: : :

Medverkande i utredning : Göran Lambertz På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Göran Lambertz

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Göran Lambertz medverkat i ( 5 st. ):

Utredningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap (Ju 2010:06) [ Avslutad 2012 ] [ Särskild utredare ]

Utredningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap (Ju 2010:06)


Beteckning : Ju 2010:06
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2013-03-01
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-05-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:54
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lambertz, Göran, fr.o.m. 2010-05-20 t.o.m. 2012-05-31
Sakkunnig : Fjellman Lundqvist, Maria, fr.o.m. 2010-06-23 t.o.m. 2011-01-23
Sakkunnig : Göransson, Frida, fr.o.m. 2011-09-27 t.o.m. 2012-05-24
Sakkunnig : Jungstedt, Sofia, fr.o.m. 2010-06-23 t.o.m. 2012-05-24
Sakkunnig : Modée, Elisabet, fr.o.m. 2010-06-23 t.o.m. 2012-05-24
Sakkunnig : Möller, Mattias, fr.o.m. 2010-06-23 t.o.m. 2011-07-14
Sakkunnig : Skeppstedt, Anna, fr.o.m. 2011-09-16 t.o.m. 2012-05-24
Sakkunnig : Verené, Anna, fr.o.m. 2011-01-31 t.o.m. 2011-09-12
Sakkunnig : Wikstrand Danelius, Magdalena, fr.o.m. 2011-07-15 t.o.m. 2011-09-26
Expert : Ahlqvist Bresle, Marie, fr.o.m. 2010-06-23 t.o.m. 2012-05-24
Expert : Anderberg, Bo, fr.o.m. 2010-06-23 t.o.m. 2010-09-15
Expert : Blom, Juno, fr.o.m. 2010-07-12 t.o.m. 2012-05-24
Expert : Eriksson, Annika M, fr.o.m. 2010-09-16 t.o.m. 2012-05-24
Expert : Jänterä-Jareborg, Maarit, fr.o.m. 2010-06-23 t.o.m. 2012-05-24
Expert : Lewis, Kenneth, fr.o.m. 2010-06-23 t.o.m. 2012-05-24
Expert : Petersson, Krister, fr.o.m. 2010-06-23 t.o.m. 2012-05-24
Expert : Schlytter, Astrid, fr.o.m. 2010-07-12 t.o.m. 2012-05-24
Sekreterare : Kallifatides, Johanna, fr.o.m. 2010-06-14 t.o.m. 2012-06-30

Rapporter

SOU 2012:35Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2010:54 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2012:35 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Yttrandefrihetskommittén (Ju 2003:04) [ Avslutad 2012 ] [ Ordförande ]

Yttrandefrihetskommittén (Ju 2003:04)


Beteckning : Ju 2003:04
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2013-03-01
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2003-04-30
Direktiv för kommittén, se dir. 2003:58, dir. 2007:76, dir. 2008:42, dir. 2011:69 och dir. 2011:105
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Lambertz, Göran, fr.o.m. 2008-04-17 t.o.m. 2012-08-31
Ordförande : Regner, Göran, fr.o.m. 2003-04-30
Ledamot : Andersson, Phia, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Blixt, Lena, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Burman, Ingrid, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Fredriksson, Inger, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Karlsson, Alf, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Karlsson, Ulrika, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Kerimo, Yilmaz, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2008-10-14
Ledamot : Kjellberg, Bertil, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2011-01-24
Ledamot : Magnusson, Cecilia, fr.o.m. 2011-01-25 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Norlén, Andreas, fr.o.m. 2011-01-25 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Petersson, Helene, fr.o.m. 2008-10-15 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Svensson, Ingvar, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Tornberg, Stefan, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Wassén, Erik, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Wegendal, Lars, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Ledamot : Åkerlund, Jonas, fr.o.m. 2011-01-26 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Axberger, Hans Gunnar, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2008-05-15
Expert : Bergman, Cecilia, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2004-03-03
Expert : Berglund Siegbahn, Katarina, fr.o.m. 2011-09-05 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Brinnen, Martin, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2010-09-30
Expert : Bröms Lumpus, Kerstin, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Bull, Thomas, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Gullesjö, Anna, fr.o.m. 2009-05-15 t.o.m. 2011-09-12
Expert : Jansson Håvik, Rosemarie, fr.o.m. 2011-09-13 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Jonson, Catharina, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2009-11-30
Expert : Karlsson, Jens, fr.o.m. 2009-08-14 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Lidehorn, Kristina, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Lång, Viveca, fr.o.m. 2011-11-15 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Morast, Kerstin, fr.o.m. 2008-05-16 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Carlsson, Lena, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2004-12-31
Expert : Dermark, Anna Maria, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2005-04-04
Expert : Forsaeus, Helena, fr.o.m. 2004-05-03 t.o.m. 2005-02-24
Expert : Frylén, Gunhild, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2007-08-31
Expert : Glansberg, Kirsten, fr.o.m. 2009-03-01 t.o.m. 2009-05-14
Expert : Hultengård, Per, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Jonsson, Catharina t.o.m. 2009-11-30
Expert : Kjellander, Pia, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2005-10-16
Expert : Larsson, Magnus, fr.o.m. 2005-02-25 t.o.m. 2009-02-28
Expert : Liby, Karin, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2008-05-15
Expert : Löfgren Cederberg, Gun, fr.o.m. 2005-02-14 t.o.m. 2008-05-15
Expert : Mentes, Feryal, fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Moore, Lena, fr.o.m. 2004-07-15 t.o.m. 2005-04-04
Expert : Nauclér, Anders, fr.o.m. 2006-03-15 t.o.m. 2006-05-31
Expert : Rikte, Katarina, fr.o.m. 2009-03-01 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Rustand, Håkan, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Strömbäck, Helena, fr.o.m. 2009-12-01 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Stålhandske, Jan, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2006-03-14
Expert : Svensson, Helen, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2004-09-30
Expert : Wennberg, Bertil, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2008-05-15
Expert : Wersäll, Fredrik, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2004-07-14
Expert : Westman, Daniel, fr.o.m. 2011-02-14 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Wilöf, Olle, fr.o.m. 2003-09-24 t.o.m. 2012-08-23
Expert : Öjemark, Hans, fr.o.m. 2005-01-01 t.o.m. 2007-08-31
Aurelius, Nils Fredrik, fr.o.m. 2003-10-06 t.o.m. 2008-05-15
Bengtsson, Anders, fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2008-05-15
Fridolin, Gustav, fr.o.m. 2003-10-06 t.o.m. 2006-10-22
Högström, Kenth, fr.o.m. 2003-10-06
Karlsson, Alf, fr.o.m. 2006-10-23 t.o.m. 2008-05-15
Kvist, Kenneth, fr.o.m. 2003-10-06 t.o.m. 2008-05-15
Lundgren, Kerstin, fr.o.m. 2003-10-06 t.o.m. 2008-05-15
Svensson, Ingvar, fr.o.m. 2003-10-06 t.o.m. 2008-05-15
Ullenhag, Jörgen, fr.o.m. 2003-10-06 t.o.m. 2008-05-15
Sekreterare : Brinnen, Martin, fr.o.m. 2010-10-01 t.o.m. 2012-08-31
Sekreterare : Funcke, Nils, fr.o.m. 2009-08-01 t.o.m. 2012-09-30
Sekreterare : Gustavsson, Daniel, fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2012-08-26
Sekreterare : Nyman, Stefan, fr.o.m. 2011-12-15 t.o.m. 2012-08-31
Sekreterare : Rikte, Katarina, fr.o.m. 2003-05-01 t.o.m. 2009-02-28

Rapporter

SOU 2004:114Vissa tryck- och yttrandefrihetsrättsliga frågor. Internationellt rättsligt bistånd, brottskatalogen, målhandläggningsfrågor m.m.
SOU 2006:96Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till debatt. Del 1 och 2
SOU 2009:14Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor
SOU 2010:68Ny yttrandefrihetsgrundlag? – Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller
SOU 2012:55En översyn av tryck- och yttrandefriheten Del 1. En översyn av tryck- och yttrandefriheten. Bilagor. Del 2
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Arbetsskadeutredningen 1997 (S 1997:12) [ Avslutad 1998 ] [ Sakkunnig ]

Arbetsskadeutredningen 1997 (S 1997:12)


Beteckning : S 1997:12
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1997:91.
Lokal :
0

Sammansättning


Grönwall, Lars, fr.o.m. 1997-06-26
Sakkunnig : Asplund-Johansson, Susann, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Carlsson, Palle, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Eckerhall, Alf, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Elfving, Anna-Stina, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Englund, Anders, fr.o.m. 1997-09-22
Sakkunnig : Goine, Hans, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Iversen, Jonas, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Karlsson, Jens, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Lambertz, Göran, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Lane, Elisabeth, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Sjöberg, Margareta, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Strömgren, Marie-Louise, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Svensson, Jan, fr.o.m. 1997-08-15
Sakkunnig : Westin, Rolf, fr.o.m. 1997-08-15
Expert : Baltzari, Lars, fr.o.m. 1997-08-15
Sekreterare : Norberg, Maria, fr.o.m. 1997-08-11 t.o.m. 1998-03-15
Sekreterare : Åkerrén, Anna, fr.o.m. 1997-08-04 t.o.m. 1998-03-31

Rapporter

SOU 1998:37Den framtida arbetsskadeförsäkringen.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:91
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:37 Den framtida arbetsskadeförsäkringen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Konsumentpolitiska kommittén (C 1992:04) [ Avslutad 1994 ] [ Expert ]

Konsumentpolitiska kommittén (C 1992:04)


Beteckning : C 1992:04
Departement : Civildepartementet
Senast ändrad : 1995-01-29
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1992:63.
Lokal :
012

Sammansättning


Ordförande : Mogård, Britt t.o.m. 1994-02-28
Ledamot : Dalström, Bengt t.o.m. 1994-02-28
Ledamot : Engström, Marie t.o.m. 1994-02-28
Ledamot : Gustavsson, Stina t.o.m. 1994-02-28
Ledamot : Hestvik, Inger t.o.m. 1994-02-28
Ledamot : Hjort, Kerstin t.o.m. 1994-02-28
Ledamot : Johansson, Inga-Britt t.o.m. 1994-02-28
Ledamot : Kronblad, Bengt t.o.m. 1994-02-28
Ledamot : Pilsäter, Karin t.o.m. 1994-02-28
Ledamot : Saint, Mona t.o.m. 1994-02-28
Ledamot : Skogh, Göran t.o.m. 1994-02-28
Sakkunnig : Beck-Friis, Jörgen t.o.m. 1994-02-28
Sakkunnig : Edling, Axel t.o.m. 1994-02-28
Sakkunnig : Utterström, Thomas t.o.m. 1994-02-28
Expert : Emmervall, Madeleine t.o.m. 1994-02-28
Expert : Hansson, Sven Åke t.o.m. 1994-02-28
Expert : Holm, Ernst Olav t.o.m. 1994-02-28
Expert : Lambertz, departementssekreterare t.o.m. 1994-02-28
Expert : Nykvist, Ann-Christin t.o.m. 1994-02-28
Expert : Stenlund, Anders t.o.m. 1994-02-28
Expert : Ström, Turid t.o.m. 1994-02-28
Sekreterare : Karlander, Olof t.o.m. 1994-02-28
Lemón, Richard t.o.m. 1993-12-31
Ulvelius, Nina t.o.m. 1994-02-28

Rapporter

SOU 1994:14Konsumentpolitik i en ny tid.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1992:63
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:14 Konsumentpolitik i en ny tid [ pdf |Paragraftecken ]
Kommittén (Ju 1989:03) för att se över reglerna om det allmännas skadeståndsansvar [ Avslutad 1993 ] [ Expert ]

Kommittén (Ju 1989:03) för att se över reglerna om det allmännas skadeståndsansvar


Beteckning : Ju 1989:03
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1994-05-05
Status : Avslutad 1993
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1989:52.
Lokal : Annehillsgatan 5, 633 58 Eskilstuna, tel. 016-11 15 36
0

Sammansättning


Ordförande : Mannheimer, Sören t.o.m. 1993-06-13
Ledamot : Berg, Ulla t.o.m. 1993-06-13
Ledamot : Boström, Lena t.o.m. 1993-06-13
Ledamot : Ekström, Allan t.o.m. 1993-06-13
Ledamot : Eliasson, Stina t.o.m. 1993-06-13
Ledamot : Eriksson, Berith t.o.m. 1993-06-13
Ledamot : Gard, Margareta t.o.m. 1993-06-13
Ledamot : Gustafsson, Stig t.o.m. 1993-06-13
Ledamot : Johansson, Dan t.o.m. 1993-06-13
Ledamot : Olson, Bengt Harding t.o.m. 1993-06-13
Ledamot : Nilsson, Bo t.o.m. 1993-06-13
Ledamot : Olsson, Martin t.o.m. 1993-06-13
Ledamot : Rizell, Fanny t.o.m. 1993-06-13
Ledamot : Wassén, Erik t.o.m. 1993-06-13
Sakkunnig : Bengtsson, Bertil t.o.m. 1993-06-13
Sakkunnig : Dryselius, Harald t.o.m. 1993-06-13
Sakkunnig : Riberdahl, Curt t.o.m. 1993-06-13
Expert : Lambertz, Göran t.o.m. 1993-06-13
Sekreterare : Skarhed, Anna

Rapporter

SOU 1993:55Det allmännas skadeståndsansvar.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1989:52
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1993:55 Det allmännas skadeståndsansvar [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman