: : :

Medverkande i utredning : Kerstin Kraft

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Kerstin Kraft

Utredningar som Kerstin Kraft medverkat i ( 2 st. ):

Upphandlingsutredningen 2004 (Fi 2004:04) [ Avslutad 2006 ] [ Expert ]

Upphandlingsutredningen 2004 (Fi 2004:04)


Beteckning : Fi 2004:04
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2007-03-09
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-04-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:47 och dir. 2005:39
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lindstam, Leif, fr.o.m. 2004-04-07 t.o.m. 2006-03-20
Expert : Dyrke, Ulrika, fr.o.m. 2004-05-05 t.o.m. 2006-03-20
Expert : Edman, Åsa, fr.o.m. 2004-05-05 t.o.m. 2004-12-19
Expert : Erixon, Olof, fr.o.m. 2004-05-05 t.o.m. 2006-03-20
Expert : Falkendal, Rickard, fr.o.m. 2004-05-05 t.o.m. 2006-03-20
Expert : Halápi, Mikael, fr.o.m. 2004-05-13 t.o.m. 2006-03-20
Expert : Holke, Dan, fr.o.m. 2004-05-13 t.o.m. 2006-03-20
Expert : Hopkins, Caroline, fr.o.m. 2004-05-19 t.o.m. 2006-03-20
Expert : Järvenpää, Jimmy, fr.o.m. 2004-05-05 t.o.m. 2006-03-20
Expert : Karlsson, Jens, fr.o.m. 2004-05-05 t.o.m. 2006-03-20
Expert : Krafft, Kerstin, fr.o.m. 2004-05-05 t.o.m. 2006-03-20
Expert : Larsson, Tommy, fr.o.m. 2005-04-25 t.o.m. 2006-03-20
Expert : Linde, Helena, fr.o.m. 2004-12-20 t.o.m. 2006-03-20
Expert : Lundberg, Sussanne, fr.o.m. 2004-05-13 t.o.m. 2006-03-20
Expert : Löfgren, Annika, fr.o.m. 2004-05-05 t.o.m. 2006-03-20
Expert : Palm, Ulf, fr.o.m. 2004-05-05 t.o.m. 2006-03-20
Expert : Sandebjer, Lennart, fr.o.m. 2004-08-20 t.o.m. 2006-03-20
Expert : Slavicek, Michael, fr.o.m. 2004-05-05 t.o.m. 2006-03-20
Expert : Sundbom, Per-Arne, fr.o.m. 2004-06-10 t.o.m. 2006-03-20
Expert : Sundström, Hans, fr.o.m. 2004-05-05 t.o.m. 2006-03-20
Expert : Sveman, Eva, fr.o.m. 2004-05-05 t.o.m. 2006-03-20
Expert : Sylvén, Hans, fr.o.m. 2004-05-05 t.o.m. 2004-06-22
Ahlin, Hans, fr.o.m. 2005-09-09 t.o.m. 2006-03-20
Axi, Tomas, fr.o.m. 2004-05-05 t.o.m. 2006-03-20
Carenholm, Staffan, fr.o.m. 2004-05-05 t.o.m. 2006-03-20
Edling, Jan, fr.o.m. 2004-05-05 t.o.m. 2006-03-20
Frenander, Charlotta, fr.o.m. 2004-05-05 t.o.m. 2006-03-20
Hammarstedt, Per, fr.o.m. 2005-04-25 t.o.m. 2006-03-20
Hargeskog, Sven-Eric, fr.o.m. 2004-05-19 t.o.m. 2006-03-20
Holm, Stefan, fr.o.m. 2004-05-05 t.o.m. 2006-03-20
Kjellberg, Jan-Erik, fr.o.m. 2004-05-05 t.o.m. 2006-03-20
Lidgren, Joakim, fr.o.m. 2004-05-05 t.o.m. 2006-03-20
Lindmark, Charlotta, fr.o.m. 2004-05-05 t.o.m. 2006-03-20
Lindskog, Helena, fr.o.m. 2004-05-05 t.o.m. 2006-03-20
Schlyter, Carl-Mikael, fr.o.m. 2004-05-13 t.o.m. 2006-03-20
Schwaiger, Märta-Lena, fr.o.m. 2004-05-05 t.o.m. 2006-03-20
Sekreterare : Henriksson, Birgitta, fr.o.m. 2004-04-19 t.o.m. 2006-02-04
Sekreterare : Palmstierna, Margareta, fr.o.m. 2005-03-01 t.o.m. 2006-03-31

Rapporter

SOU 2005:22Nya upphandlingsregler – delbetänkande
SOU 2006:28Nya upphandlingsregler 2 – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2004:47
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2005:39 Tilläggsdirektiv till Upphandlingsutredningen 2004 (2004:04) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2005:22 Nya upphandlingsregler [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2006:28 Nya upphandlingsregler 2 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (N 1995:12) om ökad konkurrens i handeln med livsmedel [ Avslutad 1996 ] [ Expert ]

Utredningen (N 1995:12) om ökad konkurrens i handeln med livsmedel


Beteckning : N 1995:12
Departement : Närings- och handelsdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-14
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:137.
Lokal :
0

Sammansättning


Åström, Sture, fr.o.m. 1996-01-08 t.o.m. 1996-10-20
Sakkunnig : Mattsson, Lars-Gunnar, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-10-20
Sakkunnig : Wahl, Nils, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-10-20
Expert : Andersson, Mari, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-10-20
Expert : Andersson, Yngve, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-10-20
Expert : Dettman, Peter, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-10-20
Expert : Engström, Yngve, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-10-20
Expert : Gabrielsson, Arne, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-10-20
Expert : Gunnarsson, Vivianne, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-10-20
Expert : Hjort, Lars, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-10-20
Expert : Kraft, Kerstin, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-10-20
Expert : Larsson, Karin, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-10-20
Expert : Ljusberg, Jan-Erik, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-10-20
Expert : Lönnblad, Anders, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-06-16
Expert : Mattsson, Peter, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-10-20
Expert : Nordin, Sture, fr.o.m. 1996-06-17 t.o.m. 1996-10-20
Expert : Näslund, Nils Eric, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-10-20
Expert : Reidius, Mats, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-10-20
Expert : Sandström, Staffan, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-10-20
Expert : Ulvelius, Nina, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-10-20
Expert : Wahlgren, Katarina, fr.o.m. 1996-06-17 t.o.m. 1996-10-20
Sekreterare : Bernhardsson, Maria, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1996-09-15
Sekreterare : Sjökvist, Karin, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-10-31

Rapporter

SOU 1996:144Ökad konkurrens i handeln med
livsmedel.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:137
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:144 Ökad konkurrens i handeln med livsmedel [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman