Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Lars Engström På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Lars Engström på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Lars Engström

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Lars Engström medverkat i ( 4 st. ):

Stödutredningen (Ju 2004:12) [ Avslutad 2005 ] [ Expert ]
Stödutredningen (Ju 2004:12)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2004-09-23
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:119 och 2005:82
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2005:70 Polisens behov av stöd i samband med terrorismbekämpning
Medverkande :
Särskild utredare : Olof Egerstedt, överdirektör, fr.o.m. 2004-11-11 t.o.m. 2005-09-30
Expert : Arne Andersson, polisintendent, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2005-08-31
Expert : Maria Diamant, kansliråd, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2005-08-31
Expert : Lars Engström, länspolismästare, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2005-08-31
Expert : Sverker Göransson, brigadgeneral, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2005-08-31
Expert : Fredrik Hassel, stabschef, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2005-08-31
Expert : Stefan Ryding Berg, chefsjurist, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2005-08-31
Expert : Staffan Schyberg, verksjurist, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2005-08-31
Ragnwi Marcelind, led. av riksdagen /kd, fr.o.m. 2005-05-03 t.o.m. 2005-08-31
Rolf Olsson, led. av riksdagen /v, fr.o.m. 2005-05-03 t.o.m. 2005-08-31
Johan Pehrson, led. av riksdagen /fp, fr.o.m. 2005-05-03 t.o.m. 2005-08-31
Margareta Sandgren, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 2005-05-03 t.o.m. 2005-08-31
Rigmor Stenmark, led. av riksdagen /c, fr.o.m. 2005-05-03 t.o.m. 2005-08-31
Sekreterare : Katarina Adolfson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2005-02-01 t.o.m. 2005-09-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2005:70 Polisens behov av stöd i samband med terrorismbekämpning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om Brottsoffermyndigheten (Ju 2003:08) [ Avslutad 2004 ]
Utredningen om Brottsoffermyndigheten (Ju 2003:08)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2003-09-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:104
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2004:61 En översyn av Brottsoffermyndigheten
Medverkande :
Särskild utredare : Kathrin Flossing, kammarrättspresident, fr.o.m. 2003-09-18 t.o.m. 2004-05-31
Expert : Marie Axelsson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2004-03-29 t.o.m. 2004-05-31
Expert : Inger Brinning, utredare, fr.o.m. 2003-12-19 t.o.m. 2004-05-31
Expert : Abigail Choate, kansliråd, fr.o.m. 2003-12-19 t.o.m. 2004-05-31
Expert : Magnus Lindgren, doktorand, fr.o.m. 2003-12-19 t.o.m. 2004-05-31
Expert : Måns Lönnroth, verkst. direktör, fr.o.m. 2003-12-19 t.o.m. 2004-05-31
Expert : Michiko Muto, byrådirektör, fr.o.m. 2003-12-19 t.o.m. 2004-05-31
Gudrun Antemar, chefsjurist, fr.o.m. 2003-12-19 t.o.m. 2004-05-31
Maria Billing, bitr. chefsjurist, fr.o.m. 2003-12-19 t.o.m. 2004-05-31
Britta Bjelle, generaldirektör, fr.o.m. 2003-12-19 t.o.m. 2004-05-31
Lars Engström, länspolismästare, fr.o.m. 2003-12-19 t.o.m. 2004-05-31
Annika Eriksson, fil.dr., fr.o.m. 2004-02-11 t.o.m. 2004-05-31
Peter Islander, hovrättsassessor, fr.o.m. 2003-12-19 t.o.m. 2004-05-31
Hans Klette, professor, fr.o.m. 2003-12-19 t.o.m. 2004-05-31
Peter Lindström, enhetschef, fr.o.m. 2003-12-19 t.o.m. 2004-05-31
Staffan Moberg, förbundsjurist, fr.o.m. 2003-12-19 t.o.m. 2004-05-31
Ireen von Wachenfeldt, ordförande i ROKS, fr.o.m. 2003-12-19 t.o.m. 2004-05-31
Sekreterare : Annacarin Rathsman, tf. kammarrättsassessor, fr.o.m. 2003-10-01 t.o.m. 2004-05-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2003:104 Översyn av Brottsoffermyndigheten

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2004:61 En översyn av Brottsoffermyndigheten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Underprissättningsutredningen (N 1994:05) [ Avslutad 1995 ] [ Sakkunnig ]
Underprissättningsutredningen (N 1994:05)
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1994:72.
Utredningen har avgett :
SOU 1995:105 Konkurrens i balans. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Bo Lindörn, direktör, fr.o.m. 1994-09-19 t.o.m. 1995-11-13
Sakkunnig : Eva Agevik, departementssekreterare, fr.o.m. 1994-09-19 t.o.m. 1995-11-13
Sakkunnig : Christer Christensen, departementssekreterare, fr.o.m. 1994-09-19 t.o.m. 1995-04-30
Sakkunnig : Lars Engström, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-05-01 t.o.m. 1995-11-13
Sakkunnig : Dan Johansson, kansliråd, fr.o.m. 1994-09-19 t.o.m. 1995-02-19
Sakkunnig : Barbro Rosensvärd, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-01-16 t.o.m. 1995-11-13
Sakkunnig : Staffan Sandström, departementsråd, fr.o.m. 1994-09-19 t.o.m. 1995-11-13
Sakkunnig : Örjan Sölvell, docent, fr.o.m. 1994-09-19 t.o.m. 1995-11-13
Sakkunnig : Erna Zelmin-Åberg, departementssekreterare, fr.o.m. 1994-09-19 t.o.m. 1995-01-15
Expert : Allan Eriksson, direktör, fr.o.m. 1994-09-19 t.o.m. 1995-11-13
Expert : Agneta Lefwert, förbundsjurist, fr.o.m. 1994-09-19 t.o.m. 1995-11-13
Expert : Anders Morin, civilekonom, fr.o.m. 1994-09-19 t.o.m. 1995-11-13
Expert : Ragnar Norbäck, verkställande direktör, fr.o.m. 1994-09-19 t.o.m. 1995-11-13
Expert : Thomas Rostock, utredare, fr.o.m. 1994-09-19 t.o.m. 1995-11-13
Expert : Per-Arne Sundbom, byråchef, fr.o.m. 1994-09-19 t.o.m. 1995-11-13
Sekreterare : Thomas Hallgren, förbundsjurist, fr.o.m. 1994-10-10 t.o.m. 1995-12-31
Peter Delden, föredragande, fr.o.m. 1995-01-01 t.o.m. 1995-03-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Trygghetsutredningen (Ju 1993:05) [ Avslutad 1996 ] [ Expert ]
Trygghetsutredningen (Ju 1993:05)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1996
Direktiv för se dir. 1993:37.
Lokal : Rosenbad 4. Postadress: Justitiedepar- tementet, 103 33 Stockholm, tel. växel 08-405 1000 direktval 08-405 4800.
Utredningen har avgett :
SOU 1994:122 Trygghet mot brott i lokalsamhället. Kartläggning, principiella synpunkter och förslag (delbetänkande)
SOU 1995:146 Trygghet mot brott - Rollfördelning och samverkan. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Jerry Martinger, led. av riksdagen /m, t.o.m. 1995-01-11
Ordförande : Johan Munck, justitieråd, fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m. 1996-02-15
Ledamot : Kjell Eldensjö, led. av riksdagen /kds, t.o.m. 1996-01-31
Ledamot : Alf Eriksson, led. av riksdagen /s, t.o.m. 1996-01-31
Ledamot : Ingbritt Irhammar, led. av riksdagen /c, t.o.m. 1996-01-31
Ledamot : Ingegerd Karlsson, oppositionsråd, t.o.m. 1996-01-31
Ledamot : Jerry Martinger, led. av riksdagen /m, fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m. 1996-02-15
Ledamot : Gunnar Nilsson, led. av riksdagen /s, t.o.m. 1996-01-31
Ledamot : Siw Persson, led. av riksdagen /fp, t.o.m. 1996-01-31
Sakkunnig : Bengt Frih, avdelningschef, t.o.m. 1996-01-31
Expert : Lars Bjergestam, räddningsdirektör, t.o.m. 1996-01-31
Expert : Lars Engström, länspolismästare, t.o.m. 1996-01-31
Expert : Marianne Håkansson, generaldirektör, t.o.m. 1996-01-31
Expert : Claes Kring, departementsråd, t.o.m. 1996-01-31
Expert : Göran Lindberg, rektor, t.o.m. 1996-01-31
Expert : Lotty Nordling, rättschef, t.o.m. 1995-03-21
Expert : Barbro Rosenwärd, departementssekreterare, fr.o.m. 1995-03-22 t.o.m. 1996-01-31
Expert : Anita Sundin, förbundssekreterare, t.o.m. 1994-08-18
Expert : Jan Söderström, sektionschef, fr.o.m. 1994-08-19 t.o.m. 1996-01-31
Expert : Hans Wermdalen, direktör, t.o.m. 1996-01-31
Expert : Kazimir Åberg, byråchef, t.o.m. 1996-01-31
Expert : Mats Öhrström, ämnessakkunnig, t.o.m. 1995-08-06
Sekreterare : Börje Alpsten, fd departementsråd, t.o.m. 1996-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1993:37 Trygghet i samhället

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman