Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Fastighetsdatautredningen (Ju 1995:09)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Fastighetsdatautredningen (Ju 1995:09) [ Avslutad 1997 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:3 Fastighetsdataregister [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 12 st. ♀ 4 ♂ 8 ) :

Britta Ahnmé  []  ( Expert )
Caroline Beck-Friis  []  ( Expert )
Lena Bång  []  ( Expert )
Jan Evers  []  ( Expert )
Ingela Halvorsen  []  ( Expert )
Bengt Kjellson  []  ( Expert )
Lars Lindgren  []  ( Expert )
Bob Nilsson  []  ( Sekreterare )
Rune Olsson  []  ( Expert )
Gösta Pellbäck  []  ( Expert )
Klas Reinholdsson  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Fastighetsdatautredningen (Ju 1995:09)


Beteckning : Ju 1995:09
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1998-03-02
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:120.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187, 201 21 MALMÖ, tel. växel 040-35 58 55, direktval 040-35 58 76 (sekreteraren)
0

Sammansättning


Heuman, Sigurd, fr.o.m. 1995-10-26 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Ahnmé, Britta, fr.o.m. 1995-12-05 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Beck-Friis, Caroline, fr.o.m. 1995-12-05 t.o.m. 1996-04-14
Expert : Bång, Lena, fr.o.m. 1995-12-05 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Evers, Jan, fr.o.m. 1995-12-05 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Halvorsen, Ingela, fr.o.m. 1995-12-05 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Kjellson, Bengt, fr.o.m. 1995-12-05 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Lindgren, Lars, fr.o.m. 1995-12-05 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Nilsson, Bob, fr.o.m. 1995-11-01 t.o.m. 1996-05-31
Expert : Olsson, Rune, fr.o.m. 1995-12-05 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Pellbäck, Gösta, fr.o.m. 1996-01-12 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Reinholdsson, Klas, fr.o.m. 1996-04-15 t.o.m. 1997-01-31
Sekreterare : Nilsson, Bob, fr.o.m. 1996-06-01 t.o.m. 1997-02-28

Rapporter

SOU 1997:3Fastighetsdataregister
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman