Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (Ku 1993:05) om översyn av mål- och strukturfrågor m.m. inom det statliga och statsunderstödda museiväsendet

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (Ku 1993:05) om översyn av mål- och strukturfrågor m.m. inom det statliga och statsunderstödda museiväsendet [ Avslutad 1994 ]

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 11 st. ♀ 5 ♂ 6 ) :

Bengt Säve-Söderbergh  []  ( Ordförande )
Jan Backman  []  ( Ledamot )
Harriet Colliander  []  ( Ledamot )
Björn Kaaling  []  ( Ledamot )
Karin Perers  []  ( Ledamot )
Karin Backman  []  ( Sakkunnig )
Jan Lidhard  []  ( Sakkunnig )
Kerstin Lundberg  []  ( Sakkunnig )
Brita Lundh  []  ( Sakkunnig )
Kim Forss  []  ( Sekreterare )
Bo Nilsson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (Ku 1993:05) om översyn av mål- och strukturfrågor m.m. inom det statliga och statsunderstödda museiväsendet
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 1994
Utredningen har avgett :
SOU 1994:51 Minne och bildning Museernas uppdrag och organisation Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Bengt Säve-Söderbergh, ambassadör
Ledamot : Jan Backman, led. av riksdagen
Ledamot : Harriet Colliander, led. av riksdagen
Ledamot : Björn Kaaling, led. av riksdagen
Ledamot : Karin Perers, skribent
Sakkunnig : Karin Backman, utredare
Sakkunnig : Jan Lidhard, sakkunnig
Sakkunnig : Kerstin Lundberg, sekreterare
Sakkunnig : Brita Lundh, departementssekreterare
Sekreterare : Kim Forss, ekon.dr
Sekreterare : Bo Nilsson, byrådirektör

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman