Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Olof Ruin På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Olof Ruin på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Olof Ruin

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Olof Ruin medverkat i ( 5 st. ):

Utredningen om utvärdering av den reformerade budgetprocessen i regeringen och Regeringskansliet (Fi 1999:04) [ Avslutad 2000 ] [ Expert ]
Utredningen om utvärdering av den reformerade budgetprocessen i regeringen och Regeringskansliet (Fi 1999:04)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1999-03-18
Direktiv för utredningen, se dir. 1999:23
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2000:61 Utvärdering och vidareutveckling av budgetprocessen
Medverkande :
Särskild utredare : Svante Öberg, fr.o.m. 1999-06-18 t.o.m. 2000-06-17
Expert : Karin Brunsson, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2000-06-17
Expert : Ingemar Hansson, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2000-06-17
Expert : Bo Jonsson, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2000-06-17
Expert : Cristina Karlstam, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2000-06-17
Expert : Ove Nilsson, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2000-06-17
Expert : Olof Ruin, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2000-06-17
Expert : Daniel Tarschys, fr.o.m. 1999-11-08 t.o.m. 2000-06-17
Sekreterare : Peder Liljeqvist, fr.o.m. 1999-10-01 t.o.m. 2000-06-30
Sekreterare : Irene Nilsson Carlsson, fr.o.m. 1999-06-21 t.o.m. 2000-06-30
Sekreterare : Ingrid Strömberg, fr.o.m. 1999-07-01 t.o.m. 2000-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2000:61 Utvärdering och vidareutveckling av budgetprocessen [ pdf |Paragraftecken ]
Folkomröstningsutredningen (Ju 1996:01) [ Avslutad 1997 ]
Folkomröstningsutredningen (Ju 1996:01)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir. 1996:6.
Lokal : Justitiedepartementet, 103 33 STOCKHOLM, Regeringsgatan 30-32, tel. växel 08-405 10 00, direktval 08-405 47 71 (sekr.)
Utredningen har avgett :
SOU 1997:56 Folket som rådgivare och besluts- fattare Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Olof Ruin, professor, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1997-04-30
Expert : Mikael Gilljam, docent, fr.o.m. 1996-09-01 t.o.m. 1997-04-16
Expert : Sören Holmberg, professor, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1997-04-30
Expert : Martin Holmgren, departementsråd, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1996-11-17
Expert : Svante Johansson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1996-11-18 t.o.m. 1997-04-16
Expert : Lena Marcusson, professor, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1997-04-16
Expert : Gunnar Wallin, docent, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1997-04-16
Sekreterare : Tommy Möller, docent, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1997-04-30
Susanne Hansson, jur.kand., fr.o.m. 1996-10-15 t.o.m. 1997-03-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1996:6 Översyn av folkomröstningsinstitutet

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:56 Folket som rådgivare och beslutsfattare [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen (UD 1993:02) om konsekvenserna för Sverige i fråga om överlåtelse av beslutsbefogenheter och tillämpning av den s.k. närhetsprincipen vid olika former för deltagande i den västeuropeiska integrationen [ Avslutad 1994 ] [ Ordförande ]
Utredningen (UD 1993:02) om konsekvenserna för Sverige i fråga om överlåtelse av beslutsbefogenheter och tillämpning av den s.k. närhetsprincipen vid olika former för deltagande i den västeuropeiska integrationen
Departement : Utrikesdepartementet
Status : Avslutad 1994
Direktiv för se dir. 1993:20.
Utredningen har avgett :
SOU 1994:12 Suveränitet och demokrati. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Olof Ruin, professor, t.o.m. 1994-02-10
Ledamot : Hans Danelius, justitieråd, t.o.m. 1994-02-10
Ledamot : Pernilla Lindh, rättschef, t.o.m. 1994-02-10
Ledamot : Elisabeth Palm, regeringsråd, t.o.m. 1994-02-10
Ledamot : Lennart Pålsson, professor, t.o.m. 1994-02-10
Ledamot : Bo Stråth, professor, t.o.m. 1994-02-10
Ledamot : Janerik Gidlund, t.f. professor, t.o.m. 1994-02-10
Expert : Ingrid Larén, dep.råd, t.o.m. 1994-02-10
Expert : Mats Melin, hovrättsassessor, t.o.m. 1994-02-10
Expert : Ninna Rösiö, ambassadråd, t.o.m. 1994-02-10
Expert : Göran Schäder, departementsråd, t.o.m. 1994-02-10
Bengt Sjöberg, hovrättsassessor, t.o.m. 1994-02-10
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:12 Suveränitet och demokrati [ pdf |Paragraftecken ]
Neutralitetspolitikkommissionen (SB 1992:01) [ Avslutad 1994 ] [ Ledamot ]
Neutralitetspolitikkommissionen (SB 1992:01)
Departement : Statsrådsberedningen
Status : Avslutad 1994
Direktiv för se dir. 1992:82.
Lokal : Jakobsgatan 9, Postadress: Försvarsdepartementet, 103 33 STOCKHOLM, tel. växel 08/763 10 00, direktval 08/763 46 74 (von Arnold), 08/763 46 25 (Petersson)
Utredningen har avgett :
SOU 1994:11 Om kriget kommit Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Gösta Gunnarsson, landshövding, t.o.m. 1994-03-31
Ledamot : Wilhelm Carlgren, f.d. departementsråd, t.o.m. 1994-02-28
Ledamot : Leif Leifland, f.d. ambassadör, t.o.m. 1994-02-28
Ledamot : Yngve Möller, f.d. ambassadör, t.o.m. 1994-02-28
Ledamot : Olof Ruin, professor, t.o.m. 1994-02-28
Ledamot : Göran Rystad, professor, t.o.m. 1994-02-28
Expert : Nils Gyldén, departementsråd, t.o.m. 1994-02-28
Expert : Rolf Holmquist, hovrättslagman, fr.o.m. 1993-12-03 t.o.m. 1994-02-28
Expert : Krister Wahlbäck, ambassadör, t.o.m. 1994-02-28
Sekreterare : Fredrik von, rådman, t.o.m. 1994-03-31
Bo Petersson, fil. dr., t.o.m. 1993-11-05
Björn von, överstelöjtnant, fr.o.m. 1993-12-03 t.o.m. 1994-01-14
Pia Cederholm, assistent, t.o.m. 1994-03-31
Ulla Ekholm, assistent, t.o.m. 1993-04-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Grundlagsutredningen inför EG (Ju 1991:03) [ Avslutad 1993 ] [ Ordförande ]
Grundlagsutredningen inför EG (Ju 1991:03)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1993
Direktiv för se dir. 1991:24
Lokal : Rosenbad 4. Postadress: Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm, tel. växel 763 10 00, direktval 763 47 78 (Melin)
Utredningen har avgett :
SOU 1993:14 EG och våra grundlagar. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Olof Ruin, professor, t.o.m. 1993-03-14
Ledamot : Harriet Colliander, led. av riksdagen/nyd, t.o.m. 1993-03-14
Ledamot : Allan Ekström, hovrättsråd, t.o.m. 1993-03-14
Ledamot : Bertil Fiskesjö, tredje vice talman /c, t.o.m. 1993-03-14
Ledamot : Håkan Holmberg, led. av riksdagen /fpl, t.o.m. 1993-03-14
Ledamot : Kenneth Kvist, partisekreterare, t.o.m. 1993-03-14
Ledamot : Sören Lekberg, led. av riksdagen /s, t.o.m. 1993-03-14
Ledamot : Berit Löfstedt, led. av riksdagen /s, t.o.m. 1993-03-14
Ledamot : Ingvar Svensson, led. av riksdagen/kds, t.o.m. 1993-03-14
Ledamot : Nils T. Svensson, led. av riksdagen /s, t.o.m. 1993-03-14
Expert : Gunnar Grenfors, riksdagsdirektör, t.o.m. 1993-03-14
Expert : Ingrid Larén-Marklund, kansliråd, t.o.m. 1993-03-14
Expert : Torbjörn Larsson, fil.dr, t.o.m. 1993-03-14
Expert : Göran Regner, expeditionschef, t.o.m. 1993-03-14
Expert : Göran Schäder, departementsråd, t.o.m. 1993-03-14
Expert : Inger Schörling, kulturgeograf, t.o.m. 1993-03-14
Sekreterare : Mats Melin, hovrättsassessor, t.o.m. 1993-04-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1993:14 EG och våra grundlagar [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman