Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (N 1995:12) om ökad konkurrens i handeln med livsmedel

Offentlig utredning under Närings- och handelsdepartementet (tillsatt av Näringsdepartementet)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (N 1995:12) om ökad konkurrens i handeln med livsmedel [ Avslutad 1996 ]

Offentlig utredning under Närings- och handelsdepartementet (tillsatt av Näringsdepartementet)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Dir. 1995:137 Ökad konkurrens i handeln med livsmedel

Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:144 Ökad konkurrens i handeln med livsmedel [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 23 st. ♀ 8 ♂ 15 ) :

Lars-Gunnar Mattsson  []  ( Sakkunnig )
Nils Wahl  []  ( Sakkunnig )
Mari Andersson  []  ( Expert )
Yngve Andersson  []  ( Expert )
Peter Dettman  []  ( Expert )
Yngve Engström  []  ( Expert )
Arne Gabrielsson  []  ( Expert )
Lars Hjort  []  ( Expert )
Kerstin Kraft  []  ( Expert )
Karin Larsson  []  ( Expert )
Jan-Erik Ljusberg  []  ( Expert )
Anders Lönnblad  []  ( Expert )
Peter Mattsson  []  ( Expert )
Sture Nordin  []  ( Expert )
Nils Eric Näslund  []  ( Expert )
Mats Reidius  []  ( Expert )
Staffan Sandström  []  ( Expert )
Nina Ulvelius  []  ( Expert )
Katarina Wahlgren  []  ( Expert )
Maria Bernhardsson  []  ( Sekreterare )
Karin Sjökvist  []  ( Sekreterare )
Viviann Gunnarsson  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (N 1995:12) om ökad konkurrens i handeln med livsmedel


Beteckning : N 1995:12
Departement : Närings- och handelsdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-14
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:137.
Lokal :
0

Sammansättning


Åström, Sture, fr.o.m. 1996-01-08 t.o.m. 1996-10-20
Sakkunnig : Mattsson, Lars-Gunnar, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-10-20
Sakkunnig : Wahl, Nils, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-10-20
Expert : Andersson, Mari, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-10-20
Expert : Andersson, Yngve, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-10-20
Expert : Dettman, Peter, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-10-20
Expert : Engström, Yngve, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-10-20
Expert : Gabrielsson, Arne, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-10-20
Expert : Gunnarsson, Vivianne, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-10-20
Expert : Hjort, Lars, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-10-20
Expert : Kraft, Kerstin, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-10-20
Expert : Larsson, Karin, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-10-20
Expert : Ljusberg, Jan-Erik, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-10-20
Expert : Lönnblad, Anders, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-06-16
Expert : Mattsson, Peter, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-10-20
Expert : Nordin, Sture, fr.o.m. 1996-06-17 t.o.m. 1996-10-20
Expert : Näslund, Nils Eric, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-10-20
Expert : Reidius, Mats, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-10-20
Expert : Sandström, Staffan, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-10-20
Expert : Ulvelius, Nina, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-10-20
Expert : Wahlgren, Katarina, fr.o.m. 1996-06-17 t.o.m. 1996-10-20
Sekreterare : Bernhardsson, Maria, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1996-09-15
Sekreterare : Sjökvist, Karin, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-10-31

Rapporter

SOU 1996:144Ökad konkurrens i handeln med
livsmedel.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman