Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Nils-Olof Berggren På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Nils-Olof Berggren på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Nils-Olof Berggren

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Nils-Olof Berggren medverkat i ( 9 st. ):

Mediegrundlagskommittén (Ju 2014:17) [ Avslutad 2016 ] [ Expert ]
Mediegrundlagskommittén (Ju 2014:17)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2016
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2014-06-26
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:97 och dir. 2016:11
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2016:58 Ändrade mediegrundlagar Del 1 + 2
Medverkande :
Ordförande : Anders Eka, justitieråd, fr.o.m. 2014-06-26 t.o.m. 2016-09-14
Ledamot : Maria Abrahamsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-09-02 t.o.m. 2016-09-14
Ledamot : Tina Acketoft, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-09-02 t.o.m. 2015-03-31
Ledamot : Phia Andersson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-09-02 t.o.m. 2014-11-11
Ledamot : Yvonne Andersson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-09-02 t.o.m. 2016-09-14
Ledamot : Jesper Bengtsson, chefredaktör, fr.o.m. 2014-11-12 t.o.m. 2016-09-14
Ledamot : Per Bill, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-09-02 t.o.m. 2015-09-27
Ledamot : Mats Einarsson, kommunalråd, fr.o.m. 2014-09-02 t.o.m. 2016-09-14
Ledamot : Maria Ferm, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-09-02 t.o.m. 2016-04-18
Ledamot : Gustaf Hoffstedt, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-09-02 t.o.m. 2015-03-31
Ledamot : Kristoffer Löfblad, politisk sekreterare, fr.o.m. 2014-09-02 t.o.m. 2016-09-14
Ledamot : Niclas Malmberg, led. av riksdagen, fr.o.m. 2015-05-19 t.o.m. 2016-09-14
Ledamot : Maria Malmer Stenergard, led. av riksdagen, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-14
Ledamot : Åsa Malmström, egenföretagare, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-14
Ledamot : Andreas Norlén, led. av riksdagen, fr.o.m. 2015-09-28 t.o.m. 2016-09-14
Ledamot : Helene Petersson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-09-02 t.o.m. 2016-09-14
Ledamot : Linda Snecker, led. av riksdagen, fr.o.m. 2015-05-19 t.o.m. 2016-09-14
Ledamot : Björn von Sydow, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-09-02 t.o.m. 2016-09-14
Ledamot : Emilia Töyrä, led. av riksdagen, fr.o.m. 2015-05-19 t.o.m. 2016-09-14
Ledamot : Erik Wassén, advokat, fr.o.m. 2014-09-02 t.o.m. 2016-09-14
Ledamot : Anders Åkesson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-09-02 t.o.m. 2016-09-14
Expert : Nils-Olof Berggren, f.d. justitieombudsman, fr.o.m. 2015-09-15 t.o.m. 2016-09-14
Expert : Katarina Berglund Siegbahn, rättssakkunnig, fr.o.m. 2014-09-18 t.o.m. 2016-09-14
Expert : Martin Brinnen, jurist, fr.o.m. 2014-09-18 t.o.m. 2016-09-14
Expert : Thomas Bull, justitieråd, fr.o.m. 2014-09-18 t.o.m. 2016-09-14
Expert : Kerstin Bröms Lumpus, chefsjurist, fr.o.m. 2015-05-07 t.o.m. 2016-09-14
Expert : Jeanette Gustafsdotter, verkst. direktör, fr.o.m. 2014-09-18 t.o.m. 2016-09-14
Expert : Johan Hirschfeldt, f.d. hovrättspresident, fr.o.m. 2015-02-01 t.o.m. 2016-09-14
Expert : Daniel Kjellgren, byråchef, fr.o.m. 2014-09-18 t.o.m. 2016-09-14
Expert : Stina Malmberg, ämnesråd, fr.o.m. 2014-09-18 t.o.m. 2016-09-14
Expert : Kerstin Morast, enhetschef, fr.o.m. 2014-09-18 t.o.m. 2016-09-14
Expert : Mattias Thalén, kansliråd, fr.o.m. 2014-09-18 t.o.m. 2016-09-14
Expert : Per Virdesten, f.d. justitieråd, fr.o.m. 2015-02-01 t.o.m. 2015-08-31
Expert : Daniel Westman, doktorand, fr.o.m. 2014-09-18 t.o.m. 2016-09-14
Expert : Olle Wilöf, förbundsjurist, fr.o.m. 2014-09-18 t.o.m. 2016-09-14
Huvudsekreterare : Daniel Gustavsson, rådman, fr.o.m. 2014-09-15 t.o.m. 2016-09-25
Sekreterare : Rosemarie Jansson Håvik, kansliråd, fr.o.m. 2014-10-01 t.o.m. 2016-08-31
Sekreterare : Helen Ziobro, hovrättsassessor, fr.o.m. 2015-11-02 t.o.m. 2016-09-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2016:58 Ändrade mediegrundlagar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om sekretess för uppgifter i skolväsendet och vissa andra utbildningsformer och verksamheter (U 2010:02) [ Avslutad 2011 ] [ Särskild utredare ]
Utredningen om sekretess för uppgifter i skolväsendet och vissa andrautbildningsformer och verksamheter (U 2010:02)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2011
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2010-04-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:25, dir. 2011:15 och dir. 2011:64
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2011:58 Skolans dokument - insyn och sekretess
Medverkande :
Särskild utredare : Nils-Olof Berggren, f.d. justitieombudsman, fr.o.m. 2010-04-01 t.o.m. 2011-09-30
Expert : Mikael Hellstadius, kansliråd, fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2011-09-30
Expert : Ulrika Lindén, chefsjurist, fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2011-09-30
Expert : Malin Mendes, kansliråd, fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2011-09-30
Expert : Mats Odenstad, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2011-09-30
Expert : Irene Reuterfors-Matsson, förbundsjurist, fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2011-09-30
Expert : Daniel Wanhatalo, kansliråd, fr.o.m. 2010-11-04 t.o.m. 2011-09-30
Expert : Anna Verené, rättssakkunnig, fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2010-11-03
Sekreterare : Ann-Kristin Lidström, fr.o.m. 2010-05-19 t.o.m. 2011-08-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2011:58 Skolans dokument – insyn och sekretess [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Väktares möjlighet att bl.a. ta alkoholutandningsprov (Ju 2008:D) [ Avslutad 2008 ]
Väktares möjlighet att bl.a ta alkoholutandningsprov (Ju 2008:D)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2008-03-19
Direktiv för se PM Dnr Ju2008/2665/P
Utredningen har avgett :
Ds 2008:68 Alkoholutandningsprov i svenska hamnar
Medverkande :
Nils-Olof Berggren, justitieombudsman, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2008-08-31
Sekreterare : Henrik Fernqvist, hovrättsassessor, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2008-09-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Omslaget till betänkandet
Ds 2008:68 Alkoholutandningsprov i svenska hamnar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
1998 års sexualbrottskommitté (Ju 1998:03) [ Avslutad 2001 ] [ Ordförande ]
1998 års sexualbrottskommitté (Ju 1998:03)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1998-06-04
Direktiv för kommittén, se dir. 1998:48.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2001:14 Sexualbrotten Ett ökat skydd för den sexuella integriteten och angränsade frågor
Medverkande :
Ordförande : Nils-Olof Berggren, justitieombudsman, fr.o.m. 1998-08-01 t.o.m. 2001-03-31
Ledamot : Kia Andreasson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1998-08-10 t.o.m. 2001-03-31
Ledamot : Helena Bargholtz, led. av riksdagen, fr.o.m. 1998-08-10 t.o.m. 2001-03-31
Ledamot : Sivert Carlsson, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 1998-08-10 t.o.m. 2001-03-31
Ledamot : Ulla Hoffmann, led. av riksdagen, fr.o.m. 1998-08-10 t.o.m. 2001-03-31
Ledamot : Morgan Johansson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1998-12-01 t.o.m. 2001-03-31
Ledamot : Jeppe Johnsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1998-08-10 t.o.m. 2001-03-31
Ledamot : Göran Magnusson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1998-08-10 t.o.m. 1998-11-30
Ledamot : Birthe Sörestedt, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 1998-08-10 t.o.m. 2001-03-31
Ledamot : Rolf Åbjörnsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1998-08-10 t.o.m. 2001-03-31
Expert : Brita Bjelle, generaldirektör, fr.o.m. 1998-10-01 t.o.m. 2001-03-31
Expert : Lena Holmqvist, universitetslektor, fr.o.m. 1998-10-01 t.o.m. 2001-03-31
Expert : Erica Hemtke, hovrättsassessor, fr.o.m. 1998-10-01 t.o.m. 2001-03-31
Expert : Peter Martens, docent, fr.o.m. 1998-10-01 t.o.m. 2001-03-31
Expert : Gunvor Martinsson, kammaråklagare, fr.o.m. 1998-10-01 t.o.m. 2001-03-31
Expert : Peter Broberg, extra åklagare, fr.o.m. 1998-10-01 t.o.m. 2001-03-31
Josephine Appelquist, fr.o.m. 1998-11-04 t.o.m. 2001-03-31
Martin Andreasson, fr.o.m. 1998-11-04 t.o.m. 2001-03-31
Eva Hassel- Calais, fr.o.m. 1998-11-04 t.o.m. 2001-03-31
Marianne Göthberg, fr.o.m. 1998-11-04 t.o.m. 2001-03-31
Kristina Jernberg, fr.o.m. 1998-11-04 t.o.m. 2001-03-31
Hans Klette, fr.o.m. 1998-11-04 t.o.m. 2001-03-31
Börje Svensson, fr.o.m. 1998-11-04 t.o.m. 2001-03-31
Ragnhild Lövgrup, fr.o.m. 1999-03-01 t.o.m. 1999-09-15
Huvudsekreterare : Katarina Påhlsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1998-08-01 t.o.m. 2001-03-31
Bitr. sekreterare : Erik Wendel, hovrättsassessor, fr.o.m. 1998-10-01 t.o.m. 2001-03-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

1996 års alkoholreklamutredning (S 1996:03) [ Avslutad 1998 ]
1996 års alkoholreklamutredning (S 1996:03)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1998
Direktiv för se dir. 1996:33.
Utredningen har avgett :
SOU 1998:8 Alkoholreklam. Marknadsföring av alkoholdrycker och Systembolagets produktval. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Nils-Olof Berggren, hovrättslagman, fr.o.m. 1996-04-18
Sakkunnig : Christian Groth, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1996-04-18
Sakkunnig : Helena Jäderblom, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1996-04-18
Sakkunnig : Gert Knutsson, kansliråd, fr.o.m. 1996-04-18
Sakkunnig : Per Swahn, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1996-04-18
Expert : Hans Agnéus, direktör, fr.o.m. 1996-04-18
Expert : Ylva Arnhof, enhetschef, fr.o.m. 1996-04-18
Expert : Marianne Åbyhammar, rättschef, fr.o.m. 1996-04-18
Sekreterare : Katarina Påhlsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1996-06-01 t.o.m. 1998-01-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (C 1995:07) om möjlighet för Konsumentombudsmannen att föra en enskild konsuments talan [ Avslutad 1996 ]
Utredningen (C 1995:07) om möjlighet för Konsumentombudsmannen att föra en enskild konsuments talan
Departement : Inrikesdepartementet
Status : Avslutad 1996
Direktiv för se dir. 1995:126.
Utredningen har avgett :
SOU 1996:140 KO:s biträde åt enskilda. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Nils-Olof Berggren, hovrättslagman, fr.o.m. 1996-06-01
Expert : Carina Crantz, rättssakkunnig, fr.o.m. 1996-06-01 t.o.m. 1996-09-30
Expert : Kenneth Nordlander, hovrättsassessor, fr.o.m. 1996-06-01 t.o.m. 1996-09-30
Expert : Åke Söderlind, rättssakkunnig, fr.o.m. 1995-11-23 t.o.m. 1996-01-15
Expert : Marianne Åbyhammar, rättschef, fr.o.m. 1996-06-01 t.o.m. 1996-09-30
Sekreterare : Helén Svensson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1996-06-01 t.o.m. 1996-10-20
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:140 KO:s biträde åt enskilda [ pdf ]
Utredningen (S 1994:06) om förbud mot indirekt tobaksreklam [ Avslutad 1995 ]
Utredningen (S 1994:06) om förbud mot indirekt tobaksreklam
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1994:88.
Utredningen har avgett :
SOU 1995:114 Indirekt tobaksreklam Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Nils-Olof Berggren, hovrättslagman, fr.o.m. 1994-12-01
Sakkunnig : Christian Groth, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1995-01-16
Sakkunnig : Helena Jäderblom, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1995-01-16
Sakkunnig : Maria Lundqvist-Norling, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1995-01-16 t.o.m. 1995-08-31
Sakkunnig : Monika Przedpelska, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-01-16 t.o.m. 1995-08-31
Sakkunnig : Per Swahn, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1995-09-01
Expert : Bo Hesselgren, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1995-01-16
Expert : Karin Lunning, föredragande, fr.o.m. 1995-01-16
Expert : Paul Nordgren, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1995-01-16
Sekreterare : Henrik Winman, hovrättsassessor, fr.o.m. 1995-01-16 t.o.m. 1995-12-17
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1994:88 Förbud mot indirekt tobaksreklam

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:114 Indirekt tobaksreklam [ pdf |Paragraftecken ]
1991 års JK-utredning (Ju 1991:08) [ Avslutad 1993 ] [ Expert ]
1991-års JK-utredning (Ju 1991:08)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1993
Direktiv för se dir 1991:110.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Lilla Kungsgatan 3, Box 347, 401 25 GÖTEBORG, tel. växel 031-10 50 00, direktval 031-10 51 39 (sekreteraren)
Utredningen har avgett :
SOU 1993:37 Justitiekanslern. En översyn av JK:s arbetsuppgifter. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Eskil Hellner, f.d. regeringsråd, t.o.m. 1993-04-30
Expert : Nils-Olof Berggren, hovrättslagman, t.o.m. 1993-04-30
Expert : Astrid Eklund, kansliråd, t.o.m. 1993-04-30
Expert : Catharina Staaf, hovrättsassessor, t.o.m. 1993-04-30
Sekreterare : Ove Lindström, hovrättsassessor, t.o.m. 1993-05-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1993:37 Justitiekanslern – En översyn av JK:s arbetsuppgifter m.m. [ pdf |Paragraftecken ]
Polisrättsutredningen (Ju 1991:05) [ Avslutad 1995 ] [ Expert ]
Polisrättsutredningen (Ju 1991:05)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1991:52 och dir. 1993:33.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Lilla Kungsgatan 3, Box 347, 401 25 Göteborg, tel. växel 031/10 50 00, direktval 031/10 51 41 (sekreteraren)
Utredningen har avgett :
SOU 1993:60 Polisens rättsliga befogenheter.
SOU 1995:47 Tvångsmedel enligt 27 och 28 kap. RB samt polislagen Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Dan Fernqvist, hovrättslagman, t.o.m. 1995-05-07
Expert : Nils-Olof Berggren, hovrättslagman, t.o.m. 1995-05-07
Expert : Anna-Lena Dahlqvist, statsåklagare, t.o.m. 1995-05-07
Expert : Anders Danielsson, polisöverintendent, t.o.m. 1995-05-07
Expert : Bjarne Lundin, polisintendent, t.o.m. 1995-05-07
Sekreterare : Eva Lönqvist, hovrättsassessor, t.o.m. 1995-05-07
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman