Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (A 1996:01) om möjligheterna att i s.k. anknytningsärenden använda belastningsuppgifter om i Sverige bosatta personer

Offentlig utredning under Utrikesdepartementet (tillsatt av Arbetsmarknadsdepartementet)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (A 1996:01) om möjligheterna att i s.k. anknytningsärenden använda belastningsuppgifter om i Sverige bosatta personer [ Avslutad 1997 ]

Offentlig utredning under Utrikesdepartementet (tillsatt av Arbetsmarknadsdepartementet)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:152 Uppehållstillstånd på grund av anknytning [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 7 st. ♀ 5 ♂ 2 ) :

Thomas Ericsson  []  ( Expert )
Rigmor Långström  []  ( Expert )
Christina Sandqvist  []  ( Expert )
Klara Selin  []  ( Expert )
Lars Svärd  []  ( Expert )
Monica Felding  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (A 1996:01) om möjligheterna att i s.k. anknytningsärenden använda belastningsuppgifter om i Sverige bosatta personer


Beteckning : A 1996:01
Departement : Utrikesdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-02
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för ändrats genom regeringsbeslut 1997-04-30. Uppdraget är därmed slutfört.
Lokal :
0

Sammansättning


Eliason, Marianne, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1997-11-20
Expert : Ericsson, Thomas, fr.o.m. 1996-04-29 t.o.m. 1997-11-20
Expert : Långström, Rigmor, fr.o.m. 1996-04-29 t.o.m. 1997-11-20
Expert : Sandqvist, Christina, fr.o.m. 1996-04-29 t.o.m. 1997-11-20
Expert : Selin, Klara, fr.o.m. 1996-04-29 t.o.m. 1997-11-20
Expert : Svärd, Lars, fr.o.m. 1996-10-02 t.o.m. 1997-11-20
Sekreterare : Felding, Monica, fr.o.m. 1996-05-02 t.o.m. 1997-11-30

Rapporter

SOU 1997:152Uppehållstillstånd på grund av
anknytning.
Direktivens tidsramar har ändrats genom
regeringsbeslut 1997-04-30.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman