Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetProp. 2018/19:66 En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetProp. 2018/19:66 En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden ( Justitiedepartementet; 159 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Propositionen ledde till följande författningsändringar ( 6 st. ):

Lagen (2019:244) om ändring i jordabalken
» Läs jordabalken
Förarbeten : prop. 2018/19:66 En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2018/19:JuU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2018/19:195 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Alla förarbeten till jordabalken (1970:994) och ändringar i jordabalken

Jordabalk (1970:994)
Departement: Justitiedepartementet L1
Förarbeten: prop. 1970:20 med förslag till jordabalk [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 142, 146 och 158, 3LU 80 och 82, rskr 443
Ändring, SFS 1971:503
Omfattning: ändr. 6 kap 12 §, 7 kap 16, 17, 19 §§, 8 kap 15 §, 12 kap 29 §, 17 kap 10 §, 19 kap 21 §, 20 kap 6, 9 §§, 22 kap 3 §, 23 kap 2 §
Ändring, SFS 1971:546
Omfattning: ändr. 8 kap 32 §, 12 kap 71 §, 13 kap 23, 24 §§
Ändring, SFS 1971:873
Omfattning: ändr. 9 kap 8 §
Ändring, SFS 1971:1034
Omfattning: ändr. 19 kap 9 §
Ändring, SFS 1971:1209
Omfattning: ändr. 6 kap 3, 7 §§, 18 kap 8 §; omtryck
Ändring, SFS 1972:252
Omfattning: ändr. 8 kap 8 §, 11 kap. 6 §, 12 kap. 8, 58, 60, 63, 66, 72 §§
Förarbeten: prop. 1972:70 med förslag till lag om ändring i jordabalken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1972:LU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 221
Ändring, SFS 1972:720
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §, 13 kap 24 §
Förarbeten: prop. 1972:109 med förslag till expropriationslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1972:CU34, rskr 346
Ändring, SFS 1973:97
Omfattning: ny 19 kap 24 §
Förarbeten: prop. 1973:13 med förslag till lag om inskrivningsregister, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1973:9, rskr 1973:80
Ändring, SFS 1973:187
Omfattning: ändr. 8 kap 8, 31, 33 §§, 9 kap 9, 12 §§, 11 kap 4–6 §§, 12 kap 6, 8, 34, 35, 44, 46–49, 51, 53–55, 57–59, 63, 65, 70, 72 §§, rubr. närmast efter 12 kap 19, 53 §§; nya 11 kap 6 a §, 12 kap 4 a, 19 a, 27 a, 58 a §§
Förarbeten: prop. 1973:23 med förslag till lag om ändring i jordabalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:LU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:153
Ändring, SFS 1973:660
Omfattning: ändr. 12 kap 33, 45 §§; ny 12 kap 47 a §
Förarbeten: prop. 1973:23 med förslag till lag om ändring i jordabalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:LU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:257
Ändring, SFS 1973:1133
Omfattning: ändr. 17 kap 10 §, 18 kap 1 §, 20 kap 6 §
Ändring, SFS 1973:1145
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Förarbeten: prop. 1973:157, bet. 1973:CU34 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:390
Ändring, SFS 1973:1163
Omfattning: ändr. 20 kap 9 §
Förarbeten: prop. 1973:160 med förslag till anläggningslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:CU33 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:389
Ändring, SFS 1974:820
Omfattning: ändr. 8 kap 29 §, 12 kap 4 a, 16, 35, 44–46, 48, 49, 54, 62, 66, 68, 70–73 §§, 13 kap 2 §, 18 kap 5, 6 §§, 19 kap 2, 23, 24 §§, rubr. närmast före 12 kap 23 §; ny 12 kap 24 a §
Förarbeten: prop. 1974:150 angående riktlinjer för bostadspolitiken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1974:36, rskr 1974:372
Ändring, SFS 1974:1083
Omfattning: ändr. 12 kap 51–53, 62, 70–73 §§; omtryck 12 kap
Förarbeten: prop. 1974:151 med förslag till lag om bostadsdomstol m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1974:LU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1974:375
Ändring, SFS 1974:1084
Omfattning: ändr. 9 p övergångsbest. till 1973:187
Förarbeten: prop. 1974:151 med förslag till lag om bostadsdomstol m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1974:LU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1974:375
Ändring, SFS 1975:367
Omfattning: ändr. 21 kap 3 §
Ändring, SFS 1975:641
Omfattning: ändr. 4 kap 25 §, 12 kap 53, 60 §§, 13 kap 19 §
Förarbeten: prop. 1975:102 med förslag till räntelag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1975:LU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1975:234
Ändring, SFS 1975:919
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1973:1133
Ändring, SFS 1975:1085
Omfattning: ändr. 7 kap 18, 19 §§, 20 kap 10, 12, 13 §§, 22 kap 12 §, 23 kap 6 §
Förarbeten: prop. 1975/76:21 med förslag till lag om ändring i jordabalken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], LU 1975/76:1, rskr 1975/76:43
Ändring, SFS 1976:193
Rubrik: Lag (1976:193) om ändring i jordabalken
Omfattning: upph. 8 kap 27 §, 12 kap 64 §
Ändring, SFS 1976:588
Rubrik: Lag (1976:588) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 67 §
Förarbeten: prop. 1975/76:105 med förslag till arbetsrättsreform m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 1), bet. 1975/76:InU45 [ pdf ], rskr 1975/76:404
Ändring, SFS 1977:160
Rubrik: Lag (1977:160) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 17 kap 8 §; ny 22 kap 8 a §
Förarbeten: prop. 1976/77:72 om ändring i jordabalkens regler om inteckning, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:LU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:215
Ändring, SFS 1977:662
Rubrik: Lag (1977:662) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 20 kap 11 §
Ändring, SFS 1977:1146
Rubrik: Lag (1977:1146) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 8 kap 32 §, 12 kap 71 §
Ändring, SFS 1978:305
Rubrik: Lag (1978:305) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 7 kap 13 §, 12 kap 19 a, 24 a, 35, 44, 46, 63, 65 §§; nya 12 kap 55 a, 65 a §§
Förarbeten: prop. 1977/78:175 med förslag till hyresförhandlingslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1977/78:32, rskr 1977/78:347
Ändring, SFS 1978:884
Rubrik: Lag (1978:884) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 19 kap 21 §, 21 kap 5 §, 22 kap 3 §
Ändring, SFS 1979:252
Rubrik: Lag (1979:252) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 3, 4, 19 a, 58, 58 a §§; ny 12 kap 57 a §; omtryck 12 kap
Förarbeten: prop. 1978/79:89 om lokalhyra [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1978/79:32, rskr 1978/79:308
Ändring, SFS 1979:341
Rubrik: Lag (1979:341) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 31 §
Ändring, SFS 1979:371
Rubrik: Lag (1979:371) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 8 kap 28, 31, 33 §§, 9 kap 8, 9 §§, 10 kap 6 §; nya 9 kap 9 a §, 10 kap 6 a §
Förarbeten: prop. 1978/79:183 om ändring i arrendelagstiftningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:LU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:413
Ändring, SFS 1980:95
Rubrik: Lag (1980:95) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 1, 32, 37, 39, 70 §§; ny 12 kap 34 a §
Förarbeten: prop. 1979/80:72 om bostadsanvisningslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:CU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:180
Ändring, SFS 1980:893
Rubrik: Lag (1980:893) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 42, 43 §§
Ändring, SFS 1981:194
Rubrik: Lag (1981:194) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 3 §
Förarbeten: prop. 1980/81:86 om ändring i 6 kap. 3 jordabalken [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:LU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:191
Ändring, SFS 1981:784
Rubrik: Lag (1981:784) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 3 kap 3, 5 §§, 6 kap 10, 12 §§, 7 kap 16, 17, 19 §§, 8 kap 4 §, 12 kap 21, 22, 44 §§, 13 kap 26 §, 19 kap 21 §, 20 kap 6 §, 21 kap 2, 5, 6 §§, 22 kap 3 §, 23 kap 2 §; ny 12 kap 67 a §
Ändring, SFS 1981:849
Rubrik: Lag (1981:849) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 8 kap 32 §, 12 kap 27, 71 §§
Förarbeten: prop. 1980/81:88 med förslag till handräckningslag m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:LU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:352
Ändring, SFS 1982:357
Rubrik: Lag (1982:357) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr 4 kap 1 §
Ändring, SFS 1983:657
Rubrik: Lag (1983:657) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §, 9 kap 33 §
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:899
Rubrik: Lag (1983:899) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 15 §
Ikraft: 1984‑01‑01
Förarbeten: prop. 1982/83:146 om ändring i 12 kap. 15 § jordabalken [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:BoU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:26
Ändring, SFS 1984:401
Rubrik: Lag (1984:401) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 42 §
Ikraft: 1984‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:105 om ändring i brottsbalken m.m. (sexualbrotten) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:JuU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:332
Ändring, SFS 1984:651
Rubrik: Lag (1984:651) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 4 §§; nytt 24 kap
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:128 med förslag till lag om företagshypotek m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:LU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:413
Ändring, SFS 1984:678
Rubrik: Lag (1984:678) om ändring i jordabalken
Omfattning: utgår rubr. närmast före 9 kap 36 §; upph. 9 kap 36–39 §§; ändr. 7 kap 5 §, 8 kap 2, 8, 23, 24, 31, 33 §§, 9 kap 2, 3, 7, 8, 10–13, 17, 18, 20–22, 24, 29, 31 §§, 10 kap 3–5, 6 a §§, 11 kap 6, 6 a §§; nya 9 kap 12 a, 12 b, 17 a §§, 11 kap 5 a, 6 b §§
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:136 med förslag till ändringar i arrendelagstiftningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:LU35 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:394
Ändring, SFS 1984:694
Rubrik: Lag (1984:694) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 7 kap 16 §; omtryck 12 kap
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:137 med förslag till ändringar i hyreslagstiftningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:BoU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:378
Ändring, SFS 1985:172
Rubrik: Lag (1985:172) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 3, 7 §§, 18 kap 8 §; ny 6 kap 7 a §
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:54 om panträttsreglerna i jordabalken och sjölagen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:LU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:129
Ändring, SFS 1985:183
Rubrik: Lag (1985:183) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 65 a §
Ikraft: 1985‑05‑01
Förarbeten: bet. 1984/85:BoU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:194
Ändring, SFS 1985:278
Rubrik: Lag (1985:278) om ändring i jordabalken
Omfattning: nya 7 kap 31 §, rubr. närmast före 7 kap 31 §
Ikraft: 1985‑07‑01
Ändring, SFS 1985:279
Rubrik: Lag (1985:279) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 10 kap 1 §
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:659
Rubrik: Lag (1985:659) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §; ny 8 kap 27 §
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:136 med förslag till ändringar i arrendelagstiftningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:LU35 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:309
Ändring, SFS 1985:928
Rubrik: Lag (1985:928) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 9 kap 23 §
Ikraft: 1986‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:197 om arrendeavräkning vid ändrat kostnadsläge [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:LU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:34
Ändring, SFS 1986:226
Rubrik: Lag (1986:226) om ändring i jordabalken
Omfattning: upph. 3 kap 4, 6 §§; ändr. 3 kap 3 §
Ikraft: 1986‑07‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:83 om ersättning för miljöskador [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:LU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:176
Ändring, SFS 1986:1240
Rubrik: Lag (1986:1240) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 15, 71 §§
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:37 om ändringar i hyres- och bostadsrättslagstiftningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:BoU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:78
Ändring, SFS 1987:132
Rubrik: Lag (1987:132) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 3 kap 7 §, 7 kap 5 §, 9 kap 8 §, 10 kap 5 §, 13 kap 4, 22 kap 11 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Ändring, SFS 1987:242
Rubrik: Lag (1987:242) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 46, 67, 71 §§
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:37 om ändringar i hyres- och bostadsrättslagstiftningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:BoU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:249
Ändring, SFS 1987:679
Rubrik: Lag (1987:679) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 13 kap 26 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:90 om ny konkurslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1987:816
Rubrik: Lag (1987:816) om ändring i jordabalken
Omfattning: upph. 12 kap 48 §; ändr. 12 kap 1, 5, 33, 45, 47, 49, 67, 70 §§, 20 kap 1, 7 §§, 22 kap 4 §
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:1275
Rubrik: Lag (1987:1275) om ändring i lagen (1987:816) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 1 § i 1987:816
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:35 om kommunal bostadsanvisningsrätt m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:BoU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:93
Ändring, SFS 1987:1276
Rubrik: Lag (1987:1276) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 15, 16, 32, 39 §§
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:35 om kommunal bostadsanvisningsrätt m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:BoU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:93
Ändring, SFS 1988:408
Rubrik: Lag (1988:408) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 65 a, 66, 67, 70, 73 §§; nya 12 kap 55 b §, rubr. närmast före 55 b §
Ikraft: 1988‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:927
Rubrik: Lag (1988:927) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 8, 19, 23, 40, 57–60, 66, 70 §§; ny 12 kap 58 b §
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:146 om ändringar i lokalhyreslagstiftningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:BoU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:344
Ändring, SFS 1988:1257
Rubrik: Lag (1988:1257) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 18 kap 3 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1989:722
Rubrik: Lag (1989:722) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 7 kap 28, 29 §§, 8 kap 4 §, 9 kap 23 §, 20 kap 13 §; nya 23 kap 9 §, rubr. närmast före 23 kap 9 §
Ikraft: 1990‑01‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:77 om ändringar i fastighetsbildningslagen (1970:988) m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:BoU 11, rskr. 1988/89:255
Ändring, SFS 1990:445
Rubrik: Lag (1990:445) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 19 kap 17 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:71 om några processrättsliga frågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JuU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:292
Ändring, SFS 1990:936
Rubrik: Lag (1990:936) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 4 kap 11–13, 15, 19, 27 §§; nya 4 kap 19 a-19 d §§
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:77 om konsumentskyddet vid förvärv av småhus m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:LU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ] rskr 1989/90:301
Ändring, SFS 1990:1127
Rubrik: Lag (1990:1127) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 71 §
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1387
Rubrik: Lag (1990:1387) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 7 kap 16 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1991:611
Rubrik: Lag (1991:611) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 65 a §
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:617
Rubrik: Lag (1991:617) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 7 p övergångsbest. till 1984:694
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:850
Rubrik: Lag (1991:850) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 8 kap 8, 32 §§, 12 kap 8, 26 §§, 13 kap 26 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:850
Ändring, SFS 1991:1548
Rubrik: Lag (1991:1548) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 18 kap 3 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:126
Rubrik: Lag (1992:126) om ändring i jordabalken
Omfattning: upph. 12 kap 72 §; ändr. 12 kap 71, 73 §§
Ikraft: 1992‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:448
Rubrik: Lag (1992:448) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 2 §§, 19 kap 13 §, 20 kap 12 §, 22 kap 12 §
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1209
Rubrik: Lag (1992:1209) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 3 kap 2, 3, 5, 7 §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1460
Rubrik: Lag (1992:1460) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 2 kap 4, 7 §§
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1993:400
Rubrik: Lag (1993:400) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 25, 35, 38, 42, 43, 44, 45, 55 b, 63 §§; ny 12 kap 72 §
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:407
Rubrik: Lag (1993:407) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 1, 32, 39, 65 a §§
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1418
Rubrik: Lag (1993:1418) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 13 kap 20 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Förarbeten: prop. 1993/94:19, bet. 1993/94:JuU9 Kungörandefrågor, rskr. 1993/94:70
Ändring, SFS 1994:445
Rubrik: Lag (1994:445) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 12 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:449
Rubrik: Lag (1994:449) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 1, 2 §§, 22 kap 5, 8 a, 13 §§; nya 22 kap 5 a, 5 b §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:509
Rubrik: Lag (1994:509) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 22 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:804
Rubrik: Lag (1994:804) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 20 kap 6, 7 §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:817
Rubrik: Lag (1994:817) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 1, 8, 42, 46, 47, 53, 55, 55 a, 55 b, 63, 66, 67, 70 §§, rubr. närmast före 55 b § sätts närmast före 55 d §; nya 12 kap 18 a, 18 b, 18 c, 54 a, 55 d §§, rubr. närmast före 18 a §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:841
Rubrik: Lag (1994:841) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 44, 71, 73 §§; ny 12 kap 55 c §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1036
Rubrik: Lag (1994:1036) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 19 kap 14 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1994:1942
Rubrik: Lag (1994:1942) om ändring i lagen (1994:804) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 20 kap 6, 7 §§
Ändring, SFS 1995:567
Rubrik: Lag (1995:567) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 8 kap 21, 31, 33 §§, 9 kap 22, 31 §§, rubr. närmast före 9 kap 31 §; nya 9 kap 21 a, 31 a, 31 b §§
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1397
Rubrik: Lag (1995:1397) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 7 kap 29 §, 22 kap 5 a §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1474
Rubrik: Lag (1995:1474) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 9 kap 19, 28, 31 §§, 10 kap 4 §; nya 8 kap 12 a, 12 b §§, 9 kap 34 a §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:246
Rubrik: Lag (1996:246) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 8 kap 12 a §, 12 kap 21 §
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:62
Rubrik: Lag (1997:62) om ändring i jordabalken
Omfattning: upph. 12 kap 55 a §; ändr. 12 kap 18 a §, 53, 54 a, 55, 55 c, 63, 70, 73 §§; nya 12 kap 18 d, 18 e, 18 f, 18 g, 18 h §§ rubr. närmast före 18 d §
Ikraft: 1997‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:617
Rubrik: Lag (1997:617) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 9 kap 33 §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1996/97:92, bet. 1996/97:TU8 Enskilda vägar, rskr. 1996/97:202
Ändring, SFS 1998:146
Rubrik: Lag (1998:146) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 11, 40, 70, 73 §§; nya 12 kap 18 i, 28 a §§, rubr. närmast före 18 i §
Ikraft: 1998‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:861
Rubrik: Lag (1998:861) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §, 3 kap 3 §, 7 kap 3 §, 9 kap 33 §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1505
Rubrik: Lag (1998:1505) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 20 kap 6, 7 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:119
Rubrik: Lag (1999:119) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 8 kap 28 §, 12 kap 66 §
Ikraft: 1999‑04‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:35 Ny lag om skiljeförfarande (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:JuU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:142
Ändring, SFS 1999:1208
Rubrik: Lag (1999:1208) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 19 kap 2 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:JuU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1999/2000:78
Ändring, SFS 2000:182
Rubrik: Lag (2000:182) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 3 §
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:226
Rubrik: Lag (2000:226) om ändring i jordabalken
Omfattning: upph. 19 kap; ändr. 2 kap 3 §, 6 kap 7 §, 12 kap 16 §, 13 kap 15, 16, 18, 25 §§, 18 kap 8, 10 §§, 20 kap 4, 5, 6, 7, 13, 14 §§, 21 kap 4, 6 §§, 22 kap 2, 3, 4, 12 §§, 23 kap 2 §, 24 kap 1, 2 §§; nytt 19 kap.
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1384
Rubrik: Lag (2000:1384) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 35, 65 a §§
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:BoU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:91
Ändring, SFS 2001:170
Rubrik: Lag (2001:170) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 18 kap 5, 7 §§; ny 18 kap 4 a §
Ikraft: 2001‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:889
Rubrik: Lag (2001:889) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:29
Rubrik: Lag (2002:29) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 18 d, 18 e, 18 f, 18 h, 45, 50, 55, 57 a, 58 b §§; ny 12 kap 55 a §
Ikraft: 2002‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:94
Rubrik: Lag (2002:94) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §, 12 kap 1 §
Ikraft: 2002‑04‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:BoU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:161
Ändring, SFS 2002:103
Rubrik: Lag (2002:103) om ändring i lagen (2002:29) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 55 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2002:29
Ikraft: 2002‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:BoU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:160
Ändring, SFS 2002:351
Rubrik: Lag (2002:351) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 3 §
Ikraft: 2002‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2001/02:132 Direktivet om sena betalningar (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:LU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:237
Ändring, SFS 2003:378
Rubrik: Lag (2003:378) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 33 §, 20 kap 7 §, 22 kap 4 §
Ikraft: 2003‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:80 Ny sambolag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:LU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:211
Ändring, SFS 2003:530
Rubrik: Lag (2003:530) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 12 kap 31 §, 24 kap 2 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:49 Nya förmånsrättsregler (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:LU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2003:626
Rubrik: Lag (2003:626) om ändring i jordabalken
Omfattning: nuvarande 3 kap 5 §, 3 kap 7 § betecknas 3 kap 4 §, 3 kap 11 §; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1, 2 §§, 3 kap 3 §, nya 3 kap 4 §, 10 kap 5 §, 11 kap 5 §, 12 kap 18 a, 18 d §§; nya 1 kap 1 §, 3 kap 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:395
Rubrik: Lag (2004:395) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 16 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:424
Rubrik: Lag (2004:424) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 13 kap 18 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:449
Rubrik: Lag (2004:449) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 22 kap 2, 8 a §§, 24 kap 2 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:108 Inteckning i utländsk valuta (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:LU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:248
Ändring, SFS 2004:555
Rubrik: Lag (2004:555) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 4 kap 19 d §
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:436
Rubrik: Lag (2005:436) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 1 §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:686
Rubrik: Lag (2005:686) om ändring i jordabalken
Omfattning: utgår genom 2008:154
Ikraft: 2008‑11‑01
Ändring, SFS 2005:902
Rubrik: Lag (2005:902) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 20 kap 6, 7 §§
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:947
Rubrik: Lag (2005:947) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 45, 56, 70 §§; ny 12 kap 45 a §
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:1058
Rubrik: Lag (2005:1058) om ändring i jordabalken
Omfattning: upph. 8 kap 33 §; ändr. 8 kap 31, 32 §§, 9 kap 12, 12 a, 12 b, 13 §§, 31 b §; nya 8 kap 31 a, 31 b, 31 c, 31 d §§
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:42
Rubrik: Lag (2006:42) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 2006‑04‑01
Ändring, SFS 2006:142
Rubrik: Lag (2006:142) om ändring i jordabalken
Omfattning: upph. 19 kap 15 §; ändr. 19 kap 8, 9, 10, 20, 27, 31 §§, 20 kap 6 §, 21 kap 2 §, 23 kap 2 §, rubr. närmast före 19 kap 8 §; nya 19 kap 10 a, 11 a, 39 a, 39 b, 39 c §§
Ikraft: 2006‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:408
Rubrik: Lag (2006:408) om ändring i jordabalken
Omfattning: nuvarande 12 kap 55 c, 55 d §§ betecknas 12 kap 55 d, 55 e §§; ändr. 12 kap 53, 55, 66, 67, 70, 73 §§, den nya 12 kap 55 e §§, rubr. närmast före nuvarande 12 kap 55 d § sätts närmast före 12 kap 55 e §; ny 12 kap 55 c §
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:928
Rubrik: Lag (2006:928) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 42, 44, 47 §§
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 2005/06:BoU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:366 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:686) om ändring i jordabalken
Omfattning: utgår genom 2008:154
Ändring, SFS 2008:153
Rubrik: Lag (2008:153) om ändring i jordabalken
Omfattning: upph. 19 kap 4, 5, 33 §§; ändr. 2 kap 4 §, 19 kap 1, 3, 7, 12, 16, 22, 26, 32, 34, 37 §§, 20 kap 10, 12 §§, 22 kap 2 §; nya 19 kap 26 a, 26 b, 26 c, 26 d §§, 20 kap 10 a, 10 b, 12 a §§
Ikraft: 2008‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:154
Rubrik: Lag (2008:154) om ändring i lagen (2005:686) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 2005:686 utgår
Ändring, SFS 2008:182
Rubrik: Förordning (2008:182) om ändring i förordningen (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:683) om ändring i rättegångsbalken och viss följdlagstiftning
Omfattning: p 4 i 2007:636 utgår
Ändring, SFS 2008:377
Rubrik: Lag (2008:377) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 19 kap 29 §, 21 kap 2, 5, 6 §§, 22 kap 3 §, 23 kap 2 §, 24 kap 1 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2008:541
Rubrik: Lag (2008:541) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 19 kap 3, 37 §§, 22 kap 5 a §
Ikraft: 2008‑09‑01
Ändring, SFS 2008:989
Rubrik: Lag (2008:989) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 24 kap 2 §
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1074
Rubrik: Lag (2008:1074) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 39, 40, 45, 55 e §§
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:180
Rubrik: Lag (2009:180) om ändring i jordabalken
Omfattning: nuvarande 3 kap. 11 § betecknas 3 kap. 12 §; ändr. 1 kap. 1 a §, 3 kap. 5 §, 12 kap. 15, 18 g, 19, 24 a, 35, 45 a, 46 §§, 13 kap. 2 §; ny 3 kap. 11 §
Ikraft: 2009‑05‑01
Ändring, SFS 2010:238
Rubrik: Lag (2010:238) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 18 kap. 8 §, 20 kap. 7 §, 22 kap. 3 §
Ikraft: 2010‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:811
Rubrik: Lag (2010:811) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 55, 55 e §§
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:993
Rubrik: Lag (2010:993) om ändring i jordabalken
Omfattning: upph. 8 kap. 32 §; ändr. 8 kap. 31 b §, 13 kap. 23, 24 §§, rubr. närmast före 8 kap. 29 §
Ikraft: 2011‑05‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1935
Rubrik: Lag (2010:1935) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 8 kap. 8 §
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:2048
Rubrik: Lag (2010:2048) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 20 kap. 6, 7 §§
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2011:62
Rubrik: Förordning (2011:62) om ikraftträdande av lagen (2006:142) om ändring i jordabalken
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2006:142
Ändring, SFS 2011:893
Rubrik: Lag (2011:893) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 9 kap. 24 §; ny 9 kap. 24 a §
Ikraft: 2011‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:819
Rubrik: Lag (2012:819) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 55 c §
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:979
Rubrik: Lag (2012:979) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 1 §
Ikraft: 2013‑02‑01
Ändring, SFS 2013:426
Rubrik: Lag (2013:426) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 11 a §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2013:489
Rubrik: Lag (2013:489) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 26 c §, 23 kap. 6 §
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:318
Rubrik: Lag (2014:318) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 19 §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2014:335
Rubrik: Lag (2014:335) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 42, 46, 63 §§
Ikraft: 2014‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:337
Rubrik: Lag (2014:337) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 19 §
Ikraft: 2014‑07‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2015:369
Rubrik: Lag (2015:369) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 14, 16 §§, 20 kap. 11 §
Ikraft: 2015‑07‑01
Ändring, SFS 2015:419
Rubrik: Lag (2015:419) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 20 kap. 2, 5 §§
Ikraft: 2015‑08‑17
Ändring, SFS 2018:270
Rubrik: Lag (2018:270) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 22 §; ny 19 kap. 25 a §, rubr. närmast före 19 kap. 25 a §
Ikraft: 2018‑05‑25
Ändring, SFS 2018:778
Rubrik: Lag (2018:778) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 22, 26 b, 26 d §§
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2019:244
Rubrik: Lag (2019:244) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 8 kap. 31 §, 12 kap. 52, 70 §§
Ikraft: 2019‑07‑01
Ändring, SFS 2019:523
Rubrik: Lag (2019:523) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 35, 39, 40, 42, 43, 55, 55 c, 55 e, 65, 65 a §§; nya 12 kap. 65 b, 65 c §§
Ikraft: 2019‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:533
Rubrik: Lag (2019:533) om ändring i jordabalken
Omfattning: nuvarande 12 kap. 55 d, 55 e §§ ska betecknas 12 kap. 55 e, 55 f §§; ändr. rubr. närmast före nuvarande 12 kap. 55 e § sätts närmast före nya 12 kap. 55 f §, 12 kap. 42, 44, 47, 53, 55, 66, 67, 70, 73 §§, den nya 55 f §; ny 12 kap. 55 d §
Ikraft: 2019‑10‑02
Ändring, SFS 2019:840
Rubrik: Lag (2019:840) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 1 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:362
Rubrik: Lag (2020:362) om ändring i jordabalken
Omfattning: nuvarande 10. kap. 6 a § betecknas 10 kap. 6 b §; ändr. 8 kap. 8, 28, 31 d §§, 9 kap. 3 §, 10 kap. 3 §, 19 kap. 1, 14 §§; nya 8 kap. 8 a §, 9, kap. 3 a §, 10 kap. 3 a, 6 a §§, 19 kap. 4, 5 §§, rubr. närmast före 19 kap. 4 §
Ikraft: 2020‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:919
Rubrik: Lag (2020:919) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 26 §
Ikraft: 2021‑01‑01
Ändring, SFS 2021:1097
Rubrik: Lag (2021:1097) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 10, 16, 63, 70, 73 §§; nya 12 kap. 46 a, 46 b §§
Ikraft: 2022‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:967
Rubrik: Lag (2022:967) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 26 §
Ikraft: 2022‑08‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Lagen (2019:245) om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden
» Läs lagen (1957:390) om fiskearrenden
Förarbeten : prop. 2018/19:66 En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2018/19:JuU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2018/19:195 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Alla förarbeten till lagen (1957:390) om fiskearrenden och ändringar i lagen

Lag (1957:390) om fiskearrenden
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Förarbeten: prop. 1957:151 med förslag till lag om fiskearrenden, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]; 3LU 1957:21 och 24; rskr 1957:365
Ändring, SFS 1960:132
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1970:1018
Omfattning: upph. 15 §, nuvarande 16 § betecknas 15 §; ändr. 1, 3–14 §§ och nya 15 §; nya 16–18 §§; omtryck
Förarbeten: prop. 1970:145 med förslag till lag om införande av nya jordabalken, m. m. [ pdf |Paragraftecken ], bet. 1970:3LU81, rskr 444
Ändring, SFS 1971:539
Omfattning: ändr. 17 §
Ändring, SFS 1971:855
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1971:883
Omfattning: ändr. 5 §
Ändring, SFS 1971:1024
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1971:855
Ändring, SFS 1973:193
Omfattning: ändr. 15, 16 §§
Förarbeten: prop. 1973:23 med förslag till lag om ändring i jordabalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:LU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:153
Ändring, SFS 1979:372
Rubrik: Lag (1979:372) om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden
Omfattning: ändr. 5 §
Förarbeten: prop. 1978/79:183 om ändring i arrendelagstiftningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:LU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:413
Ändring, SFS 1981:856
Rubrik: Lag (1981:856) om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden
Omfattning: ändr. 17 §
Förarbeten: prop. 1980/81:88 med förslag till handräckningslag m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:LU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:352
Ändring, SFS 1984:680
Rubrik: Lag (1984:680) om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden
Omfattning: ändr. 1, 4, 5, 8, 16, 18 §§
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:136 med förslag till ändringar i arrendelagstiftningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:LU35 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:394
Ändring, SFS 1991:851
Rubrik: Lag (1991:851) om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:851
Ändring, SFS 2005:1060
Rubrik: Lag (2005:1060) om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden
Omfattning: upph. 18 §; ändr. 16, 17 §§; ny 16 a §
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:899
Rubrik: Lag (2010:899) om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010‑10‑01
Ändring, SFS 2010:924
Rubrik: Lag (2010:924) om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2011‑05‑02
Ändring, SFS 2010:1095
Rubrik: Förordning (2010:1095) om ikraftträdande av lagen (2010:899) om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2010:899
Ändring, SFS 2019:245
Rubrik: Lag (2019:245) om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2019‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Lagen (2019:246) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
» Läs lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Förarbeten : prop. 2018/19:66 En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2018/19:JuU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2018/19:195 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Alla förarbeten till lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder och ändringar i lagen

Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Förarbeten: prop. 1973:23 med förslag till lag om ändring i jordabalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:LU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:153
Ändring, SFS 1973:542
Omfattning: ändr. 4, 16, 23 §§, rubr. närmast före 16 §
Förarbeten: prop. 1973:22 med förslag till bostadssaneringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:CU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:209
Ändring, SFS 1974:824
Omfattning: ändr. 3–6, 17, 19, 22, 23, 32 §§
Förarbeten: prop. 1974:150 angående riktlinjer för bostadspolitiken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1974:36, rskr 1974:372
Ändring, SFS 1974:1090
Omfattning: ändr. 5, 13, 20, 23, 27, 32 §§, rubr. närmast efter 16 §; nya 13 a, 16 a, 19 a, 23 a, 23 b §§; omtryck
Förarbeten: prop. 1974:151 med förslag till lag om bostadsdomstol m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1974:LU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1974:375
Ändring, SFS 1975:1133
Omfattning: 16 a § betecknas 16 d §; rubr. närmast före 16 a § sätts närmast före 16 d §; ändr. 4, 21–23, 27 §§; nya 16 a-16 c §§, rubr. närmast före 16 a §
Förarbeten: prop. 1975/76:33 med förslag till lag om förvärv av hyresfastighet m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1975/76:5, rskr 1975/76:102
Ändring, SFS 1975:1290
Omfattning: ändr. 19 a §
Förarbeten: prop. 1975/76:64 med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JuU 1975/76:18, rskr 1975/76:124
Ändring, SFS 1977:794
Rubrik: Lag (1977:794) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 16, 23, 27, 32 §§, rubr. närmast före 16 §
Förarbeten: prop. 1976/77:151 med förslag till bostadsförvaltningslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1977/78:1, rskr 1977/78:7
Ändring, SFS 1978:306
Rubrik: Lag (1978:306) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 10, 11, 12, 17, 22, 23, 32 §§; nya 11 a, 15 a §§, rubr. närmast före 15 a §
Förarbeten: prop. 1977/78:175 med förslag till hyresförhandlingslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1977/78:32, rskr 1977/78:347
Ändring, SFS 1979:253
Rubrik: Lag (1979:253) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 23 §; nya 12 a, 21 a §§
Förarbeten: prop. 1978/79:89 om lokalhyra [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1978/79:32, rskr 1978/79:308
Ändring, SFS 1979:309
Rubrik: Lag (1979:309) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 16 b §
Förarbeten: prop. 1978/79:164 om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1978/79:38, rskr 1978/79:372
Ändring, SFS 1979:373
Rubrik: Lag (1979:373) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 11, 17 §§
Förarbeten: prop. 1978/79:183 om ändring i arrendelagstiftningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:LU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:413
Ändring, SFS 1979:898
Rubrik: Lag (1979:898) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 16 b §
Förarbeten: prop. 1978/79:214 om ändring i förköpslagen (1967:868), m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:CU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:6
Ändring, SFS 1980:97
Rubrik: Lag (1980:97) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: nuvarande 16 d § betecknas 16 e §; rubr. närmast före 16 d § sätts närmast före 16 e §; ändr. 4, 22, 23, 32 §§; ny 16 d §, rubr. närmast före 16 d §; omtryck
Förarbeten: prop. 1979/80:72 om bostadsanvisningslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:CU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:180
Ändring, SFS 1980:215
Rubrik: Lag (1980:215) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 27 §
Förarbeten: prop. 1979/80:80 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1981:785
Rubrik: Lag (1981:785) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1981:1066
Rubrik: Lag (1981:1066) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 27 §
Förarbeten: prop. 1980/81:114 om säkerhetskontroll vid domstolsförhandlingar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:JuU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:34
Ändring, SFS 1982:354
Rubrik: Lag (1982:354) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: nuvarande 16 e § betecknas 16 f §; rubr. närmast före 16 e § sätts närmast före 16 f §; ändr. 4, 22, 23 §§; nya 16 e §, rubr. närmast före nya 16 e §
Ändring, SFS 1983:439
Rubrik: Lag (1983:439) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 5, 16 b §§
Ikraft: 1983‑07‑01
Förarbeten: prop. 1982/83:153 om ändrade regler om förvärv av hyresfastigheter m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:CU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:352
Ändring, SFS 1984:679
Rubrik: Lag (1984:679) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 1, 4, 8, 9, 11, 11 a, 12 a, 13, 13 a, 15, 17, 19 a, 21 a, 22, 23, 23 a, 30 §§
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:660
Rubrik: Lag (1985:660) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 1, 16 e, 17, 22, 23 a §§, rubr. närmast före 16 e §; omtryck
Ikraft: 1986‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:136 med förslag till ändringar i arrendelagstiftningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:LU35 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:309
Ändring, SFS 1986:1165
Rubrik: Lag (1986:1165) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 2, 22, 23, 23 a §§
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:39 om följdlagstiftning till den nya förvaltningslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:KU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:264
Rubrik: Lag (1987:264) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 1, 8, 11, 23 a §§
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:58 om jaktlag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:JoU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:190
Ändring, SFS 1987:756
Rubrik: Lag (1987:756) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 19 a §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:JuU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:278
Ändring, SFS 1987:1278
Rubrik: Lag (1987:1278) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 22, 23, 32 §§
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:35 om kommunal bostadsanvisningsrätt m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:BoU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:93
Ändring, SFS 1988:409
Rubrik: Lag (1988:409) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 32 §§
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1988:928
Rubrik: Lag (1988:928) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 9, 12 a, 21, 22 §§
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:146 om ändringar i lokalhyreslagstiftningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:BoU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:344
Ändring, SFS 1988:1296
Rubrik: Lag (1988:1296) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1989:663
Rubrik: Lag-(1989:663) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1989‑09‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:95 om ändringar i rättegångsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:288
Ändring, SFS 1990:1482
Rubrik: Lag (1990:1482) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:620
Rubrik: Lag (1991:620) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 5, 11, 15, 22, 23 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:92 med förslag till ny bostadsrättslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:BoU13, rskr 1990/91:247
Ändring, SFS 1991:635
Rubrik: Lag (1991:635) om ändring i lagen (1991:620) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 5 §, ikrafttr.best. till 1991:620
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:637
Rubrik: Lag (1991:637) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 2, 28 §§; ny 5 a §
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1656
Rubrik: Lag (1991:1656) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:17 Följdlagstiftning till den nya kommunallagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1993:409
Rubrik: Lag (1993:409) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: upph. 16 d §, rubr. närmast före 16 d §; ändr. 4, 22, 23, 32 §§
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1994:820
Rubrik: Lag (1994:820) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 5 a, 16, 17, 22 §§, rubr. närmast före 16 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:833
Rubrik: Lag (1994:833) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 23, 32 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:568
Rubrik: Lag (1995:568) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 1, 17 §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1637
Rubrik: Lag (1996:1637) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1997‑12‑01
Ändring, SFS 1997:63
Rubrik: Lag (1997:63) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 16, 17, 22 §§, rubr. närmast före 16 §
Ikraft: 1997‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:147
Rubrik: Lag (1998:147) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 22 §§
Ikraft: 1998‑06‑01
Ändring, SFS 2000:594
Rubrik: Lag (2000:594) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 1, 8, 11, 23 a §§
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor (Jordbruksdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:MJU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:253
Ändring, SFS 2001:178
Rubrik: Lag (2001:178) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:32 Säkerhetskontroll i domstol (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:JuU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:185
Ändring, SFS 2002:31
Rubrik: Lag (2002:31) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 13 a, 17, 32 §§
Ikraft: 2002‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:95
Rubrik: Lag (2002:95) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 10, 11, 12, 16 e, 22, 23 §§, rubr. närmast före 23 §
Ikraft: 2002‑04‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:BoU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:161
Ändring, SFS 2003:32
Rubrik: Lag (2003:32) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 5, 32 §§
Ikraft: 2003‑04‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:12 Olika bostadsrättsfrågor (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:BoU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:96
Ändring, SFS 2005:948
Rubrik: Lag (2005:948) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:1061
Rubrik: Lag (2005:1061) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 2, 3, 5 a, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 15 a, 16, 16 a, 16 e, 17, 21, 22, 23, 23 a, 27, 28, 29, 30 §§; ny 8 a §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:410
Rubrik: Lag (2006:410) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 21, 32 §§
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:27
Rubrik: Lag (2010:27) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: upph. 16 a, 16 b, 16 c §§, rubr. närmast före 16 a §; ändr. 4, 21, 22, 23 §§
Ikraft: 2010‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1402
Rubrik: Lag (2010:1402) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 3, 6 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1942
Rubrik: Lag (2010:1942) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:863
Rubrik: Lag (2011:863) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 23, 32 §§; nya 12 b, 21 b §§
Ikraft: 2011‑08‑01
CELEX-nr: 32008L0052 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:980
Rubrik: Lag (2012:980) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 10, 12, 15, 22, 23 §§
Ikraft: 2013‑02‑01
Ändring, SFS 2014:356
Rubrik: Lag (2014:356) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ny 13 b §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2017:544
Rubrik: Lag (2017:544) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2018:785
Rubrik: Lag (2018:785) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2019:246
Rubrik: Lag (2019:246) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 2, 5, 19 §§; nya 19 b, 19 c, 29 a §§, rubr. närmast före 19 c §
Ikraft: 2019‑07‑01
Ändring, SFS 2019:534
Rubrik: Lag (2019:534) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 32 §§
Ikraft: 2019‑10‑02
Ändring, SFS 2020:275
Rubrik: Lag (2020:275) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2020‑07‑01
Ändring, SFS 2020:366
Rubrik: Lag (2020:366) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 1, 11 §§
Ikraft: 2020‑07‑01
Ändring, SFS 2020:923
Rubrik: Lag (2020:923) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2021‑01‑01
Ändring, SFS 2021:1098
Rubrik: Lag (2021:1098) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2022‑01‑01
Ändring, SFS 2022:1027
Rubrik: Lag (2022:1027) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2023‑01‑01
Ändring, SFS 2022:1659
Rubrik: Lag (2022:1659) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4 §; nya 15 b, 15 c, 15 d §§, rubr. närmast före 15 b §
Ikraft: 2023‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2021/22:277, bet. 2022/23:CU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2022/23:36 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Lagen (2019:247) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
» Läs bostadsrättslagen (1991:614)
Förarbeten : prop. 2018/19:66 En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2018/19:JuU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2018/19:195 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Alla förarbeten till bostadsrättslagen (1991:614) och ändringar i lagen

Bostadsrättslag (1991:614)
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:92 med förslag till ny bostadsrättslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:BoU13, rskr 1990/91:247
Ändring, SFS 1991:875
Rubrik: Lag (1991:875) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 7 kap 13 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:875
Ändring, SFS 1992:505
Rubrik: Lag (1992:505) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: upph. 9 kap 22 §; ändr. 2 kap 2, 4 §§, 6 kap 3, 9 §§, 7 kap 10, 19 §§, 9 kap 19 §, rubr. närmast före 6 kap 9 §
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1451
Rubrik: Lag (1992:1451) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 4 §§, 9 kap 6, 10, 31 §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:314
Rubrik: Lag (1993:314) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: upph. 5 p ikrafttr.- och överg.best; ändr. 1 kap 2, 5 §§, 9 kap 29 §
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:411
Rubrik: Lag (1993:411) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 2 kap 9 §, 4 kap 5 §
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:842
Rubrik: Lag (1994:842) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 11 kap 3, 4 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:83
Rubrik: Lag (1995:83) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 11 kap 5 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1464
Rubrik: Lag (1995:1464) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: upph. 11 kap 1 §; ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 7, 8 §§, 5 kap 7, 8 §§, 6 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 §§, 7 kap 4, 9, 10, 13, 18, 30, 31, 32 §§, 8 kap, 9 kap 15, 19, 20 §§; nya 6 kap 1 a §, 7 kap 16 a §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:370
Rubrik: Lag (1997:370) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfattning: ändr. 8 kap 3 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1999:458
Rubrik: Lag (1999:458) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Omfatt