: : :

Medverkande i utredning : Katarina Kölfors

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Katarina Kölfors

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.

Utredningar som Katarina Kölfors medverkat i ( 5 st. ):

2010 års penningtvättsutredning (Ju 2010:11) [ Avslutad 2012 ] [ Sekreterare ]

2010 års penningtvättsutredning (Ju 2010:11)


Beteckning : Ju 2010:11
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2013-03-01
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-08-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:80
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Asp, Petter, fr.o.m. 2010-08-19 t.o.m. 2012-03-31
Expert : Andersson, Roland, fr.o.m. 2010-10-18 t.o.m. 2013-03-14
Expert : Arffman, Åsa, fr.o.m. 2010-10-18 t.o.m. 2012-03-14
Expert : Hanström, Hans Jörgen, fr.o.m. 2010-10-18 t.o.m. 2012-03-14
Expert : Henriksson, Rikard, fr.o.m. 2011-01-17 t.o.m. 2012-03-14
Expert : Jansson, Ann-Britt, fr.o.m. 2010-10-18 t.o.m. 2012-03-14
Expert : Malmqvist, Björn, fr.o.m. 2010-10-18 t.o.m. 2011-01-10
Expert : Naumanen, Mira, fr.o.m. 2010-10-18 t.o.m. 2012-03-14
Expert : Olsson, Jonas, fr.o.m. 2010-10-18 t.o.m. 2012-03-14
Expert : Roos, Mari-Ann, fr.o.m. 2010-10-18 t.o.m. 2012-03-14
Expert : Sangborn, Johan, fr.o.m. 2010-10-18 t.o.m. 2012-03-14
Sekreterare : Kölfors, Katarina, fr.o.m. 2010-10-18 t.o.m. 2012-03-31

Rapporter

SOU 2012:2Penningtvätt – kriminalisering, förverkande och dispositionsförbud
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2010:80 En översyn av kriminaliseringen av penningtvätt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Sanktionsutredningen (Ju 2009:12) [ Avslutad 2010 ] [ Sekreterare ]

Sanktionsutredningen (Ju 2009:12)


Beteckning : Ju 2009:12
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2011-02-28
Status : Avslutad A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-06-25
Direktiv för utredningen, se dir. 2009:49
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Heckscher, Sten, fr.o.m. 2009-06-25 t.o.m. 2010-09-30
Sakkunnig : Linna, Katri, fr.o.m. 2009-09-04 t.o.m. 2010-09-30
Sakkunnig : Wetter, Carl, fr.o.m. 2009-09-04 t.o.m. 2010-09-30
Expert : Blank Törnroos, Pia, fr.o.m. 2010-05-20 t.o.m. 2010-09-30
Expert : Högberg, Inger, fr.o.m. 2009-09-04 t.o.m. 2010-09-30
Expert : Lundquist, Håkan, fr.o.m. 2009-09-04 t.o.m. 2010-09-30
Expert : Martinsson, Fredrik, fr.o.m. 2009-09-04 t.o.m. 2010-09-30
Expert : Påle-Bartes, Karin, fr.o.m. 2009-09-04 t.o.m. 2010-09-30
Expert : Roos, Mari-Ann, fr.o.m. 2009-10-08 t.o.m. 2010-09-30
Expert : Scheutz, Carl, fr.o.m. 2009-09-04 t.o.m. 2010-09-30
Expert : Svensson, Leif, fr.o.m. 2009-09-04 t.o.m. 2010-09-30
Expert : Söderberg, Karin, fr.o.m. 2009-09-04 t.o.m. 2010-09-30
Sekreterare : Kölfors, Katarina, fr.o.m. 2009-08-10 t.o.m. 2010-10-17
Sekreterare : Nilsson, Martin, fr.o.m. 2009-08-10 t.o.m. 2010-09-30

Rapporter

SOU 2010:63EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2009:49 Genomförande av EG-direktiv om sanktioner mot arbetsgivare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2010:63 EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om översyn av filmgranskningslagen m.m. (Ku 2008:02) [ Avslutad 2009 ] [ Sekreterare ]

Utredningen om översyn av filmgranskningslagen m.m.(Ku 2008:02)


Beteckning : Ku 2008:02
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 2010-03-12
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-05-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:62
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Eliason, Marianne, fr.o.m. 2008-05-22 t.o.m. 2009-06-14
Expert : Boreson, Anna, fr.o.m. 2009-01-22 t.o.m. 2009-06-14
Expert : Gullesjö, Anna, fr.o.m. 2008-09-22 t.o.m. 2009-06-14
Expert : Häller, Ingegerd, fr.o.m. 2008-09-22 t.o.m. 2009-01-21
Expert : Mentes, Feryal, fr.o.m. 2008-09-22 t.o.m. 2009-06-14
Expert : Stoican, Mihail, fr.o.m. 2008-09-22 t.o.m. 2009-06-14
Ledamot : Bergholtz, Helena, fr.o.m. 2008-12-19 t.o.m. 2009-06-14
Ledamot : Bengtsson Skogsberg, Eva, fr.o.m. 2008-12-19 t.o.m. 2009-06-14
Ledamot : Dingizian, Esabelle, fr.o.m. 2008-12-19 t.o.m. 2009-06-14
Ledamot : Kilström, Dan, fr.o.m. 2008-12-19 t.o.m. 2009-06-14
Ledamot : Lodenius, Per, fr.o.m. 2008-12-19 t.o.m. 2009-06-14
Ledamot : Pettersson, Leif, fr.o.m. 2008-12-19 t.o.m. 2009-06-14
Ledamot : Utas, Gudrun, fr.o.m. 2008-12-19 t.o.m. 2009-06-14
Sekreterare : Kölfors, Katarina, fr.o.m. 2008-08-04 t.o.m. 2009-06-21
Sekreterare : Runsten, Annica, fr.o.m. 2009-03-01 t.o.m. 2009-05-31

Rapporter

SOU 2009:51Avskaffande av filmcensuren för vuxna – men förstärkt skydd för barn och unga mot skadlig mediepåverkan
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om skyddet för företagshemligheter (Ju 2007:06) – Utredning med Sören Öman [ Avslutad 2008 ] [ Sekreterare ]

Utredningen om skyddet för företagshemligheter(Ju 2007:06)


Beteckning : Ju 2007:06
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2009-02-26
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-04-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:54
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lundin, Anna-Karin, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2008-06-30
Sakkunnig : Bergene, Anette, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2007-06-10
Sakkunnig : Hardvik Cederstierna, Lotta, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Sakkunnig : Johansson, Stefan, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Bengtsson, Henrik, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Hellström, Annica, fr.o.m. 2007-09-26 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Gudmundsson, Ellinor, fr.o.m. 2007-09-12 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Hamskär, Ingemar, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Hilding Qvarnström, Agneta, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Jacobsson, Jens, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Lindberg Elmgren, Susanne, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2007-09-10
Expert : Norström, Tomas, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Svensson, Tommy, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Tanner, Charlotta, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2007-09-25
Expert : Weihe, Anders, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Expert : Öman, Sören, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-10
Sekreterare : Kölfors, Katarina, fr.o.m. 2007-06-18 t.o.m. 2008-06-30

Rapporter

SOU 2008:63Förstärkt skydd för företagshemligheter
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:63 Förstärkt skydd för företagshemligheter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Radio- och TV-lagsutredningen (Ku 2000:01) [ Avslutad 2006 ] [ Sekreterare ]

Radio- och TV-lagsutredningen (Ku 2000:01)


Beteckning : Ku 2000:01
Departement : Utbildnings- och kulturdepartementet
Senast ändrad : 2007-03-15
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2000-06-08
Direktiv för utredningen, se dir. 2000:43, dir. 2001:11, dir. 2003:30, dir. 2003:100, dir. 2003:121, dir. 2004:69, dir. 2004:131, dir. 2005:132
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lavén, Håkan, fr.o.m. 2000-10-01 t.o.m. 2001-11-28
Särskild utredare : Nordh, Robert, fr.o.m. 2003-02-01 t.o.m. 2006-04-30
Expert : Berg, Ingolf, fr.o.m. 2003-12-01 t.o.m. 2006-04-30
Expert : Birkoff, Tarja, fr.o.m. 2001-02-08 t.o.m. 2001-06-25
Expert : Carle, Gunilla, fr.o.m. 2001-02-08 t.o.m. 2002-05-31
Expert : Forsaeus, Helena, fr.o.m. 2004-04-27 t.o.m. 2005-02-28
Expert : Jabali, Maisoun, fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2002-05-31
Expert : Kjaersgaard Olsson, Susanne, fr.o.m. 2001-02-08 t.o.m. 2002-05-31
Expert : Larsson, Magnus, fr.o.m. 2003-03-24 t.o.m. 2006-04-30
Expert : Lindberg, Greger, fr.o.m. 2001-02-08 t.o.m. 2002-05-31
Expert : Lisskar-Dahlgren, Eva, fr.o.m. 2003-03-24 t.o.m. 2006-04-30
Expert : Marén, Lars, fr.o.m. 2003-03-24 t.o.m. 2006-04-30
Expert : Renfors, Cecilia, fr.o.m. 2003-06-03 t.o.m. 2006-04-30
Expert : Schierbeck, Peter, fr.o.m. 2003-03-24 t.o.m. 2006-04-30
Expert : Selin, Eva, fr.o.m. 2003-03-24 t.o.m. 2004-02-14
Expert : Stattin, Jerker, fr.o.m. 2001-02-08 t.o.m. 2002-05-31
Expert : Svensson, Helen, fr.o.m. 2003-03-24 t.o.m. 2004-09-30
Expert : Wistrand, Karin, fr.o.m. 2003-03-24 t.o.m. 2006-04-30
Expert : Öjemark, Hans, fr.o.m. 2003-03-24 t.o.m. 2003-11-30
Sekreterare : Johnsson, Fredrik, fr.o.m. 2000-12-01 t.o.m. 2001-12-31
Sekreterare : Kölfors, Katarina, fr.o.m. 2003-02-01 t.o.m. 2006-04-30
Sekreterare : Månsson, Catharina, fr.o.m. 2003-08-11 t.o.m. 2004-03-31
Sekreterare : Palmenäs, Linda, fr.o.m. 2005-08-01 t.o.m. 2006-05-28

Rapporter

SOU 2001:84Skydd av barn mot olämpligt programinnehåll i TV, delbetänkande
SOU 2003:62Reklamtid i TV, delbetänkande
SOU 2003:109Must carry, delbetänkande
SOU 2004:39Nytt regelverk för marksänd digital-TV. delbetänkande
SOU 2005:62Anpassning av radio- och TV-lagen till den digitala tekniken
SOU 2006:51Tillgänglighet, mobil TV samt vissa andra radio- och TV-rättsliga frågor – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 8 st. ) :

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman