Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Olle Norgren

Sök kontaktuppgifter till Olle Norgren på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Olle Norgren

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Olle Norgren medverkat i ( 3 st. ):

Arbetsgruppen för översyn av framtida inriktning och administration av statens stöd till friluftslivet och främjandeorganisationerna (Ku 1999:B) [ Avslutad 1999 ] [ Sakkunnig ]
Arbetsgruppen för översyn av framtida inriktning och administration av statens stöd till friluftslivet och främjandeorganisationerna (Ku 1999:B)
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1999-07-08
Direktiv för arbetsgruppen, se bilaga till protokoll 1999-07-08 § 132,Dnr Ku 1999/2182/IFU
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Ds 1999:78 Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer - slutrapport
Medverkande :
Ordförande : Thore Hallbäck, sakkunnig, fr.o.m. 1999-06-28 t.o.m. 1999-12-31
Ledamot : Ulla Bystedt, ämnessakkunnig, fr.o.m. 1999-06-28 t.o.m. 1999-10-11
Ledamot : Ingela Håkansson, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-10-12 t.o.m. 1999-12-31
Ledamot : Keneth Wising, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-06-28 t.o.m. 1999-12-31
Sakkunniga : Hugo Blom, sekreterare, fr.o.m. 1999-06-28 t.o.m. 1999-12-31
Sakkunniga : Eva Karlsson, utvecklingschef, fr.o.m. 1999-06-28 t.o.m. 1999-12-31
Sakkunniga : Roger Molin, enhetschef, fr.o.m. 1999-06-28 t.o.m. 1999-12-31
Sakkunniga : Göran Nordström, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1999-06-28 t.o.m. 1999-12-31
Sakkunniga : Olle Norgren, undervisningsråd, fr.o.m. 1999-06-28 t.o.m. 1999-12-31
Sakkunniga : Lena Rydahl, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-10-12 t.o.m. 1999-12-31
Sakkunniga : Johan Tranquist, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1999-06-28 t.o.m. 1999-12-31
Sakkunniga : Gunnar Zettersten, bitr. direktör, fr.o.m. 1999-06-28 t.o.m. 1999-12-31
Sekreterare : Birgitta Eurenius, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1999-06-28 t.o.m. 1999-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Omslaget till betänkandet
Ds 1999:78 Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Arbetsgruppen för samverkan kring arbetet med skolans värdegrund (U 1996:H) [ Avslutad 1997 ] [ Ledamot ]
Arbetsgruppen för samverkan kring arbetet med skolans värdegrund (U 1996:H)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 1997
Utredningen har avgett :
Ds 1997:57 En värdegrundad skola - idéer om samverkan och möjligheter. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Eva Johansson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1996-11-12 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Lars Alexandersson, byråchef, fr.o.m. 1996-11-12 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Agneta Björklund, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-11-12 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Agneta Bäcklund, hovrättsassessor, fr.o.m. 1996-11-12 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Bengt Harju, byrådirektör, fr.o.m. 1996-11-12 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Lisa Ingestad, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1996-11-12 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Anna-Märta Israelsson, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-11-12 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Anita Jonstrand, sekreterare, fr.o.m. 1996-11-12 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Eva Karlsson, enhetschef, fr.o.m. 1996-11-12 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Olle Norgren, undervisningsråd, fr.o.m. 1996-11-12 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Helena Pentinsaari, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1996-11-12 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Catharina Wettergren, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-11-12 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Sigbrit Wollbrand, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1996-11-12 t.o.m. 1997-06-30
Ledamot : Dick Öqvist, kommissarie, fr.o.m. 1996-11-12 t.o.m. 1997-06-30
Sekreterare : John Evertsson, undervisningsråd, fr.o.m. 1997-11-12 t.o.m. 1997-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Omslaget till betänkandet
Ds 1997:57 En värdegrundad skola – idéer om samverkan och möjligheter [ pdf |Paragraftecken ]
Nationella folkhälsokommittén (S 1995:14) [ Avslutad 2000 ] [ Expert ]
Nationella folkhälsokommittén (S 1995:14)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1996-12-14
Direktiv för kommittén, se dir. 1995:158 och dir. 1997:89.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1998:43 Hur skall Sverige må bättre? - första steget mot nationella folkhälsomål
SOU 1999:137 Hälsa på lika villkor - andra steget mot nationella folkhälsomål
SOU 2000:91 Hälsa på lika villkor - nationella mål för folkhälsan + Bilagedel Kommittén har gett ut följande tio debattskrifter: Tobaken - folkhälsans största fiende? Svensk Alkoholpolitik - välmotiverad eller förlegad? Arv & Miljö - Hur påverkas hälsan? Tillitsbristsjukdomar - Myt eller verklighet? Gammal och frisk? - Om äldres hälsa. En god hälsa - ett socialt privilegium? Sjuk eller frisk i själen? - om synen på psykisk (o)hälsa Nya diagnoser - en förklaringsmodell till neurosomatiska sjukdomar Motion och idrott - fördelar eller faror för hälsan? Med gemensamma krafter. Organisationernas betydelse för människors hälsa
Medverkande :
Ordförande : Margareta Persson, ordförande, fr.o.m. 1996-12-09
Ledamot : Agneta Börjesson, trafiktekniker, fr.o.m. 1997-03-24
Ledamot : Leif Carlson, led. av riksdagen /m, fr.o.m. 1997-03-24
Ledamot : Cecilia Carpelan, utredningssekreterare, fr.o.m. 1997-03-24
Ledamot : Eva Lannerö, bitr. överläkare, fr.o.m. 1997-03-24
Ledamot : Lars Weinehall, distriktsläkare, fr.o.m. 1997-03-24
Ledamot : Gunnar Ågren, landstingsråd, fr.o.m. 1997-03-24 t.o.m. 1999-10-31
Ledamot : Carina Åström, regionråd, fr.o.m. 2000-02-01
Ledamot : Conny Öhman, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1997-03-24
Sakkunnig : Kerstin Blom Bokliden, utredare, fr.o.m. 1998-08-10
Sakkunnig : Anne-Christine Centerstig, programsekreterare, fr.o.m. 1997-03-24 t.o.m. 1998-07-01
Sakkunnig : Agneta Dreber, generaldirektör, fr.o.m. 1997-03-24 t.o.m. 1999-10-30
Sakkunnig : Maria Enggren, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-03-01
Sakkunnig : Sam Miller, utredningssekreterare, fr.o.m. 1997-03-24 t.o.m. 1998-07-31
Sakkunnig : Ingrid Petersson, departementsråd, fr.o.m. 1997-03-24 t.o.m. 1998-02-28
Sakkunnig : Douglas Skalin, utredningschef, fr.o.m. 1998-07-01
Sakkunnig : Gunnar Ågren, generaldirektör, fr.o.m. 1999-11-01
Sakkunnig : Claes Örtendahl, generaldirektör, fr.o.m. 1997-03-24 t.o.m. 1998-05-31
Expert : Olof Björlin, fr.o.m. 1999-10-01
Expert : Finn Diderichsen, professor, fr.o.m. 1997-04-23
Expert : Kerstin Hildingsson, ombudsman, fr.o.m. 1997-04-23
Expert : Christer Hogstedt, professor, fr.o.m. 1997-08-15
Expert : Pelle Johansson, utredningskonsulent, fr.o.m. 1997-04-23
Expert : Gunnel Jonäng, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 1997-04-23 t.o.m. 1999-09-30
Expert : Helena Kivisaari, ombudsman, fr.o.m. 1997-04-25
Expert : Carin Lyckéus, utredare, fr.o.m. 1997-04-23
Expert : Carina Nilsson, utredare, fr.o.m. 1997-04-23
Expert : Kjell Nilsson, folkhälsodirektör, fr.o.m. 1997-10-24
Expert : Olle Norgren, undervisningsråd, fr.o.m. 1997-08-15 t.o.m. 1999-10-31
Expert : Måns Rosén, direktör, fr.o.m. 1998-06-01
Expert : Britt-Inger Stoltz, undervisningsråd, fr.o.m. 1999-11-01
Expert : Leif Svanström, professor, fr.o.m. 1997-10-24
Expert : Töres Theorell, professor, fr.o.m. 1997-08-15
Expert : Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör, fr.o.m. 1997-08-15 t.o.m. 1998-05-31
Sekreterare : Ulrika Carlström Nordkvist, jur.kand., fr.o.m. 1998-06-08 t.o.m. 1999-06-30
Sekreterare : Håkan Ceder, departementsråd, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-12-31
Sekreterare : Lillemor Cedergren, socionom, fr.o.m. 1999-05-17 t.o.m. 2000-11-30
Sekreterare : Göran Dahlgren, folkhälsoråd, fr.o.m. 1997-05-12 t.o.m. 1997-12-31
Sekreterare : Tore Karlsson, generalsekreterare, fr.o.m. 1998-04-01 t.o.m. 1999-12-31
Sekreterare : Bernt Lundgren, socionom, fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m. 2001-01-31
Sekreterare : Lena Sandström, utredningssekreterare, fr.o.m. 1999-10-01 t.o.m. 1999-12-31
Sekreterare : Malena Sjöberg, journalist, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2000-09-30
Sekreterare : Gun Sundberg, universitetslektor, fr.o.m. 1999-11-01 t.o.m. 2000-10-31
Sekreterare : Anna Swift-Johannison, utredare, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-05-31
Sekreterare : Susanne Öhrling, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2000-03-01 t.o.m. 2000-11-30
Sekreterare : Piroska Östlin, dr i medicinsk vetenskap, fr.o.m. 1997-05-12 t.o.m. 1999-09-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman