Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Klas Reinholdsson

Sök kontaktuppgifter till Klas Reinholdsson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Klas Reinholdsson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Klas Reinholdsson medverkat i ( 3 st. ):

Offentlighets- och sekretesskommittén (Ju 1999:06) [ Avslutad 2004 ] [ Expert ]
Offentlighets- och sekretesskommittén (Ju 1999:06)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1998-04-16
Direktiv för kommittén, se dir. 1998:32, dir. 2003:24 och dir. 2003:163
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2001:3 Offentlighetsprincipen och den nya tekniken - delbetänkande
SOU 2002:97 Ordning och reda bland allmänna handlingar
SOU 2003:99 Ny sekretesslag
SOU 2004:75 Insyn och sekretess - i statliga företag - i internationellt samarbete
Medverkande :
Ordförande : Per Kjellsson, lagman, fr.o.m. 1999-05-01 t.o.m. 2004-08-31
Ledamot : Monica Green, led. av riksdagen, fr.o.m. 1999-06-21 t.o.m. 2004-08-31
Ledamot : Kenth Högström, led. av riksdagen, fr.o.m. 1999-06-21 t.o.m. 2004-08-31
Ledamot : Birgitta Kruse, journalist, fr.o.m. 1999-06-21 t.o.m. 1999-10-05
Ledamot : Britt-Marie Lindkvist, led. av riksdagen, fr.o.m. 1999-06-21 t.o.m. 2004-08-31
Ledamot : Monica Lindow, sektionschef, fr.o.m. 1999-06-21 t.o.m. 2004-08-31
Ledamot : Inger Lundgren, kanslichef, fr.o.m. 1999-10-01 t.o.m. 2004-08-31
Ledamot : Ann Lång, jur.kand., fr.o.m. 1999-06-21 t.o.m. 2004-08-31
Ledamot : Svante Nycander, f.d. chefsredaktör, fil.hed.dr., fr.o.m. 1999-06-21 t.o.m. 2004-08-31
Ledamot : Inger René, led. av riksdagen, fr.o.m. 1999-06-21 t.o.m. 2004-08-31
Ledamot : Per-Olof Svensson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1999-06-21 t.o.m. 2004-08-31
Ledamot : Stefan Tornberg, oppositionsråd, fr.o.m. 1999-06-21 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Peder Bjursten, hovrättsassessor, fr.o.m. 2003-04-23 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Malin Bonthron, hovrättsassessor, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2000-12-31
Expert : Maria Eka, kansliråd, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2003-04-22
Expert : Tom Ekelund, advokat, fr.o.m. 1999-09-22 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Monica Felding, rådman, fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Anna Flodin, hovrättsassessor, fr.o.m. 1999-09-22 t.o.m. 2000-12-31
Expert : Berndt Fredriksson, departementsråd, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Claes Gränström, överarkivarie, fr.o.m. 1999-09-22 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Margareta Gårdmark Nylén, ämnesråd, fr.o.m. 2001-11-12 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Sigurd Heuman, lagman, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2003-09-14
Expert : Katrin Hollunger Wågnert, hovrättsassessor, fr.o.m. 2000-03-20 t.o.m. 2001-04-30
Expert : Per Hultengård, jurist, fr.o.m. 1999-09-22 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Aimée Jillger, verksjurist, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Lena Klintefall Råssjö, hovrättsassessor, fr.o.m. 1999-09-22 t.o.m. 2001-11-11
Expert : Eva Lenberg, kansliråd, fr.o.m. 2001-05-01 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Peder Liljeqvist, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2003-12-31
Expert : Alf Lindberg, journalist, fr.o.m. 1999-09-22 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Leif Lindgren, chefsjurist, fr.o.m. 1999-09-22 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Ulla Lönnqvist Endre, jurist, fr.o.m. 1999-10-01 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Stina Malmberg, språkexpert, fr.o.m. 1999-09-22 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Cecilia Mauritzon, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2001-03-22 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Mats Nilsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-09-15 t.o.m. 2004-02-03
Expert : Klas Reinholdsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1999-09-22 t.o.m. 2000-03-19
Expert : Irene Reuterfors-Mattsson, förbundsjurist, fr.o.m. 1999-09-22 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Peter Seipel, professor, fr.o.m. 1999-09-22 t.o.m. 2003-09-28
Expert : Hans Sundström, chefsjurist, fr.o.m. 1999-09-22 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Ulrika Ternby, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2004-02-04 t.o.m. 2004-08-31
Expert : Kristina Widgren, chefsjurist, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2004-08-31
Sekreterare : Monica Felding, rådman, fr.o.m. 2000-12-01 t.o.m. 2003-12-31
Sekreterare : Fredrik Forssman, hovrättsassessor, fr.o.m. 2000-12-08 t.o.m. 2001-12-31
Sekreterare : Ulrika Geijer, hovrättsassessor, fr.o.m. 2002-01-16 t.o.m. 2004-07-31
Sekreterare : Peder Liljeqvist, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2004-09-30
Sekreterare : Cecilia Mauritzon, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2001-01-28
Sekreterare : Elisabet Reimers, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1999-08-16 t.o.m. 2001-01-28
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg (U 1997:08) [ Avslutad 1998 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen om lämplighetsprövning av personal inomförskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg (U 1997:08)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 1998
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1997-04-24
Direktiv för se dir. 1997:69.
Utredningen har avgett :
SOU 1998:69 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Solveig Paulsson, f.d. förbundsordförande, fr.o.m. 1997-06-01 t.o.m. 1998-05-31
Sakkunnig : Agneta Björklund, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-12-23 t.o.m. 1998-05-31
Sakkunnig : Cathrine Lilja, hovrättsassessor, fr.o.m. 1997-08-18 t.o.m. 1998-05-31
Sakkunnig : Elisabeth Norrby, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-08-18 t.o.m. 1997-11-30
Sakkunnig : Klas Reinholdsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1997-08-18 t.o.m. 1998-05-31
Sakkunnig : Magnus Åhammar, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1997-08-18 t.o.m. 1998-05-31
Sekreterare : Anders Ingman, hovrättsassessor, fr.o.m. 1997-08-18 t.o.m. 1998-05-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Fastighetsdatautredningen (Ju 1995:09) [ Avslutad 1997 ] [ Expert ]
Fastighetsdatautredningen (Ju 1995:09)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir. 1995:120.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187, 201 21 MALMÖ, tel. växel 040-35 58 55, direktval 040-35 58 76 (sekreteraren)
Utredningen har avgett :
SOU 1997:3 Fastighetsdataregister Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Sigurd Heuman, lagman, fr.o.m. 1995-10-26 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Britta Ahnmé, hovrättsassessor, fr.o.m. 1995-12-05 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Caroline Beck-Friis, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1995-12-05 t.o.m. 1996-04-14
Expert : Lena Bång, hovrättsråd, fr.o.m. 1995-12-05 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Jan Evers, universitetslektor, fr.o.m. 1995-12-05 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Ingela Halvorsen, dataråd, fr.o.m. 1995-12-05 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Bengt Kjellson, planeringsdirektör, fr.o.m. 1995-12-05 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Lars Lindgren, bankdirektör, fr.o.m. 1995-12-05 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Bob Nilsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1995-11-01 t.o.m. 1996-05-31
Expert : Rune Olsson, teknologie doktor, fr.o.m. 1995-12-05 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Gösta Pellbäck, civilingenjör, fr.o.m. 1996-01-12 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Klas Reinholdsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1996-04-15 t.o.m. 1997-01-31
Sekreterare : Bob Nilsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1996-06-01 t.o.m. 1997-02-28
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:3 Fastighetsdataregister [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman