: : :

Medverkande i utredning : Karin Perers På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Karin Perers

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Karin Perers medverkat i ( 2 st. ):

Utredningen om utvärdering av operativa räddningsinsatser vid skogsbränder 2018 (Ju 2018:07) [ Pågående ] [ Expert ]

2018 års skogsbrandsutredning (Ju 2018:07)


Beteckning : Ju 2018:07
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2019-03-21
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:81
Lokal :
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 januari 2019

Sammansättning


Särskild utredare : Björklund, Jan-Åke, fr.o.m. 2018-08-20 t.o.m. 2019-02-14
Sakkunnig : Ekelund, Keijo, fr.o.m. 2018-09-04 t.o.m. 2019-01-31
Expert : Henningsson, Anna, fr.o.m. 2018-09-04 t.o.m. 2019-01-31
Expert : Perers, Karin, fr.o.m. 2018-09-04 t.o.m. 2019-01-31
Expert : Peters, Jörgen, fr.o.m. 2018-09-04 t.o.m. 2019-01-31
Expert : Siverstig, Anna, fr.o.m. 2018-09-04 t.o.m. 2019-01-31
Expert : Uddholm, Lars-Göran, fr.o.m. 2018-09-04 t.o.m. 2019-01-31
Expert : Wisén, Jan, fr.o.m. 2018-09-04 t.o.m. 2019-01-31
Sekreterare : Kaiser, Maria, fr.o.m. 2018-08-20 t.o.m. 2019-01-31

Rapporter

SOU 2019:7Skogsbränderna sommaren 2018
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2019:7 Skogsbränderna sommaren 2018 [ pdf ]
Utredningen (Ku 1993:05) om översyn av mål- och strukturfrågor m.m. inom det statliga och statsunderstödda museiväsendet [ Avslutad 1994 ] [ Ledamot ]

Utredningen (Ku 1993:05) om översyn av mål- och strukturfrågor m.m. inom det statliga och statsunderstödda museiväsendet


Beteckning : Ku 1993:05
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 1995-02-21
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för
Lokal :
012

Sammansättning


Ordförande : Säve-Söderbergh, Bengt
Ledamot : Backman, Jan
Ledamot : Colliander, Harriet
Ledamot : Kaaling, Björn
Ledamot : Perers, Karin
Sakkunnig : Backman, Karin
Sakkunnig : Lidhard, Jan
Sakkunnig : Lundberg, Kerstin
Sakkunnig : Lundh, Brita
Sekreterare : Forss, Kim
Sekreterare : Nilsson, Bo

Rapporter

SOU 1994:51Minne och bildning
Museernas uppdrag och organisation
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:51 Minne och bildning – Museernas uppdrag och organisation [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman