Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om utvärdering av operativa räddningsinsatser vid skogsbränder 2018 (Ju 2018:07)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om utvärdering av operativa räddningsinsatser vid skogsbränder 2018 (Ju 2018:07) [ Avslutad 2019 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Medverkande i utredningen ( 9 st. ♀ 4 ♂ 5 ) :

Jan-Åke Björklund  []  ( Särskild utredare )
Keijo Ekelund  []  ( Sakkunnig )
Anna Henningsson  []  ( Expert )
Karin Perers  []  ( Expert )
Jörgen Peters  []  ( Expert )
Anna Siverstig  []  ( Expert )
Lars-Göran Uddholm  []  ( Expert )
Jan Wisén  []  ( Expert )
Maria Kaiser  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

2018 års skogsbrandsutredning (Ju 2018:07)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2019
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2018-08-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:81
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2019:7 Skogsbränderna sommaren 2018
Medverkande :
Särskild utredare : Jan-Åke Björklund, fr.o.m. 2018-08-20 t.o.m. 2019-02-14
Sakkunnig : Keijo Ekelund, departementssekreterare, fr.o.m. 2018-09-04 t.o.m. 2019-01-31
Expert : Anna Henningsson, räddningschef, fr.o.m. 2018-09-04 t.o.m. 2019-01-31
Expert : Karin Perers, styrelseordförande, fr.o.m. 2018-09-04 t.o.m. 2019-01-31
Expert : Jörgen Peters, länsråd, fr.o.m. 2018-09-04 t.o.m. 2019-01-31
Expert : Anna Siverstig, överste, fr.o.m. 2018-09-04 t.o.m. 2019-01-31
Expert : Lars-Göran Uddholm, brandchef, fr.o.m. 2018-09-04 t.o.m. 2019-01-31
Expert : Jan Wisén, bitr. avdelningschef, fr.o.m. 2018-09-04 t.o.m. 2019-01-31
Sekreterare : Maria Kaiser, departementssekreterare, fr.o.m. 2018-08-20 t.o.m. 2019-01-31

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman