: : :

Medverkande i utredning : Lena Lagercrantz

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Lena Lagercrantz

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Lena Lagercrantz medverkat i ( 5 st. ):

Utredningen om icke vinstutdelande aktiebolag (Ju 2002:06) [ Avslutad 2003 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om icke vinstutdelande aktiebolag (Ju 2002:06)


Beteckning : Ju 2002:06
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2004-02-27
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-02-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:30, dir. 2002:145 och dir. 2003:86
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Gunnarsson, Carina, fr.o.m. 2002-05-08 t.o.m. 2003-11-30
Sakkunnig : Danelius, Johan, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2003-11-30
Sakkunnig : Göransson, Ola, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2003-11-30
Sakkunnig : Halldorf, Olle, fr.o.m. 2002-08-23 t.o.m. 2003-11-30
Sakkunnig : Ivarsson, Kent, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2003-11-30
Sakkunnig : Lagercrantz, Lena, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2002-08-22
Sakkunnig : Ljungdahl, Sten, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2003-11-30
Sakkunnig : Mann, Curt-Olof, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2002-09-30
Sakkunnig : Nilsson, Mats, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2003-11-30
Sakkunnig : Noltorp, Erik, fr.o.m. 2003-03-23 t.o.m. 2003-11-30
Sakkunnig : Sundberg, Susanne, fr.o.m. 2002-11-05 t.o.m. 2003-04-22
Sakkunnig : Utterström, Charlotte, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2002-11-04
Sakkunnig : Wickman, Charlotta, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2003-11-30
Expert : Allard Ringborg, Solveig, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2002-08-21
Expert : Dalman, Lena, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2003-11-30
Expert : Gedda, Charlotte, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2002-10-08
Expert : Kvist, Ann-Kristin, fr.o.m. 2002-10-09 t.o.m. 2003-11-30
Expert : Lindén, Ulrika, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2003-11-30
Expert : Nordström, Per, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2003-11-30
Expert : Sveman, Eva, fr.o.m. 2002-08-22 t.o.m. 2003-11-30
Sekreterare : Kihlefelt Bondesson, Catharina, fr.o.m. 2002-06-18 t.o.m. 2003-11-30

Rapporter

SOU 2003:98Aktiebolag med begränsad vinstutredning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 3 st. ) :

Dir. 2002:30
Dir. 2002:145
Dir. 2003:86
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2003:98 Aktiebolag med begränsad vinstutdelning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (Jo 1998:05) om konkurrenssituationen för det svenska yrkesfisket [ Avslutad 1999 ] [ Expert ]

Utredningen (Jo 1998:05) om konkurrenssituationen för det svenska yrkesfisket


Beteckning : Jo 1998:05
Departement : Jordbruksdepartementet
Senast ändrad : 2000-03-10
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-12-11
Direktiv för utredningen, se dir. 1997:141.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lönnqvist, Ulf, fr.o.m. 1998-05-20
Expert : Andersson, Hans, fr.o.m. 1998-05-20
Expert : Lagercrantz, Lena, fr.o.m. 1998-05-20
Expert : Lundqvist, Fredrik, fr.o.m. 1998-05-20
Expert : Olausson, Lars Eric, fr.o.m. 1998-06-01
Expert : Samuelsson, Daniel, fr.o.m. 1998-05-20
Expert : Strömblom, Bengt, fr.o.m. 1998-05-20
Sekreterare : Sjöberg, Tommie, fr.o.m. 1998-05-20 t.o.m. 1999-01-15

Rapporter

SOU 1999:3Yrkesfiskets konkurrenssituation.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:141
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1999:3 Yrkesfiskets konkurrenssituation [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (Fi 1998:10) om vissa företagsskattefrågor [ Avslutad 2002 ] [ Expert ]
Utredningen (Fi 1998:10) om vissa företagsskattefrågor
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1998-09-10
Direktiv för utredningen, se dir. 1998:55.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2001:11 Utbetalningar och kapitalvinster på företagsägda andelar
Medverkande :
Särskild utredare : Klas Herrlin, fr.o.m. 1998-09-10 t.o.m. 2001-02-14
Expert : Roland Armholt, fr.o.m. 1998-10-21 t.o.m. 2001-02-14
Expert : Per Danielsson, fr.o.m. 1998-10-21 t.o.m. 2001-02-14
Expert : Stefan Ersson, fr.o.m. 1998-10-21 t.o.m. 2001-02-14
Expert : Gunnar Forsling, fr.o.m. 1998-10-21 t.o.m. 2001-02-14
Expert : Gunnar Johansson, fr.o.m. 1998-10-21 t.o.m. 2001-02-14
Expert : Lena Lagercrantz, fr.o.m. 1998-10-21 t.o.m. 2001-02-14
Expert : Ingrid Melbi, fr.o.m. 1998-10-21 t.o.m. 2001-02-14
Expert : Anne Rutberg, fr.o.m. 1998-10-21 t.o.m. 2001-02-14
Expert : Olle Stenman, fr.o.m. 2000-04-25 t.o.m. 2001-02-14
Expert : Johan Svanberg, fr.o.m. 1998-10-21 t.o.m. 2001-02-14
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1998:55
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2001:11 Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar [ pdf |Paragraftecken ]
Förenklingsutredningen (Fi 1996:14) [ Avslutad 2002 ] [ Expert ]

Förenklingsutredningen (Fi 1996:14)


Beteckning : Fi 1996:14
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2003-03-03
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1996-10-31
Direktiv för utredningen, se dir. 1996:78 och dir. 1998:4.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Ljungh, Claes, fr.o.m. 1996-11-01 t.o.m. 2002-04-26
Sakkunnig : von Bahr, Stig, fr.o.m. 1997-01-21 t.o.m. 2000-04-09
Expert : Alexandersson, Christer, fr.o.m. 1997-01-21 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Armholt, Roland, fr.o.m. 1997-01-21 t.o.m. 2000-04-09
Expert : Berg, Peter, fr.o.m. 1997-01-21 t.o.m. 2001-11-15
Expert : Carlsson, Eva, fr.o.m. 1997-01-21 t.o.m. 2002-04-26
Expert : Elfgren Lilja, Martina, fr.o.m. 2001-06-18 t.o.m. 2001-11-19
Expert : Emanuelsson Korsell, Lars, fr.o.m. 1997-01-21 t.o.m. 2000-04-15
Expert : Fagerlund, Mats, fr.o.m. 1998-03-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Falkenlind, Lars, fr.o.m. 2001-11-19 t.o.m. 2002-04-26
Expert : Grankvist, Reymond, fr.o.m. 1999-03-01 t.o.m. 2002-04-26
Expert : Jansson, Sune, fr.o.m. 1997-01-21 t.o.m. 2002-04-26
Expert : Johansson, Gunnar, fr.o.m. 1997-01-21 t.o.m. 2000-03-26
Expert : Jönsson, Marie, fr.o.m. 1998-03-01 t.o.m. 2002-04-26
Expert : Kristoffersson, Anders, fr.o.m. 1997-01-21 t.o.m. 2002-04-26
Expert : Lagercrantz, Lena, fr.o.m. 1998-09-09 t.o.m. 2000-03-26
Expert : Larsson, Hans Peter, fr.o.m. 1997-01-21 t.o.m. 2002-04-26
Expert : Lindén, Birgitta, fr.o.m. 1997-01-21 t.o.m. 2002-04-26
Expert : Lundqvist, Fredrik, fr.o.m. 1997-04-01 t.o.m. 2000-08-15
Expert : Löfqvist, Rickard, fr.o.m. 2001-02-15 t.o.m. 2002-04-26
Expert : Ossmark, Jan, fr.o.m. 1997-01-21 t.o.m. 1999-02-28
Expert : Pärlhem, Stefan, fr.o.m. 1997-06-01 t.o.m. 2002-04-26
Expert : Rosén, Christina, fr.o.m. 2000-03-27 t.o.m. 2002-04-26
Expert : Rydin, Urban, fr.o.m. 2000-04-10 t.o.m. 2002-04-26
Expert : Saldén, Anita, fr.o.m. 1997-01-21 t.o.m. 1998-02-28
Expert : Shahnazarian, Hovick, fr.o.m. 1997-01-21 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Stenman, Olle, fr.o.m. 2000-07-16 t.o.m. 2002-04-26
Expert : Stålhammar, Christine, fr.o.m. 1997-01-21 t.o.m. 1997-04-01
Expert : Ternell, Mathias, fr.o.m. 1997-01-21 t.o.m. 1998-02-28
Expert : Tunudd, Madelaine, fr.o.m. 1998-03-01 t.o.m. 1998-09-08
Expert : Wallin, Sören, fr.o.m. 1997-01-21 t.o.m. 2002-04-26
Expert : Werkell, Ulla, fr.o.m. 1999-03-01 t.o.m. 2002-04-26
Sekreterare : Elfström, Magnus, fr.o.m. 1999-02-15 t.o.m. 2001-08-22
Sekreterare : Grankvist, Raymond, fr.o.m. 1997-04-01 t.o.m. 1999-02-28
Sekreterare : Silfverhjelm, Cecilia, fr.o.m. 2000-01-15 t.o.m. 2002-04-21
Sekreterare : Tunudd, Madelaine, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 1997-12-31

Rapporter

SOU 1997:178Enskilda näringsidkare – översyn av skattereglerna
SOU 1999:28Kontantmetod för småföretagare
SOU 2002:35Ny handelsbolagsbeskattning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 1996:78
Dir. 1998:4
Kapitalförlustutredningen (Fi 1994:07) [ Avslutad 1995 ] [ Expert ]

Kapitalförlustutredningen (Fi 1994:07)


Beteckning : Fi 1994:07
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 1996-03-18
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1994:64.
Lokal :
0

Sammansättning


Wennerholm, Peter
Expert : Bergendal, Lars
Expert : Bexhed, Jan-Mikael
Expert : Bramness, Ellen
Expert : Johansson, Gunnar
Expert : Lagercrantz, Lena
Expert : Melz, Peter
Expert : Otto, Christina t.o.m. 1995-01-11
Expert : Söderberg, Håkan
Sekreterare : Grankvist, Raymond

Rapporter

SOU 1995:137Kapitalförluster och organisations-
kostnader vid beskattningen
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1994:64
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:137 Kapitalförluster och organisationskostnader vid beskattningen [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman