Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 1991:34 HIV-smittade – ersättning för ideell skada

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 1991:34 HIV-smittade – ersättning för ideell skada ( 78 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkandet utgör underlag för :

Omslaget till propositionen
Prop. 2000/01:68 Ersättning för ideell skada (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Betänkande av utredningen :

Kommittén (Ju 1989:01) om ideell skada [ Avslutad 1995 ]

Kommittén (Ju 1989:01) om ideell skada


Beteckning : Ju 1989:01
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1996-03-13
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1988:76 med ändring enl. beslut den 5 oktober 1989 (dnr. 89-2575) och dir. 1990:66.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Box 2001, 550 02 Jönköping, tel. växel 036/15 65 00, direktval 036/15 66 66 (Carlquist), 036/15 65 95 (Maxedius)
0123

Sammansättning


Ordförande : Nilsson, Edvard t.o.m. 1995-04-30
Ledamot : Ekström, Allan t.o.m. 1995-04-11
Ledamot : Eldensjö, Kjell t.o.m. 1995-04-11
Ledamot : Gustafsson, Stig t.o.m. 1995-04-11
Ledamot : Olding, Per t.o.m. 1995-04-11
Ledamot : Ronne-Björkqvist, Ingrid t.o.m. 1995-04-11
Ledamot : Segerstedt, Martin t.o.m. 1995-04-11
Ledamot : Thollander, Gunnar t.o.m. 1995-04-11
Sakkunnig : Karlstedt, Göran t.o.m. 1995-04-11
Sakkunnig : Starup, Helena t.o.m. 1995-04-11
Expert : Danielsson, Kalle, fr.o.m. 1993-11-26 t.o.m. 1995-04-11
Expert : Eckerhall, Alf t.o.m. 1995-04-11
Expert : Grahn, Börje t.o.m. 1993-11-25
Expert : Gustafsson, Lennart t.o.m. 1995-04-11
Expert : Renmyr, Maria t.o.m. 1995-04-11
Expert : Schönning, Ola t.o.m. 1995-04-11
Expert : Svendenius, Marie t.o.m. 1995-04-11
Expert : Tidefelt, Eva t.o.m. 1995-04-11
Expert : Victor, Bo t.o.m. 1995-04-11
Sekreterare : Carlquist, Agneta t.o.m. 1995-05-14
Sekreterare : Maxedius, Krister, fr.o.m. 1995-01-01 t.o.m. 1995-05-14
Maxedius, Krister t.o.m. 1995-05-14

Rapporter

SOU 1991:34HIV-smittade-ersättning för ideell
skada.
SOU 1992:84Ersättning för kränkning genom brott
SOU 1995:33Ersättning för ideell skada vid
personskada
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 21 st. ♀ 6 ♂ 15 )

Edvard Nilsson  [] ( Ordförande )
Allan Ekström  [] ( Ledamot )
Kjell Eldensjö  [] ( Ledamot )
Stig Gustafsson  [] ( Ledamot )
Per Olding  [] ( Ledamot )
Ingrid Ronne-Björkqvist  [] ( Ledamot )
Martin Segerstedt  [] ( Ledamot )
Gunnar Thollander  [] ( Ledamot )
Göran Karlstedt  [] ( Sakkunnig )
Helena Starup  [] ( Sakkunnig )
Kalle Danielsson  [] ( Expert )
Alf Eckerhall  [] ( Expert )
Börje Grahn  [] ( Expert )
Lennart Gustafsson  [] ( Expert )
Maria Renmyr  [] ( Expert )
Ola Schönning  [] ( Expert )
Marie Svendenius  [] ( Expert )
Eva Tidefelt  [] ( Expert )
Bo Victor  [] ( Expert )
Agneta Carlquist  [] ( Sekreterare )
Krister Maxedius  [] ( Sekreterare )
Andra betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1992:84 Ersättning för kränkning genom brott [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1995:33 Ersättning för ideell skada vid personskada [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till SOU 1991:34

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman