: : :

Medverkande i utredning : Johan Larsson På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Johan Larsson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Johan Larsson medverkat i ( 3 st. ):

Översiktsplaneringsutredningen (N 2017:02) [ Pågående ] [ Expert ]

Översiktsplaneutredningen (N 2017:02)


Beteckning : N 2017:02
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2019-04-01
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-01-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:6, dir. 2017:132 och dir. 2018:62
Lokal : Garnisonen, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 25 87
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 januari 2019.

Sammansättning


Särskild utredare : Holmqvist, Inger, fr.o.m. 2017-02-01
Sakkunnig : Berglund, Anna-Karin, fr.o.m. 2017-03-13
Sakkunnig : Börjevik Kovaniemi, Kristina, fr.o.m. 2017-03-13
Sakkunnig : Fridborn Kempe, Philip, fr.o.m. 2018-02-26
Sakkunnig : Frostenson, Ivar, fr.o.m. 2017-03-13 t.o.m. 2017-06-19
Sakkunnig : Hjalmarsson, Johan, fr.o.m. 2018-11-01
Sakkunnig : Kaplan, Ann-Kristin, fr.o.m. 2017-05-08
Sakkunnig : Lund, Helena, fr.o.m. 2017-06-10 t.o.m. 2018-01-24
Sakkunnig : Renbjer, Gunilla, fr.o.m. 2017-03-13
Sakkunnig : Samuelsson, Elin, fr.o.m. 2018-11-01
Sakkunnig : Sandart, Rikard, fr.o.m. 2017-03-13
Sakkunnig : Strigård, Helena, fr.o.m. 2017-03-13 t.o.m. 2017-06-09
Expert : Andersson, John, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Axman, Julia, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Berglund, Kenneth, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Bigner, Mats, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Boberg, Sven, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Boman, Anna, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Bramer, Camilla, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Celik, Elin, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Evald, Karl, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Ferdinandsson, Anders, fr.o.m. 2019-11-12
Expert : Hane, Josefin, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Hedlund, Anders, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Hedlund, Anders, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Helgesson, Helena, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Holm, Thomas, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Holm, Thomas, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Hägglund, Eva, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Isacsson, Kristina, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Isacsson, Kristina, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Jernström, Jenny, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Johansson, Anette, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Joksimovic, Tatjana, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Jourak, Julia, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Kalbro, Thomas, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Karlsson, Per, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Lehman, Lotta, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Larsson, Johan, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Larsson, Lars-Inge, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Lindgren, Eidar, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Mattson, Nancy, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Mark-Nielsen, Jörgen, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Mattsson, Nancy, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Nellerup, Josephine, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Nordlander, Anna, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Silverfur, Rikard, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Sundvall, Daniel, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Udd, Anton, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Weber, Elisabet, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Wellhagen, Björn, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Åkerskog, Ann, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Huvudsekreterare : Hjalmarsson, Johan, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-10-14
Sekreterare : Björk-Werner, Joel, fr.o.m. 2017-02-15 t.o.m. 2018-12-09
Sekreterare : Björn, Cristina, fr.o.m. 2017-05-21 t.o.m. 2018-05-31
Sekreterare : Blomberg, Jesper, fr.o.m. 2018-01-18 t.o.m. 2019-02-13
Sekreterare : Franzén, Emma, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-05-31

Rapporter

SOU 2017:74Detaljplanekravet
SOU 2018:46Del 1. En utvecklad översiktsplanering – Att underlätta eferföljande planering. Del. 2. En utvecklad översiktsplanering – Kommunalreglering av upplåtelsereformen
SOU 2018:86Verkställbarhet av beslut om lov
SOU 2019:9Privat intitivrätt – planintressentens medverkan vid deljplaneläggning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Klagomålsutredningen (S 2014:15) [ Avslutad 2015 ] [ Expert ]

Klagomålsutredningen (S 2014:15)


Beteckning : S 2014:15
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2016-11-03
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-06-12
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:88
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Printz, Anders, fr.o.m. 2014-06-12
Sakkunnig : Granat, Klara, fr.o.m. 2014-08-25
Sakkunnig : Malmqvist, Monica, fr.o.m. 2014-08-25
Sakkunnig : Willman, Eva, fr.o.m. 2014-08-25
Expert : Andersson, Agneta, fr.o.m. 2015-09-25
Expert : Bengtsson-Rijavec, Ingrid, fr.o.m. 2014-08-25
Expert : Berge Kleber, Lars, fr.o.m. 2014-08-25
Expert : Blom, Staffan, fr.o.m. 2014-08-25 t.o.m. 2014-09-04
Expert : Båtelson, Karin, fr.o.m. 2014-08-25
Expert : Calleberg, Agneta, fr.o.m. 2014-09-05
Expert : Kennebäck, Kirsi, fr.o.m. 2014-08-25
Expert : Larsson, Johan, fr.o.m. 2014-08-25
Expert : Mathiesen, Conny, fr.o.m. 2014-08-25
Expert : Möller, Peter, fr.o.m. 2014-08-25
Expert : Nilsson, Åke, fr.o.m. 2014-08-25
Expert : Ramstedt, Gunnar, fr.o.m. 2014-08-25
Expert : Redman, Thord, fr.o.m. 2014-08-25
Expert : Sundholm, Kerstin, fr.o.m. 2014-08-25
Expert : Westerling, Eva, fr.o.m. 2014-08-25 t.o.m. 2015-09-24
Sekreterare : Carlgren, Ursula, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Sekreterare : Westling, Kajsa, fr.o.m. 2014-08-15 t.o.m. 2015-12-31

Rapporter

SOU 2015:14Sedd, hörd och respekterad: ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården
SOU 2015:102Fråga patienten – Nya perspektiv i klagomål och tillsyn
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Kommittén om insyn i finansiering av partier (Ju 2014:15) [ Avslutad 2016 ] [ Ledamot ]

Kommittén om insyn i finansiering av partier (Ju 2014:15)


Beteckning : Ju 2014:15
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2017-03-22
Status : Avslutad 2016 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-06-19
Direktiv för kommittén, se dir. 2014:90 och dir. 2016:30
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Eliason, Marianne, fr.o.m. 2014-06-19 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Andrén, Gunnar, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Berg, Ulf, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Berzell, Roger, fr.o.m. 2015-05-26 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Börjesson, Agneta, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Dahlgren, Hans, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2014-10-20
Ledamot : Ekström, Hans, fr.o.m. 2014-11-05 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Felten, Olle, fr.o.m. 2015-09-25 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Johnsson, Per-Ingvar, fr.o.m. 2014-10-20 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Jämtin, Carin, fr.o.m. 2015-07-27 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Larsson, Johan, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2015-09-24
Ledamot : Magnusson, Cecilia, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Micko, Lena, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2015-07-26
Ledamot : Nilsson, Karin, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2014-10-19
Ledamot : Nyvall, Madeleine, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Schlyter, Carl, fr.o.m. 2015-05-26 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Skånberg, Tuve, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Sydow Mölleby, Mia, fr.o.m. 2015-05-26 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Thalén Finné, Ewa, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2016-11-08
Expert : Ganeteg, Lotta, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2016-11-08
Expert : Hägg Hansson, Emma, fr.o.m. 2015-12-14 t.o.m. 2016-11-08
Expert : Jonzon Gröndahl, Märeta, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2016-11-08
Expert : Krantz, Andreas, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Bremberg, Dag, fr.o.m. 2015-03-20 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Dandelo, Göran, fr.o.m. 2015-03-20 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Elken, Anki, fr.o.m. 2015-03-20 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Granberg, Sören, fr.o.m. 2015-04-20 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Jansson, Erik, fr.o.m. 2015-03-20 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Kjellström, Maria, fr.o.m. 2015-03-20 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Magnusson, Gunilla, fr.o.m. 2015-03-20 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Nilsson Sträng, Olov, fr.o.m. 2015-03-20 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Papaioannou, Theo, fr.o.m. 2015-03-20 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Sjöö, Erika, fr.o.m. 2015-03-20 t.o.m. 2016-11-08
Ledamot : Tegnander, Britt-Inger, fr.o.m. 2015-03-26 t.o.m. 2015-04-19
Ledamot : Wallin, Karin, fr.o.m. 2015-03-20 t.o.m. 2016-11-08
Sekreterare : Westgård, Hanna, fr.o.m. 2014-10-01 t.o.m. 2016-11-22

Rapporter

SOU 2016:74Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman