Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Katarina Eriksson

Sök kontaktuppgifter till Katarina Eriksson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Katarina Eriksson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Katarina Eriksson medverkat i ( 3 st. ):

Nämndemannautredningen (Ju 2012:08) [ Avslutad 2013 ] [ Expert ]
Nämndemannautredningen (Ju 2012:08)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2013
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2012-05-31
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:51
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2013:49 Nämndemannauppdraget - breddad rekrytering och kvalificerad medverkan
Medverkande :
Särskild utredare : Inger Söderholm, lagman, fr.o.m. 2012-05-31 t.o.m. 2013-06-30
Expert : Katarina Erikssson, chefsåklagare, fr.o.m. 2012-07-12 t.o.m. 2013-06-30
Expert : Hjalmar Forsberg, hovrättslagman, fr.o.m. 2012-08-12 t.o.m. 2013-06-30
Expert : Bengt Ivarsson, advokat, fr.o.m. 2012-08-12 t.o.m. 2013-06-30
Expert : Marie Jönsson, chefsrådman, fr.o.m. 2012-08-12 t.o.m. 2013-06-30
Expert : Lars Lassinantti, förbundsordförande, fr.o.m. 2012-08-12 t.o.m. 2013-06-30
Expert : Martina Löfstrand, rättssakkunnig, fr.o.m. 2012-08-12 t.o.m. 2013-06-30
Expert : Karin Nacke, enhetschef, fr.o.m. 2012-07-12 t.o.m. 2013-06-30
Expert : Stefan Reimer, chefsrådman, fr.o.m. 2012-07-12 t.o.m. 2013-06-30
Expert : Annika Sandström, kammarrättslagman, fr.o.m. 2012-07-12 t.o.m. 2013-06-30
Ledamot : Jan Andersson R, led. av riksdagen, fr.o.m. 2012-08-07 t.o.m. 2013-06-30
Ledamot : Eva Dannstedt Branting, oppositionsråd, fr.o.m. 2012-08-07 t.o.m. 2013-06-30
Ledamot : Kent Ekeroth, led. av riksdagen, fr.o.m. 2012-08-07 t.o.m. 2012-11-18
Ledamot : Mattias Jonsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2012-08-07 t.o.m. 2013-06-30
Ledamot : Johan Linander, led. av riksdagen, fr.o.m. 2012-08-07 t.o.m. 2013-06-30
Ledamot : Lena Olsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2012-08-07 t.o.m. 2013-06-30
Ledamot : Michael Rosenberg, kommunalråd, fr.o.m. 2012-11-19 t.o.m. 2013-06-30
Ledamot : Paula Röttorp, advokat, fr.o.m. 2012-08-07 t.o.m. 2013-06-30
Ledamot : Caroline Szyber, led. av riksdagen, fr.o.m. 2012-12-10 t.o.m. 2013-06-30
Ledamot : Gunilla Tjernberg, f.d. led av riksdagen, fr.o.m. 2012-08-07 t.o.m. 2012-12-09
Sekreterare : Réka Gödri-Mártis, hovrättsassessor, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2013-06-30
Sekreterare : Emma Regner, hovrättsassessor, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2013-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2012:51 Ett modernt nämndemannasystem [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2013:49 Nämndemannauppdraget – breddad rekrytering och kvalificerad medverkan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om översyn av kredit- och garantiinstrumenten i det svenska utvecklingssamarbetet (UD 2006:01) [ Avslutad 2006 ] [ Expert ]
Utredningen om översyn av kredit- och garantiinstrumenten i det svenska utvecklingssamarbetet (UD 2006:01)
Departement : Utrikesdepartementet
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2006-02-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:22 och dir. 2006:77
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2006:108 Att ta itu med fattigdomen
Medverkande :
Särskild utredare : Claes Lindahl, fr.o.m. 2006-03-06 t.o.m. 2006-11-15
Expert : Georg Andrén, ämnesråd, fr.o.m. 2006-04-25 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Anders Bengtcén, departementsråd, fr.o.m. 2006-04-25 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Björn Blomberg, verkst. direktör, fr.o.m. 2006-04-25 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Eva Cassel, avdelningschef, fr.o.m. 2006-04-25 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Elisabeth Ekelund, ämnessamordnare, fr.o.m. 2006-04-25 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Lars Ekengren, konsult, fr.o.m. 2006-04-25 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Göran Ek, internationell sekreterare, fr.o.m. 2006-04-25 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Katarina Eriksson, senior analyst, fr.o.m. 2006-04-25 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Eva Haghanipour, ämnesråd, fr.o.m. 2006-04-25 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Lisbeth Hellvin Stålgren, kansliråd, fr.o.m. 2006-04-25 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Robert Keller, ämnesråd, fr.o.m. 2006-04-25 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Karin Kronlid, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-25 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Bo Leander, senior vice president, fr.o.m. 2006-04-25 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Sofia Lidström, kansliråd, fr.o.m. 2006-04-25 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Lars-Ingvar Nilsson, direktör, fr.o.m. 2006-04-25 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Lena Rooth, senior advisor, fr.o.m. 2006-04-25 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Karin Stanghed, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-25 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Henric Thörnberg, civilekonom, fr.o.m. 2006-04-25 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Tomas Österman, affärsenhetschef, fr.o.m. 2006-04-25 t.o.m. 2006-10-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om det statliga exportfrämjandet genom Sveriges exportråd (UD 1999:03) [ Avslutad 2000 ] [ Expert ]
Utredningen om det statliga exportfrämjandet genom Sveriges exportråd (UD 1999:03)
Departement : Utrikesdepartementet
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1999-12-21
Direktiv för utredningen, se dir. 1999:69
Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Särskild utredare : Annika Åhnberg, direktör, fr.o.m. 1999-10-19 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Kristina Alsér, verkst. direktör, fr.o.m. 1999-12-01 t.o.m. 2000-11-01
Expert : Anders Bauer, departementsråd, fr.o.m. 2000-02-15 t.o.m. 2000-11-01
Expert : Tony Clark, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-02-01 t.o.m. 2000-11-01
Expert : Camilla Ekstedt, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-12-01 t.o.m. 2000-11-01
Expert : Katarina Eriksson, affärsutvecklare, fr.o.m. 1999-12-01 t.o.m. 2000-11-01
Expert : Lena Garcia Berg, seniorkonsult, fr.o.m. 2000-02-15 t.o.m. 2000-11-01
Expert : Lisbeth Gustafsson, verkst. direktör, fr.o.m. 1999-12-01 t.o.m. 2000-11-01
Expert : Ingvar Krook, verkst. direktör, fr.o.m. 1999-12-01 t.o.m. 2000-11-01
Expert : Eva Nilsson, handelssekreterare, fr.o.m. 1999-12-01 t.o.m. 2000-11-01
Expert : Maria Sönne, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-12-01 t.o.m. 2000-11-01
Huvudsekreterare : Ulf Stange, kansliråd, fr.o.m. 1999-12-01 t.o.m. 2000-12-31
Sekreterare : Per Bäckman, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-01-07 t.o.m. 2000-12-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2000:102 Expert på export? [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman