Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetProp. 1989/90:2 om trafiknykterhetsbrotten m. m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetProp. 1989/90:2 om trafiknykterhetsbrotten m. m. ( 68 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Propositionen behandlas i utskottsbetänkandet :

Propositionen ledde till följande författningsändringar ( 6 st. ):

Lagen (1990:149) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
» Läs lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Förarbeten : prop. 1989/90:2 om trafiknykterhetsbrotten m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:106

Alla förarbeten till lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott och ändringar i lagen

Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Departement: Justitiedepartementet L5
Förarbeten: rskr 1951:336
Ändring, SFS 1957:355
Omfattning: ändr. 4 § 2 mom
Ändring, SFS 1958:223
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1964:881
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1966:252
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1972:749
Omfattning: ändr. 1–5 §§
Ändring, SFS 1972:753
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1972:749
Ändring, SFS 1974:830
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1975:611
Omfattning: ändr. 1–5 §§
Ändring, SFS 1977:478
Rubrik: Lag (1977:478) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: prop. 1976/77:113 om körkortslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:TU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:334
Ändring, SFS 1977:721
Rubrik: Förordning (1977:721) om ikraftträdande av lagen (1977:478) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1977:478
Ändring, SFS 1978:92
Rubrik: Lag (1978:92) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 4 § 1, 2 mom; nytt 4 § 3 mom
Ändring, SFS 1980:976
Rubrik: Lag (1980:976) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ny 6 §
Förarbeten: prop. 1979/80:178 om fortsatt körkortsreform [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:JuU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:30
Ändring, SFS 1982:303
Rubrik: Lag (1982:303) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: nytt 4 § 4 mom
Ändring, SFS 1985:195
Rubrik: Lag (1985:195) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: upph. 4 § 4 mom
Ikraft: 1985‑05‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:117 med förslag till järnvägstrafiklag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:LU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:201
Ändring, SFS 1986:1248
Rubrik: Lag (1986:1248) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1987:281
Rubrik: Lag (1987:281) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 4 § 3 mom; ny 7 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Ändring, SFS 1988:944
Rubrik: Lag (1988:944) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: upph. 6 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1989:394
Rubrik: Lag (1989:394) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1990:149
Rubrik: Lag (1990:149) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 4 §; ny 4 a §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:2 om trafiknykterhetsbrotten m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:106
Ändring, SFS 1993:1463
Rubrik: Lag (1993:1463) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 4 a, 7 §§
Ikraft: 1994‑02‑01
Ändring, SFS 1994:1416
Rubrik: Lag (1994:1416) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1998:494
Rubrik: Lag (1998:494) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1999:217
Rubrik: Lag (1999:217) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 4, 4 a §§
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:43 Drograttfylleri och sjöfylleri (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:JuU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:166
Ändring, SFS 1999:880
Rubrik: Lag (1999:880) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1031
Rubrik: Lag (2004:1031) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:285
Rubrik: Lag (2005:285) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2008:323
Rubrik: Lag (2008:323) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2009:122
Rubrik: Lag (2009:122) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2009‑10‑01
Ändring, SFS 2015:59
Rubrik: Lag (2015:59) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 7 §; nya 8, 9, 10 §§
Ikraft: 2015‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:346
Rubrik: Lag (2019:346) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Lagen (1990:150) om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192)
» Läs järnvägstrafiklagen (1985:192)
Förarbeten : prop. 1989/90:2 om trafiknykterhetsbrotten m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:106

Alla förarbeten till järnvägstrafiklagen (1985:192) och ändringar i lagen

Järnvägstrafiklag (1985:192)
Departement: Justitiedepartementet L3
Ikraft: 1985‑05‑01 överg.best.
Upphävd: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 1989:395
Rubrik: Lag (1989:395) om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192)
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1990:150
Rubrik: Lag (1990:150) om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192)
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:2 om trafiknykterhetsbrotten m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:106
Ändring, SFS 1990:1158
Rubrik: Lag (1990:1158) om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192)
Omfattning: upph. 6 kap 1–4 §§; ändr. 1 kap 1 §, rubr. till 6 kap.
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1995:370
Rubrik: Lag (1995:370) om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192)
Omfattning: upph. 2 kap 5–13 §§, rubr. närmast före 2 kap 5 §; nuvarande 2 kap 1, 2, 3, 4 §§ betecknas 2 kap 2, 3, 4, 5 §§. rubr. närmast före 2 kap 1, 4 §§ sätts närmast före 2 kap 2, 5 §§; ändr. 1 kap 1, 5, 9 §§, de nya 2 kap 3, 4, 5 §§; nya 2 kap 1 §, rubr. närmast före 2 kap 1 §
Ikraft: 1995‑05‑01
Ändring, SFS 1998:485
Rubrik: Lag (1998:485) om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 2002:347
Rubrik: Lag (2002:347) om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192)
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2010:974
Rubrik: Lag (2010:974) om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192)
Omfattning: utgår genom 2018:186 den 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2010:1235
Rubrik: Lag (2010:1235) om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192)
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §, 4 kap. 11 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2014:1350
Rubrik: Lag (2014:1350) om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192)
Omfattning: ny 1 kap. 1 a §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:342
Rubrik: Lag (2015:342) om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2015‑06‑12
Ändring, SFS 2015:352
Rubrik: Förordning (2015:352) om ikraftträdande av lagen (2015:342) om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2015:342
Ändring, SFS 2015:954
Rubrik: Lag (2015:954) om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192)
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §
Ikraft: 2016‑04‑01
Ändring, SFS 2018:181
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2018:186
Rubrik: Lag (2018:186) om ändring i lagen (2010:974) om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192)
Omfattning: utgår 2010:974 den 2018‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Lagen (1990:151) om ändring i körkortslagen (1977:477)
» Läs körkortslagen (1977:477)
Förarbeten : prop. 1989/90:2 om trafiknykterhetsbrotten m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:106

Alla förarbeten till körkortslagen (1977:477) och ändringar i lagen

Körkortslag (1977:477)
Departement: Kommunikationsdepartementet
Förarbeten: prop. 1976/77:113 om körkortslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:TU25 [ pdf ], rskr 1976/77:334
Upphävd: 1998‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1977:720
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1978:94
Rubrik: Lag (1978:94) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 23 §
Ändring, SFS 1980:622
Rubrik: Lag (1980:622) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 39 §, rubr. närmast före 39 §
Förarbeten: prop. 1979/80:1 om socialtjänsten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:SoU44 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:385
Ändring, SFS 1980:977
Rubrik: Lag (1980:977) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 1, 2, 8–10, 15, 16, 18, 19, 21–24, 26, 32, 38, 39 §§, rubr. närmast före 39 §; nya 40–49 §§; omtryck
Förarbeten: prop. 1979/80:178 om fortsatt körkortsreform [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:TU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:29
Ändring, SFS 1981:1068
Rubrik: Lag (1981:1068) om ändring i lagen (1980:977) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1980:977
Ändring, SFS 1982:305
Rubrik: Lag (1982:305) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 23 §
Ändring, SFS 1982:1088
Rubrik: Lag (1982:1088) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 1, 28 §§
Förarbeten: prop. 1982/83:13 om ändring i körkortslagen (1977:477) m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:TU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:36
Ändring, SFS 1985:197
Rubrik: Lag (1985:197) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 16, 21–23 §§
Ikraft: 1985‑05‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:117 med förslag till järnvägstrafiklag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:LU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:201
Ändring, SFS 1985:431
Rubrik: Lag (1985:431) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 2, 12, 15, 18, 20, 22, 40, 49 §§
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:137 om vissa körkortsfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:TU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:384
Ändring, SFS 1986:373
Rubrik: Lag (1986:373) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 16, 22, 23 §§; ny 47 a §
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:115 om ändring i körkortslagen (1977:477) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:TU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:348
Ändring, SFS 1989:591
Rubrik: Lag (1989:591) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 7, 12, 15, 22, 23, 31 §§, rubr. närmast före 7 §; nya 6 a, 17 a §§
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:134 om ändring i körkortslagen (1977:477), m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:TU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:308
Ändring, SFS 1989:700
Rubrik: Lag (1989:700) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 30 §§
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:151
Rubrik: Lag (1990:151) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 16, 21, 22 §§
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:2 om trafiknykterhetsbrotten m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:106
Ändring, SFS 1990:1160
Rubrik: Lag (1990:1160) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 16, 21–23 §§
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1990:1194
Rubrik: Lag (1990:1194) om ändring i lagen (1989:700) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1989:700
Ändring, SFS 1992:1728
Rubrik: Lag (1992:1728) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1729
Rubrik: Lag (1992:1729) om ändring i lagen (1989:700) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 30 §§ i 1989:700
Ändring, SFS 1992:1730
Rubrik: Lag (1992:1730) om ändring i lagen (1990:1194) om ändring i lagen (1989:700) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1990:1194
Ändring, SFS 1993:820
Rubrik: Lag (1993:820) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 17, 22 §§
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1992/93:189 om ändring i körkortslagen (1977:477) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:TU37, rskr. 1992/93:427
Ändring, SFS 1993:1695
Rubrik: Lag (1993:1695) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 1994‑03‑01
Ändring, SFS 1994:442
Rubrik: Lag (1994:442) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: upph. 40, 48 §§; nuvarande 47 a § betecknas 46 a §; ändr. 24, 39, 41, 42, 43, 44, 46, nya 46 a, 47, 49 §§, rubr. närmast före 39 §
Ikraft: 1994‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:41
Rubrik: Lag (1995:41) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:320
Rubrik: Lag (1996:320) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 1, 2, 6 a, 9, 12, 15, 32, 39, 45 §§; nya 15 a, 15 b, 15 c, 15 d, 15 e, 31 a §§, rubr. närmast före 15 a, 31 a §§
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:118, bet. 1995/96:TU14, rskr. 1995/96:195, EGTL237/91 s1
CELEX-nr: 391L0439 [ pdf ]
Ändring, SFS 1996:1552
Rubrik: Lag (1996:1552) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 3 §; ny 2 a §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1998:488
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Lagen (1990:152) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
» Läs trafikskadelagen (1975:1410)
Förarbeten : prop. 1989/90:2 om trafiknykterhetsbrotten m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:106

Alla förarbeten till trafikskadelagen (1975:1410) och ändringar i lagen

Trafikskadelag (1975:1410)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: prop. 1975/76:15 med förslag till trafikskadelag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], LU 1975/76:3, rskr 1975/76:113
Ändring, SFS 1976:340
Rubrik: Lag (1976:340) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 31 §
Förarbeten: prop. 1975/76:181 om ändring i vägtrafikbeskattningen, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:61, rskr 1975/76:346
Ändring, SFS 1976:358
Rubrik: Lag (1976:358) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1975/76:196 med förslag till lag om motortävlingsförsäkring, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], LU 1975/76:31, rskr 1975/76:341
Ändring, SFS 1977:949
Rubrik: Lag (1977:949) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: nuvarande 33 § betecknas 34 §; ändr. 6, 31, 32 §§; ny 33 §; omtryck
Förarbeten: prop. 1977/78:16 om ändring i trafikskadelagen (1975:1410), m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1977/78:LU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1977/78:26
Ändring, SFS 1978:91
Rubrik: Lag (1978:91) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1978:452
Rubrik: Lag (1978:452) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: prop. 1977/78:137 om vissa yrkestrafikfrågor m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1977/78:TU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1977/78:365
Ändring, SFS 1978:455
Rubrik: Förordning (1978:455) om ikraftträdande av lagen (1978:452) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1978:452
Ändring, SFS 1980:40
Rubrik: Lag (1980:40) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 5, 6, 17 §§
Förarbeten: prop. 1979/80:9 om konsumentförsäkringslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:LU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:127
Ändring, SFS 1980:1140
Rubrik: Lag (1980:1140) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 34 §
Förarbeten: prop. 1980/81:38 om ändring i brottsbalken, m.m. (bötesstraffen) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:JuU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:115
Ändring, SFS 1981:92
Rubrik: Förordning (1981:92) om ikraftträdande av lagen (1980:1140) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1980:1140
Ändring, SFS 1981:820
Rubrik: Lag (1981:820) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 29 §
Ändring, SFS 1981:1197
Rubrik: Lag (1981:1197) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 21 §
Ändring, SFS 1983:309
Rubrik: Lag (1983:309) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 2, 5, 16, 24, 31–34 §§
Ikraft: 1983‑07‑01
Förarbeten: prop. 1982/83:107 om ändring i trafikskadelagen (1975:1410) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:LU37 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:289
Ändring, SFS 1985:194
Rubrik: Lag (1985:194) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 11, 12, 20 §§
Ikraft: 1985‑05‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:117 med förslag till järnvägstrafiklag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:LU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:201
Ändring, SFS 1986:1251
Rubrik: Lag (1986:1251) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1988:876
Rubrik: Lag (1988:876) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1988:1246
Rubrik: Lag (1988:1246) om ändring i lagen (1988:876) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 14 § i 1988:876
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:45 om höjning av ansvarsbeloppet vid trafikskador [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:18
Ändring, SFS 1989:701
Rubrik: Lag (1989:701) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 1, 34 §§
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1990:152
Rubrik: Lag (1990:152) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 12, 20 §§
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:2 om trafiknykterhetsbrotten m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:106
Ändring, SFS 1990:1198
Rubrik: Lag (1990:1198) om ändring i lagen (1989:701) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. ikraftträdandebest. till 1989:701
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1991:304
Rubrik: Lag (1991:304) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 33, 34 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:68 om ändring i brottsbalken m.m. (böter) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1992:1121
Rubrik: Lag (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 8, 20 §§; ny 8 a §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:302
Rubrik: Lag (1993:302) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:303
Rubrik: Lag (1993:303) om ändring i lagen (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 8 § i 1992:1121, ikrafttr.best. till 1992:1121
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 1992/93:LU35 Ändringar i trafikskadelagen, rskr. 1992/93:307
Ändring, SFS 1993:1307
Rubrik: Lag (1993:1307) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 5, 24 §§
Ikraft: 1994‑01‑01
CELEX-nr: 388L0357 [ pdf ] 390L0618 [ pdf ]
Ändring, SFS 1993:1381
Rubrik: Lag (1993:1381) om ändring i lagen (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: upph. 8 a § i 1992:1121
Förarbeten: prop. 1993/94:71 om ändringar i trafikskadelagen m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU8 Ändringar i trafikskadelagen, rskr. 1993/94:65
Ändring, SFS 1993:1382
Rubrik: Lag (1993:1382) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 14 §; ny 35 §
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1993/94:71 om ändringar i trafikskadelagen m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU8 Ändringar i trafikskadelagen, rskr. 1993/94:65
Ändring, SFS 1993:1383
Rubrik: Lag (1993:1383) om ändring i lagen (1993:302) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 16 §, ikrafttr.best. till 1993:302
CELEX-nr: 388L0357 [ pdf ] 390L0618 [ pdf ]
Ändring, SFS 1993:1384
Rubrik: Lag (1993:1384) om ändring i lagen (1993:303) om ändring i lagen (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 8 § i 1993:303
Förarbeten: prop. 1993/94:71 om ändringar i trafikskadelagen m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU8 Ändringar i trafikskadelagen, rskr. 1993/94:65
Ändring, SFS 1993:1606
Rubrik: Lag (1993:1606) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 8 § i 1992:1121 utom vad avser Liechtenstein, 16 § första stycket i 1993:302, ikrafttr. av SFS 1993:1307 och 1993:1382 utom vad avser Liechtenstein
Ändring, SFS 1994:43
Rubrik: Trafikskadelag (1975:1410) (1994:43)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1994:1731
Rubrik: Lag (1994:1731) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:785
Rubrik: Lag (1995:785) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1995‑07‑01
CELEX-nr: 392L0049 [ pdf ]
Ändring, SFS 1995:1185
Omfattning: ikrafttr. av SFS 8 § 1992:1121 och 1993:1382 såvitt avser Liechtenstein
Ändring, SFS 1998:296
Rubrik: Lag (1998:296) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1998:382
Rubrik: Lag (1998:382) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1999:266
Rubrik: Lag (1999:266) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 18, 28, 31 §§
Ikraft: 1999‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:42 Ändringar i trafikskadelagen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:LU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:187
Ändring, SFS 2001:562
Rubrik: Lag (2001:562) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 1, 2, 16, 24, 31, 32, 33, 34 §§
Ikraft: 2001‑10‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:95 Lag om vägtrafikregister, m.m. (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:TU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:252
Ändring, SFS 2001:734
Rubrik: Lag (2001:734) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 9, 12 §§
Ikraft: 2002‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:68 Ersättning för ideell skada (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:LU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:216
Ändring, SFS 2002:343
Rubrik: Lag (2002:343) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: nuvarande 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 betecknas 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 §§, rubr. närmast före 27 § sätts närmast före nya 30 §; ändr. nya 33, 34 §§; nya 27, 28, 29 §§, rubr. närmast före nya 27 §
Ikraft: 2003‑01‑20 överg.best.
Förarbeten: prop. 2001/02:133 Ersättning för trafikskador utomlands (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:LU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:238, EGTL181/2000 s65
CELEX-nr: 32000L0026 [ pdf ]
Ändring, SFS 2003:1
Rubrik: Förordning (2003:1) om ikraftträdande av 28 och 33 §§ lagen (2002:343) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2002:343 såvitt avser 28, 33 §§
Ändring, SFS 2005:113
Rubrik: Lag (2005:113) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 17, 28 §§
Ikraft: 2006‑01‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:150 Ny försäkringsavtalslag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:LU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:160
Ändring, SFS 2005:1126
Rubrik: Lag (2005:1126) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:560
Rubrik: Lag (2006:560) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 2, 30 §§
Ikraft: 2006‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:333
Rubrik: Lag (2007:333) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 5, 27 §§, ny 17 a §
Ikraft: 2007‑07‑01
CELEX-nr: 32005L0014 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:461
Rubrik: Lag (2007:461) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2010:972
Rubrik: Lag (2010:972) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2022‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1220
Rubrik: Lag (2010:1220) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 16, 21, 24 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:2050
Rubrik: Lag (2010:2050) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 5, 27 §§
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2013:1089
Rubrik: Lag (2013:1089) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 31, 34 §§; nya 31 a, 31 b, 31 c §§
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:609
Rubrik: Lag (2014:609) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2016:667
Rubrik: Lag (2016:667) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2018:184
Rubrik: Lag (2018:184) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 11, 20 §§
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2021:1138
Rubrik: Förordning (2021:1138) om ikraftträdande av lagen (2010:972) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2010:972
Ändring, SFS 2023:666
Rubrik: Lag (2023:666) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Omfattning: ändr. 1, 5, 6, 16, 17 a, 24, 31 c, 33, 37 §§; nya 1 a, 1 b, 29 a, 29 b, 29 c, 29 d, 29 e, 29 f §§, ny rubrik närmast före 29 a §
Ikraft: 2023‑12‑23 den dag regeringen bestämmer, överg.best.
Förarbeten: prop. 2022/23:142, bet. 2023/24:CU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2023/24:23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], direktiv 2009/103/EG [ pdf ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Lagen (1990:153) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
» Läs skadeståndslagen (1972:207)
Förarbeten : prop. 1989/90:2 om trafiknykterhetsbrotten m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:106

Alla förarbeten till skadeståndslagen (1972:207) och ändringar i lagen

Skadeståndslag (1972:207)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: prop. 1972:5 med förslag till skadeståndslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], LU 10, rskr 192
Ändring, SFS 1973:215
Omfattning: ny 5 kap. 9 §
Ändring, SFS 1974:576
Omfattning: ändr. 3 kap 7, 10 §§
Ändring, SFS 1975:241
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Förarbeten: prop. 1975:19 om lagstiftning om skydd mot avlyssning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1975:JuU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1975:90
Ändring, SFS 1975:404
Omfattning: upph. 5 kap 8, 9 §§; ändr. 3 kap 6 §, 5 kap 1–7 §§, rubr. till 5 kap; nya 1 kap 3 §, 2 kap 5 §, 6 kap; omtryck
Förarbeten: prop. 1975:12 med förslag till lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1975:LU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1975:133, bet. 1975:LU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1975:209
Ändring, SFS 1975:1357
Omfattning: ändr. 6 kap 1 § i 1975:404
Förarbeten: prop. 1975/76:15 med förslag till trafikskadelag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], LU 1975/76:3, rskr 1975/76:113
Ändring, SFS 1975:1411
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §
Förarbeten: prop. 1975/76:15 med förslag till trafikskadelag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], LU 1975/76:3, rskr 1975/76:113
Ändring, SFS 1977:272
Rubrik: Lag (1977:272) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §
Förarbeten: prop. 1976/77:64 om statligt personskadeskydd m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:SfU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:201
Ändring, SFS 1980:1023
Rubrik: Lag (1980:1023) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 6 kap 4 §
Ändring, SFS 1986:445
Rubrik: Lag (1986:445) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §
Ikraft: 1986‑07‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:98 om invandrarpolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:SfU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:301
Ändring, SFS 1986:650
Rubrik: Lag (1986:650) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 3 kap 10 §
Ikraft: 1987‑06‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:9 om lag om disciplinförseelser av krigsmakt m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:JuU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:213
Ändring, SFS 1989:926
Rubrik: Lag (1989:926) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: upph. 3 kap 3–5 §§; ändr. 3 kap 7 §
Ikraft: 1990‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:42 om det allmännas ansvar enligt skadeståndslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:LU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:50
Ändring, SFS 1990:153
Rubrik: Lag (1990:153) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:2 om trafiknykterhetsbrotten m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:106
Ändring, SFS 1991:1555
Rubrik: Lag (1991:1555) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:194 om förverkande av rätt att ta arv, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:LU11, rskr 1991/92:42
Ändring, SFS 1994:2065
Rubrik: Lag (1994:2065) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 6 kap 4 §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:24
Rubrik: Lag (1995:24) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 3 kap 7 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1190
Rubrik: Lag (1995:1190) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1998:715
Rubrik: Lag (1998:715) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 3 kap 3 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:935
Rubrik: Lag (1999:935) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:126
Rubrik: Lag (2000:126) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ny 6 kap 5 §
Ikraft: 2000‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:732
Rubrik: Lag (2001:732) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: upph. 1 kap 3 §; nuvarande 2 kap 2, 3 §§, 2 kap 4 §, 2 kap 5 §, 6 kap 3, 4, 5 §§ betecknas 2 kap 4, 5 §§, 2 kap 2 §, 2 kap 6 §, 6 kap 4, 5, 6; ändr. 2 kap 1 §, nya 2 kap 2, 4, 5, 6 §§, 3 kap 1, 2 §§, 5 kap 1, 2, 5, 6 §§, 6 kap 1 §, nya 6 §; nya 2 kap 3 §, 6 kap 3 §; omtryck
Ikraft: 2002‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:68 Ersättning för ideell skada (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:LU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:216
Ändring, SFS 2010:703
Rubrik: Lag (2010:703) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 3 kap. 6 §, rubr. till 3 kap.; nya 3 kap. 5, 11 §§
Ikraft: 2010‑09‑01
Ändring, SFS 2010:704
Rubrik: Lag (2010:704) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1213
Rubrik: Lag (2010:1213) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1458
Rubrik: Lag (2010:1458) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 3 kap. 7, 10 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2018:23
Rubrik: Lag (2018:23) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: upph. 3 kap. 10 §, ändr. 6 kap. 3 §; ny 3 kap. 4 §, 5 kap. 8 §, 6 kap. 7 §
Ikraft: 2018‑04‑01
Ändring, SFS 2019:849
Rubrik: Lag (2019:849) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2022:754
Rubrik: Lag (2022:754) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 4, 5 §§, 3 kap. 1, 2, 4, 5 §§, 5 kap. 6 §, 6 kap. 3, 6 §§; nya 2 kap. 3 a §, 5 kap. 6 a §
Ikraft: 2022‑07‑01
Ändring, SFS 2022:1368
Rubrik: Lag (2022:1368) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §
Ikraft: 2022‑08‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Lagen (1990:154) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
» Läs lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Förarbeten : prop. 1989/90:2 om trafiknykterhetsbrotten m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:106

Alla förarbeten till lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. och ändringar i lagen

Lag (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.
Departement: Justitiedepartementet L5
Förarbeten: prop. 1958:80 med förslag till lag om förverkande av alkoholhaltiga drycker m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]; 1LU 1958:21; rskr 1958:190
Ändring, SFS 1960:159
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1963:227
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ändring, SFS 1967:50
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1967:288
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1967:50
Ändring, SFS 1968:197
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ändring, SFS 1970:751
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1976:515
Rubrik: Lag (1976:515) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1975/76:113 om ändring i brottsbalken m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JuU 1975/76:37, rskr 1975/76:351
Ändring, SFS 1976:910
Rubrik: Förordning (1976:910) om ikraftträdande av lagen (1976:515) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1976:515
Ändring, SFS 1977:297
Rubrik: Lag (1977:297) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Förarbeten: prop. 1976/77:108 om alkoholpolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:40, rskr 1976/77:231
Ändring, SFS 1980:582
Rubrik: Lag (1980:582) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: prop. 1979/80:122 om ordningsvakter och bevakningsföretag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:JuU44 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:391
Ändring, SFS 1986:170
Rubrik: Lag (1986:170) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:212 om ändring i luftfartslagen (1957:297), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:TU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:71
Ändring, SFS 1986:655
Rubrik: Lag (1986:655) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1987‑06‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:9 om lag om disciplinförseelser av krigsmakt m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:JuU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:213
Ändring, SFS 1986:1016
Rubrik: Lag (1986:1016) om ändring i lagen (1986:655) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 §, övergångsbest. till 1986:655
Ikraft: 1987‑06‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:6 om förverkande m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:JuU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:43
Ändring, SFS 1990:154
Rubrik: Lag (1990:154) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:2 om trafiknykterhetsbrotten m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:106
Ändring, SFS 1990:1161
Rubrik: Lag (1990:1161) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1991:667
Rubrik: Lag (1991:667) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:128 om sjöfylleri m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:LU35, rskr 1990/91:331
Ändring, SFS 1993:1622
Rubrik: Lag (1993:1622) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1994‑04‑01
Ändring, SFS 1994:1016
Rubrik: Lag (1994:1016) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1994:1428
Rubrik: Lag (1994:1428) om ändring i lagen (1994:1016) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 §, ikrafttr.best. till 1994:1016
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1742
Rubrik: Lag (1994:1742) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:218
Rubrik: Lag (1999:218) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:43 Drograttfylleri och sjöfylleri (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:JuU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:166
Ändring, SFS 2004:521
Rubrik: Lag (2004:521) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2004‑07‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:123 Järnvägslag (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:TU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:258
Ändring, SFS 2005:286
Rubrik: Lag (2005:286) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2010:506
Rubrik: Lag (2010:506) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010‑09‑01
Ändring, SFS 2010:1623
Rubrik: Lag (2010:1623) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:2007
Rubrik: Lag (2010:2007) om ändring i lagen (2010:1623) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 § i 2010:1623
Förarbeten: bet. 2010/11:SoU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:124 [ pdf|Ikon för riksdagen ] och 125
Ändring, SFS 2014:616
Rubrik: Lag (2014:616) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2019:35
Rubrik: Lag (2019:35) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019‑04‑01
Ändring, SFS 2019:347
Rubrik: Lag (2019:347) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraft: 2019‑07‑01
Ändring, SFS 2022:158
Rubrik: Lag (2022:158) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2023‑02‑13
Ändring, SFS 2022:369
Rubrik: Lag (2022:369) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2022‑06‑01
Ändring, SFS 2022:370
Rubrik: Lag (2022:370) om ändring i lagen (2022:158) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.
Omfattning: ändr. 2 § i 2022:158
Ändring, SFS 2023:423
Rubrik: Lag (2023:423) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2024‑01‑01
Ändring, SFS 2023:423
Rubrik: Lag (2023:423) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2024‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser
Omslaget till prop. 1989/90:2

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Vanliga frågor om prop. 1989/90:2 om trafiknykterhetsbrotten m. m.

Vilket utskottsbetänkande från riksdagen behandlar prop. 1989/90:2?

Prop. 1989/90:2 behandlas i utskottsbetänkandet bet. 1989/90:JuU2 Trafiknykterhetsbrotten m.m..

Vilka utredningsbetänkanden grundades prop. 1989/90:2 på?

Vilka författningsändringar ledde prop. 1989/90:2 till?

Prop. 1989/90:2 ledde till lagen (1990:149) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, lagen (1990:150) om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192), lagen (1990:151) om ändring i körkortslagen (1977:477), lagen (1990:152) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410), lagen (1990:153) om ändring i skadeståndslagen (1972:207) och lagen (1990:154) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m..

Hur många sidor har prop. 1989/90:2?

Propositionen prop. 1989/90:2 är på 68 sidor.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman