Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Arbetsgruppen för översyn av framtida inriktning och administration av statens stöd till friluftslivet och främjandeorganisationerna (Ku 1999:B)

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Arbetsgruppen för översyn av framtida inriktning och administration av statens stöd till friluftslivet och främjandeorganisationerna (Ku 1999:B) [ Avslutad 1999 ]

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 13 st. ♀ 5 ♂ 8 ) :

Thore Hallbäck  []  ( Ordförande )
Ulla Bystedt  []  ( Ledamot )
Ingela Håkansson  []  ( Ledamot )
Keneth Wising  []  ( Ledamot )
Hugo Blom  []  ( Sakkunnig )
Eva Karlsson  []  ( Sakkunnig )
Roger Molin  []  ( Sakkunnig )
Göran Nordström  []  ( Sakkunnig )
Olle Norgren  []  ( Sakkunnig )
Lena Rydahl  []  ( Sakkunnig )
Johan Tranquist  []  ( Sakkunnig )
Gunnar Zettersten  []  ( Sakkunnig )
Birgitta Eurenius  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Arbetsgruppen för översyn av framtida inriktning och administration av statens stöd till friluftslivet och främjandeorganisationerna (Ku 1999:B)
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1999-07-08
Direktiv för arbetsgruppen, se bilaga till protokoll 1999-07-08 § 132,Dnr Ku 1999/2182/IFU
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Ds 1999:78 Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer - slutrapport
Medverkande :
Ordförande : Thore Hallbäck, sakkunnig, fr.o.m. 1999-06-28 t.o.m. 1999-12-31
Ledamot : Ulla Bystedt, ämnessakkunnig, fr.o.m. 1999-06-28 t.o.m. 1999-10-11
Ledamot : Ingela Håkansson, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-10-12 t.o.m. 1999-12-31
Ledamot : Keneth Wising, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-06-28 t.o.m. 1999-12-31
Sakkunniga : Hugo Blom, sekreterare, fr.o.m. 1999-06-28 t.o.m. 1999-12-31
Sakkunniga : Eva Karlsson, utvecklingschef, fr.o.m. 1999-06-28 t.o.m. 1999-12-31
Sakkunniga : Roger Molin, enhetschef, fr.o.m. 1999-06-28 t.o.m. 1999-12-31
Sakkunniga : Göran Nordström, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1999-06-28 t.o.m. 1999-12-31
Sakkunniga : Olle Norgren, undervisningsråd, fr.o.m. 1999-06-28 t.o.m. 1999-12-31
Sakkunniga : Lena Rydahl, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-10-12 t.o.m. 1999-12-31
Sakkunniga : Johan Tranquist, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1999-06-28 t.o.m. 1999-12-31
Sakkunniga : Gunnar Zettersten, bitr. direktör, fr.o.m. 1999-06-28 t.o.m. 1999-12-31
Sekreterare : Birgitta Eurenius, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1999-06-28 t.o.m. 1999-12-31

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman