Hem: Teman: Offentliga utredningar: Offentliga utredningar med Sören Öman: Medverkanden:

Jan Nordin

( 1 offentlig utredning med Sören Öman, visas nedan » Gå direkt till utredningen )

Funktion vid Arbetsdomstolen : Arbetsgivarledamot ]

Sök kontaktuppgifter till Jan Nordin på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Kontakt med Arbetsdomstolen

Jan Nordin
Aktivitet som arbetsgivarledamot i Arbetsdomstolen ( sedan 1993 )

Av­göran­denSkilj­aktig me­ningAn­del skilj­akt­igaAktiv år
29 st.1 st.3,4%2004–2010

Andel avgöranden med skiljaktig mening: 13,8% ( 4 / 29 st. )
[ i 1 / 4 fall ( 25,0% ) har Jan Nordin själv varit skiljaktig ]

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 17,5%

Andel överklagade mål: 13,8% ( 4 / 29 st. )

Genomsnitt för alla refererade avgöranden : 22,9%

Ändringsfrekvens : 75,0% ( 3 / 4 st. )

 

Genomsnitt för alla refererade avgöranden i överklagade mål : 54,4%

Underinstanser ( 4 st. ) : Borås tingsrätt | Linköpings tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Hässleholms tingsrätt

Underinstanser ( 4 st. ) : Borås tingsrätt | Linköpings tingsrätt | Stockholms tingsrätt | Hässleholms tingsrätt

Antal refererade avgöranden med ogiltigförklaring av uppsägning/avskedande : 1 st. ( senaste gången 2005-11-30, för 14 år 2 mån 23 dgr sedan )

Jan Nordin har dömt refererade avgöranden med :
68 ledamöter ♀ 27 ♂ 41
16 sekreterare ♀ 11 ♂ 5
67 parter
52 ombud ♀ 15 ♂ 37

Typ av ledamöter som är skiljaktig från Jan Nordin
( 12 st. ♀ 3 ♂ 9 vid 12 tillfällen )

Förord­nanden i Arbets­dom­stolen :

Funk­tionTill­träddeAv­gickLängd
Er­sättare för arbets­givar­ledamot2004-07-012010-06-306 år
Förordnad i sammanlagt 6 år.

Utsedd efter förslag av Föreningen Svenskt Näringsliv.

Offentliga utredningar med Sören Öman och Jan Nordin ( 1 st. )

1991 ( 1 st. )

1992 års arbetsrättskommitté ( 1991–1994 )

Arbetsrätt | Europarätt ]

Departement : Arbetsmarknadsdepartementet ( A 1991:05 )

Ordförande / Utredare : Åke Bouvin

Sören Ömans roll i utredningen : Heltidsarbetande expert

» Kommittédirektiven (dir. 1991:118)

» Tilläggsdirektiven dir. 1992:109

» Betänkandet SOU 1993:32 Ny anställningsskyddslag

» Betänkandet SOU 1994:83 Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar – EU och den svenska arbetsrätten

» Betänkandet SOU 1994:141 Arbetsrättsliga utredningar – Bakgrundsmaterial utarbetat av sekretariatet vid 1992 års arbetsrättskommitté

En kommitté tillkallas för att göra en översyn av medbestämmandelagen (1976:580) och den centrala arbetsrättsliga lagstiftningen i övrigt. De övergripande målen för kommitténs arbete skall vara att åstadkomma

  • enklare bestämmelser,
  • ökade möjligheter till information och inflytande för den enskilde arbetstagaren, samt
  • en förskjutning av informations- och förhandlingskontakterna till det lokala planet.

Kommittén skall lägga förslag som har positiva effekter både i enskilda företag och i den svenska samhällsekonomin. Den skall särskilt beakta de mindre företagens intressen. Läs mer

Dela :