: : :

Medverkande i utredning : Kai Kronvall

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Kai Kronvall

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Kai Kronvall medverkat i ( 3 st. ):

Utredningen om kommunernas och landstingens ekonomiska förvaltning m.m. (Fi 2000:04) [ Avslutad 2001 ] [ Sekreterare ]

Utredningen om kommunernas och landstingens ekonomiska förvaltning m.m. (Fi 2000:04)


Beteckning : Fi 2000:04
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2002-03-06
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2000-04-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2000:30
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Andersson, Jörgen, fr.o.m. 2000-06-01 t.o.m. 2001-11-01
Sakkunnig : Paulsson, Ingvar, fr.o.m. 2000-08-08 t.o.m. 2001-11-01
Expert : Bjurman, Eva, fr.o.m. 2000-08-08 t.o.m. 2001-11-01
Expert : Grönkvist, Björn, fr.o.m. 2000-08-08 t.o.m. 2001-11-01
Expert : Haglund, Anders, fr.o.m. 2000-08-08 t.o.m. 2001-11-01
Expert : Jönsson, Hans Ingvar, fr.o.m. 2000-08-25 t.o.m. 2001-11-01
Expert : Nilsson, Anders, fr.o.m. 2000-08-08 t.o.m. 2001-11-01
Expert : Olin, Eva, fr.o.m. 2000-08-08 t.o.m. 2001-11-01
Expert : Peterz, Agneta, fr.o.m. 2000-08-08 t.o.m. 2001-11-01
Sekreterare : Kronvall, Kai, fr.o.m. 2000-10-01 t.o.m. 2001-11-01
Bitr. sekreterare : Hammarlund, Claes, fr.o.m. 2000-10-01 t.o.m. 2000-12-31
Assistent : Hafner, Marianne, fr.o.m. 2000-10-01 t.o.m. 2001-11-30

Rapporter

SOU 2001:76God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2000:30
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2001:76 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Den parlamentariska regionkommittén (PARK) (In 1997:08) [ Avslutad 2000 ] [ Sekreterare ]

Den parlamentariska regionkommittén (PARK) (In 1997:08)


Beteckning : In 1997:08
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2001-03-01
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-05-29
Direktiv för kommittén, se dir. 1997:80.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Starrin, Karin, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Ahlkvist, Björn, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Andersson, Anders, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Andersson, Lorentz, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Aurelius, Nils Fredrik, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Berggren, Inga, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Hellberg, Owe, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Lager, Per, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Sundin, Britta, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Torstensson, Åsa, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Wennås, Lars, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Österberg, Sven-Erik, fr.o.m. 1997-06-06 t.o.m. 2000-09-30
Sakkunnig : Lindh, Susanne, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Sakkunnig : Lindström, Gunhild, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Sakkunnig : Rosensvärd, Barbro, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2000-09-30
Sakkunnig : Wetterberg, Ulf, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Sakkunnig : Zelmin-Åberg, Erna, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1999-10-14
Expert : Ahlbäck, Inger, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-09-14
Expert : Cederlöf, Kerstin, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-04-19
Expert : Ekelund, Keijo, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Englund, Ingela, fr.o.m. 1998-04-01 t.o.m. 1998-12-31
Expert : Huledal, Peter, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-08-09
Expert : Hällman, Håkan, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Johansson-Lind, Ingrid, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Kahn, Jon, fr.o.m. 1998-04-20 t.o.m. 1999-01-13
Expert : Kåks, Kerstin, fr.o.m. 1999-12-13 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Källsbo, Henrik, fr.o.m. 1999-05-06 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Lokrantz, Kerstin, fr.o.m. 1998-08-10 t.o.m. 1999-12-19
Expert : Löfstrand, Ingvar, fr.o.m. 1998-06-02 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Mannervik, Ylva, fr.o.m. 1998-03-31 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Molin, Catarina, fr.o.m. 1998-09-15 t.o.m. 1999-08-31
Expert : Murray, Mac, fr.o.m. 1999-01-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Nensén-Uggla, Astrid, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Odmark, Aslög, fr.o.m. 1999-12-20 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Pernodd, Bob, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1999-04-30
Expert : Petersson, Roger, fr.o.m. 1998-10-06 t.o.m. 1999-05-05
Expert : Rolén, Thomas, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-10-05
Expert : Rosensvärd, Barbro, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 1999-12-31
Expert : von Schantz, Dag, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Sjölander, Katarina, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Expert : Thorstenson, Billy, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-03-31
Expert : Toijer, Gudmund, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-12-31
Expert : Tombrock, Gun, fr.o.m. 1999-01-14 t.o.m. 1999-12-12
Sekreterare : Ehn, Peter, fr.o.m. 1998-10-20 t.o.m. 2000-10-15
Sekreterare : Hammarlund, Claes, fr.o.m. 2000-05-25 t.o.m. 2000-09-30
Sekreterare : Johansson, Jörgen, fr.o.m. 1998-07-01 t.o.m. 2000-09-30
Sekreterare : Kronvall, Kai, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 2000-09-30
Bitr. sekreterare : Ehn, Peter, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 1998-09-30
Bitr. sekreterare : Johansson, Jörgen, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-01-15
Bitr. sekreterare : Österberg, Gunnar, fr.o.m. 1997-09-01 t.o.m. 2000-09-30
Assistent : Hafner, Marianne

Rapporter

SOU 1998:166Regional frihet och statistikansvar – en principiell diskussion
SOU 1998:168I skärningspunkten. Landshövdingen och den centrala och regionala samordningen
SOU 1999:103Regionreform på försök – första steget mot en ny regional samhällsorganisation
SOU 1999:116Den regionala samhällsorganisationen i vissa europeiska stater
SOU 2000:64Regional försöksverksamhet – tre studier
SOU 2000:85Regionalt folkstyre och statlig länsförvaltning – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:80
Lokaldemokratikommittén (C 1992:01) [ Avslutad 1993 ] [ Sekreterare ]

Lokaldemokratikommittén (C 1992:01)


Beteckning : C 1992:01
Departement : Civildepartementet
Senast ändrad : 1994-05-09
Status : Avslutad 1993
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir 1992:12 och 1992:88.
Lokal :
012

Sammansättning


Ordförande : Lindgren, Sven
Ledamot : Ejderud, Erik-Abel
Ledamot : Engqvist, Lars t.o.m. 1993-01-19
Ledamot : Gisslén, Axel, fr.o.m. 1993-01-20
Ledamot : Grauers, Stig
Ledamot : Hagström, Ulla-Britt
Ledamot : Mårtensson, Gun-Britt
Ledamot : Persson, Magnus
Ledamot : Rhenman, Gustav
Ledamot : Rönnung, Catarina
Ledamot : Westberg, Lars-Gerhard
Ledamot : Åkesson, Roland
Sakkunnig : Grönlund, Jan
Sakkunnig : Häggroth, Sören
Sakkunnig : Riberdahl, Curt
Expert : Agevik, Eva
Expert : Boethius, Meta, fr.o.m. 1993-06-07
Expert : Göransson, Erik
Expert : Hedberg, Charlotte
Expert : Hellmers, Stig
Expert : Renström-Törnblom, Maria, fr.o.m. 1993-01-11
Expert : Roos, Thorbjörn, fr.o.m. 1993-01-20
Expert : Sterner, Gunilla
Expert : Svensson, Sten t.o.m. 1993-01-10
Expert : Zelmin-Åberg, Erna
Sekreterare : Bengtsson, Per
Sekreterare : Kronvall, Kai
Sekreterare : Preijde, Boris
Johansson, Jan t.o.m. 1993-05-11

Rapporter

SOU 1992:72Det kommunala medlemskapet
SOU 1992:128Kommunal uppdragsverksamhet
SOU 1992:134Handlingsoffentlighet hos kommunala
företag
SOU 1992:140Sekretesslagen i en fri kommunal
nämndorganisation
SOU 1993:77Kommunal tjänsteexport och interna-
tionellt bistånd
SOU 1993:90Lokal demokrati i utveckling.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1992:12

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman