Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Polisrättsutredningen (Ju 1991:05)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Polisrättsutredningen (Ju 1991:05) [ Avslutad 1995 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 6 st. ♀ 2 ♂ 4 ) :

Nils-Olof Berggren  []  ( Expert )
Anna-Lena Dahlqvist  []  ( Expert )
Anders Danielsson  []  ( Expert )
Bjarne Lundin  []  ( Expert )
Eva Lönqvist  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Polisrättsutredningen (Ju 1991:05)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1991:52 och dir. 1993:33.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Lilla Kungsgatan 3, Box 347, 401 25 Göteborg, tel. växel 031/10 50 00, direktval 031/10 51 41 (sekreteraren)
Utredningen har avgett :
SOU 1993:60 Polisens rättsliga befogenheter.
SOU 1995:47 Tvångsmedel enligt 27 och 28 kap. RB samt polislagen Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Dan Fernqvist, hovrättslagman, t.o.m. 1995-05-07
Expert : Nils-Olof Berggren, hovrättslagman, t.o.m. 1995-05-07
Expert : Anna-Lena Dahlqvist, statsåklagare, t.o.m. 1995-05-07
Expert : Anders Danielsson, polisöverintendent, t.o.m. 1995-05-07
Expert : Bjarne Lundin, polisintendent, t.o.m. 1995-05-07
Sekreterare : Eva Lönqvist, hovrättsassessor, t.o.m. 1995-05-07

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman