Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetProp. 1976/77:108 om alkoholpolitiken

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetProp. 1976/77:108 om alkoholpolitiken ( 182 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Propositionen behandlas i följande utskottsbetänkanden ( 4 st. ):

Propositionen ledde till följande författningsändringar ( 9 st. ):

Lagen (1977:293) om handel med drycker
» Läs lagen (1977:293) om handel med drycker i senaste lydelse
Förarbeten : prop. 1976/77:108 om alkoholpolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:40, rskr 1976/77:231
Lagen (1977:294) om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat
» Läs lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat
Förarbeten : prop. 1976/77:108 om alkoholpolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:40, rskr 1976/77:231
Lagen (1977:297) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
» Läs lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Förarbeten : prop. 1976/77:108 om alkoholpolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:40, rskr 1976/77:231
Lagen (1977:306) om dryckesskatt
» Läs lagen (1977:306) om dryckesskatt i senaste lydelse
Förarbeten : prop. 1976/77:108 om alkoholpolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:40, rskr 1976/77:231
Lagen (1977:307) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
» Läs skattebrottslagen (1971:69)
Förarbeten : prop. 1976/77:108 om alkoholpolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:40, rskr 1976/77:231
Lagen (1977:308) om ändring i lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
» Läs lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.
Förarbeten : prop. 1976/77:108 om alkoholpolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:40, rskr 1976/77:231
Förordningen (1978:616) om ändring i statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287)
» Läs statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287)
Förarbeten : Jfr prop. 1976/77:108 om alkoholpolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:KrU40 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:232, prop. 1977/78:153 om vissa pensionsfrågor, m. m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1977/78:AU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1977/78:335

Propositionen kan ha lett till ändringar i även andra författningar som upphävts för länge sedan.

Omslaget till prop. 1976/77:108

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman