: : :

Medverkande i utredning : Tobias Krantz På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Tobias Krantz

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.

Utredningar som Tobias Krantz medverkat i ( 4 st. ):

2015 års skolkommission (U 2015:03) [ Avslutad 2017 ] [ Ledamot ]

2015 års skolkommission (U 2015:03)


Beteckning : U 2015:03
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2018-03-26
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-04-01
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:35, dir. 2015:140 och dir. 2016:86
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Ekström, Anna, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2015-09-12
Ordförande : Gustafsson, Jan-Eric, fr.o.m. 2016-09-16 t.o.m. 2017-04-20
Ledamot : Axelsson Kihlblom, Lina, fr.o.m. 2015-04-09 t.o.m. 2017-04-20
Ledamot : Boltegård Blom, Erik, fr.o.m. 2015-04-09 t.o.m. 2017-04-20
Ledamot : Gustafsson, Jan-Eric, fr.o.m. 2015-04-09 t.o.m. 2016-09-15
Ledamot : Hallenberg, Lars, fr.o.m. 2015-11-24 t.o.m. 2017-04-20
Ledamot : Jaara Åstrand, Johanna, fr.o.m. 2015-04-09 t.o.m. 2017-04-20
Ledamot : Jansson, Bo, fr.o.m. 2015-04-09 t.o.m. 2015-11-23
Ledamot : Krantz, Tobias, fr.o.m. 2015-04-09 t.o.m. 2017-04-20
Ledamot : Markovits, Marika, fr.o.m. 2015-04-09 t.o.m. 2017-04-20
Ledamot : Nilsson, Matz, fr.o.m. 2015-04-09 t.o.m. 2017-04-20
Ledamot : Sahlberg, Pasi, fr.o.m. 2015-04-09 t.o.m. 2017-04-20
Ledamot : Sahlin, Kerstin, fr.o.m. 2015-04-09 t.o.m. 2017-04-20
Ledamot : Stjernfeldt Jammeh, Katrin, fr.o.m. 2015-04-09 t.o.m. 2017-04-20
Ledamot : Westling Allodi, Mara, fr.o.m. 2015-04-09 t.o.m. 2017-04-20
Ledamot : Åstrand, Björn, fr.o.m. 2015-04-09 t.o.m. 2017-04-20
Expert : Antonsson, Maria, fr.o.m. 2015-04-27 t.o.m. 2015-11-24
Expert : Barklund, Anna, fr.o.m. 2015-04-27 t.o.m. 2017-04-20
Expert : Birkoff, Tarja, fr.o.m. 2015-04-27 t.o.m. 2016-06-26
Expert : Bjurulf, Veronica, fr.o.m. 2016-11-14 t.o.m. 2017-04-20
Expert : Börjesson, Johan, fr.o.m. 2016-09-09 t.o.m. 2017-04-20
Expert : Castberg, Anna, fr.o.m. 2015-11-10 t.o.m. 2016-03-31
Expert : Eriksson, Per, fr.o.m. 2015-04-27 t.o.m. 2017-04-20
Expert : Gustafsson, Josefine, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-04-20
Expert : Hellewell, Annika, fr.o.m. 2105-04-27 t.o.m. 2016-11-13
Expert : Jonsson, Henrik, fr.o.m. 2015-04-27 t.o.m. 2017-04-20
Expert : Linder, Johan, fr.o.m. 2015-04-27 t.o.m. 2016-03-06
Expert : Lundström, Kristina, fr.o.m. 2016-11-14 t.o.m. 2017-04-20
Expert : Lönnerholm, Sverker, fr.o.m. 2015-04-27 t.o.m. 2015-11-10
Expert : Moberg, Karin, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2017-04-20
Expert : Mörck, Gerd, fr.o.m. 2016-03-07 t.o.m. 2016-09-08
Expert : Rudestad, Annika, fr.o.m. 2015-11-24 t.o.m. 2017-04-20
Expert : Århammar, Annika, fr.o.m. 2015-04-27 t.o.m. 2017-04-20
Carlsson, Ulrika
Eclund, Annika
Hallengren, Lena
Jakobsson, Stefan
Nylander, Christer
Pleijel, Karin
Scherp, Hans-Åke
Stockhaus, Maria
Sekreterare : Andersson, Ulf, fr.o.m. 2015-04-13 t.o.m. 2017-05-05
Sekreterare : Eliasson, Ragnar, fr.o.m. 2015-05-28 t.o.m. 2017-04-20
Sekreterare : von Greiff, Camilio, fr.o.m. 2015-11-15 t.o.m. 2016-04-07
Sekreterare : Götherström, Maria, fr.o.m. 2016-11-14 t.o.m. 2017-04-20
Sekreterare : Hellstadius, Mikael, fr.o.m. 2016-08-01 t.o.m. 2017-04-20
Sekreterare : Kallstenius, Jenny, fr.o.m. 2015-06-09 t.o.m. 2017-04-20

Rapporter

SOU 2016:38Samling för skolan. Nationella målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet
SOU 2017:35Samling för skolan -- Nationell strategi för kunskap och likvärdighet
?
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Arbetsgrupp för vårdande av pensionsöverenskommelsen (Pensionsgruppen) (S 2007:F) [Organ inom Regeringskansliet] [ Pågående ] [ Ledamot ]

Arbetsgrupp för vårdande av pensionsöverenskommelsen (Pensionsgruppen) (S 2007:F)Organ inom Regeringskansliet


Beteckning : S 2007:F
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2018-10-22
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-11-29
Direktiv för
Lokal : Fredsgatan 8. Postadress: Socialdepartementet, 103 33 Stockholm,tel. 405 10 00 (Oscarson)

Sammansättning


Ordförande : Husmark Pehrsson, Cristina, fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m. 2010-10-04
Ordförande : Kristersson, Ulf, fr.o.m. 2010-10-05 t.o.m. 2014-11-13
Ordförande : Strandhäll, Annika, fr.o.m. 2014-10-03
Ledamot : Alm Ericson, Janine, fr.o.m. 2018-10-18
Ledamot : Brännström, Katarina, fr.o.m. 2018-10-18
Ledamot : Carvalho, Teresa, fr.o.m. 2017-09-07
Ledamot : Eneroth, Thomas, fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m. 2008-09-17
Ledamot : Eneroth, Tomas, fr.o.m. 2010-11-08 t.o.m. 2017-09-06
Ledamot : Gustafsson, Lars, fr.o.m. 2007-12-11
Ledamot : Krantz, Tobias, fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m. 2009-09-08
Ledamot : Kvarnström, Kurt, fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m. 2014-11-16
Ledamot : Lundh Sammeli, Fredrik, fr.o.m. 2014-11-17
Ledamot : Nilsson, Mats G, fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m. 2010-11-07
Ledamot : Nilsson, Ulf, fr.o.m. 2009-09-08 t.o.m. 2014-11-16
Ledamot : Palm, Veronica, fr.o.m. 2008-09-18 t.o.m. 2010-11-07
Ledamot : Persson, Mats, fr.o.m. 2014-11-17
Ledamot : Persson, Rickard, fr.o.m. 2014-11-17 t.o.m. 2018-10-18
Ledamot : Staxäng, Lars-Arne, fr.o.m. 2010-11-08 t.o.m. 2018-10-17
Ledamot : Zander, Solveig, fr.o.m. 2007-12-11
Sakkunnig : Gidenstam, Gustav, fr.o.m. 2018-03-20
Sakkunnig : Hansson, Ingemar, fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m. 2014-11-16
Sakkunnig : Karlström, Urban, fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m. 2010-11-07
Sakkunnig : Kashefi, Bettina, fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m. 2010-11-07
Sakkunnig : Lybeck Lilja, Johanna, fr.o.m. 2010-11-08 t.o.m. 2014-11-16
Sakkunnig : Pettersson Westerberg, Anna, fr.o.m. 2010-11-07 t.o.m. 2014-11-16
Sakkunnig : Ekholm, Karolina, fr.o.m. 2015-02-10
Sakkunnig : Elger, Max, fr.o.m. 2014-11-17 t.o.m. 2015-02-09
Sakkunnig : Holm, Ulf, fr.o.m. 2014-11-17
Sakkunnig : Svanström Andersson, Therése, fr.o.m. 2014-11-17 t.o.m. 2018-03-19
Sekreterare : Oscarson, Stefan, fr.o.m. 2007-12-11

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Kommittén för Radio och TV i allmänhetens tjänst (Ku 2003:01) [ Avslutad 2005 ] [ Ledamot ]

Kommittén för Radio och TV i allmänhetens tjänst (Ku 2003:01)


Beteckning : Ku 2003:01
Departement : Utbildnings- och kulturdepartementet
Senast ändrad : 2006-03-13
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2003-10-09
Direktiv för kommittén, se dir. 2003:119 och dir. 2004:67
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Johansson, Bengt K Å, fr.o.m. 2003-10-13 t.o.m. 2005-02-28
Ledamot : Dinamarca, Rossana, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2005-01-31
Ledamot : Kihlström, Dan, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2005-01-31
Ledamot : Krantz, Tobias, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2005-01-31
Ledamot : Larsson, Ewa, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2005-01-31
Ledamot : Nilsson, Annika, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2005-01-31
Ledamot : Olauson, Erland, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2005-01-31
Ledamot : Olsson, Kent, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2005-01-31
Ledamot : Sellén, Birgitta, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2005-01-31
Expert : Arvas Olsson, Filippa, fr.o.m. 2003-12-02 t.o.m. 2004-04-14
Expert : Eriksson, Ann-Jeanette, fr.o.m. 2003-12-02 t.o.m. 2005-01-31
Expert : Finnström, Åsa, fr.o.m. 2004-04-15 t.o.m. 2005-01-31
Expert : Fredriksson, Gabriella, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2004-02-29
Expert : Lisskar-Dahlgren, Eva, fr.o.m. 2003-11-11 t.o.m. 2005-01-31
Expert : Storck, Cissi, fr.o.m. 2004-03-25 t.o.m. 2005-01-31
Huvudsekreterare : Khakee, Carin, fr.o.m. 2003-11-01 t.o.m. 2004-09-30
Huvudsekreterare : Selin, Henrik, fr.o.m. 2004-05-01 t.o.m. 2005-01-31
Bitr. sekreterare : Isaksson, Jenny, fr.o.m. 2004-01-12 t.o.m. 2005-01-31
Bitr. sekreterare : Larsson, Göran, fr.o.m. 2004-01-19 t.o.m. 2005-01-31

Rapporter

SOU 2005:1Radio och TV i allmänhetens tjänst – Riktlinjer för en ny tillståndsperiod
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2003:119
Dir. 2004:67
Forskningsberedningen (Ju 1983:B) [Organ inom Regeringskansliet] [ Pågående ] [ Ordförande ]

Forskningsberedningen (Ju 1983:B) Organ inom Regeringskansliet


Beteckning : Ju 1983:B
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2017-02-06
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1983-03-03
Direktiv för
Lokal : Drottninggatan 16, 103 33 STOCKHOLM

Sammansättning


Ordförande : Björklund, Jan, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ordförande : Hellmark Knutsson, Helene, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30
Ordförande : Krantz, Tobias, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30
Ordförande : Leijonborg, Lars, fr.o.m. 2006-10-06 t.o.m. 2009-06-17
Ordförande : Pagrotsky, Leif, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2006-10-05
Ordförande : Tham, Carl, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15
Ordförande : Östros, Thomas, fr.o.m. 1999-02-12 t.o.m. 2004-10-31
Ledamot : Aaro, Lars-Erik, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Albertsson, Ann-Christine, fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2004-12-31
Ledamot : Alexandersson, Mikael, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30
Ledamot : Alsér, Kristina, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Althén, Tomas, fr.o.m. 1999-02-12 t.o.m. 2000-12-31
Ledamot : Andersson, Bertil, fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Andersson, Bertil, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30
Ledamot : Andersson, Siv, fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2003-12-31
Ledamot : Anvret, Maria, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30
Ledamot : Arwidsson, Marie S, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30
Ledamot : Benner, Mats, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30
Ledamot : Benner, Mats, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30
Ledamot : Bennet, Carl, fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Bennich Björkman, Li, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30
Ledamot : Bergh, Andreas, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30
Ledamot : Berglöf, Erik, fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Brogren, Charlotte, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Carling, Karin, fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2003-09-30
Ledamot : Dannetun, Helen, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Edin, Per-Olof, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15
Ledamot : Edquist, Charles, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Edström, Kristina, fr.o.m. 2015-05-01 t.o.m. 2016-09-30
Ledamot : Ekbom, Moa, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2016-09-30
Ledamot : Ekholm, Mats, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1998-11-15
Ledamot : Ekman, Marie-Louise, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15
Ledamot : Eriksson, Håkan, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Esseveld, Joanna, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15
Ledamot : Fossum, Greta, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15
Ledamot : Frank, Harry, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1998-11-15
Ledamot : Franke, Sigbrit, fr.o.m. 1999-02-12 t.o.m. 2004-12-31
Ledamot : Fredman, Pam, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Fresk, Klas, fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Frisén, Jonas, fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Fräjdin-Hellqvist, Ulla-Britt, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Gagné, Cecilia, fr.o.m. 2003-10-01 t.o.m. 2004-12-31
Ledamot : Gatti, Anna, fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Glad, Christina, fr.o.m. 1999-02-12 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Glimelius, Kristina, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15
Ledamot : Graneli, Edna, fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2004-12-31
Ledamot : Graneli, Edna, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30
Ledamot : Gustafsson, Petter, fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2004-12-31
Ledamot : Haettner Aurelius, Eva, fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Hagström, Stig, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15
Ledamot : Hallberg, Anders, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Halldenius, Lena, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Halleröd , Björn, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30
Ledamot : Hammarström, Anne, fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Hansson, Sven Ove, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2004-12-31
Ledamot : Hober, Sophia, fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Holmberg, Bengt, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15
Ledamot : Holmberg, Sören, fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2004-12-31
Ledamot : Ingvar, Martin, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Janson, Tore, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15
Ledamot : Johansson, Leif, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Johansson, Sven Ove, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-11-15
Ledamot : Karlsson, Sigbritt, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30
Ledamot : Kasemo, Bengt, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1996-12-01
Ledamot : Leck, Caroline, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30
Ledamot : Lidh, Harriet, fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Lindblad-Toh, Kerstin, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30
Ledamot : Lindholm, Maria, fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Lindqvist, Svante, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1996-12-01
Ledamot : Lundberg, Jan M, fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Markides, Karin, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1998-11-15
Ledamot : Martin, Hans, fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Millnert, Mille, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Mäler, Karl-Göran, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1996-06-05
Ledamot : Narvinger, Anders, fr.o.m. 1999-02-12 t.o.m. 2000-12-31
Ledamot : Nilsson, Björn O, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30
Ledamot : Nilsson, Jan S., fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Nordholm, Lena, fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Nordin, Tim, fr.o.m. 1999-02-12 t.o.m. 2000-12-31
Ledamot : Norell Bergendal, Margareta, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Normark, Staffan, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30
Ledamot : Nygren, Jan, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30
Ledamot : Ohlander, Ann-Sofie, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Olsson, Heléne, fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2004-12-31
Ledamot : Olsson, Inger, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15
Ledamot : Palmér, Ingegerd, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15
Ledamot : Pettersson, Ulf, fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2004-12-31
Ledamot : Rahm Hallberg, Ingalill, fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Rahm Hallberg, Ingalill, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30
Ledamot : Rothstein, Bo, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Sandberg, Göran, fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Sandberg, Göran, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30
Ledamot : Sandberg, Göran, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Sandewall, Eric, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Schwaag Serger, Sylvia, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30
Ledamot : Sennerby Forsse, Lisa, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Skeppstedt, Örjan, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Smith, Henrik, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30
Ledamot : Sommerstad, Lena, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15
Ledamot : Stark, Agneta, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1998-11-15
Ledamot : Storch, Marcus, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Strålman, Christian, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30
Ledamot : Strömme, Maria, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Stymne, Birgitta, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30
Ledamot : Sundgren, Jan-Erik, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30
Ledamot : Svanborg, Catharina, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Söderbergh Widding, Astrid, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30
Ledamot : Sörlin, Sverker, fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Sörlin, Sverker, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30
Ledamot : Tarschys, Daniel, fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Treschow Torell, Lena, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Truvé, Staffan, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Uhlén, Mathias, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : Wallberg-Henriksson, Harriet, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Wallenberg, Marcus, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Westerhäll, Lotta, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15
Ledamot : Wigzell, Hans, fr.o.m. 1999-02-12 t.o.m. 2004-12-31
Ledamot : Witt-Brattström, Ebba, fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Wittrock, Björn, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31
Ledamot : von Wright, Moira, fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30
Ledamot : Åsberg, Marie, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15
Ledamot : Åsman, Barbro, fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m. 2006-12-31
Sekreterare : Gustafsson, Bengt, fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1996-11-30

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman