Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 2020:78 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2020:78 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd ( 434 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Utredningen om översyn av strandskyddet (M 2019:01) [ Avslutad 2020 ]

Utredningen om översyn av strandskyddet (M 2019:01)
Departement : Miljödepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2019-07-15
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:41
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2020:78 Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd
Medverkande :
Särskild utredare : Catharina Håkansson Boman, organisationskonsult, fr.o.m. 2019-08-01 t.o.m. 2020-12-14
Huvudsekreterare : Per-Magnus Nilsson, landskapsarkitekt, fr.o.m. 2019-08-22 t.o.m. 2020-11-30
Sekreterare : Johanna Wiberg Ersborg, jurist, fr.o.m. 2019-10-16 t.o.m. 2020-11-30
Sekreterare : Åsa Johansson, sekreterare, fr.o.m. 2020-01-02 t.o.m. 2020-12-31
Expert : Sofie Adolfsson-Jörby, enhetschef, fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30
Expert : Robert Bernhardsson, kommunordförande, fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30
Expert : Sven Boberg, chefsjurist, fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30
Expert : Anna Eklund, hydrolog, fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30
Expert : Olof Ekström, jurist, fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30
Expert : Erik Evestam, äganderättsexpert, fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30
Expert : Lena Gipperth, professor, fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30
Expert : Linn Gloppestad, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-01-17
Expert : Torgny Håstad, medlem, fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30
Expert : Therese Jacobson, avdelningschef, fr.o.m. 2020-01-31 t.o.m. 2020-11-30
Expert : Lena Johansson, M chefsjurist, fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30
Expert : Louise Karlberg, avdelningschef, fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-01-30
Expert : Johan Larsson, förbundsjurist, fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30
Expert : Thomas Lennartsson, förbundsdirektör, fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30
Expert : Roger Lind, departementssekreterare, fr.o.m. 2020-01-17 t.o.m. 2020-11-30
Expert : Lizah Lund, strateg, fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30
Expert : Stefan Lundin, chefsjurist, fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30
Expert : Erika Nilsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30
Expert : Lina Oskarsson, kansliråd, fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30
Expert : Gunilla Renbjer, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30
Expert : Linnea Rosenlöf Nilsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30
Expert : Johan Svensson, hovrättsråd, fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30
Expert : Sven Swedberg, naturrådsdirektör, fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30
Expert : Erik Törnblom, utredare, fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30
Expert : Fredrik Werling, handläggare, fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30
Sekreterare : Bengt Nyman, direktör, fr.o.m. 2020-09-14 t.o.m. 2020-12-14
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 30 st. ♀ 15 ♂ 15 )

Catharina Håkansson Boman  [] ( Särskild utredare )
Per-Magnus Nilsson  [] ( Huvudsekreterare )
Johanna Wiberg Ersborg  [] ( Sekreterare )
Åsa Johansson  [] ( Sekreterare )
Sofie Adolfsson-Jörby  [] ( Expert )
Robert Bernhardsson  [] ( Expert )
Sven Boberg  [] ( Expert )
Anna Eklund  [] ( Expert )
Olof Ekström  [] ( Expert )
Erik Evestam  [] ( Expert )
Lena Gipperth  [] ( Expert )
Linn Gloppestad  [] ( Expert )
Torgny Håstad  [] ( Expert )
Therese Jacobson  [] ( Expert )
Lena Johansson  [] ( Expert )
Louise Karlberg  [] ( Expert )
Johan Larsson  [] ( Expert )
Thomas Lennartsson  [] ( Expert )
Roger Lind  [] ( Expert )
Lizah Lund  [] ( Expert )
Stefan Lundin  [] ( Expert )
Erika Nilsson  [] ( Expert )
Lina Oskarsson  [] ( Expert )
Gunilla Renbjer  [] ( Expert )
Linnea Rosenlöf Nilsson  [] ( Expert )
Johan Svensson  [] ( Expert )
Sven Swedberg  [] ( Expert )
Erik Törnblom  [] ( Expert )
Fredrik Werling  [] ( Expert )
Bengt Nyman  [] ( Sekreterare )
Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2019:41 Översyn av strandskyddet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till SOU 2020:78

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 2020:78 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 2020:78?

Utredningen om översyn av strandskyddet (M 2019:01) lämnade betänkandet SOU 2020:78.

Vilka medverkade till SOU 2020:78?

Catharina Håkansson Boman, Per-Magnus Nilsson, Johanna Wiberg Ersborg, Åsa Johansson, Sofie Adolfsson-Jörby, Robert Bernhardsson, Sven Boberg, Anna Eklund, Olof Ekström, Erik Evestam, Lena Gipperth, Linn Gloppestad, Torgny Håstad, Therese Jacobson, Lena Johansson, Louise Karlberg, Johan Larsson, Thomas Lennartsson, Roger Lind, Lizah Lund, Stefan Lundin, Erika Nilsson, Lina Oskarsson, Gunilla Renbjer, Linnea Rosenlöf Nilsson, Johan Svensson, Sven Swedberg, Erik Törnblom, Fredrik Werling och Bengt Nyman var med när betänkandet SOU 2020:78 skrevs.

Vilka direktiv hade utredningen som skrev betänkandet SOU 2020:78?

Hur många sidor har betänkandet SOU 2020:78?

Betänkandet SOU 2020:78 är på 434 sidor.

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman