Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Henrik Karlsson På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Henrik Karlsson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Henrik Karlsson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Henrik Karlsson medverkat i ( 4 st. ):

Utredningen om mutor (Ju 2009:05) [ Avslutad 2010 ] [ Sekreterare ]

Utredningen om mutor (Ju 2009:05)


Beteckning : Ju 2009:05
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2011-02-28
Status : Avslutad 2010 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-03-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2009:15
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Svensson, Bo, fr.o.m. 2009-05-01 t.o.m. 2010-06-08
Ledamot : Bergman Marcus, Carina, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2010-06-08
Ledamot : Bergstedt-Sten, Viveca, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2010-06-08
Ledamot : Brandimarti, Agneta, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2010-06-08
Ledamot : Elfgren Lilja, Martina, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2010-06-08
Ledamot : Fager, Jan, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2010-06-08
Ledamot : Guggenberger, Maria, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2010-06-08
Ledamot : Klein, Pernilla, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2010-06-08
Ledamot : Lindhe, Torbjörn, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2010-06-08
Ledamot : Lundgren, Einar, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2010-06-08
Ledamot : Nordfors, Lars, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2010-06-08
Sakkunnig : Ahlström, Kristina, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2010-06-08
Sakkunnig : Nygren, Birgitta, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2010-06-08
Sakkunnig : Örnsved, Patrik, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2010-06-08
Expert : Emanuelsson Korsell, Lars, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2009-09-06
Expert : Engerstedt, Urban, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2010-06-08
Expert : Leffler, Kristina, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2010-06-08
Expert : Sandgren, Claes, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2010-06-08
Expert : Skinnari, Johanna, fr.o.m. 2009-09-07 t.o.m. 2010-06-08
Expert : Stetler, Gunnar, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2010-06-08
Expert : Träskman, Per Ole, fr.o.m. 2009-05-20 t.o.m. 2010-06-08
Sekreterare : Karlsson, Henrik, fr.o.m. 2009-06-01 t.o.m. 2010-07-11

Rapporter

SOU 2010:38Mutbrott
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2010:38 Mutbrott [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om revisorer och revision, genomförande av EG-direktiv m.m. (Ju 2006:11) [ Avslutad 2008 ] [ Sekreterare ]

Utredningen om revisorer och revision, genomförande av EG-direktiv m.m. (Ju 2006:11)


Beteckning : Ju 2006:11
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2009-02-26
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-09-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:96 och dir. 2006:128
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Svensson, Bo, fr.o.m. 2007-01-09 t.o.m. 2008-09-30
Sakkunnig : Aspegren, Jacob, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Sakkunnig : Axén Linderl, Annica, fr.o.m. 2007-10-03 t.o.m. 2008-09-17
Sakkunnig : Ekstrand, Niklas, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2007-10-02
Sakkunnig : Hiort av Ornäs, Lena, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-03-31
Sakkunnig : Johansson, Gabriella, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Sakkunnig : Pärlhem, Stefan, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-04-27
Sakkunnig : Wälikangas, Robert, fr.o.m. 2008-01-24 t.o.m. 2008-09-17
Expert : Andersson, Gunvor, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Expert : Berggren, Karin, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Expert : Bergman Marcus, Carina, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Expert : Bjergert, Urban, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-04-02
Expert : Brännström, Dan, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Expert : Burén, Carl-Gustaf, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Expert : Dahlberg, Annette, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-04-02
Expert : Dahlberg, Fredrik, fr.o.m. 2007-03-13 t.o.m. 2008-09-17
Expert : Dahlgren, Lena, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2007-03-12
Expert : Diamant, Adam, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Expert : Ekström, Eva, fr.o.m. 2007-04-25 t.o.m. 2008-09-17
Expert : Francke, Lennart, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-04-22
Expert : Grip, Nicklas, fr.o.m. 2008-04-23 t.o.m. 2008-09-17
Expert : Henriksson, Eskil, fr.o.m. 2008-04-03 t.o.m. 2008-09-17
Expert : Holmberg, Katarina, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Expert : Nordström, Per, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Jansson, Ove, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2008-09-17
Karlsson, Alf, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2008-09-17
Löfstrand, Johan, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2008-09-17
Magnusson, Thomas, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2008-09-17
Oscarsson, Mikael, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2008-09-17
Pettersson, Lennart, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2008-09-17
Plass, Maria, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2008-09-17
Sekreterare : Agélii, Helene, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2008-09-30
Sekreterare : Karlsson, Henrik, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2008-10-19

Rapporter

SOU 2007:56Revisionsutskott m.m.: genomförande av 2006 års revisorsdirektiv (delbetänkande)
SOU 2008:32Avskaffande av revisionsplikten för små företag
SOU 2008:79Revisorers skadeståndsansvar
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Reglering av användningen av överskottsinformation i enlighet med bifogade promemoria (Ju 2002:F) [ Avslutad 2003 ] [ Sekreterare ]
Reglering av användningen av överskottsinformation i enlighet med bifogade promemoria (Ju 2002:F)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2002
Uppdraget slutfört 2003-03-31
Medverkande :
Sigvard Helin, hovrättslagman, fr.o.m. 2002-02-28 t.o.m. 2003-03-31
Sekreterare : Henrik Karlsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2002-04-15 t.o.m. 2003-02-28
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Omslaget till betänkandet
Ds 2003:13 Överskottsinformation [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Kriminalvårdskommittén (Ju 2002:13) [ Avslutad 2005 ] [ Sekreterare ]

Kriminalvårdskommittén (Ju 2002:13)


Beteckning : Ju 2002:13
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2006-02-27
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-10-10
Direktiv för kommittén, se dir. 2002:90 och dir. 2004:33
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Thorblad, Barbro, fr.o.m. 2002-10-10 t.o.m. 2005-06-30
Ledamot : Ekström, Monika, fr.o.m. 2002-12-17 t.o.m. 2005-06-09
Ledamot : Eldensjö, Kjell, fr.o.m. 2002-12-17 t.o.m. 2005-06-09
Ledamot : Engelhardt, Krister, fr.o.m. 2002-12-17 t.o.m. 2005-06-09
Ledamot : Frisk, Helena, fr.o.m. 2002-12-17 t.o.m. 2005-06-09
Ledamot : Granbom, Karin, fr.o.m. 2002-12-17 t.o.m. 2005-06-09
Ledamot : Johnsson, Jeppe, fr.o.m. 2002-12-17 t.o.m. 2005-06-09
Ledamot : Kerimo, Yilmaz, fr.o.m. 2002-12-17 t.o.m. 2005-06-09
Ledamot : Oskarsson, Yvonne, fr.o.m. 2002-12-17 t.o.m. 2005-06-09
Ledamot : Sellin, Marie-Louise, fr.o.m. 2002-12-17 t.o.m. 2005-06-09
Ledamot : Sjöström, Bernt, fr.o.m. 2002-12-17 t.o.m. 2005-06-09
Ledamot : Wallin, Gunnel, fr.o.m. 2002-12-17 t.o.m. 2005-06-09
Expert : Brandtell, Eva, fr.o.m. 2002-12-19 t.o.m. 2005-06-09
Expert : Giselmo, Åsa, fr.o.m. 2003-09-18 t.o.m. 2005-06-09
Expert : Holm Gulati, Anne, fr.o.m. 2002-12-19 t.o.m. 2004-02-08
Expert : Hjalmers, Hans, fr.o.m. 2002-12-19 t.o.m. 2005-06-09
Expert : Horned, Owe, fr.o.m. 2002-12-19 t.o.m. 2005-06-09
Expert : Holmberg, Stina, fr.o.m. 2002-12-19 t.o.m. 2005-06-09
Expert : Hård af Segerstad, Åsa, fr.o.m. 2002-12-19 t.o.m. 2005-06-09
Expert : Kristiansson, Marianne, fr.o.m. 2002-12-19 t.o.m. 2005-06-09
Expert : Lindqvist, Katarina, fr.o.m. 2004-11-23 t.o.m. 2005-06-09
Expert : Malmkvist, Björn, fr.o.m. 2002-12-19 t.o.m. 2005-06-09
Expert : Mansnerus, Annika, fr.o.m. 2002-12-19 t.o.m. 2005-06-09
Expert : Mellgren, Inga, fr.o.m. 2002-12-19 t.o.m. 2005-06-09
Expert : Ogvall, Dan, fr.o.m. 2002-12-19 t.o.m. 2005-06-09
Expert : Törnqvist, Mårten, fr.o.m. 2002-12-19 t.o.m. 2005-06-09
Sekreterare : Hallén, Charlotte, fr.o.m. 2002-11-01 t.o.m. 2003-01-19
Sekreterare : Jungerfelt, Karin, fr.o.m. 2002-11-01 t.o.m. 2005-08-31
Sekreterare : Karlsson, Henrik, fr.o.m. 2002-03-01 t.o.m. 2005-08-14
Sekreterare : Rosén Andersson, Helena, fr.o.m. 2003-08-14 t.o.m. 2005-08-14

Rapporter

SOU 2005:54Framtidens kriminalvård
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2005:54 Framtidens kriminalvård [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman