Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Ulla Fredriksson På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Ulla Fredriksson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Ulla Fredriksson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Ulla Fredriksson medverkat i ( 3 st. ):

Lösöreköpskommittén (Ju 2013:05) [ Avslutad 2015 ] [ Expert ]
Lösöreköpskommittén (Ju 2013:05)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2015
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2013-03-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:28
Lokal : Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 36 16
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2015:18 Lösöreköp och registerpant
Medverkande :
Ordförande : Dag Mattsson, justitieråd, fr.o.m. 2013-03-14 t.o.m. 2015-03-03
Ledamot : Agneta Bäcklund, justitieråd, fr.o.m. 2013-03-14 t.o.m. 2015-03-03
Ledamot : Lars Edlund, justitieråd, fr.o.m. 2013-03-14 t.o.m. 2015-03-03
Sakkunnig : Mikael Forsgren, ämnesråd, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-03-03
Sakkunnig : Torgny Håstad, professor, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-03-03
Sakkunnig : Sofie Lagerstedt, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-03-03
Sakkunnig : Tom Nilstierna, ämnesråd, fr.o.m. 2013-10-01 t.o.m. 2015-03-03
Sakkunnig : Frank Walterson, ämnesråd, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-03-03
Expert : Cecilia Falk, chefsjurist, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-03-03
Expert : Ulla Fredriksson, chefsjurist, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-03-03
Expert : Lena Frånstedt Lofalk, advokat, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-03-03
Expert : Bengt Kriström, jur.kand, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-03-03
Expert : Barbro Marcus, verksjurist, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-03-03
Expert : Johan Rydstedt, jur.kand., fr.o.m. 2013-10-01 t.o.m. 2015-03-03
Expert : Odd Swarting, advokat, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-03-03
Expert : Anders Thorstensson, chefsjurist, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-03-03
Expert : Mats Wiktor, rättslig expert, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-03-03
Sekreterare : Henrik Matz, kansliråd, fr.o.m. 2013-04-01 t.o.m. 2015-03-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2015:18 Lösöreköp och registerpant [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Kommittén om barn i homosexuella familjer (Ju 1999:02) [ Avslutad 2001 ] [ Expert ]
Kommittén om barn i homosexuella familjer (Ju 1999:02)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1999-02-04
Direktiv för kommittén, se dir. 1999:5
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2001:10 Barn i homosexuella familjer
Medverkande :
Ordförande : Göran Ewerlöf, hovrättslagman, fr.o.m. 1999-02-04 t.o.m. 2001-02-28
Ledamot : Elving Andersson, regionssekreterare, fr.o.m. 1999-04-21 t.o.m. 2001-01-31
Ledamot : Marianne Carlström, led. av riksdagen, fr.o.m. 1999-04-21 t.o.m. 2001-01-31
Ledamot : Annica Dahl, kommunalråd, fr.o.m. 1999-04-21 t.o.m. 2001-01-31
Ledamot : Isa Halvarsson, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 1999-04-21 t.o.m. 2001-01-31
Ledamot : Elisebeht Markström, led. av riksdagen, fr.o.m. 1999-04-21 t.o.m. 2001-01-31
Ledamot : Chatrine Pålsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1999-04-21 t.o.m. 2001-01-31
Ledamot : Raimo Pärssinen, led. av riksdagen, fr.o.m. 1999-04-21 t.o.m. 2001-01-31
Ledamot : Tasso Stafilidis, led. av riksdagen, fr.o.m. 1999-04-21 t.o.m. 2001-01-31
Ledamot : Kerstin Staver, företagare, fr.o.m. 1999-04-21 t.o.m. 2001-01-31
Ledamot : Sten Tolgfors, led. av riksdagen, fr.o.m. 1999-04-21 t.o.m. 2001-01-31
Ledamot : Anders Ygeman, led. av riksdagen, fr.o.m. 1999-04-21 t.o.m. 2001-01-31
Sakkunniga : Sören Kindlund, kansliråd, fr.o.m. 1999-04-21 t.o.m. 2001-01-31
Sakkunniga : Anita Wickström, ämnesråd, fr.o.m. 1999-04-21 t.o.m. 2001-01-31
Expert : Ulla Fredriksson, f.d. överdirektör (Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor), fr.o.m. 1999-04-21 t.o.m. 2001-01-31
Expert : Torgny Gustavsson, barn- och ungdomspsykiater, fr.o.m. 1999-04-21 t.o.m. 2001-01-31
Expert : Christina Heilborn, jurist (Rädda barnen), fr.o.m. 1999-04-21 t.o.m. 1999-11-30
Expert : Ann-Marie Helmadotter, bitr. rektor (RFSL), fr.o.m. 1999-04-21 t.o.m. 2001-01-31
Expert : Margret Henningsson, socionom (adoptionsorg. och nätverk för adopterade), fr.o.m. 2000-02-01 t.o.m. 2001-01-31
Expert : Per-Arne Håkansson, utredare (Socialstyrelsen), fr.o.m. 1999-04-21 t.o.m. 2001-01-31
Expert : Heinz Spira, avdelningsdirektör (Folkhälsoinstitutet), fr.o.m. 1999-04-21 t.o.m. 2001-01-31
Expert : Börje Svensson, leg. psykoterapeut (Rädda barnen), fr.o.m. 1999-12-01 t.o.m. 2001-01-31
Expert : Concetta Taliercio, handläggare (Barnombudsmannen), fr.o.m. 1999-04-21 t.o.m. 2001-01-31
Expert : Margarete Walch, leg.psykolog och leg. psykoterapeut, fr.o.m. 1999-04-21 t.o.m. 2001-01-31
Expert : Hans Ytterberg, ombudsman mot diskriminering på grund av sexuell läggning, fr.o.m. 1999-04-21 t.o.m. 2001-01-31
Huvudsekreterare : Eva-Chalotte Salvall, hovrättsassessor, fr.o.m. 1999-05-01 t.o.m. 2001-02-28
Sekreterare : Charlotta Wickman, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-05-10 t.o.m. 2001-03-04
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1999:5 Barn i homosexuella familjer

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2001:10 Barn i homosexuella familjer [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen om uppehållstillstånd vid adoption (UD 1999:01) [ Avslutad 2000 ] [ Särskild utredare ]
Utredningen om uppehållstillstånd vid adoption (UD 1999:01)
Departement : Utrikesdepartementet
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1999-10-07
Direktiv för utredningen, se dir. 1999:67
Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Särskild utredare : Ulla Fredriksson, f.d. överdirektör, fr.o.m. 1999-10-07 t.o.m. 2000-04-30
Expert : Ulrika Beergrehn, hovrättsassessor, fr.o.m. 1999-10-07 t.o.m. 2000-04-30
Expert : Peter Enander, ordförande, fr.o.m. 1999-10-07 t.o.m. 2000-04-30
Expert : Ingela Fridström, kansliråd, fr.o.m. 1999-10-07 t.o.m. 2000-04-30
Expert : Birgitta Holmgren, chefsjurist, fr.o.m. 1999-10-07 t.o.m. 2000-04-30
Expert : Rigmor Långström, expert, fr.o.m. 1999-10-07 t.o.m. 2000-04-30
Expert : Lars-Bertil Svensson, byrådirektör, fr.o.m. 1999-10-07 t.o.m. 2000-04-30
Sekreterare : Monica Felding, hovrättsassessor, fr.o.m. 1999-11-01 t.o.m. 2000-04-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1999:67 Uppehållstillstånd vid adoption

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2000:32 Uppehållstillstånd för adopterade [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman