: : :

Medverkande i utredning : Helena Larsson

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Helena Larsson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Helena Larsson medverkat i ( 7 st. ):

Utredningen om åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden (Ju 2015:13) [ Avslutad 2016 ] [ Expert ]

Utredningen om åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden (Ju 2015:13)


Beteckning : Ju 2015:13
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2017-03-22
Status : Avslutad 2016 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-07-02
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:75 och dir. 2016:72
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Utne, Ingrid, fr.o.m. 2015-11-03 t.o.m. 2016-12-15
Expert : Borgström, Johan, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2016-12-15
Expert : Carlson, Annika, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2016-12-15
Expert : Ekenger, Karin, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2016-12-15
Expert : Ingesson, Thord, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2016-12-15
Expert : Jansson, Elin, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2016-12-15
Expert : Lapsa, Karlis, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2016-12-15
Expert : Larsson, Helena, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2016-12-15
Expert : Odin Ekman, Åsa, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2016-12-15
Expert : Tunander, Kristoffer, fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2016-12-15
Sekreterare : Persson, Therese, fr.o.m. 2016-01-01 t.o.m. 2017-01-01

Rapporter

SOU 2016:91Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2016:91 Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om inhyrning och företrädesrätt till återanställning (A 2013:01) [ Avslutad 2014 ] [ Ledamot ]

Utredningen om inhyrning och företrädesrätt till återanställning (A 2013:01)


Beteckning : A 2013:01
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 2015-04-13
Status : Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-01-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:1 och dir. 2013:114
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Gunnarsson, Carina, fr.o.m. 2013-01-17 t.o.m. 2013-12-01
Särskild utredare : Wadensjö, Eskil, fr.o.m. 2013-12-02 t.o.m. 2014-07-18
Expert : Hjelm Östh, Mira, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Expert : Lagerstedt, Sofie, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Expert : Löfgren, Gustaf, fr.o.m. 2013-09-24 t.o.m. 2014-07-18
Expert : Rosén, Olle, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2013-09-23
Ledamot : Ackholt, Kent, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Ledamot : Beckman, Niklas, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Ledamot : Donovan, Lise, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Ledamot : Larsson, Helena, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Ledamot : Larsson, Tommy, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Ledamot : Rosenbaum, Jenny, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Ledamot : Schmidt, Hanna, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Ledamot : Sebardt, Gabriella, fr.o.m. 2013-03-26 t.o.m. 2014-07-18
Sekreterare : Andersson, Inger, fr.o.m. 2013-03-11 t.o.m. 2014-09-08
Biträdande sekreterare : Petersson, Stina, fr.o.m. 2014-01-27 t.o.m. 2014-03-26

Rapporter

SOU 2014:55Inhyrning och företrädesrätt till återanställning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2014:55 Inhyrning och företrädesrätt till återanställning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm (A 2013:02) [ Avslutad 2014 ] [ Ledamot ]

Utredningen om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm (A 2013:02)


Beteckning : A 2013:02
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 2015-04-13
Status : Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-02-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:16
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Virdesten, Per, fr.o.m. 2013-02-18 t.o.m. 2014-05-31
Expert : Aspegren, Jacob, fr.o.m. 2013-04-23 t.o.m. 2014-05-20
Expert : Berglund Siegbahn, Katarina, fr.o.m. 2013-04-23 t.o.m. 2014-05-20
Expert : Fjellman Lundqvist, Maria, fr.o.m. 2013-04-23 t.o.m. 2014-05-20
Expert : Forsselius, Hedvig, fr.o.m. 2013-04-23 t.o.m. 2014-05-20
Ledamot : Beckman, Niklas, fr.o.m. 2013-04-23 t.o.m. 2014-05-20
Ledamot : Donovan, Lise, fr.o.m. 2013-04-23 t.o.m. 2014-05-20
Ledamot : Durling, Carl, fr.o.m. 2013-04-23 t.o.m. 2014-05-20
Ledamot : Larsson, Helena, fr.o.m. 2013-04-23 t.o.m. 2014-05-20
Ledamot : Rehnström, Sofie, fr.o.m. 2013-04-23 t.o.m. 2014-05-20
Ledamot : Söderlöf, Göran, fr.o.m. 2013-04-23 t.o.m. 2014-05-20
Ledamot : Teodorescu, Alice, fr.o.m. 2013-04-23 t.o.m. 2014-05-20
Sekreterare : Larsson, Per, fr.o.m. 2013-04-29 t.o.m. 2014-05-31
Sekreterare : Lindblom, Per, fr.o.m. 2013-05-27 t.o.m. 2014-05-31

Rapporter

SOU 2014:31Visselblåsare – Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvaliga missförhållanden
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2013:16 Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning (A 2011:04) [ Avslutad 2012 ] [ Ledamot ]

Utredningen om översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning (A 2011:04)


Beteckning : A 2011:04
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 2013-03-13
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-09-15
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:76
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Malmberg, Jonas, fr.o.m. 2011-09-15 t.o.m. 2012-09-28
Expert : Björknäs, Hanna, fr.o.m. 2011-10-03 t.o.m. 2012-09-28
Expert : Lagerstedt, Sofie, fr.o.m. 2011-10-03 t.o.m. 2012-09-28
Expert : Nordström Skans, Oskar, fr.o.m. 2011-10-03 t.o.m. 2012-09-28
Expert : Söderström, Martin, fr.o.m. 2012-04-30 t.o.m. 2012-09-28
Ledamot : Beckman, Niklas, fr.o.m. 2011-10-17 t.o.m. 2012-09-28
Ledamot : Fogelberg, Anders, fr.o.m. 2011-10-17 t.o.m. 2012-09-28
Ledamot : Hamskär, Ingemar, fr.o.m. 2011-10-17 t.o.m. 2012-09-28
Ledamot : Larsson, Helena, fr.o.m. 2011-10-17 t.o.m. 2012-09-28
Ledamot : Rehnström, Sofie, fr.o.m. 2011-10-17 t.o.m. 2012-09-28
Ledamot : Schmidt, Hanna, fr.o.m. 2011-10-17 t.o.m. 2012-09-28
Ledamot : Torstensson, Johanna, fr.o.m. 2011-10-17 t.o.m. 2012-09-28
Sekreterare : Zettergren, Lina, fr.o.m. 2011-10-03 t.o.m. 2012-10-12

Rapporter

SOU 2012:62Uppsägningstvister – En översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen (A 2008:01) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]

Utredningen om konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen (A 2008:01)


Beteckning : A 2008:01
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 2009-03-11
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-04-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:38
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Stråth, Claes, fr.o.m. 2008-03-06 t.o.m. 2008-12-16
Expert : Falkendal, Rickard, fr.o.m. 2008-05-09 t.o.m. 2008-12-16
Expert : Kristensson, Elisabeth, fr.o.m. 2008-05-09 t.o.m. 2008-12-16
Expert : Larsson, Helena, fr.o.m. 2008-05-09 t.o.m. 2008-08-17
Expert : Lundquist, Håkan, fr.o.m. 2008-08-18 t.o.m. 2008-12-15
Expert : Meier-Seitz, Charlotta, fr.o.m. 2008-05-09 t.o.m. 2008-12-16
Expert : Middelman, Anna, fr.o.m. 2008-05-09 t.o.m. 2008-12-16
Expert : Rydén, Magnus, fr.o.m. 2008-05-09 t.o.m. 2008-12-16
Expert : Stubbe, Nina, fr.o.m. 2008-05-09 t.o.m. 2008-12-16
Expert : Svanestrand, Anna, fr.o.m. 2008-05-09 t.o.m. 2008-12-16
Huvudsekreterare : Tejning, Marianne, fr.o.m. 2008-04-14 t.o.m. 2008-12-31
Sekreterare : Larsson, Tommy, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2008-12-16
Sekreterare : Nilsson, Martin, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2008-12-20

Rapporter

SOU 2008:123Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen, Sammanfattning (Action in response to the Laval judgment Summary)
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2008:38 Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:123 Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om befattningsstruktur vid universitet och högskolor (U 2006:08) [ Avslutad 2007 ] [ Expert ]

Utredningen om befattningsstruktur vid universitet och högskolor(U 2006:08)


Beteckning : U 2006:08
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2008-03-05
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-04-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:48 och dir. 2007:82
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Numhauser-Henning, Ann, fr.o.m. 2006-04-27 t.o.m. 2007-12-16
Expert : Larsson, Helena, fr.o.m. 2007-09-11 t.o.m. 2007-12-16
Expert : Leijonram, Eric, fr.o.m. 2006-08-14 t.o.m. 2007-09-10
Expert : Nordlander, Catharina, fr.o.m. 2006-08-14 t.o.m. 2007-09-10
Expert : Rintala, Anu, fr.o.m. 2007-09-11 t.o.m. 2007-12-16
Expert : Rohdin, Alexander, fr.o.m. 2007-09-11 t.o.m. 2007-12-16
Sekreterare : Ekberg, Tim, fr.o.m. 2006-05-15 t.o.m. 2007-12-31
Sekreterare : Sebardt, Gabriella, fr.o.m. 2006-09-04 t.o.m. 2007-12-17

Rapporter

SOU 2007:98Karriär för kvalitet
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:98 Karriär för kvalitet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (A 1997:06) om genomförande av EG:s direktiv om utstationering av arbetstagare [ Avslutad 1998 ] [ Expert ]

Utredningen (A 1997:06) om genomförande av EG:s direktiv om utstationering av arbetstagare


Beteckning : A 1997:06
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-06-12
Direktiv för se dir. 1997:84. Uppdraget är därmed slutfört.
Lokal :
0

Sammansättning


Kling, Eva Helena, fr.o.m. 1997-06-12 t.o.m. 1998-03-31
Expert : Bruun, Niklas, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-03-31
Expert : Dirke, Lars, fr.o.m. 1997-10-01 t.o.m. 1998-03-31
Expert : Larsson, Helena, fr.o.m. 1997-08-18 t.o.m. 1998-04-30

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:84
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:52 Utstationering av arbetstagare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman