Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Lars Svärd

Sök kontaktuppgifter till Lars Svärd på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Lars Svärd

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Lars Svärd medverkat i ( 3 st. ):

Utredningen (A 1996:01) om möjligheterna att i s.k. anknytningsärenden använda belastningsuppgifter om i Sverige bosatta personer [ Avslutad 1997 ] [ Expert ]
Utredningen (A 1996:01) om möjligheterna att i s.k. anknytningsärenden använda belastningsuppgifter om i Sverige bosatta personer
Departement : Utrikesdepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för ändrats genom regeringsbeslut 1997-04-30. Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:152 Uppehållstillstånd på grund av anknytning. Direktivens tidsramar har ändrats genom regeringsbeslut 1997-04-30. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Marianne Eliason, regeringsråd, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1997-11-20
Expert : Thomas Ericsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1996-04-29 t.o.m. 1997-11-20
Expert : Rigmor Långström, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1996-04-29 t.o.m. 1997-11-20
Expert : Christina Sandqvist, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-04-29 t.o.m. 1997-11-20
Expert : Klara Selin, forskningsassistent, fr.o.m. 1996-04-29 t.o.m. 1997-11-20
Expert : Lars Svärd, polismästare, fr.o.m. 1996-10-02 t.o.m. 1997-11-20
Sekreterare : Monica Felding, hovrättsassessor, fr.o.m. 1996-05-02 t.o.m. 1997-11-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:152 Uppehållstillstånd på grund av anknytning [ pdf |Paragraftecken ]
Barnpornografiutredningen (Ju 1994:14) [ Avslutad 1997 ] [ Sakkunnig ]
Barnpornografiutredningen (Ju 1994:14)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir. 1994:117.
Lokal : Justitiedepartementet, 103 33 STOCKHOLM, Drottninggatan 2, tel. växel 08-405 10 00, direktval 08-405 45 12 (sekreteraren)
Utredningen har avgett :
SOU 1997:29 Barnpornografi-frågan. Innehavskriminalisering m.m. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Ingegerd Westlander, justitieråd, fr.o.m. 1995-01-01 t.o.m. 1997-03-31
Ledamot : Marianne Andersson, led. av riksdagen /c, fr.o.m. 1995-02-15 t.o.m. 1997-03-17
Ledamot : Birgit Friggebo, led. av riksdagen /fp, fr.o.m. 1995-02-15 t.o.m. 1997-03-17
Ledamot : Gun Hellsvik, led. av riksdagen /m, fr.o.m. 1995-02-15 t.o.m. 1997-03-17
Ledamot : Margareta Israelsson, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1995-02-15 t.o.m. 1997-03-17
Ledamot : Göran Magnusson, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1995-02-15 t.o.m. 1997-03-17
Ledamot : Catarina Rönnung, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1995-02-15 t.o.m. 1997-03-17
Ledamot : Kerstin Staver, teknikinformatör /miljöpartiet, fr.o.m. 1995-02-15 t.o.m. 1997-03-17
Ledamot : Ingvar Svensson, fil. mag. /kds, fr.o.m. 1995-02-15 t.o.m. 1997-03-17
Ledamot : Tomas Wennström, redaktör /s, fr.o.m. 1995-02-15 t.o.m. 1997-03-17
Ledamot : Alice Åström, led. av riksdagen /v, t.o.m. 1997-03-17
Sakkunnig : Gunnel Arrbäck, direktör, fr.o.m. 1995-04-03 t.o.m. 1997-03-17
Sakkunnig : Per-Håkan Bondestam, chefsåklagare, fr.o.m. 1995-04-03 t.o.m. 1997-03-17
Sakkunnig : Jan Pousette, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1995-04-03 t.o.m. 1997-03-17
Sakkunnig : Håkan Rustand, byråchef, fr.o.m. 1995-04-03 t.o.m. 1997-03-17
Sakkunnig : Lars Svärd, länspolismästare, fr.o.m. 1995-04-03 t.o.m. 1997-03-17
Expert : Jan Gustafsson, överläkare, fr.o.m. 1995-05-22 t.o.m. 1997-03-17
Expert : Peter Martens, docent, fr.o.m. 1995-05-22 t.o.m. 1997-03-17
Expert : Christina Weihe, departementsråd, fr.o.m. 1995-05-22 t.o.m. 1997-03-17
Sekreterare : Joel Brorsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1995-02-27 t.o.m. 1997-04-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1994:117 Åtgärder mot barnpornografi

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:29 Barnpornografifrågan – Innehavskriminalisering m.m. [ pdf |Paragraftecken ]
Kvinnovåldskommissionen (S 1993:11) [ Avslutad 1995 ] [ Ledamot ]
Kvinnovåldskommissionen (S 1993:11)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1993:88.
Utredningen har avgett :
SOU 1994:56 Ett centrum för kvinnor som våldtagits och misshandlats
SOU 1995:60 Kvinnofrid. Del A och B Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Britta Bjelle, led. av riksdagen /fp
Ledamot : Anders Eriksson, professor
Ledamot : Maj Fant, socionom, t.o.m. 1994-12-07
Ledamot : Margaretha Lidman, distriktsåklagare
Ledamot : Ulla Ljunggren, chefsrådman
Ledamot : Anita Olofsson, advokat
Ledamot : Lars Svärd, länspolismästare
Sakkunnig : Barbro Hindberg, byråchef
Sakkunnig : Madeleine Leijonhufvud, professor
Sakkunnig : Monica Olsson, byrådirektör
Sakkunnig : Margareta Wadstein, rådman
Sekreterare : Agneta Claesson, rådman, t.o.m. 1995-06-30
Sekreterare : Åsa Hård, hovrättsassessor, t.o.m. 1995-07-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1993:88 Kommission om våld mot kvinnor

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:56 Ett centrum för kvinnor som våldtagits och misshandlats [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1995:60 Kvinnofrid – Del A och B [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman