Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetRskr. 2009/10:362 ( riksdagsskrivelse )

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetRskr. 2009/10:362 ( riksdagsskrivelse ) ( 1 sida )

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Berört utskottsbetänkande :

Omslaget till förarbetetBet. 2009/10:CU21 Ersättning vid expropriation [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Texten i riksdagsskrivelsen :

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:362

Regeringen

Justitiedepartementet

1

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2009/10:CU21 Ersättning vid expropriation får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 juni 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

[1]

Riksdagsskrivelse 2009/10:363 till Jordbruksdepartementet

Omslaget till rskr. 2009/10:362

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman