Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Elisabet Fura-Sandström På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Elisabet Fura-Sandström på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Elisabet Fura-Sandström

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Elisabet Fura-Sandström medverkat i ( 4 st. ):

1999 års rättegångsutredning (Ju 1999:11) [ Avslutad 2002 ] [ Expert ]

1999 års rättegångsutredning (Ju 1999:11)


Beteckning : Ju 1999:11
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2003-02-21
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-07-01
Direktiv för utredningen, se dir, 1999:62
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning, Kvareret Spektern,Regeringsgatan 30-32, 103 33 STOCKHOLM, tel. direktval 08-405 21 72 (Sundin)
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Ekeberg, Karl-Gunnar, fr.o.m. 1999-07-01 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Borgström, Claes, fr.o.m. 1999-10-25 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Eklycke, Lars, fr.o.m. 1999-10-25 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Fitger, Peter, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Fura-Sandström, Elisabeth, fr.o.m. 1999-10-25 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Olsson, MariAnne, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2001-06-30
Expert : Åhlund, Guntra, fr.o.m. 1999-10-25 t.o.m. 2002-01-31
Sekreterare : Sundin, Bertil, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2002-01-31

Rapporter

SOU 2000:70Beslut om rättspsykiatrisk undersökning – Problem och lösningar – delbetänkande
SOU 2001:103En modernare rättegång
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Förverkandeutredningen (Ju 1997:02) [ Avslutad 2000 ] [ Expert ]

Förverkandeutredningen (Ju 1997:02)


Beteckning : Ju 1997:02
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2001-02-26
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-03-20
Direktiv för utredningen, se dir. 1997:48 och dir. 1999:48
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Anclow, Per, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 2000-01-31
Expert : Ahlqvist, Ann-Marie, fr.o.m. 1997-04-15 t.o.m. 2000-01-31
Expert : Andersson, Roland, fr.o.m. 1997-04-15 t.o.m. 2000-01-31
Expert : Blomqvist, Björn, fr.o.m. 1997-04-15 t.o.m. 2000-01-31
Expert : Danielsson, Anders, fr.o.m. 1997-04-15 t.o.m. 2000-01-31
Expert : Fura-Sandström, Elisabet, fr.o.m. 1997-04-15 t.o.m. 2000-01-31
Expert : Johansson, Stefan, fr.o.m. 1998-12-01 t.o.m. 2000-01-31
Expert : Loberg, Mats, fr.o.m. 1998-01-12 t.o.m. 1998-05-31
Expert : Röst Andréasson, Barbro, fr.o.m. 1997-04-15 t.o.m. 2000-01-31
Expert : Werkström, Lars, fr.o.m. 1997-04-15 t.o.m. 1998-11-30
Sekreterare : Loberg, Mats, fr.o.m. 1998-06-01 t.o.m. 2000-01-31
Sekreterare : Rikte, Katarina, fr.o.m. 1997-05-01 t.o.m. 1999-08-31

Rapporter

SOU 1999:147Effektivare förverkandelagstiftning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1999:147 Effektivare förverkandelagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Förmånsrättskommittén (Ju 1996:02) [ Avslutad 2001 ] [ Expert ]

Förmånsrättskommittén (Ju 1996:02)


Beteckning : Ju 1996:02
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2002-02-26
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1995-12-21
Direktiv för kommittén, se dir. 1995:163. 1997:26, dir. 1997:82 och dir. 1999:17
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Håstad, Torgny, fr.o.m. 1996-04-01 t.o.m. 2001-10-31
Ledamot : Berglund, Rune, fr.o.m. 1996-06-14 t.o.m. 1999-03-16
Ledamot : Bäck, Laila, fr.o.m. 1996-06-14 t.o.m. 1999-03-16
Ledamot : Börjesson, Margareta, fr.o.m. 1996-06-14 t.o.m. 1999-03-16
Ledamot : Erlandsson, Eskil, fr.o.m. 1997-03-13 t.o.m. 1999-03-16
Ledamot : Granberg, Lars U, fr.o.m. 1996-06-14 t.o.m. 1999-03-16
Ledamot : Harding Olsson, Bengt, fr.o.m. 1996-06-14 t.o.m. 1999-03-16
Ledamot : Rindborg, Stig, fr.o.m. 1996-06-14 t.o.m. 1999-03-16
Ledamot : Rosengren, Per, fr.o.m. 1996-06-14 t.o.m. 1999-03-16
Ledamot : Starrin, Karin, fr.o.m. 1996-06-14 t.o.m. 1997-03-12
Ledamot : Stenberg, Leif, fr.o.m. 1996-06-14 t.o.m. 1999-03-16
Ledamot : Zakrisson, Kristina, fr.o.m. 1996-06-14 t.o.m. 1999-03-16
Sakkunnig : Bergström, Claes, fr.o.m. 1996-06-18 t.o.m. 1999-03-16
Sakkunnig : Dahl, Mats, fr.o.m. 1996-06-18 t.o.m. 1998-04-30
Sakkunnig : Kihlgren, Tuula, fr.o.m. 1996-06-18 t.o.m. 1999-03-16
Sakkunnig : Lindskog, Stefan, fr.o.m. 1996-06-18 t.o.m. 2001-10-31
Sakkunnig : Mellqvist, Mikael, fr.o.m. 1998-05-01 t.o.m. 2001-10-31
Sakkunnig : Petrelius, Magnus, fr.o.m. 1996-06-18 t.o.m. 1999-03-16
Expert : Andersson, Bertil, fr.o.m. 1997-08-26 t.o.m. 1999-03-16
Expert : Danhard, Erik, fr.o.m. 1997-09-25 t.o.m. 2001-10-31
Expert : Eklöf, Lars-Olof, fr.o.m. 1996-06-18 t.o.m. 1999-03-16
Expert : Fagerlund, Mats, fr.o.m. 1998-04-23 t.o.m. 1999-03-16
Expert : Fischer, Gösta, fr.o.m. 1996-06-18 t.o.m. 2001-10-31
Expert : Fura-Sandström, Elisabet, fr.o.m. 1996-06-18 t.o.m. 1999-03-16
Expert : Hamskär, Ingemar, fr.o.m. 1996-06-18 t.o.m. 2001-10-31
Expert : Knutsson, Margit, fr.o.m. 1997-08-15 t.o.m. 1999-03-16
Expert : Lennander, Gertrud, fr.o.m. 1999-03-01 t.o.m. 2001-10-31
Expert : Möller, Mikael, fr.o.m. 1999-03-01 t.o.m. 2001-10-31
Expert : Norling Jönsson, Ylva, fr.o.m. 1999-03-01 t.o.m. 2001-10-31
Expert : Sjöstrand, Roger, fr.o.m. 1996-06-18 t.o.m. 1997-09-24
Expert : Ternell, Mathias, fr.o.m. 1996-06-18 t.o.m. 1998-04-22
Expert : Walterson, Frank, fr.o.m. 1996-06-18 t.o.m. 1999-03-16
Expert : Wigart, Anne, fr.o.m. 1999-03-01 t.o.m. 2001-10-31
Expert : Östlund, Christer, fr.o.m. 1996-06-18
Sekreterare : Norling Jönsson, Ylva, fr.o.m. 1996-07-01 t.o.m. 1999-02-28

Rapporter

SOU 1999:1Nya förmånsrättsregler
SOU 2001:80Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1999:1 Nya förmånsrättsregler [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2001:80 Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Borgenärsbrottsutredningen (Fi 1993:08) [ Avslutad 1996 ] [ Expert ]

Borgenärsbrottsutredningen (Fi 1993:08)


Beteckning : Fi 1993:08
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-12
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:23 och dir. 1994:94.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Box 187, 201 21 MALMÖ, tel. växel 040/35 57 00, direktval 040/35 58 05 (Juhlin)
0

Sammansättning


Munck, Johan
Expert : Ahlqvist, Ann-Marie, fr.o.m. 1995-03-13
Expert : Alexandersson, Christer t.o.m. 1995-03-12
Expert : Andersson, Roland
Expert : Björkegren, Hans
Expert : Fura-Sandström, Elisabet
Expert : Göransson, Ulf t.o.m. 1995-03-12
Expert : Kärrström, Margit t.o.m. 1995-03-12
Expert : Mellqvist, Mikael, fr.o.m. 1995-03-13
Expert : Walterson, Frank, fr.o.m. 1995-03-13
Expert : Åberg, Kazimir
Sekreterare : Bolin, Ingegerd t.o.m. 1995-04-30
Sekreterare : Juhlin, Lena

Rapporter

SOU 1995:10Översyn av skattebrottslagen.
Delbetänkande.
Utredningen har avgett
SOU 1996:30Borgenärsbrotten – en översyn
av 11 kap. brottsbalken. Slutbetänkande
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman