Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetProp. 1958:80 med förslag till lag om förverkande av alkoholhaltiga drycker m. m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetProp. 1958:80 med förslag till lag om förverkande av alkoholhaltiga drycker m. m. ( 19 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Propositionen behandlas i utskottsbetänkandet :

Bet. 1958:LU21

Propositionen ledde till följande författningsändring :

Lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
» Läs lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. i senaste lydelse
Förarbeten : prop. 1958:80 med förslag till lag om förverkande av alkoholhaltiga drycker m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]; 1LU 1958:21; rskr 1958:190

Alla förarbeten till lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. och ändringar i lagen

Lag (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.
Departement: Justitiedepartementet L5
Förarbeten: prop. 1958:80 med förslag till lag om förverkande av alkoholhaltiga drycker m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]; 1LU 1958:21; rskr 1958:190
Ändring, SFS 1960:159
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1963:227
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ändring, SFS 1967:50
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1967:288
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1967:50
Ändring, SFS 1968:197
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ändring, SFS 1970:751
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1976:515
Rubrik: Lag (1976:515) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1975/76:113 om ändring i brottsbalken m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JuU 1975/76:37, rskr 1975/76:351
Ändring, SFS 1976:910
Rubrik: Förordning (1976:910) om ikraftträdande av lagen (1976:515) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1976:515
Ändring, SFS 1977:297
Rubrik: Lag (1977:297) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Förarbeten: prop. 1976/77:108 om alkoholpolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:40, rskr 1976/77:231
Ändring, SFS 1980:582
Rubrik: Lag (1980:582) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: prop. 1979/80:122 om ordningsvakter och bevakningsföretag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:JuU44 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:391
Ändring, SFS 1986:170
Rubrik: Lag (1986:170) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:212 om ändring i luftfartslagen (1957:297), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:TU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:71
Ändring, SFS 1986:655
Rubrik: Lag (1986:655) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1987‑06‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:9 om lag om disciplinförseelser av krigsmakt m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:JuU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:213
Ändring, SFS 1986:1016
Rubrik: Lag (1986:1016) om ändring i lagen (1986:655) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 §, övergångsbest. till 1986:655
Ikraft: 1987‑06‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:6 om förverkande m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:JuU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:43
Ändring, SFS 1990:154
Rubrik: Lag (1990:154) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:2 om trafiknykterhetsbrotten m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:106
Ändring, SFS 1990:1161
Rubrik: Lag (1990:1161) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1991:667
Rubrik: Lag (1991:667) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:128 om sjöfylleri m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:LU35, rskr 1990/91:331
Ändring, SFS 1993:1622
Rubrik: Lag (1993:1622) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1994‑04‑01
Ändring, SFS 1994:1016
Rubrik: Lag (1994:1016) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1994:1428
Rubrik: Lag (1994:1428) om ändring i lagen (1994:1016) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 §, ikrafttr.best. till 1994:1016
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1742
Rubrik: Lag (1994:1742) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:218
Rubrik: Lag (1999:218) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:43 Drograttfylleri och sjöfylleri (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:JuU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:166
Ändring, SFS 2004:521
Rubrik: Lag (2004:521) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2004‑07‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:123 Järnvägslag (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:TU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:258
Ändring, SFS 2005:286
Rubrik: Lag (2005:286) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2010:506
Rubrik: Lag (2010:506) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010‑09‑01
Ändring, SFS 2010:1623
Rubrik: Lag (2010:1623) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:2007
Rubrik: Lag (2010:2007) om ändring i lagen (2010:1623) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 § i 2010:1623
Förarbeten: bet. 2010/11:SoU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:124 [ pdf|Ikon för riksdagen ] och 125
Ändring, SFS 2014:616
Rubrik: Lag (2014:616) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2019:35
Rubrik: Lag (2019:35) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019‑04‑01
Ändring, SFS 2019:347
Rubrik: Lag (2019:347) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraft: 2019‑07‑01
Ändring, SFS 2022:158
Rubrik: Lag (2022:158) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2023‑02‑13
Ändring, SFS 2022:369
Rubrik: Lag (2022:369) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2022‑06‑01
Ändring, SFS 2022:370
Rubrik: Lag (2022:370) om ändring i lagen (2022:158) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.
Omfattning: ändr. 2 § i 2022:158
Ändring, SFS 2023:423
Rubrik: Lag (2023:423) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2024‑01‑01
Ändring, SFS 2023:423
Rubrik: Lag (2023:423) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2024‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Propositionen kan ha lett till ändringar i även andra författningar som upphävts för länge sedan.

Omslaget till prop. 1958:80

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Vanliga frågor om prop. 1958:80 med förslag till lag om förverkande av alkoholhaltiga drycker m. m.

Vilka författningsändringar ledde prop. 1958:80 till?

Prop. 1958:80 ledde till lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m..

Hur många sidor har prop. 1958:80?

Propositionen prop. 1958:80 är på 19 sidor.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman