Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetProp. 2002/03:12 Olika bostadsrättsfrågor

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetProp. 2002/03:12 Olika bostadsrättsfrågor ( Justitiedepartementet; 203 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Propositionen behandlas i utskottsbetänkandet :

Propositionen grundas på :

Propositionen ledde till följande författningsändringar ( 4 st. ):

Lagen (2003:31) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
» Läs bostadsrättslagen (1991:614)
Förarbeten : prop. 2002/03:12 Olika bostadsrättsfrågor (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:BoU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:96

Alla förarbeten till bostadsrättslagen (1991:614) och ändringar i lagen

Bostadsrättslag (1991:614)
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:92 med förslag till ny bostadsrättslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:BoU13, rskr 1990/91:247
Ändring, SFS 1991:875
Rubrik: Lag (1991:875) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 7 kap 13 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:875
Ändring, SFS 1992:505
Rubrik: Lag (1992:505) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: upph. 9 kap 22 §; ändr. 2 kap 2, 4 §§, 6 kap 3, 9 §§, 7 kap 10, 19 §§, 9 kap 19 §, rubr. närmast före 6 kap 9 §
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1451
Rubrik: Lag (1992:1451) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 4 §§, 9 kap 6, 10, 31 §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:314
Rubrik: Lag (1993:314) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: upph. 5 p ikrafttr.- och överg.best; ändr. 1 kap 2, 5 §§, 9 kap 29 §
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:411
Rubrik: Lag (1993:411) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 2 kap 9 §, 4 kap 5 §
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:842
Rubrik: Lag (1994:842) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 11 kap 3, 4 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:83
Rubrik: Lag (1995:83) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 11 kap 5 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1464
Rubrik: Lag (1995:1464) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: upph. 11 kap 1 §; ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 7, 8 §§, 5 kap 7, 8 §§, 6 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 §§, 7 kap 4, 9, 10, 13, 18, 30, 31, 32 §§, 8 kap, 9 kap 15, 19, 20 §§; nya 6 kap 1 a §, 7 kap 16 a §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:370
Rubrik: Lag (1997:370) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 8 kap 3 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1999:458
Rubrik: Lag (1999:458) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 1 kap 8 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 1999:580
Rubrik: Lag (1999:580) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 9 kap 19 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 1999:1099
Rubrik: Lag (1999:1099) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 9 kap 26 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:130 Ny bokföringslag m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 2002:100
Rubrik: Lag (2002:100) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 1 kap 7, 8 §§
Ikraft: 2002‑04‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:BoU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:161
Ändring, SFS 2003:31
Rubrik: Lag (2003:31) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 3 kap 2, 3 §§, 5 kap 3, 5 §§, 7 kap 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 32 §§, 9 kap 4, 16, 19, 30 §§, 11 kap 3 §; nya 7 kap 12 a §, 9 kap 18 a §, 10 kap 1 a §, 11 kap 1 §, rubr. närmast före 7 kap 12 a §
Ikraft: 2003‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:12 Olika bostadsrättsfrågor (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:BoU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:96
Ändring, SFS 2003:383
Rubrik: Lag (2003:383) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 5 kap 6 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:80 Ny sambolag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:LU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:211
Ändring, SFS 2003:867
Rubrik: Lag (2003:867) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 4 kap 2, 8 §§, 5 kap 2, 5 §§
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:247
Rubrik: Lag (2004:247) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 4 §§, 4 kap 2, 8 §§, 5 kap 2, 5 §§, 9 kap 6, 10, 31 §§
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:390
Rubrik: Lag (2004:390) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 7 kap 9, 20, 23, 32 §§
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:710
Rubrik: Lag (2006:710) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 7 kap 13 §, 8 kap 1, 3, 4, 5 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:869
Rubrik: Lag (2006:869) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 9 kap 26 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:4
Rubrik: Lag (2008:4) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 9 kap 30 §
Ikraft: 2008‑02‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2008:84
Rubrik: Lag (2008:84) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 6 kap 4 §, 10 kap 2 §; ny 1 kap 9 §, rubr. närmast före 1 kap 9 §
Ikraft: 2008‑04‑01
Ändring, SFS 2009:1080
Rubrik: Lag (2009:1080) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §
Ikraft: 2009‑12‑27
Förarbeten: prop. 2008/09:187 Genomförande av tjänstedirektivet (Utrikesdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2009/10:NU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:828
Rubrik: Lag (2010:828) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 9 kap. 18 §
Ikraft: 2010‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1001
Rubrik: Lag (2010:1001) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 9 kap. 18 §
Ikraft: 2011‑05‑02
Ändring, SFS 2010:1959
Rubrik: Lag (2010:1959) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 7 kap. 27 §
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:433
Rubrik: Lag (2013:433) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 10 kap. 2 §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2014:319
Rubrik: Lag (2014:319) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 7 kap. 11, 14, 18, 23 §§, 9 kap. 5 §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2014:334
Rubrik: Lag (2014:334) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 7 kap. 19 §
Ikraft: 2014‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:336
Rubrik: Lag (2014:336) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 7 kap. 14 §
Ikraft: 2014‑07‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2016:111
Rubrik: Lag (2016:111) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 9 kap. 9, 14, 16, 28, 29, 30 §§, 10 kap. 3 §, 11 kap. 6 §; nya 1 kap. 10 §, 9 kap. 9 a, 9 b, 29 a §§, rubr. närmast före 1 kap. 10 §
Ikraft: 2016‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:646
Rubrik: Lag (2016:646) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 1 kap. 9 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2018:715
Rubrik: Lag (2018:715) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: upph. 9 kap. 3 §; ändr. 1 kap. 1, 2, 9 och 10 §§, 6 kap. 4 §, 9 kap. 2, 4, 5, 6, 7, 9 b, 12, 14, 18 a, 26, 28, 29, 29 a, 30, 31 §§, 10 kap. 1, 2 §§, 11 kap. 6 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1335
Rubrik: Lag (2018:1335) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 3 kap. 1 §; ny 3 kap. 3 a §, rubr. närmast före 3 kap. 2 §
Ikraft: 2018‑08‑01
Ändring, SFS 2018:1665
Rubrik: Lag (2018:1665) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 9 kap. 5, 6, 31 §§, rubr. närmast före 9 kap. 6 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:247
Rubrik: Lag (2019:247) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 11 kap. 3 §
Ikraft: 2019‑07‑01
Ändring, SFS 2019:536
Rubrik: Lag (2019:536) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 2 kap. 8 §, 7 kap. 32 §
Ikraft: 2019‑10‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2019:873
Rubrik: Lag (2019:873) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §, 6 kap. 3 §, 7 kap. 10, 19 §§
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2022:1026
Rubrik: Lag (2022:1026) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: upph. 5 kap.; nuvarande 3 kap. 3 a § betecknas 3 kap. 3 b §; ändr. 3 kap. 1, 3 §§, 4 kap. 2, 5 §§, 7 kap. 7, 12 a, 18, 20, 21, 24 §§, 9 kap. 14 §, 10 kap. 1 a, 3 §§, 11 kap. 3, 5 §§; nya 5 kap., 3 kap. 1 a, 3 a §§
Ikraft: 2023‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Lagen (2003:32) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
» Läs lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Förarbeten : prop. 2002/03:12 Olika bostadsrättsfrågor (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:BoU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:96

Alla förarbeten till lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder och ändringar i lagen

Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Förarbeten: prop. 1973:23 med förslag till lag om ändring i jordabalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:LU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:153
Ändring, SFS 1973:542
Omfattning: ändr. 4, 16, 23 §§, rubr. närmast före 16 §
Förarbeten: prop. 1973:22 med förslag till bostadssaneringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:CU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:209
Ändring, SFS 1974:824
Omfattning: ändr. 3–6, 17, 19, 22, 23, 32 §§
Förarbeten: prop. 1974:150 angående riktlinjer för bostadspolitiken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1974:36, rskr 1974:372
Ändring, SFS 1974:1090
Omfattning: ändr. 5, 13, 20, 23, 27, 32 §§, rubr. närmast efter 16 §; nya 13 a, 16 a, 19 a, 23 a, 23 b §§; omtryck
Förarbeten: prop. 1974:151 med förslag till lag om bostadsdomstol m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1974:LU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1974:375
Ändring, SFS 1975:1133
Omfattning: 16 a § betecknas 16 d §; rubr. närmast före 16 a § sätts närmast före 16 d §; ändr. 4, 21–23, 27 §§; nya 16 a-16 c §§, rubr. närmast före 16 a §
Förarbeten: prop. 1975/76:33 med förslag till lag om förvärv av hyresfastighet m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1975/76:5, rskr 1975/76:102
Ändring, SFS 1975:1290
Omfattning: ändr. 19 a §
Förarbeten: prop. 1975/76:64 med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JuU 1975/76:18, rskr 1975/76:124
Ändring, SFS 1977:794
Rubrik: Lag (1977:794) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 16, 23, 27, 32 §§, rubr. närmast före 16 §
Förarbeten: prop. 1976/77:151 med förslag till bostadsförvaltningslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1977/78:1, rskr 1977/78:7
Ändring, SFS 1978:306
Rubrik: Lag (1978:306) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 10, 11, 12, 17, 22, 23, 32 §§; nya 11 a, 15 a §§, rubr. närmast före 15 a §
Förarbeten: prop. 1977/78:175 med förslag till hyresförhandlingslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1977/78:32, rskr 1977/78:347
Ändring, SFS 1979:253
Rubrik: Lag (1979:253) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 23 §; nya 12 a, 21 a §§
Förarbeten: prop. 1978/79:89 om lokalhyra [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1978/79:32, rskr 1978/79:308
Ändring, SFS 1979:309
Rubrik: Lag (1979:309) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 16 b §
Förarbeten: prop. 1978/79:164 om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1978/79:38, rskr 1978/79:372
Ändring, SFS 1979:373
Rubrik: Lag (1979:373) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 11, 17 §§
Förarbeten: prop. 1978/79:183 om ändring i arrendelagstiftningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:LU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:413
Ändring, SFS 1979:898
Rubrik: Lag (1979:898) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 16 b §
Förarbeten: prop. 1978/79:214 om ändring i förköpslagen (1967:868), m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:CU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:6
Ändring, SFS 1980:97
Rubrik: Lag (1980:97) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: nuvarande 16 d § betecknas 16 e §; rubr. närmast före 16 d § sätts närmast före 16 e §; ändr. 4, 22, 23, 32 §§; ny 16 d §, rubr. närmast före 16 d §; omtryck
Förarbeten: prop. 1979/80:72 om bostadsanvisningslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:CU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:180
Ändring, SFS 1980:215
Rubrik: Lag (1980:215) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 27 §
Förarbeten: prop. 1979/80:80 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1981:785
Rubrik: Lag (1981:785) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1981:1066
Rubrik: Lag (1981:1066) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 27 §
Förarbeten: prop. 1980/81:114 om säkerhetskontroll vid domstolsförhandlingar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:JuU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:34
Ändring, SFS 1982:354
Rubrik: Lag (1982:354) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: nuvarande 16 e § betecknas 16 f §; rubr. närmast före 16 e § sätts närmast före 16 f §; ändr. 4, 22, 23 §§; nya 16 e §, rubr. närmast före nya 16 e §
Ändring, SFS 1983:439
Rubrik: Lag (1983:439) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 5, 16 b §§
Ikraft: 1983‑07‑01
Förarbeten: prop. 1982/83:153 om ändrade regler om förvärv av hyresfastigheter m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:CU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:352
Ändring, SFS 1984:679
Rubrik: Lag (1984:679) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 1, 4, 8, 9, 11, 11 a, 12 a, 13, 13 a, 15, 17, 19 a, 21 a, 22, 23, 23 a, 30 §§
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:660
Rubrik: Lag (1985:660) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 1, 16 e, 17, 22, 23 a §§, rubr. närmast före 16 e §; omtryck
Ikraft: 1986‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:136 med förslag till ändringar i arrendelagstiftningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:LU35 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:309
Ändring, SFS 1986:1165
Rubrik: Lag (1986:1165) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 2, 22, 23, 23 a §§
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:39 om följdlagstiftning till den nya förvaltningslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:KU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:264
Rubrik: Lag (1987:264) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 1, 8, 11, 23 a §§
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:58 om jaktlag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:JoU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:190
Ändring, SFS 1987:756
Rubrik: Lag (1987:756) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 19 a §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:JuU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:278
Ändring, SFS 1987:1278
Rubrik: Lag (1987:1278) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 22, 23, 32 §§
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:35 om kommunal bostadsanvisningsrätt m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:BoU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:93
Ändring, SFS 1988:409
Rubrik: Lag (1988:409) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 32 §§
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1988:928
Rubrik: Lag (1988:928) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 9, 12 a, 21, 22 §§
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:146 om ändringar i lokalhyreslagstiftningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:BoU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:344
Ändring, SFS 1988:1296
Rubrik: Lag (1988:1296) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1989:663
Rubrik: Lag-(1989:663) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1989‑09‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:95 om ändringar i rättegångsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:288
Ändring, SFS 1990:1482
Rubrik: Lag (1990:1482) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:620
Rubrik: Lag (1991:620) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 5, 11, 15, 22, 23 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:92 med förslag till ny bostadsrättslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:BoU13, rskr 1990/91:247
Ändring, SFS 1991:635
Rubrik: Lag (1991:635) om ändring i lagen (1991:620) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 5 §, ikrafttr.best. till 1991:620
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:637
Rubrik: Lag (1991:637) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 2, 28 §§; ny 5 a §
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1656
Rubrik: Lag (1991:1656) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:17 Följdlagstiftning till den nya kommunallagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1993:409
Rubrik: Lag (1993:409) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: upph. 16 d §, rubr. närmast före 16 d §; ändr. 4, 22, 23, 32 §§
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1994:820
Rubrik: Lag (1994:820) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 5 a, 16, 17, 22 §§, rubr. närmast före 16 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:833
Rubrik: Lag (1994:833) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 23, 32 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:568
Rubrik: Lag (1995:568) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 1, 17 §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1637
Rubrik: Lag (1996:1637) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1997‑12‑01
Ändring, SFS 1997:63
Rubrik: Lag (1997:63) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 16, 17, 22 §§, rubr. närmast före 16 §
Ikraft: 1997‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:147
Rubrik: Lag (1998:147) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 22 §§
Ikraft: 1998‑06‑01
Ändring, SFS 2000:594
Rubrik: Lag (2000:594) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 1, 8, 11, 23 a §§
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor (Jordbruksdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:MJU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:253
Ändring, SFS 2001:178
Rubrik: Lag (2001:178) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:32 Säkerhetskontroll i domstol (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:JuU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:185
Ändring, SFS 2002:31
Rubrik: Lag (2002:31) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 13 a, 17, 32 §§
Ikraft: 2002‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:95
Rubrik: Lag (2002:95) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 10, 11, 12, 16 e, 22, 23 §§, rubr. närmast före 23 §
Ikraft: 2002‑04‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:BoU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:161
Ändring, SFS 2003:32
Rubrik: Lag (2003:32) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 5, 32 §§
Ikraft: 2003‑04‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:12 Olika bostadsrättsfrågor (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:BoU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:96
Ändring, SFS 2005:948
Rubrik: Lag (2005:948) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:1061
Rubrik: Lag (2005:1061) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 2, 3, 5 a, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 15 a, 16, 16 a, 16 e, 17, 21, 22, 23, 23 a, 27, 28, 29, 30 §§; ny 8 a §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:410
Rubrik: Lag (2006:410) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 21, 32 §§
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:27
Rubrik: Lag (2010:27) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: upph. 16 a, 16 b, 16 c §§, rubr. närmast före 16 a §; ändr. 4, 21, 22, 23 §§
Ikraft: 2010‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1402
Rubrik: Lag (2010:1402) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 3, 6 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1942
Rubrik: Lag (2010:1942) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:863
Rubrik: Lag (2011:863) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 23, 32 §§; nya 12 b, 21 b §§
Ikraft: 2011‑08‑01
CELEX-nr: 32008L0052 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:980
Rubrik: Lag (2012:980) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 10, 12, 15, 22, 23 §§
Ikraft: 2013‑02‑01
Ändring, SFS 2014:356
Rubrik: Lag (2014:356) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ny 13 b §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2017:544
Rubrik: Lag (2017:544) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2018:785
Rubrik: Lag (2018:785) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2019:246
Rubrik: Lag (2019:246) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 2, 5, 19 §§; nya 19 b, 19 c, 29 a §§, rubr. närmast före 19 c §
Ikraft: 2019‑07‑01
Ändring, SFS 2019:534
Rubrik: Lag (2019:534) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 32 §§
Ikraft: 2019‑10‑02
Ändring, SFS 2020:275
Rubrik: Lag (2020:275) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2020‑07‑01
Ändring, SFS 2020:366
Rubrik: Lag (2020:366) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 1, 11 §§
Ikraft: 2020‑07‑01
Ändring, SFS 2020:923
Rubrik: Lag (2020:923) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2021‑01‑01
Ändring, SFS 2021:1098
Rubrik: Lag (2021:1098) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2022‑01‑01
Ändring, SFS 2022:1027
Rubrik: Lag (2022:1027) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2023‑01‑01
Ändring, SFS 2022:1659
Rubrik: Lag (2022:1659) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4 §; nya 15 b, 15 c, 15 d §§, rubr. närmast före 15 b §
Ikraft: 2023‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2021/22:277, bet. 2022/23:CU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2022/23:36 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Lagen (2003:33) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt
» Läs lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt
Förarbeten : prop. 2002/03:12 Olika bostadsrättsfrågor (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:BoU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/02:96

Alla förarbeten till lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt och ändringar i lagen

Lag (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt
Departement: Justitiedepartementet L1
Ändring, SFS 1983:441
Rubrik: Lag (1983:441) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1983‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1982/83:153 om ändrade regler om förvärv av hyresfastigheter m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:CU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:352
Ändring, SFS 1984:302
Rubrik: Lag (1984:302) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1984‑07‑01
Ändring, SFS 1986:1187
Rubrik: Lag (1986:1187) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:39 om följdlagstiftning till den nya förvaltningslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:KU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:245
Rubrik: Lag (1987:245) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 7, 10 §§
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:37 om ändringar i hyres- och bostadsrättslagstiftningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:BoU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:249
Ändring, SFS 1987:811
Rubrik: Lag (1987:811) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:86 om följdlagstiftning till äktenskapsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1988:727
Rubrik: Lag (1988:727) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Förarbeten: bet. 1987/88:LU37 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:377
Ändring, SFS 1990:1394
Rubrik: Lag (1990:1394) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1991:616
Rubrik: Lag (1991:616) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 3, 6, 9, 12 §§
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:92 med förslag till ny bostadsrättslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:BoU13, rskr 1990/91:247
Ändring, SFS 1992:507
Rubrik: Lag (1992:507) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 2, 3, 6, 9 §§
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1993:316
Rubrik: Lag (1993:316) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1994:811
Rubrik: Lag (1994:811) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:836
Rubrik: Lag (1994:836) om ändring i lagen (1982:351) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 15, 16 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1465
Rubrik: Lag (1995:1465) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 1, 3, 6, 8, 9, 12 §§
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1999:581
Rubrik: Lag (1999:581) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 2000:245
Rubrik: Lag (2000:245) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning av bostadsrätt
Omfattning: ändr. 3, 4, 8 §§
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2002:99
Rubrik: Lag (2002:99) om ändring i lagen (1982:452) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 §§; ny 5 a §
Ikraft: 2002‑04‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:BoU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:161
Ändring, SFS 2003:33
Rubrik: Lag (2003:33) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2003‑04‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:12 Olika bostadsrättsfrågor (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:BoU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/02:96
Ändring, SFS 2005:904
Rubrik: Lag (2005:904) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Lagen (2003:34) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
» Läs lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Förarbeten : prop. 2002/03:12 Olika bostadsrättsfrågor (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:BoU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:96

Alla förarbeten till lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt och ändringar i lagen

Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2002‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:BoU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:161
Ändring, SFS 2003:34
Rubrik: Lag (2003:34) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §; ny 6 kap 1 a §
Ikraft: 2003‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:12 Olika bostadsrättsfrågor (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:BoU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:96
Ändring, SFS 2003:868
Rubrik: Lag (2003:868) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 2 kap 12, 13 §§
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:246
Rubrik: Lag (2004:246) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 2 kap 12, 13, 25, 28 §§, 3 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:411
Rubrik: Lag (2006:411) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 3 kap 12 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:876
Rubrik: Lag (2006:876) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 2 kap 20 §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2008:5
Rubrik: Lag (2008:5) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 2 kap 24 §
Ikraft: 2008‑02‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2008:85
Rubrik: Lag (2008:85) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §; ny 1 kap 6 §, rubr. närmast före 1 kap 6 §
Ikraft: 2008‑04‑01
Ändring, SFS 2009:1082
Rubrik: Lag (2009:1082) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraft: 2009‑12‑27
Förarbeten: prop. 2008/09:187 Genomförande av tjänstedirektivet (Utrikesdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2009/10:NU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:441
Rubrik: Lag (2013:441) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2014:317
Rubrik: Lag (2014:317) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 3 kap. 6 §
Ikraft: 2014‑07‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2016:116
Rubrik: Lag (2016:116) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 2 kap. 9, 18, 19, 22, 23, 24 §§, 6 kap. 2 §, rubr. närmast 2 kap. 18 §; nya 1 kap. 7 §, 2 kap. 9 a, 17 a, 17 b, 17 c, 18 a, 18 b, 23 a §§, rubr. närmast före 1 kap. 7 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:642
Rubrik: Lag (2016:642) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: rubr. närmast före 1 kap. 6 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2018:724
Rubrik: Lag (2018:724) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: upph. 2 kap. 2 §; ändr. 1 kap. 6 och 7 §§, 2 kap. 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 17, 17 a, 18, 18 b, 20, 22, 23, 24, 25, 27 och 28 §§, 6 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1337
Rubrik: Lag (2018:1337) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ny 4 kap. 4 a §
Ikraft: 2018‑08‑01
Ändring, SFS 2018:1679
Rubrik: Lag (2018:1679) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 2 kap. 25, 26, 28 §§, 6 kap. 2 §, rubr. närmast före 2 kap. 25 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:537
Rubrik: Lag (2019:537) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: ändr. 3 kap. 12 §
Ikraft: 2019‑10‑02
Ändring, SFS 2021:1100
Rubrik: Lag (2021:1100) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: nya 3 kap. 17 §, rubr. närmast före 3 kap. 17 §
Ikraft: 2022‑01‑01
Ändring, SFS 2022:1029
Rubrik: Lag (2022:1029) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Omfattning: nuvarande 4 kap. 4 a § betecknas 4 kap. 4 b §; ändr. 4 kap. 2, 4 §§, 6 kap. 3 §; nya 4 kap. 2 a, 4 a §§
Ikraft: 2024‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Omslaget till prop. 2002/03:12

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Vanliga frågor om prop. 2002/03:12 Olika bostadsrättsfrågor

Vilket utskottsbetänkande från riksdagen behandlar prop. 2002/03:12?

Prop. 2002/03:12 behandlas i utskottsbetänkandet bet. 2002/03:BoU2 Bostadsrättsfrågor.

Vilket utredningsbetänkande grundades prop. 2002/03:12 på?

Prop. 2002/03:12 grundades på förslagen i SOU 2000:2 Olika bostadsrättsfrågor.

Hur många sidor har prop. 2002/03:12?

Propositionen prop. 2002/03:12 är på 203 sidor.

Vilket departement ansvarade för prop. 2002/03:12?

Justitiedepartementet ansvarade för prop. 2002/03:12.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman