr.o.m. 1997-02-18 t.o.m. 2000-09-05
Vice ordförande : Åke Sundin, departementsråd, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 2000-09-05
Ledamot : Sven-Arne Andréasson, poliskommissarie, fr.o.m. 2000-09-06 t.o.m. 2000-11-01
Ledamot : Ulf Birath, kansliråd, fr.o.m. 1997-02-18 t.o.m. 1998-02-28
Ledamot : Fredrik Björkman, expert, fr.o.m. 1997-02-18 t.o.m. 2000-09-05
Ledamot : Ulf Bley, direktör, fr.o.m. 2000-09-06
Ledamot : Magnus Dyberg-Ek, handläggare, fr.o.m. 2000-09-06
Ledamot : Ann Enander, laborator, fr.o.m. 2000-09-06
Ledamot : Marika Fahlén, departementsråd, fr.o.m. 1997-02-18 t.o.m. 2000-09-05
Ledamot : Jan Garton, analytiker, fr.o.m. 1997-02-18 t.o.m. 2000-09-05
Ledamot : Per-Eric Gustavsson, överstelöjtnant, fr.o.m. 2000-09-06 t.o.m. 2000-11-30
Ledamot : Göran Haag, civilingenjör, fr.o.m. 1997-02-18 t.o.m. 1998-03-16
Ledamot : Sven Hammarstedt, brandingenjör, fr.o.m. 1997-02-18 t.o.m. 2000-09-05
Ledamot : Kent Jansson, handläggare, fr.o.m. 2000-09-06
Ledamot : Arne Jernelöv, professor, fr.o.m. 1997-02-18 t.o.m. 2000-09-05
Ledamot : Per Kulling, överläkare, fr.o.m. 2000-09-06
Ledamot : Karin Lindgren, planeringschef, fr.o.m. 2000-09-06 t.o.m. 2000-11-14
Ledamot : Åke Lindström, planeringschef, fr.o.m. 2000-09-06
Ledamot : Cecilia Looström, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-03-01 t.o.m. 2000-09-05
Ledamot : Ingela Mathiasson, överstelöjtnant, fr.o.m. 2000-12-01
Ledamot : Thord Modin, kriminalkommissarie, fr.o.m. 2000-09-06
Ledamot : Jörgen Nilsson, direktör, fr.o.m. 2000-09-06
Ledamot : Karl-Axel Norberg, medicinalråd, fr.o.m. 1997-02-18 t.o.m. 2000-09-05
Ledamot : Roland Nordlund, forskningschef, fr.o.m. 1997-02-18 t.o.m. 2000-09-05
Ledamot : Lena Norlander, laborator, fr.o.m. 2000-09-06
Ledamot : Ann-Marie Orler, t.f. byråchef, fr.o.m. 1997-02-18 t.o.m. 2000-09-05
Ledamot : Börje Paulsson, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2000-09-06
Ledamot : Åke Persson, avdelningschef, fr.o.m. 2000-09-06
Ledamot : , Rosén, Björn överste 1., fr.o.m. 1997-02-18 t.o.m. 2000-09-05
Ledamot : Nils Olof Sandberg, överdirektör, fr.o.m. 1997-02-18 t.o.m. 2000-09-05
Ledamot : Christer Stange, poliskommissarie, fr.o.m. 2000-11-02
Ledamot : Peter Stern, t.f. enhetschef, fr.o.m. 2000-11-15
Ledamot : Göran Stütz, forskningschef, fr.o.m. 2000-09-06
Ledamot : Åke Sundin, departementsråd, fr.o.m. 2000-09-06
Ledamot : Uno Svedin, forskningschef, fr.o.m. 2000-09-06
Ledamot : Carina Westerberg, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1997-02-18 t.o.m. 2000-09-05
Ledamot : Åke Widerström, avdelningschef, fr.o.m. 2000-09-06
Ledamot : Annelie Öberg-Reinolf, direktör, fr.o.m. 1997-02-18 t.o.m. 2000-09-05
Sekreterare : Percy Hartoft, forskningsledare, fr.o.m. 2000-09-06
Bitr. sekreterare : Gunilla Schylström, planerare, fr.o.m. 2000-09-06
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredning (Fö 1996:01) om uppgifterna på central nivå inom det civila försvaret och fredsräddningstjänsten (CICU-utredningen) [ Avslutad 1996 ] [ Expert ]

Utredning (Fö 1996:01) om uppgifterna på central nivå inom det civila försvaret och fredsräddnings- tjänsten (CICU-utredningen)


Beteckning : Fö 1996:01
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-11
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:153.
Lokal :
0

Sammansättning


Hising, Lars Ivar, fr.o.m. 1996-01-11
Sakkunnig : Bjurman, Ulf, fr.o.m. 1996-01-22
Sakkunnig : Sundin, Åke, fr.o.m. 1996-01-22
Sakkunnig : Östensson, Per, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Ericson, Sture, fr.o.m. 1996-01-11
Expert : Nilsson, Roland, fr.o.m. 1996-01-11
Expert : Nordlund, Roland, fr.o.m. 1996-01-11
Expert : Riddarström, Bo, fr.o.m. 1996-01-11
Sekreterare : Frid, Sven Rune, fr.o.m. 1996-01-11

Rapporter

SOU 1996:86Utvecklad samordning inom det
civila försvaret och fredsräddningstjänsten,
kartäggning, överväganden och förslag.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Kommittén (Ku 1994:08) för utredningen om radion och televisionen vid krig och krigsfara [ Avslutad 1996 ] [ Expert ]

Kommittén (Ku 1994:08) för utredningen om radion och televisionen vid krig och krigsfara


Beteckning : Ku 1994:08
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-13
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1994:55. Uppdraget är därmed slutfört.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Gustafsson, Bengt, fr.o.m. 1994-08-23 t.o.m. 1996-06-30
Ledamot : Fredriksson, Gunnar, fr.o.m. 1994-08-23 t.o.m. 1996-06-30
Ledamot : Jigenius, Pär-Arne, fr.o.m. 1994-08-23 t.o.m. 1996-06-30
Ledamot : Lében, Roland, fr.o.m. 1994-08-23 t.o.m. 1994-12-07
Ledamot : Linderholm, Christina, fr.o.m. 1994-08-23 t.o.m. 1996-06-30
Ledamot : Norberg, Gudrun, fr.o.m. 1994-08-23 t.o.m. 1996-06-30
Ledamot : Odenberg, Mikael, fr.o.m. 1994-08-23 t.o.m. 1996-06-30
Ledamot : Ågren, Jan Erik, fr.o.m. 1994-12-08 t.o.m. 1996-06-30
Ledamot : Östlund, Sten, fr.o.m. 1994-08-23 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Bonbeck, Louise, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Gedda, Charlotte, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Hjelmtorp, Lena, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Nordlund, Roland, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Roos, Louise, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Ternert, Bertil, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1996-06-30
Sekreterare : Larson, Leif, fr.o.m. 1995-01-01 t.o.m. 1996-06-30

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:80 Viktigt meddelande – Radio och TV i krig och kris [ pdf |Paragraftecken ]
Hot- och riskutredningen (Fö 1992:03) [ Avslutad 1995 ] [ Expert ]

Hot- och riskutredningen (Fö 1992:03)


Beteckning : Fö 1992:03
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 1996-03-15
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:4.
Lokal :
0123

Sammansättning


Ordförande : Krönmark, Eric
Ledamot : Carnerö, Åke t.o.m. 1995-03-15
Ledamot : Henriksson, Birgit t.o.m. 1995-03-15
Ledamot : Jousma, Robert t.o.m. 1995-03-15
Ledamot : Knutson, Göthe t.o.m. 1995-03-15
Ledamot : Lindblad, Hans t.o.m. 1995-03-15
Ledamot : Skoog, Christer t.o.m. 1995-03-15
Ledamot : Söderqvist, Oswald t.o.m. 1995-03-15
Ledamot : Thorén, Rune t.o.m. 1995-03-15
Ledamot : Wegestål, Karin t.o.m. 1995-03-15
Ledamot : Vestlund, Iréne t.o.m. 1995-03-15
Sakkunnig : Hafström, Marie t.o.m. 1995-03-15
Sakkunnig : Kåks, Kerstin t.o.m. 1995-03-15
Sakkunnig : Lindgren, Karin t.o.m. 1995-03-15
Sakkunnig : Sundin, Åke t.o.m. 1995-03-15
Expert : Bjurman, Ulf t.o.m. 1995-03-15
Expert : Broström, Ulf t.o.m. 1995-03-15
Expert : Holmgren, Gunnar t.o.m. 1995-03-15
Expert : Nordlund, Roland t.o.m. 1995-03-15
Expert : Sandborgh, Björn t.o.m. 1995-03-15
Expert : Welin, Gustaf t.o.m. 1995-03-15
Expert : Ågren, Birgitta t.o.m. 1995-03-15
Sekreterare : Frid, Sven Rune t.o.m. 1995-09-30

Rapporter

SOU 1993:89Massflykt till Sverige av asyl-
och hjälpsökande
SOU 1995:19Ett säkrare samhälle
SOU 1995:20Utan el stannar Sverige
SOU 1995:21Staden på vattnet utan vatten
SOU 1995:22Radioaktiva ämnen slår ut
jordbruk i Skåne
SOU 1995:23Brist på elektronikkomponenter
SOU 1995:24Gasmoln slår ut Uppsala.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman