Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Staffan Schyberg

Sök kontaktuppgifter till Staffan Schyberg på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Staffan Schyberg

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Staffan Schyberg medverkat i ( 5 st. ):

Stödutredningen (Ju 2004:12) [ Avslutad 2005 ] [ Expert ]
Stödutredningen (Ju 2004:12)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2004-09-23
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:119 och 2005:82
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2005:70 Polisens behov av stöd i samband med terrorismbekämpning
Medverkande :
Särskild utredare : Olof Egerstedt, överdirektör, fr.o.m. 2004-11-11 t.o.m. 2005-09-30
Expert : Arne Andersson, polisintendent, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2005-08-31
Expert : Maria Diamant, kansliråd, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2005-08-31
Expert : Lars Engström, länspolismästare, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2005-08-31
Expert : Sverker Göransson, brigadgeneral, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2005-08-31
Expert : Fredrik Hassel, stabschef, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2005-08-31
Expert : Stefan Ryding Berg, chefsjurist, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2005-08-31
Expert : Staffan Schyberg, verksjurist, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2005-08-31
Ragnwi Marcelind, led. av riksdagen /kd, fr.o.m. 2005-05-03 t.o.m. 2005-08-31
Rolf Olsson, led. av riksdagen /v, fr.o.m. 2005-05-03 t.o.m. 2005-08-31
Johan Pehrson, led. av riksdagen /fp, fr.o.m. 2005-05-03 t.o.m. 2005-08-31
Margareta Sandgren, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 2005-05-03 t.o.m. 2005-08-31
Rigmor Stenmark, led. av riksdagen /c, fr.o.m. 2005-05-03 t.o.m. 2005-08-31
Sekreterare : Katarina Adolfson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2005-09-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2005:70 Polisens behov av stöd i samband med terrorismbekämpning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredning (Fö 2000:06) om översyn av Försvarsmaktens stöd till andra myndigheter m.m. [ Avslutad 2001 ] [ Expert ]
Utredning (Fö 2000:06) om översyn av Försvarsmaktens stöd till andra myndigheter m.m.
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2000-11-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2000:87
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2001:98 Stöd från Försvarsmakten
Medverkande :
Särskild utredare : Ann-Louise Eksborg, generaldirektör, fr.o.m. 2000-11-30
Expert : Johan Appelberg, ämnesråd, fr.o.m. 2000-11-30
Expert : Maria Hedegård, kansliråd, fr.o.m. 2000-11-30
Expert : Key Hedström, chefsjurist, fr.o.m. 2000-11-30
Expert : Lars Nylén, rikskriminalchef, fr.o.m. 2000-11-30
Expert : Tord Pettersson, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2000-11-30
Expert : Stefan Ryding-Berg, chefsjurist, fr.o.m. 2000-11-30
Expert : Staffan Schyberg, verksjurist, fr.o.m. 2000-11-30
Sekreterare : Thed Adelswärd, hovrättsassessor, fr.o.m. 2001-10-08 t.o.m. 2001-12-31
Sekreterare : Michael Cervin, hovrättsassessor, fr.o.m. 2000-11-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2001:98 Stöd från Försvarsmakten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Gränsövervakningsutredningen (Fö 1999:07) [ Avslutad 2002 ] [ Expert ]
Gränsövervakningsutredningen (Fö 1999:07)
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1999-12-02
Direktiv för utredningen, se dir. 1999:97 och dir. 2001:19
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2002:4 Gränsövervakning under höjd beredskap
Medverkande :
Särskild utredare : Rolf Holmquist, generaldirektör, fr.o.m. 2001-02-15
Expert : Mikael Andersson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2001-04-19
Expert : Bo Hultin, överste, fr.o.m. 2001-02-15
Expert : Marie Jacobsson, ämnesråd, fr.o.m. 2001-02-15
Expert : Erik Mosesson, revisionssekreterare, fr.o.m. 2001-02-15
Expert : Anders Olofsson, poliskommissarie, fr.o.m. 2001-02-15
Expert : Åke Samuelsson, byrådirektör, fr.o.m. 2001-02-15
Expert : Magnus D. Sandbu, försvarsjurist, fr.o.m. 2001-02-15
Expert : Staffan Schyberg, verksjurist, fr.o.m. 2001-02-15
Sekreterare : Tomas Alvå, hovrättsassessor, fr.o.m. 2001-02-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:4 Gränsövervakning under höjd beredskap [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen (Fö 1999:03) om översyn av räddningstjänstlagen m.m. [ Avslutad 2002 ] [ Expert ]
Utredningen (Fö 1999:03) om översyn av räddningstjänstlagen m.m.
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1999-11-18
Direktiv för utredningen, se dir. 1999:94, dir. 2001:30, dir. 2001:77 och dir. 2001:112
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2000:63 Samordning av sjö- och flygräddningstjänsterna
SOU 2001:42 Reformerat sotningsväsende
SOU 2002:10 Reformerad räddningstjänstlagstiftning
Medverkande :
Särskild utredare : Harald Dryselius, kammarrättslagman, fr.o.m. 1999-11-18
Sakkunnig : Olof Hedberg, kansliråd, fr.o.m. 2000-04-10
Sakkunnig : Anders Lindgren, kansliråd, fr.o.m. 2000-04-10
Sakkunnig : Joakim Munter, hovrättsassessor, fr.o.m. 2000-04-10
Sakkunnig : Jan Nyrén, kansliråd, fr.o.m. 2000-04-10
Sakkunnig : Anna Svensson, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-04-10
Sakkunnig : Per Swahn, kansliråd, fr.o.m. 2000-04-10
Sakkunnig : Eva Thorsell, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-04-10
Expert : Sven-Arne Andréasson, poliskommissarie, fr.o.m. 2000-04-10 t.o.m. 2000-11-01
Expert : Lars Ekberg, tillsynschef, fr.o.m. 2000-04-10
Expert : Sven Hammarstedt, brandingenjör, fr.o.m. 2000-04-10
Expert : Ulf Hallström, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2000-04-10
Expert : Key Hedström, verksjurist, fr.o.m. 2000-04-10
Expert : Jonas Holst, överläkare, fr.o.m. 2001-02-20
Expert : Björn Lundgren, byråchef, fr.o.m. 2000-04-10 t.o.m. 2001-01-31
Expert : Lennart Olofsson, försvarsdirektör, fr.o.m. 2000-04-10
Expert : Staffan Schyberg, verksjurist, fr.o.m. 2000-04-10
Expert : Christer Stange, poliskommissarie, fr.o.m. 2000-11-02
Expert : Annika Wallengren-Lejon, t.f. flygräddningschef, fr.o.m. 2000-04-10
Expert : Stig Wintzer, utredare, fr.o.m. 2001-03-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 3 st. SOU ) :

SOU 2000:63
Omslaget till betänkandet
SOU 2001:42 Reformerat sotningsväsende [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2002:10 Reformerad räddningstjänstlagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Yttre gränskontrollutredningen (Ju 1994:02) [ Avslutad 1994 ] [ Expert ]
Yttre gränskontrollutredningen (Ju 1994:02)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1994
Direktiv för se dir. 1993:130
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Lilla Kungsgatan 3, Box 347, 401 25 GÖTEBORG, tel. växel 031-105000, direktval 031-105103 (sekreteraren)
Utredningen har avgett :
SOU 1994:124 Varu- och personkontroll vid EU:s yttre gräns. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Kjell A. Mattsson, landshövding, fr.o.m. 1994-02-01 t.o.m. 1994-09-01
Expert : Christer Ekberg, byråchef, fr.o.m. 1994-02-04 t.o.m. 1994-09-01
Expert : Leif Jennekvist, polisintendent, fr.o.m. 1994-02-04 t.o.m. 1994-09-01
Expert : Johan Montelius, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1994-02-04 t.o.m. 1994-09-01
Expert : Alf Nilsson, överdirektör, fr.o.m. 1994-02-04 t.o.m. 1994-09-01
Expert : Staffan Schyberg, verksjurist, fr.o.m. 1994-02-04 t.o.m. 1994-09-01
Expert : Klaes Åkesson, departementssekreterare, fr.o.m. 1994-04-18 t.o.m. 1994-09-01
Sekreterare : Stefan Olsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1994-02-01 t.o.m. 1994-09-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:124 Varu- och personkontroll vid EU:s yttre gräns [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman