Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 1999:90 Narkotikastatistik – Om samhällets behov av information om narkotikautvecklingen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 1999:90 Narkotikastatistik – Om samhällets behov av information om narkotikautvecklingen ( 100 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman


Warning: Undefined array key "totaltantalsid" in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/ett-forarbete.php on line 479

Betänkande av utredningen :

Narkotikakommissionen (S 1998:04) [ Avslutad 2001 ]

Narkotikakommissionen (S 1998:04)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1998-05-07
Direktiv för kommissionen, se dir. 1998:18 och dir. 2000:29
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1999:90 Narkotikastatistik. Om samhällets behov av information om narkotikautveckling Kommissionen har presenterat tretton diskussionspromemorior
PM nr 1. Narkotikastatistik, april 1999
PM nr 2. Narkotikalagstiftning, maj 1999
PM nr 3. Narkotikarelaterad död, juni 1999
PM nr 4. Party, utanförskap och stress, oktober 1999 En rapport om ungdomar och droger
PM nr 5 Kompetens inom narkomanvården, februari 2000
PM nr 6 Kontroll av narkotiska läkemedel, mars 2000
PM nr 7 Narkotikaprevention, april 2000
PM nr 8 Återspeglingar, En uppföljning av drogers funktion hos sex socialt integrerade män, juni 2000
PM nr 9 Offensiv narkomanvård 10 år efter, en uppföljning av den kommunala missbrukarvården i Varberg, Göteborg och Norrköping, juni 2000
PM nr 10 Kriminalvårdens åtgärder mot narkotikamissbruk, oktober 2000
PM nr 11 Kontroll av den illegala narkotikahandeln, november 2000
PM nr 12 En strategi för lokalt drogförebyggande arbete, november 2000
PM nr 13 Internationellt narkotikasamarbete, december 2000
SOU 2000:126 Vägvalet. Narkotikakommissionens slutbetänkande
Medverkande :
Ordförande : Anneli EU-parlamentariker Hulthén, fr.o.m. 1998-06-25
Ledamot : Widar Andersson, f.d. led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1998-06-25
Ledamot : Maria Arnholm, konsult, fr.o.m. 1998-06-25
Ledamot : Stefan Borg, överläkare, fr.o.m. 1998-06-25
Ledamot : Gunborg Brännström, ämnessakkunnig, fr.o.m. 1998-06-25
Ledamot : Ulf Norén, chefsåklagare, fr.o.m. 1998-06-25
Sakkunnig : Stefan Johansson, kansliråd, fr.o.m. 1999-02-15
Sakkunnig : Annika Mansérus, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-02-15
Sakkunnig : Eskil Renström, kansliråd, fr.o.m. 1999-02-15
Ledamot : Maud Ekendahl, led. av riksdagen /m, fr.o.m. 1998-12-10
Ledamot : Robin Gustavsson, poliskommissarie, fr.o.m. 1998-12-10
Ledamot : Thomas Juhlin, led. av riksdagen /mp, fr.o.m. 1999-02-19
Ledamot : Rinaldo Karlsson, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1998-12-10
Ledamot : Harald Nordlund, led. av riksdagen /fp, fr.o.m. 1998-12-10
Ledamot : Yvonne Oscarsson, led. av riksdagen /v, fr.o.m. 1998-12-10
Ledamot : Gunnel Wallin, led. av riksdagen /c, fr.o.m. 1998-12-10
Sekreterare : Kristina Engholm, föredragande justitieutskottet, fr.o.m. 1999-01-18 t.o.m. 2000-12-31
Sekreterare : Kristina Jung, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2000-03-03
Sekreterare : Ralf Löfstedt, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-10-20 t.o.m. 2001-01-08
Sekreterare : Karin Nilsson Kelly, redaktör, fr.o.m. 1998-11-30 t.o.m. 2001-01-19
Sekreterare : Anders Stymne, utredare, fr.o.m. 1998-12-07 t.o.m. 2001-01-19
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 21 st. ♀ 10 ♂ 11 )

Widar Andersson  [] ( Ledamot )
Maria Arnholm  [] ( Ledamot )
Stefan Borg  [] ( Ledamot )
Gunborg Brännström  [] ( Ledamot )
Ulf Norén  [] ( Ledamot )
Stefan Johansson  [] ( Sakkunnig )
Eskil Renström  [] ( Sakkunnig )
Maud Ekendahl  [] ( Ledamot )
Robin Gustavsson  [] ( Ledamot )
Rinaldo Karlsson  [] ( Ledamot )
Harald Nordlund  [] ( Ledamot )
Yvonne Oscarsson  [] ( Ledamot )
Gunnel Wallin  [] ( Ledamot )
Kristina Engholm  [] ( Sekreterare )
Kristina Jung  [] ( Sekreterare )
Ralf Löfstedt  [] ( Sekreterare )
Karin Nilsson Kelly  [] ( Sekreterare )
Anders Stymne  [] ( Sekreterare )
Annika Mansnérus  [] ( Sakkunnig )
Thomas Julin  [] ( Ledamot )
Anneli Hulthén  [] ( Ordförande )
Andra betänkanden av utredningen

Omslaget till betänkandet
SOU 2000:126 Vägvalet – den narkotikapolitiska utmaningen [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till SOU 1999:90

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 1999:90 Narkotikastatistik – Om samhällets behov av information om narkotikautvecklingen

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 1999:90?

Narkotikakommissionen (S 1998:04) lämnade betänkandet SOU 1999:90.

Vilka medverkade till SOU 1999:90?

Widar Andersson, Maria Arnholm, Stefan Borg, Gunborg Brännström, Ulf Norén, Stefan Johansson, Eskil Renström, Maud Ekendahl, Robin Gustavsson, Rinaldo Karlsson, Harald Nordlund, Yvonne Oscarsson, Gunnel Wallin, Kristina Engholm, Kristina Jung, Ralf Löfstedt, Karin Nilsson Kelly, Anders Stymne, Annika Mansnérus, Thomas Julin och Anneli Hulthén var med när betänkandet SOU 1999:90 skrevs.

Hur många sidor har betänkandet SOU 1999:90?

Betänkandet SOU 1999:90 är på 0 sidor.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman