: : :

Medverkande i utredning : Michael Kramers

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Michael Kramers

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Michael Kramers medverkat i ( 3 st. ):

Utredningen om radio och TV i allmänhetens tjänst (Ku 1999:08) [ Avslutad 2000 ] [ Sekreterare ]

Utredningen om radio och TV i allmänhetens tjänst (Ku 1999:08)


Beteckning : Ku 1999:08
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 2001-03-06
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-09-23
Direktiv för utredningen, se dir. 1999:74
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Ljunggren, Anders, fr.o.m. 1999-09-23 t.o.m. 2000-06-08
Sakkunnig : Åkesson, Kristina, fr.o.m. 1999-12-15 t.o.m. 2000-06-08
Expert : Brattberg, Josefin, fr.o.m. 1999-12-15 t.o.m. 2000-06-08
Expert : Engblom, Lars-Åke, fr.o.m. 1999-12-15 t.o.m. 2000-06-08
Expert : Eriksson, Ann-Jeanette, fr.o.m. 1999-12-15 t.o.m. 2000-06-08
Expert : Hansson, Ulrika, fr.o.m. 1999-12-15 t.o.m. 2000-06-08
Expert : Khakee, Carin, fr.o.m. 1999-12-15 t.o.m. 2000-06-08
Expert : Larsson, Leif, fr.o.m. 1999-12-15 t.o.m. 2000-06-08
Expert : Lindberg, Lars, fr.o.m. 1999-12-15 t.o.m. 2000-06-08
Huvudsekreterare : Selin, Henrik, fr.o.m. 1999-09-24 t.o.m. 2000-06-30
Sekreterare : Håkansson, Peter, fr.o.m. 1999-11-12 t.o.m. 2000-06-08
Sekreterare : Kramers, Michael, fr.o.m. 2000-01-10 t.o.m. 2000-05-31

Rapporter

RapportHela Sveriges radio och TV – en antologi om framtidens public service-uppdrag
SOU 2000:55Radio och TV i allmänhetens tjänst – ett beredningsunderlag – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1999:74
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2000:55 Radio och TV i allmänhetens tjänst – ett beredningsunderlag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Kommittén (In 1996:03) om stöd till idrotten [ Avslutad 1998 ] [ Sekreterare ]

Kommittén (In 1996:03) om stöd till idrotten


Beteckning : In 1996:03
Departement : Inrikesdepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1996-10-24
Direktiv för se dir. 1996:84 och dir. 1997:146. Uppdraget är därmed slutfört.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Nordström, Kjell, fr.o.m. 1996-11-04 t.o.m. 1998-05-31
Ledamot : Andersson, Marianne, fr.o.m. 1996-12-02 t.o.m. 1998-05-31
Ledamot : Ankarberg-Johansson, Acko, fr.o.m. 1996-12-02 t.o.m. 1998-05-31
Ledamot : Berglund, Gudrun, fr.o.m. 1996-12-02 t.o.m. 1998-05-31
Ledamot : Eirefelt, Christer, fr.o.m. 1996-12-02 t.o.m. 1998-05-31
Ledamot : Ericson, Gunvor G, fr.o.m. 1996-12-02 t.o.m. 1998-05-31
Ledamot : Hofring, Gunnar, fr.o.m. 1996-12-02 t.o.m. 1998-05-31
Ledamot : Lilja, Lars, fr.o.m. 1996-12-02 t.o.m. 1998-05-31
Ledamot : Moberg, Carina, fr.o.m. 1996-12-02 t.o.m. 1998-05-31
Ledamot : Nyström, Elisabeth, fr.o.m. 1996-12-02 t.o.m. 1998-05-31
Ledamot : Påhlsson, Inga-Lill, fr.o.m. 1996-12-02 t.o.m. 1998-05-31
Ledamot : Riste, Tomas, fr.o.m. 1996-12-02 t.o.m. 1998-05-31
Ledamot : Valeria, Hector, fr.o.m. 1996-12-02 t.o.m. 1998-05-31
Sakkunnig : Bengtsson, Per, fr.o.m. 1996-12-02 t.o.m. 1997-02-14
Sakkunnig : Blom, Hugo, fr.o.m. 1996-12-02 t.o.m. 1998-05-31
Sakkunnig : Bryntesson, Lars, fr.o.m. 1997-02-15 t.o.m. 1998-05-31
Sakkunnig : Netz, Bo, fr.o.m. 1996-12-02 t.o.m. 1998-05-31
Sakkunnig : Olinder, Kristina, fr.o.m. 1996-12-10 t.o.m. 1998-05-31
Expert : Anderberg, Carl-Gustav, fr.o.m. 1996-12-02 t.o.m. 1998-05-31
Expert : Båvner, Inger, fr.o.m. 1996-12-02 t.o.m. 1998-05-31
Expert : Eriksson, Tomas, fr.o.m. 1996-12-02 t.o.m. 1998-05-31
Expert : Gustavson, Lotta, fr.o.m. 1998-08-01 t.o.m. 1998-05-30
Expert : Johansson, Tomas, fr.o.m. 1996-12-02 t.o.m. 1998-05-31
Expert : Källström, Britt, fr.o.m. 1996-12-02 t.o.m. 1998-05-31
Expert : Ljunggren, Stina, fr.o.m. 1996-12-10 t.o.m. 1998-05-31
Expert : Olsson, Lars-Christer, fr.o.m. 1996-12-02 t.o.m. 1998-05-31
Expert : Sandahl, Rolf, fr.o.m. 1996-12-02 t.o.m. 1998-05-31
Expert : Sener, Refik, fr.o.m. 1996-12-02 t.o.m. 1998-05-31
Expert : Thörnqvist, Ewy, fr.o.m. 1996-12-02 t.o.m. 1998-05-31
Expert : Wadenholt, Thure, fr.o.m. 1996-12-02 t.o.m. 1998-05-31
Expert : Wising, Keneth, fr.o.m. 1997-02-15 t.o.m. 1998-05-31
Expert : Wistrand, Birgitta, fr.o.m. 1996-12-02 t.o.m. 1998-05-31
Expert : Åström, Getrud, fr.o.m. 1996-12-02 t.o.m. 1998-05-31
Huvudsekreterare : Streijffert, Helena, fr.o.m. 1996-12-05
Sekreterare : Kramers, Michael, fr.o.m. 1997-01-27
Sekreterare : Wallin, Bengt, fr.o.m. 1998-01-20 t.o.m. 1998-05-31
Pierazzi, Iréne, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 1998-05-31

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 1996:84
Dir. 1997:146
Miljöhälsoutredningen (S 1995:05) [ Avslutad 1996 ] [ Expert ]

Miljöhälsoutredningen (S 1995:05)


Beteckning : S 1995:05
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-11
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:68.
Lokal :
0

Sammansättning


Hogstedt, Christer, fr.o.m. 1995-06-15
Expert : Bengtsson, Gunnar, fr.o.m. 1995-08-15
Expert : Blomdin, Mona, fr.o.m. 1995-08-15 t.o.m. 1995-12-31
Expert : Busk, Leif, fr.o.m. 1995-08-15
Expert : Delvin, Maria, fr.o.m. 1996-02-13 t.o.m. 1996-05-31
Expert : Enander, Göran, fr.o.m. 1995-08-15
Expert : Eriksson, Ann-Sofie, fr.o.m. 1995-08-15 t.o.m. 1995-12-31
Expert : Helker-Lundström, Annika, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1996-02-12
Expert : Jannerfeldt, Erik, fr.o.m. 1995-08-22
Expert : Jeppson, Anders, fr.o.m. 1995-08-15
Expert : Kivisäkk, Enn, fr.o.m. 1995-08-22
Expert : Kramers, Michael, fr.o.m. 1995-08-15
Expert : Larsson, Sven-Åke, fr.o.m. 1995-08-15
Expert : Lindau, Lars, fr.o.m. 1995-08-15
Expert : Lindquist, Nils Gunnar, fr.o.m. 1995-08-15
Expert : Linnergren-Fleck, Laila, fr.o.m. 1995-08-15
Expert : Pershagen, Göran, fr.o.m. 1995-08-15
Expert : Sandberg, Eva, fr.o.m. 1996-06-01
Expert : Stork, Pia, fr.o.m. 1995-08-15
Expert : Sävenstrand-Rådö, Inger, fr.o.m. 1995-08-15
Expert : Wennerstrand, Kerstin, fr.o.m. 1995-08-15
Expert : Åkerström, Mona, fr.o.m. 1996-01-01
Sekreterare : Eriksson, Martin, fr.o.m. 1995-06-06 t.o.m. 1996-08-31
Sekreterare : Kyrklund, Titus, fr.o.m. 1995-09-18 t.o.m. 1996-09-17
Sekreterare : Victorin, Katarina, fr.o.m. 1995-06-06 t.o.m. 1996-10-14
Victorin, Sara, fr.o.m. 1996-06-01 t.o.m. 1996-10-11

Rapporter

SOU 1996:124Miljö för en hållbar hälsout-
veckling. Betänkande. Förslag till nationellt
handlingsprogram
Bilaga 1. Miljörelaterade hälsorisker
Bilaga 2. Aktörer och verktyg i miljöhälsoarbetet
Environment for Sustainable Health Development -
an Action Plan for Sweden.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:68

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman